Częstochowa, Poland

Jan Długosz University in Czestochowa

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
ChemistryStudies in English
Drug ChemistryStudies in English
EconomicsStudies in English
Economics of Public Sector (ESP)Studies in English
Entrepreneuship and Development of Own Business Activity (PiRWDG)Studies in English
Music in Public SpaceStudies in English
Instrumental PerformingStudies in English
Musical Arts AnimationStudies in English
Publicly Performed MusicStudies in English
PaintingStudies in English
PhilosophyStudies in English
Theoretical PholosophyStudies in English
PhysicsStudies in English
Acoustics and Audio SystemsStudies in English
Nanophysics and NanomaterialsStudies in English
Political ScienceStudies in English
EuropeanStudies in English
Social and PoliticalStudies in English
Accounting and TaxationStudies in Polish
AdministrationStudies in Polish
Analytics and CreativityStudies in Polish
Coaching i procesy doradczeStudies in Polish
Diagnozy i konsulting społecznyStudies in Polish
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Environmental BiotechnologyStudies in Polish
AgrobiotechnologiaStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemia lekówStudies in Polish
Chemia w kryminalistyceStudies in Polish
Nauczanie chemiiStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Ekonomia sektora publicznegoStudies in Polish
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczejStudies in Polish
Emergency MedicineStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskimStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem francuskimStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem niemieckimStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem rosyjskimStudies in Polish
Forensics and Security SystemsStudies in Polish
Biometria i informatyka śledczaStudies in Polish
Chemia w kryminalistyceStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskimStudies in Polish
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Grafika artystyczna i projektowaStudies in Polish
Grafika użytkowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Specjalność archiwistycznaStudies in Polish
Specjalność kulturoznawczaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Iberian StudiesStudies in Polish
Specjalność kulturoznawczaStudies in Polish
Specjalność turystycznaStudies in Polish
Journalism and Media CulturesStudies in Polish
Dziennikarstwo internetoweStudies in Polish
Media regionalneStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Matematyczne metody informatykiStudies in Polish
Music in Public SpacesStudies in Polish
Animacja artystycznaStudies in Polish
Muzyka estradowaStudies in Polish
Wykonawstwo instrumentalneStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Career and Personal CounsellingStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Filozofia nauczycielskaStudies in Polish
Filozofia teoretycznaStudies in Polish
Photography and Visual Communication DesignStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
NanotechnologyStudies in Polish
Akustyka i realizacja dźwiękuStudies in Polish
Nauczanie fizykiStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Film i realizacja obrazu filmowegoStudies in Polish
Specjalność edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Polityka integracji i społeczeństwaStudies in Polish
Specjalność europejskaStudies in Polish
Specjalność społeczno-politycznaStudies in Polish
PsychopreventionStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Poradnictwo i wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnością i przewlekle chhorychStudies in Polish
Praca z rodzinąStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznegoStudies in Polish
Turystyka aktywna i specjalistycznaStudies in Polish
Studia polskoznawczeStudies in Polish
Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskieStudies in Polish
Konflikty militarne w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wiekuStudies in Polish
Kultura i sztuka Europy Wschodniej i BałkanówStudies in Polish
Stosunki międzynarodowe i dyplomacja obszaru Europy Wschodniej i BałkanówStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in English
Computer GraphicsStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Innovative Technologies and Advanced MaterialsStudies in Polishdual studies
NanotechnologyStudies in Polishdual studies
Virtual prototypingStudies in Polishdual studies
Multimedia EngineeringStudies in Polish
Computer GraphicsStudies in Polish
Akustyka i realizacja dźwiękuStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Biometria i informatyka śledczaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudies in Polish
Produkcja i marketing żywnościStudies in Polish
AgribusinessStudies in Polish
Food processingStudies in Polish
Logistyka w łańcuchu żywnościowymStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
MedicineStudies in Polish
PharmacyStudies in Polish
PhysiotherapyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in Polish
Psychologia rodziny i wychowaniaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznieStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ChemistryStudies in English
Drug ChemistryStudies in English
Computer ScienceStudies in English
Creating Computer GamesStudies in English
ProgrammingStudies in English
Medical EngineeringStudies in English
Artificial Intelligence in Medical DiagnosticStudies in English
BiomechanicsStudies in English
PaintingStudies in English
PhysicsStudies in English
Acoustics and Audio SystemsStudies in English
Nanophysics and NanomaterialsStudies in English
Specialized English for BusinessStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Administracja ochrony i kontroli prawnejStudies in Polish
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia przemysłowaStudies in Polish
Biotechnologia żywnościStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemia lekówStudies in Polish
Nauczanie chemiiStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Tworzenie gier komputerowychStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneStudies in Polish
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskimStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem francuskimStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem niemieckimStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem rosyjskimStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneStudies in Polish
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Grafika artystyczna i projektowaStudies in Polish
Grafika użytkowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Specjalność archiwistycznaStudies in Polish
Specjalność kulturoznawczaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Human Nutrition and DieteticsStudies in Polish
Iberian StudiesStudies in Polish
Specjalność kulturoznawczaStudies in Polish
Specjalność turystycznaStudies in Polish
Journalism and Media CulturesStudies in Polish
Dziennikarstwo radiowe i prasoweStudies in Polish
Rzecznik prasowy i specjalista PRStudies in Polish
Specjalność edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Medical EngineeringStudies in Polish
BiomechanikaStudies in Polish
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznejStudies in Polish
Music in Public SpacesStudies in Polish
Animacja artystycznaStudies in Polish
Muzyka estradowaStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
Obrona i ochrona interesów państwaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudies in Polish
Projektowanie uniwersalne w edukacji i usługachStudies in Polish
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Filozofia nauczycielskaStudies in Polish
Filozofia teoretycznaStudies in Polish
Photography and Visual Communication DesignStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
NanotechnologyStudies in Polish
Akustyka i realizacja dźwiękuStudies in Polish
Nauczanie fizykiStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Specjalność dziennikarskaStudies in Polish
Specjalność edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo techniczneStudies in Polish
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Tourism EconomyStudies in Polish
Zarządzanie eventamiStudies in Polish
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaStudies in Polish
Usługi społeczneStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Fine Arts and Art Restoration Studies in Polish
Health Sciences Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Music Arts Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physical Culture Science Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Safety Science Studies in Polish

Double degreemore »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Short pg coursesmore »
Career Counselling Studies in Polish
Educational Institutions Management Studies in Polish
Health Facilities Management Studies in Polish
Instrumental Performance Studies in Polish
Internal Security Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Pedagogy of Dance Studies in Polish
Physical Education Studies in Polish
Programming and Database Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Taxes and Tax Consultants Studies in Polish
Teaching English in Kindergarten and Pre-school Education Studies in Polish
Trichology in Cosmetology Studies in Polish
Vocal Studies Studies in Polish
Asystent medyczny Studies in Polish
Bezpieczeństwo i jakość żywności Studies in Polish
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe Studies in Polish
Dyrygentura chóralna Studies in Polish
Edukacja filozoficzno-etyczna Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Kameralistyka Studies in Polish
Medycyna estetyczna dla lekarzy Studies in Polish
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studies in Polish
Metodyka pracy z uchodźcami z Ukrainy Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Ochrona wolności i praw jednostki Studies in Polish
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej Studies in Polish
Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa Studies in Polish
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Studies in Polish
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Studies in Polish
Prawo i zarządzanie w sporcie Studies in Polish
Prowadzenie zespołów instrumentalnych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne Studies in Polish
Specjalista ds. kadr i płac Studies in Polish
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia Studies in Polish
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie Studies in Polish
Tyflopedagogika Studies in Polish
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Studies in Polish
Wokalistyka estradowa Studies in Polish
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Studies in Polish
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna Studies in Polish
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Studies in Polish
Zarządzanie jednostkami publicznymi Studies in Polish
Zarządzanie ochroną osób i mienia Studies in Polish

Other short coursesmore »
,,CZĘSTOCHOWA HIGHLIGHTED" Kurs języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Studies in Polish
Akustyka dla architektów i projektantów - jak, gdzie, kiedy? Studies in Polish
Blender - tworzenie grafiki 3D Studies in Polish
CLOUD COMPUTING: Jak efektywnie wykorzystać technologie przetwarzania w chmurze w sektorze MŚP Studies in Polish
Ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego Studies in Polish
Elementy matematyki wyższej Studies in Polish
Etyka w administracji skarbowej Studies in Polish
Fortepian na serio i na wesoło Studies in Polish
Gdy dociekliwy uczeń zapyta o … różne modele probabilistyczne Studies in Polish
Indywidualizacja kształcenia na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej Studies in Polish
Intensywny kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej Studies in Polish
Kurs "warsztat kreatywności" Studies in Polish
Kurs dokształcający dla nauczycieli "Nauczyciel - uczeń - rodzic prawa, obowiązki i podejmowanie działań" Studies in Polish
Kurs dokształcający dla nauczycieli techniczne środki nauczania Studies in Polish
Kurs języka angielskiego specjalistycznego w branży biurowej / „Secretarial” Studies in Polish
Kurs języka angielskiego specjalistycznego w branży informatycznej / English in Computer Engineering Studies in Polish
Kurs języka angielskiego specjalistycznego w branży medycznej/ Medical Studies in Polish
Kurs języka angielskiego specjalistycznego w branży pedagogicznej / Kindergarten Teacher Studies in Polish
Kurs języka hiszpańskiego w turystyce Studies in Polish
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish
Kurs wokalny Studies in Polish
Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów Studies in Polish
Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim: 2022/2023 Studies in Polish
Kurs wystąpień publicznych Studies in Polish
Kursy językowe Studies in Polish
Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego Studies in Polish
Nauczanie historii w wykorzystaniem metody tutoringu Studies in Polish
Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli Studies in Polish
Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP Studies in Polish
Perspektywy naukowe, innowacyjne metody i technologie kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej, w tym Polski Studies in Polish
Podstawowe szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa Studies in Polish
Podstawy badań nieniszczących Studies in Polish
Podstawy nauczania gry w szachy Studies in Polish
Ratuj się kto może! - pierwsza pomoc przedmedyczna Studies in Polish
Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków Studies in Polish
Rozszerzone szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji detektywa Studies in Polish
Systemy bezpieczeństwa Studies in Polish
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej Studies in Polish
Techniki obniżenia poziomu stresu Studies in Polish
Terenowa dydaktyka przyrodnicza dla nauczycieli Studies in Polish
Trening funkcjonalny w lekcji wychowania fizycznego Studies in Polish
Warsztat muzykoterapii Studies in Polish
Warsztaty językowe Studies in Polish
Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym Studies in Polish
Zabawy i gry ruchowe w nauczaniu koszykówki. Nowelizacja przepisów gry Studies in Polish
Zajęcia fitness dla pracowników oświaty Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Art
Faculty of Humanities
Faculty of Social Sciences
Collegium Medicum im. dra W. Biegańskiego
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii

University website:
www.en.ujd.edu.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy