Warsaw, Poland

Kozminski University

Akademia Leona Koźmińskiego

University type: economics
University status: non-public


Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Financial ManagementStudies in English
ManagementStudies in English
Digital Society & New MediaStudies in English
EntrepreneurshipStudies in English
HoReCa Management (Hotel, Restaurant, Catering)Studies in English
International ManagementStudies in English
MarketingStudies in English
Management and Artifical IntelligenceStudies in English
EconomicsStudies in Polish
Economics of Climate ChangeStudies in Polish
Foreign MarketsStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Accounting, Finance and TreasuryStudies in Polish
Finance and BankingStudies in Polish
Finance ConsultingStudies in Polish
Law and FinanceStudies in Polish
Law in Business ManagementStudies in Polish
ManagementStudies in PolishStudies online
Business ManagementStudies in PolishStudies online
EnterpriseStudies in PolishStudies online
MarketingStudies in PolishStudies online
Zarządzanie i psychologia biznesuStudies in Polish
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediachStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish
Law and FinanceStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Big Data ScienceStudies in EnglishStudies online
Health Economics and Big Data AnalyticsStudies in EnglishStudies online
Finance and AccountingStudies in EnglishStudies online
Coroporate FinanceStudies in EnglishStudies online
Corporate Reporting and AccountingStudies in EnglishStudies online
International BankingStudies in EnglishStudies online
ManagementStudies in English
Artificial Intelligence in BusinessStudies in English
Digital MarketingStudies in English
HR TECH Biznes PartnerStudies in English
Logistics and Supply Chain ManagementStudies in English
Project ManagementStudies in English
Strategy & Innovation ManagementStudies in English
Employment LawStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Audyt i kontrola zarządcza i biznesieStudies in Polish
Bankowość oraz strategie inwestytycyjneStudies in Polish
Finanse przedsiębiorstwStudies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowaStudies in Polish
Law in Business ManagementStudies in Polish
ManagementStudies in PolishStudies online
Project ManagementStudies in PolishStudies online
Strategic ManagementStudies in PolishStudies online
HR TECH Biznes PartnerStudies in PolishStudies online
Zarządzanie marką i strategie marketingoweStudies in PolishStudies online
Management in Virtual EnvironmentsStudies in Polish
Zarządzanie i psychologia biznesuStudies in Polish
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediachStudies in Polish
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudies in Polish
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielaStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Economics and Finance Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Nauki o zarządzaniu i jakości Studies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in English
MBA in International Management Studies in English
Executive MBA Studies in Polish
MBA for Engineers Studies in Polish
MBA for Medical Managers Studies in Polish
MBA IT Studies in Polish
MBA Cyfrowa Transformacja Studies in Polish
MBA finanse Studies in Polish
MBA HR Studies in Polish
MBA logistyka i łańcuchy dostaw Studies in Polish
Executive MBA w Mińsku Studies in Russian

Short pg coursesmore »
Economics Studies in German
ACCA Professional Studies in English
Business Studies Studies in EnglishStudies online
LLM in International Commercial Law Studies in English
Management Program in Corporate Finance Studies in English
Transition Manager Academy Studies in English
Electronic Commerce Studies in PolishStudies online
Management in Sport Studies in Polish
Software Project Management Studies in Polish
Tax Law Studies in Polish
Akademia kompetencji menedżera Studies in Polish
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe Studies in Polish
Analityk Compliance i AML Studies in PolishStudies online
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych Studies in Polish
Analityk finansowy ryzyka kredytowego Studies in Polish
Audyt wewnętrzny Studies in Polish
Automatyzacja procesów biznesowych Studies in Polish
Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku Studies in Polish
Biznes. AI: technologia, prawo, zastosowanie sztucznej inteligencji Studies in Polish
Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości Studies in Polish
Career Advisory – zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery Studies in Polish
Chmura Obliczeniowa w Zarządzaniu Projektami i Organizacją Studies in Polish
Coaching profesjonalny - metody i praktyka Studies in PolishStudies online
Controllinga personalny Studies in Polish
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy Studies in Polish
Data Science i Big Data w Zarządzaniu Studies in Polish
Dyrektor finansowy Studies in Polish
Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym Studies in Polish
Frontend development z React Studies in PolishStudies online
GFT & Google Cloud - rozwiązania chmurowe w praktyce Studies in PolishStudies online
HoReCa menedżer Studies in Polish
HR Business Partner Studies in Polish
Innovation Camp Marketing. Biznes. Innowacje Studies in Polish
Kadry i płace w prawie i praktyce Studies in Polish
Kontroler Finansowy Studies in PolishStudies online
Lider innowacji Studies in Polish
Logistyka w zarządzaniu Studies in Polish
Marketing internetowy Studies in PolishStudies online
Menedżer do spraw szkoleń i rozwoju Studies in Polish
Menedżer w przemyśle 4.0 Studies in Polish
Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Studies in Polish
Nowoczesny menedżer administracji publicznej Studies in Polish
Ochrona Danych Osobowych Studies in Polish
Polityka Compliance w organizacji Studies in Polish
Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy Studies in Polish
Praktyczne zastosowanie SAP ERP Studies in Polish
Prawo farmaceutyczne dla biznesu Studies in Polish
Prawo nowoczesnych technologii Studies in Polish
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych Studies in PolishStudies online
Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym Studies in Polish
Psychologia biznesu dla menedżerów Studies in Polish
Rachunkowość - akredytacja ACCA Studies in Polish
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa Studies in Polish
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych Studies in Polish
Rekrutacja i selekcja Studies in Polish
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe Studies in PolishStudies online
Salesforce CRM i marketing automation Studies in Polish
Senior HR Business Partner Studies in Polish
Skuteczny employer branding Studies in PolishStudies online
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową Studies in Polish
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży Studies in Polish
Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji Studies in Polish
Tester automatyzujący w Selenium Studies in Polish
Transformacja cyfrowa biznesu Studies in Polish
Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem Studies in Polish
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Studies in Polish
Zarządzanie hotelami Studies in Polish
Zarządzanie ludźmi w firmie Studies in Polish
Zarządzanie marketingowe Studies in Polish
Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych Studies in Polish
Zarządzanie praktyką weterynaryjną Studies in Polish
Zarządzanie projektami - z GFKM Studies in PolishStudies online
Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych Studies in Polish
Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery - career advisory Studies in PolishStudies online
Zarządzanie transportem lądowym w okresie transformacji cyfrowej Studies in Polish
Zarządzanie w małej i średniej firmie Studies in Polish
Zarządzanie w mediach Studies in Polish
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach Studies in Polish
Zarządzanie zakupami Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych Studies in Polish
Zasady zrównoważonego rozwoju dla biznesu Studies in Polish
Zrównoważone finanse i ESG Studies in Polish
Zwinne przywództwo Studies in Polish

Other short coursesmore »
Agile i zwinne techniki zarządzania projektami Studies in Polish
Analiza Finansowa I Studies in PolishStudies online
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty Studies in PolishStudies online
Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty Studies in PolishStudies online
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe Studies in PolishStudies online
Analiza finansowa przedsiębiorstw. Interpretacja sprawozdania finansowego, analiza wskaźników finansowych, KPI. Studies in PolishStudies online
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej Studies in PolishStudies online
Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji Studies in PolishStudies online
Analiza ryzyka kredytowego - studia przypadków Studies in PolishStudies online
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego Studies in PolishStudies online
Analiza techniczna Studies in PolishStudies online
Artificial intelligence w marketingu Studies in PolishStudies online
Asesor metody assessment development center - warsztaty certyfikujące Studies in Polish
Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami Studies in Polish
Budowanie i zarządzanie zespołem Studies in Polish
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS Studies in Polish
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników Studies in PolishStudies online
Coachingowy styl zarządzania - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców Studies in Polish
Content marketing w pigułce - dbaj o wizerunek, realizuj cele Studies in Polish
Controlling od podstaw Studies in PolishStudies online
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza Studies in PolishStudies online
Controlling Strategiczny Studies in PolishStudies online
Corporate governance manager Studies in Polish
Delegowanie - feedback - feedforward Studies in Polish
Design thinking. Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania Studies in Polish
Elementy matematyki finansowej Studies in PolishStudies online
Emisje akcji i obligacji. Źródła finansowania działalności Studies in PolishStudies online
Emisje papierów wartościowych Studies in PolishStudies online
Finanse i rachunkowość od podstaw Studies in PolishStudies online
Finanse przedsiębiorstwa Studies in PolishStudies online
Finansowa ocena projektów inwestycyjnych Studies in PolishStudies online
Inteligencja emocjonalna w praktyce Studies in Polish
Jak budować i wzmacniać ducha zespołu - program wsparcia dla menedżerów Studies in Polish
Kompetencje kierownicze od kolegi do szefa Studies in Polish
Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji Studies in Polish
Komunikacja interpersonalna Studies in Polish
Koźmiński Advanced Management Program Studies in Polish
Krytyczne myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku Studies in PolishStudies online
Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego Studies in PolishStudies online
Negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne Studies in Polish
Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie Studies in Polish
Nowe trendy i sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zespołem. Od zarządzania 1.0 do 3.0 Studies in Polish
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie Studies in Polish
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności Studies in PolishStudies online
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe Studies in PolishStudies online
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych Studies in PolishStudies online
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) Studies in PolishStudies online
Podstawy zarządzania finansami Studies in PolishStudies online
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa Studies in PolishStudies online
Pozyskiwanie kapitału Studies in PolishStudies online
Praktyka wyceny przedsiębiorstwa Studies in PolishStudies online
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych Studies in PolishStudies online
Prawne i techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa Studies in PolishStudies online
Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel - warsztaty komputerowe Studies in PolishStudies online
Prezentacje biznesowe, które sprzedają Studies in Polish
Prosci change management certification program Studies in Polish
Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych Studies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Studies in PolishStudies online
Rachunkowość od podstaw Studies in PolishStudies online
Skuteczna argumentacja Studies in PolishStudies online
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Studies in PolishStudies online
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych Studies in PolishStudies online
Szkoła letnia - analiza dokumentów prawniczych i biznesowych Studies in Polish
Szkoła letnia - intensywny kurs języka angielskiego Studies in Polish
Szkoła letnia - język angielski w korespondencji biznesowej Studies in Polish
Szkoła letnia - metody ilościowe Studies in Polish
Szkoła letnia - podstawy metod badawczych w zarządzaniu Studies in Polish
Szkoła letnia - podstawy psychologii z elementami psychologii biznesu Studies in Polish
Szkoła letnia - podstawy rachunkowości i finansów Studies in Polish
Szkoła letnia - podstawy socjologii i nauki o mediach Studies in Polish
Szkoła letnia - podstawy zarządzania Studies in Polish
Szkoła Trenerów Biznesu Studies in Polish
Techniki negocjacyjne w zespole projektowym Studies in Polish
Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej Studies in PolishStudies online
Work life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Studies in PolishStudies online
Wprowadzenie do obróbki danych w Excelu, VBA i SQL - warsztaty komputerowe Studies in PolishStudies online
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych Studies in PolishStudies online
Wstęp do zarządzania projektami Studies in PolishStudies online
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe Studies in PolishStudies online
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany Studies in PolishStudies online
Zaangażowany zespół - jak utrzymać efektywność Studies in Polish
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Studies in Polish
Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Studies in PolishStudies online
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) Studies in PolishStudies online
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym Studies in PolishStudies online
Zarządzanie projektami budowlanymi z elementami BIM Studies in Polish
Zarządzanie Projektami HR Studies in PolishStudies online
Zarządzanie projektem eksploracyjnym i R&D Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Studies in PolishStudies online
Zarządzanie sobą w czasie Studies in Polish
Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy Studies in Polish
Zarządzanie wdrożeniem building information modeling (BIM) w organizacji i projekcie budowlanym Studies in Polish
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych Studies in PolishStudies online

Kozminski University
Akademia Leona Koźmińskiego
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland

Kozminski University is an internationally renowned private business school located in Warsaw – the very heart of Europe. The only such institution in Central and Eastern Europe which is AACSB, EQUIS and AMBA accredited and listed within the prestigious ”Financial Times” rankings. We offer recognized Bachelor, Master, MBA, and PhD programs in business management and finance. Since 2009 Kozminski University is classified in the prestigious educational rankings provided by the ‘Financial Times’ – Business School Rankings, which include the best universities from around the world. Moreover, for the past 16 consecutive years it holds first place throughout private universities in educational rankings published by ‘Perspektywy’. Kozminski University also received a special distinction from the National Accreditation Committee in regards to management, administration and law programs.

Kozminski University is in a league of its own in terms of quality and prestige. Our course offerings have a unique international flavor; they are taught entirely in English by an international faculty with degrees and teaching experience from prestigious universities throughout the world as well as practitioners of business, law and public administration. Our students come from more than 70 nationalities, creating a truly international atmosphere that enables them to experience the richness of various cultures blended together with our own and unique “Kozminski Way”.

International partnerships with more than 200 educational institutions in the world allow our students to study in several countries during one study program, participate in exchange programs with some of the most prestigious business schools worldwide or obtain a double degree.

Why should you choose Kozminski University?

The choice of a university is one of the most important decisions that you make during your life time. The best choice is always one which allows students to learn with an international scope of the chosen field of studies and obtain a degree confirmed by prestigious accreditations. Internationalization is the most important element of our strategy, confirmed by the highest notes in national and international rankings. In terms of both quality and prestige Kozminski University is unmatched on the Polish and Central and Eastern European markets. Success starts at Kozminski!

Facts & figures
  • Founded in 1993
  • 8 000 students
  • 400 faculty members
  • Over 1000 foreign students
  • Accredited by AACSB, EQUIS and AMBA

Contact

Kozminski University
Jagiellonska St. 57/59, 03-301 Warsaw, Poland
phone: +48 22 519 22 69
fax: +48 22 519 23 09
e-mail: admission@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl
www.studentsinwarsaw.com
fb.com/kozminski
University website:
www.kozminski.edu.pl/en/

Map

« back - Universities
Privacy Policy