Presentation of the University
Warsaw, Poland

Kozminski University

Akademia Leona Koźmińskiego

University type: economics
University status: non-public


Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Finance and AccountingStudies in English
ManagementStudies in English
EntrepreneurshipStudies in English
International ManagementStudies in English
MarketingStudies in English
Management and Artificial Intelligence in Digital SocietyStudies in English
AdministrationStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
National EconomyStudies in Polish
Rynki zagraniczneStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Finance and BankingStudies in Polish
Rachunkowość, finanse i skarbowośćStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
EnterpriseStudies in Polish
MarketingStudies in Polish
Psychology in ManagementStudies in Polish
Studia prawno-biznesowe na administracjiStudies in Polish
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediówStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Digital MarketingStudies in English
Finance and AccountingStudies in English
Corporate Accounting and Reporting – ACCA trackStudies in English
Corporate Finance – CFA trackStudies in English
International Banking - Anti-Money LaunderingStudies in English
Health Economics and Big Data AnalyticsStudies in Englishdual studies
Information Technology, Management and Organizational ChangeStudies in English
International Strategic ManagementStudies in English
Logistics and Supply Chain ManagementStudies in English
ManagementStudies in English
Innovation ManagementStudies in English
Strategic ManagementStudies in English
AdministrationStudies in Polish
E-GovernmentStudies in Polish
Public ManagementStudies in Polish
Studia prawno-biznesowe na administracjiStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Gospodarka, polityka, strategiaStudies in Polish
Międzynarodowe otoczenie biznesuStudies in Polish
Employment LawStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Audyt i kontrola zarządcza w biznesieStudies in Polish
Bankowość oraz strategie inwestycyjneStudies in Polish
Finanse przedsiębiorstwStudies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Management PlanningStudies in Polish
Project ManagementStudies in Polish
Quality ManagementStudies in Polish
Zarządzanie marketingoweStudies in Polish
Management in Virtual EnvironmentsStudies in Polish
Psychology in ManagementStudies in Polish
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediówStudies in Polish
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudies in Polish
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielskaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish
Prawo i finanseStudies in Polish
Economic LawStudies in Polish
Doradztwo finansoweStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Economics Studies in English
Engineering Studies in English
Finance Studies in English
Law Studies in English
Management Studies in English
Psychology Studies in English

MBAmore »
EURO MBA Distance Learning Studies in EnglishStudies online
MBA in International Management Studies in English
MBA program in Minsk Studies in English
Executive MBA Studies in Polish
MBA for Engineers Studies in Polish
MBA IT Studies in Polish
MBA Finanse Studies in Polish
MBA HR Studies in Polish
MBA Logistyka i łańcuchy dostaw Studies in Polish

Double degreemore »
Double Degree Master in Finance and Accounting with ESSCA – School of Management
Double Degree Master in Finance and Accounting with SKEMA Business School
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG Lisbon
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Finance and Accounting with University of Porto
Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon
Double Degree Master in Management with ESCP Europe
Double Degree Master in Management with Hull University Business School
Double Degree Master in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School
Master in Corporate Financial Management Essca School of Management
MBA in International Management with ESCP Europe

Short pg coursesmore »
ACCA Professional Studies in English
Business Studies in English Studies in English
LLM in International Commercial Law Studies in English
Management Program in Corporate Finance Studies in English
Transition Manager Academy Studies in English
Electronic Commerce Studies in Polish
Management in Public Administration Studies in Polish
Management in Sport Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Software Project Management Studies in Polish
Tax Law Studies in Polish
Akademia kompetencji menedżera Studies in Polish
Akademia przywództwa kobiet LiderShe Studies in Polish
Analityk Compliance i AML Studies in Polish
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych Studies in Polish
Analityk finansowy ryzyka kredytowego Studies in Polish
Audyt wewnętrzny Studies in Polish
Automatyzacja procesów biznesowych Studies in Polish
Badania i analizy marketingowe Studies in Polish
Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku Studies in Polish
Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji Studies in Polish
Budowanie wizerunku pracodawcy – Employer Branding Studies in Polish
Coaching profesjonalny – metody i praktyka Studies in Polish
Controlling personalny Studies in Polish
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy Studies in Polish
Data Science i Big Data w Zarządzaniu Studies in Polish
Dyrektor finansowy Studies in Polish
Frontend Development z React – programowanie aplikacji Studies in Polish
HORECA Menedżer Studies in Polish
HR Business Partner Studies in Polish
Kadry i płace w prawie i praktyce Studies in Polish
Kontroler Finansowy Studies in Polish
Logistyka w zarządzaniu Studies in Polish
M&A, PE/VC in Central Europe Studies in Polish
Marketing B2B w dobie transformacji cyfrowej Studies in Polish
Marketing internetowy Studies in Polish
Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej Studies in Polish
Menedżer w przemyśle 4.0 Studies in Polish
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Studies in Polish
Ochrona Danych Osobowych Studies in Polish
Polityka Compliance w organizacji Studies in Polish
Praktyczne zastosowanie SAP ERP Studies in Polish
Prawo nowoczesnych technologii Studies in Polish
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych Studies in Polish
Psychologia biznesu dla menedżerów Studies in Polish
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa Studies in Polish
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych Studies in Polish
Rekrutacja i selekcja Studies in Polish
Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców Studies in Polish
Salesforce CRM i Marketing Automation Studies in Polish
Senior HR Business Partner Studies in Polish
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową Studies in Polish
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży Studies in Polish
Strategie wzrostu firmy Studies in Polish
Transformacja cyfrowa biznesu Studies in Polish
Wirtschaft auf Deutsch – biznesowy język niemiecki Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Studies in Polish
Zarządzanie hotelami Studies in Polish
Zarządzanie Infrastrukturą IT i Bezpieczeństwem Studies in Polish
Zarządzanie kompetencjami pracowników Studies in Polish
Zarządzanie ludźmi w firmie Studies in Polish
Zarządzanie marką luksusową Studies in Polish
Zarządzanie marką na rynku mody Studies in Polish
Zarządzanie marketingowe (zarządzanie i marketing) Studies in Polish
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych Studies in Polish
Zarządzanie praktyką weterynaryjną Studies in Polish
Zarządzanie procesowe Studies in Polish
Zarządzanie w małej i średniej firmie Studies in Polish
Zarządzanie w mediach Studies in Polish
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach Studies in Polish
Zarządzanie zakupami Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych Studies in Polish

Other short coursesmore »
Analiza Finansowa I Studies in Polish
Analiza finansowa II – perspektywa rynków kapitałowych – warsztaty Studies in Polish
Analiza finansowa II – perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw – warsztaty Studies in Polish
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe Studies in Polish
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej Studies in Polish
Analiza portfelowa – zarządzanie portfelem inwestycji Studies in Polish
Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków Studies in Polish
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego Studies in Polish
Analiza techniczna Studies in Polish
Budowanie i zarządzanie zespołem Studies in Polish
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie – Neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS Studies in Polish
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników Studies in Polish
Certyfikowany assessor metody Assessment Development Center Studies in Polish
Coachingowy styl zarządzania – nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców Studies in Polish
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza Studies in Polish
Controlling Strategiczny Studies in Polish
Corporate finance for Executives Studies in Polish
Doskonalenie umiejętności menedżerskich w oparciu o brydża sportowego Studies in Polish
Elementy matematyki finansowej Studies in Polish
Emisje papierów wartościowych Studies in Polish
Finanse i rachunkowość od podstaw Studies in Polish
Finanse przedsiębiorstwa Studies in Polish
Finansowa ocena projektów inwestycyjnych Studies in Polish
Fort Brave – pełne doświadczenie projektu Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna w praktyce Studies in Polish
Kompetencje kierownicze – od kolegi do szefa Studies in Polish
Komunikacja interpersonalna Studies in Polish
Krytyczne i refleksyjne myślenie jako jedna z głównych kompetencji menedżera Studies in Polish
Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie Studies in Polish
Negocjacje strategiczne – zespołowe i wielostronne Studies in Polish
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie Studies in Polish
Ocena projektów inwestycyjnych I – metody, badanie racjonalności Studies in Polish
Ocena projektów inwestycyjnych II – analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe Studies in Polish
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) Studies in Polish
Podstawy zarządzania finansami Studies in Polish
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa Studies in Polish
Pozyskiwanie kapitału Studies in Polish
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych Studies in Polish
Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel – warsztaty komputerowe Studies in Polish
Prezentacje biznesowe które sprzedają Studies in Polish
Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty Studies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Studies in Polish
Rachunkowość od podstaw Studies in Polish
Rynki i instrumenty finansowe Studies in Polish
Sprawozdawczość finansowa 2 – zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Studies in Polish
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Szkoła trenerów biznesu – KURS Studies in Polish
Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej Studies in Polish
Work life balance – redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Studies in Polish
Wprowadzenie do programowania w Visual Basic for Application – warsztaty komputerowe Studies in Polish
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Wycena przedsiębiorstw I – warsztaty komputerowe Studies in Polish
Wycena przedsiębiorstw II – poziom zaawansowany Studies in Polish
Zaangażowany zespół – jak utrzymać efektywność Studies in Polish
Zarządzanie emocjami i motywacją w procesie zmian Studies in Polish
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Studies in Polish
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) Studies in Polish
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym Studies in Polish
Zarządzanie Projektami HR Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem projektowym w praktyce – PMBOK®Guide/Agile Studies in Polish
Zarządzanie sobą w czasie Studies in Polish
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych Studies in Polish
Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości. Etyka, odpowiedzialność społeczna i innowacje Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
College of Law
College of Management and Finance

Kozminski University
Akademia Leona Koźmińskiego
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland

Kozminski University is an internationally renowned private business school located in Warsaw – the very heart of Europe. The only such institution in Central and Eastern Europe which is AACSB, EQUIS and AMBA accredited and listed within the prestigious ”Financial Times” rankings. We offer recognized Bachelor, Master, MBA, and PhD programs in business management and finance. Since 2009 Kozminski University is classified in the prestigious educational rankings provided by the ‘Financial Times’ – Business School Rankings, which include the best universities from around the world. Moreover, for the past 16 consecutive years it holds first place throughout private universities in educational rankings published by ‘Perspektywy’. Kozminski University also received a special distinction from the National Accreditation Committee in regards to management, administration and law programs.

Kozminski University is in a league of its own in terms of quality and prestige. Our course offerings have a unique international flavor; they are taught entirely in English by an international faculty with degrees and teaching experience from prestigious universities throughout the world as well as practitioners of business, law and public administration. Our students come from more than 70 nationalities, creating a truly international atmosphere that enables them to experience the richness of various cultures blended together with our own and unique “Kozminski Way”.

International partnerships with more than 200 educational institutions in the world allow our students to study in several countries during one study program, participate in exchange programs with some of the most prestigious business schools worldwide or obtain a double degree.

Why should you choose Kozminski University?

The choice of a university is one of the most important decisions that you make during your life time. The best choice is always one which allows students to learn with an international scope of the chosen field of studies and obtain a degree confirmed by prestigious accreditations. Internationalization is the most important element of our strategy, confirmed by the highest notes in national and international rankings. In terms of both quality and prestige Kozminski University is unmatched on the Polish and Central and Eastern European markets. Success starts at Kozminski!

Facts & figures
  • Founded in 1993
  • 8 000 students
  • 400 faculty members
  • Over 1000 foreign students
  • Accredited by AACSB, EQUIS and AMBA

Contact

Kozminski University
Jagiellonska St. 57/59, 03-301 Warsaw, Poland
phone: +48 22 519 22 69
fax: +48 22 519 23 09
e-mail: admission@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl
www.studentsinwarsaw.com
fb.com/kozminski
University website: www.kozminski.edu.pl/en/

Map

« back - Universities
Privacy Policy