Presentation of the University
Warsaw, Poland

Kozminski University

Akademia Leona Koźmińskiego

University type: economics
University status: non-public


Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG LisbonStudies in English
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business SchoolStudies in English
Finance and AccountingStudies in English
ManagementStudies in English
EntrepreneurshipStudies in English
International ManagementStudies in English
MarketingStudies in English
Management and Artificial Intelligence in Digital SocietyStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Administration - Business and LawStudies in Polish
Economics - Foreign MarketsStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Finance and BankingStudies in Polish
Rachunkowość, finanse i skarbowośćStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
EnterpriseStudies in Polish
MarketingStudies in Polish
Psychology in ManagementStudies in Polish
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediówStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Digital MarketingStudies in English
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business SchoolStudies in English
Double Degree Master in Finance and Accounting with University of PortoStudies in English
Double Degree Master in Management with Catolica-LisbonStudies in English
Double Degree Master in Management with ESCP EuropeStudies in English
Double Degree Master in Management with Hull University Business SchoolStudies in English
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management SchoolStudies in English
Information Technology, Management and Organizational ChangeStudies in English
Logistics and Supply Chain ManagementStudies in English
Finance and AccountingStudies in English
Big Data AnalysisStudies in English
Corporate FinanceStudies in English
Corporate Reporting and AccountingStudies in English
International Banking - Anti-Money LaunderingStudies in English
Health Economics and Big Data AnalyticsStudies in Englishdual studies
International Strategic ManagementStudies in English
ManagementStudies in English
Human Resource ManagementStudies in English
Management and ConsultingStudies in English
Strategic ManagementStudies in English
AdministrationStudies in Polish
E-GovernmentStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Public ManagementStudies in Polish
Administracja rządowaStudies in Polish
Prawno-biznesowaStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Gospodarka, polityka, strategiaStudies in Polish
Międzynarodowe otoczenie biznesuStudies in Polish
Employment LawStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Audyt i kontrola zarządcza w biznesieStudies in Polish
Bankowość oraz strategie inwestycyjneStudies in Polish
Finanse przedsiębiorstwStudies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Management PlanningStudies in Polish
Project ManagementStudies in Polish
Quality ManagementStudies in Polish
Zarządzanie marketingoweStudies in Polish
Management in Virtual EnvironmentsStudies in Polish
Psychology in ManagementStudies in Polish
Unijne i międzynarodowe prawo handloweStudies in Polish
Zarządzanie – socjologia biznesu i mediówStudies in Polish
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudies in Polish
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielskaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish
Prawo i finanseStudies in Polish
Economic LawStudies in Polish
Doradztwo finansoweStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Management Studies in English
Law Studies in Polish
Management Studies in Polish
Sociology Studies in Polish
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Między Prawem a Gospodarką Studies in Polish

MBAmore »
EURO MBA Distance Learning Studies in EnglishStudies online
MBA in International Management Studies in English
MBA program in Minsk Studies in English
Executive MBA Studies in Polish
MBA for Engineers Studies in Polish
MBA for Medical Managers Studies in Polish
MBA IT Studies in Polish
MBA Finanse Studies in Polish
MBA HR Studies in Polish
MBA Logistyka i łańcuchy dostaw Studies in Polish

Double degreemore »
Double Degree Bachelor in Finance and Accounting with ISEG Lisbon
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Finance and Accounting with University of Porto
Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon
Double Degree Master in Management with ESCP Europe
Double Degree Master in Management with Hull University Business School
Double Degree Master in Management with KEDGE Business School
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School
Master in Corporate Financial Management Essca School of Management
MBA in International Management with ESCP Europe

Short pg coursesmore »
Wirtschaft auf Deutsch-biznesowy język niemiecki Studies in German
Business Studies in English Studies in English
Compliance, Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime Prevention Studies in English
LLM in International Commercial Law Studies in English
Management Program in Corporate Finance Studies in English
Mergers and Acquisitions, Private Equity/Venture Capital in Central Europe Studies in English
Salesforce CRM i Marketing Automation Studies in English
Transition Manager Academy Studies in English
Electronic Commerce Studies in Polish
Management in Public Administration Studies in Polish
Management in Sport Studies in Polish
Quality Management Studies in Polish
Software Project Management Studies in Polish
Tax Law Studies in Polish
ACCA Professional Studies in Polish
Akademia kompetencji menedżera Studies in Polish
Akademia Lean Leadera w środowisku usług Studies in Polish
Akademia Menedżera Personalnego Studies in Polish
Akademia przywództwa kobiet LiderShe Studies in Polish
Analityk Compliance i AML Studies in Polish
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych Studies in Polish
Analityk finansowy ryzyka kredytowego Studies in Polish
Audyt wewnętrzny Studies in Polish
Badania i analizy marketingowe Studies in Polish
Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku Studies in Polish
Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding Studies in Polish
Coaching profesjonalny Studies in Polish
Coaching zespołów w podejściu MLC (Multi-Level Coaching) Studies in Polish
Controlling personalny Studies in Polish
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy Studies in Polish
Cyberbezpieczeństwo - Normy, standardy i dobre praktyki Studies in Polish
Data Science i Big Data w Zarządzaniu Studies in Polish
Doradca finansowy klienta indywidualnego Studies in Polish
HORECA Menedżer Studies in Polish
HR Business Partner Studies in Polish
Kadry i płace w prawie i praktyce Studies in Polish
Kontroler Finansowy Studies in Polish
Logistyka w zarządzaniu Studies in Polish
Marketing internetowy Studies in Polish
Menedżer marketingu w firmie farmaceutycznej Studies in Polish
Menedżer w przemyśle 4.0 Studies in Polish
Ochrona Danych Osobowych Studies in Polish
Organizacja i Zarządzanie (Gdańsk) Studies in Polish
Podatki i opłaty samorządowe w praktyce Studies in Polish
Podyplomowe studia bezpieczeństwa biznesu Studies in Polish
Polityka compliance w ochronie zdrowia. Zarządzanie ryzykiem etyczno-prawnym w jednostkach Studies in Polish
Polityka Compliance w organizacji Studies in Polish
Praktyczne zastosowanie SAP ERP Studies in Polish
Prawo mediów i własności intelektualnej Studies in Polish
Prawo nowoczesnych technologii Studies in Polish
Prawo Podatkowe dla pracowników Izby Skarbowej Studies in Polish
Prawo pracy w biznesie Studies in Polish
Prawo pracy w sektorze publicznym Studies in Polish
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych Studies in Polish
Psychologia biznesu dla menedżerów Studies in Polish
Public relations - komunikacja strategiczna Studies in Polish
Public Relations w Praktyce Studies in Polish
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa Studies in Polish
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych Studies in Polish
Rachunkowość małych i średnich firm Studies in Polish
Rekrutacja i selekcja Studies in Polish
Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców Studies in Polish
Rozwiązania prawne dla menedżerów i przedsiębiorców - Prawo dla menedżerów w praktyce Studies in Polish
Samodzielny księgowy Studies in Polish
Senior HR Business Partner Studies in Polish
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową Studies in Polish
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży Studies in Polish
Strategiczny wywiad biznesowy Studies in Polish
Strategie wzrostu firmy Studies in Polish
Technologie mobilne Studies in Polish
Testowanie i inżynieria jakości dla aplikacji mobilnych i gier Studies in Polish
Transformacja Agile Studies in Polish
Transformacja cyfrowa biznesu Studies in Polish
Transport, spedycja, logistyka Studies in Polish
Tworzenie i rozwój nowoczesnych start-upów Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lądowym Studies in Polish
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Studies in Polish
Zarządzanie hotelami Studies in Polish
Zarządzanie i przywództwo w nowoczesnej organizacji Studies in Polish
Zarządzanie Infrastrukturą IT i Bezpieczeństwem Studies in Polish
Zarządzanie innowacyjne w architekturze Studies in Polish
Zarządzanie kompetencjami pracowników Studies in Polish
Zarządzanie ludźmi w firmie Studies in Polish
Zarządzanie łańcuchem wartości w energetyce Studies in Polish
Zarządzanie marką luksusową Studies in Polish
Zarządzanie marketingowe Studies in Polish
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych Studies in Polish
Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi i sakralnymi Studies in Polish
Zarządzanie Ograniczeniami TOC Studies in Polish
Zarządzanie organizacjami Studies in Polish
Zarządzanie procesowe Studies in Polish
Zarządzanie Projektami – z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów Studies in Polish
Zarządzanie projektami (Gdańsk) - z GFKM Studies in Polish
Zarządzanie Projektami (Katowice) - z GFKM Studies in Polish
Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE 2 Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem w organizacji Studies in Polish
Zarządzanie spedycją w praktyce gospodarczej (biznesowej) Studies in Polish
Zarządzanie w gospodarce o obiegu zamkniętym Studies in Polish
Zarządzanie w małej i średniej firmie Studies in Polish
Zarządzanie w mediach Studies in Polish
Zarządzanie w sektorach mody-z VIAMODA Studies in Polish
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach Studies in Polish
Zarządzanie zakupami Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla małych i średnich przedsiębiorstw Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych Studies in Polish

Other short coursesmore »
Akademia Project Management Studies in English
Agile dla menedżerów Studies in Polish
Akademia Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie Studies in Polish
Algorytm do osiągania biznesowych celów Studies in Polish
Analiza Finansowa I Studies in Polish
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty Studies in Polish
Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty Studies in Polish
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe Studies in Polish
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej Studies in Polish
Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji Studies in Polish
Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków Studies in Polish
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego Studies in Polish
Analiza techniczna Studies in Polish
Asesor metody Assessment/Development Center-warsztaty certyfikujące Studies in Polish
Budowanie i zarządzanie zespołem Studies in Polish
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS Studies in Polish
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników Studies in Polish
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza Studies in Polish
Controlling Strategiczny Studies in Polish
Corporate Governance Manager Studies in Polish
Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne - rozpoznawanie, niwelowanie i zapobieganie Studies in Polish
Elementy matematyki finansowej Studies in Polish
Emisje papierów wartościowych Studies in Polish
Excel zaawansowany + VBA + podstawy SQL Studies in Polish
Finanse i rachunkowość od podstaw Studies in Polish
Finanse przedsiębiorstwa Studies in Polish
Fort Brave – pełne doświadczenie projektu Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna w praktyce Studies in Polish
Intensywny kurs języka angielskiego Studies in Polish
Kompetencje kierownicze – „od kolegi do szefa” Studies in Polish
Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji. Studies in Polish
Komunikacja Interpersonalna Studies in Polish
Kreowanie wartości dodanej w negocjacjach. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty Studies in Polish
Krytyczne myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku Studies in Polish
MS Office (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook) – podstawy Studies in Polish
Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie Studies in Polish
Negocjacje – Przygotowanie, Argumentowanie, Przekonywanie Studies in Polish
Negocjacje strategiczne - zespołowe i wielostronne Studies in Polish
Negocjacje strategiczne - zespołowe i wielostronne (kurs dla zaawansowanych) Studies in Polish
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie Studies in Polish
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności Studies in Polish
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe Studies in Polish
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) Studies in Polish
Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce I Studies in Polish
Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce II Studies in Polish
Postaw na talenty. Zarządzanie sobą na zielonej ścieżce III Studies in Polish
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa Studies in Polish
Pozyskiwanie kapitału Studies in Polish
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych Studies in Polish
Prezentacje biznesowe, które sprzedają Studies in Polish
Project and programme leadership Studies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Studies in Polish
Rachunkowość od podstaw Studies in Polish
Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia) Studies in Polish
Rynki i instrumenty finansowe Studies in Polish
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Studies in Polish
Statystyka I Studies in Polish
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Szkoła Trenerów Biznesu Studies in Polish
Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych na podstawie RODO. Praktyczne warsztaty dla prawników. Studies in Polish
Umiejętności coachingowe dla liderów Studies in Polish
Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej Studies in Polish
Work–life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Studies in Polish
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe Studies in Polish
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany Studies in Polish
Wykorzystanie modelu i narzędzi Extended DISC® w procesach HR Studies in Polish
Zarządzanie emocjami i motywacją w procesie zmiany Studies in Polish
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Studies in Polish
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) Studies in Polish
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym Studies in Polish
Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM Studies in Polish
Zarządzanie Projektami HR Studies in Polish
Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym i Transformacyjnym Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Zarządzanie sobą w czasie Studies in Polish
Zarządzanie zmianą 3D Studies in Polish
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
College of Law
College of Management and Finance

Kozminski University
Akademia Leona Koźmińskiego
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland

Kozminski University is an internationally renowned private business school located in Warsaw – the very heart of Europe. The only such institution in Central and Eastern Europe which is AACSB, EQUIS and AMBA accredited and listed within the prestigious ”Financial Times” rankings. We offer recognized Bachelor, Master, MBA, and PhD programs in business management and finance. Since 2009 Kozminski University is classified in the prestigious educational rankings provided by the ‘Financial Times’ – Business School Rankings, which include the best universities from around the world. Moreover, for the past 16 consecutive years it holds first place throughout private universities in educational rankings published by ‘Perspektywy’. Kozminski University also received a special distinction from the National Accreditation Committee in regards to management, administration and law programs.

Kozminski University is in a league of its own in terms of quality and prestige. Our course offerings have a unique international flavor; they are taught entirely in English by an international faculty with degrees and teaching experience from prestigious universities throughout the world as well as practitioners of business, law and public administration. Our students come from more than 70 nationalities, creating a truly international atmosphere that enables them to experience the richness of various cultures blended together with our own and unique “Kozminski Way”.

International partnerships with more than 200 educational institutions in the world allow our students to study in several countries during one study program, participate in exchange programs with some of the most prestigious business schools worldwide or obtain a double degree.

Why should you choose Kozminski University?

The choice of a university is one of the most important decisions that you make during your life time. The best choice is always one which allows students to learn with an international scope of the chosen field of studies and obtain a degree confirmed by prestigious accreditations. Internationalization is the most important element of our strategy, confirmed by the highest notes in national and international rankings. In terms of both quality and prestige Kozminski University is unmatched on the Polish and Central and Eastern European markets. Success starts at Kozminski!

Facts & figures
  • Founded in 1993
  • 8 000 students
  • 400 faculty members
  • Over 1000 foreign students
  • Accredited by AACSB, EQUIS and AMBA

Contact

Kozminski University
Jagiellonska St. 57/59, 03-301 Warsaw, Poland
phone: +48 22 519 22 69
fax: +48 22 519 23 09
e-mail: admission@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl
www.studentsinwarsaw.com
fb.com/kozminski
University website: www.kozminski.edu.pl/en/

Map

« back - Universities
Privacy Policy