Częstochowa, Poland

Jan Długosz University in Czestochowa

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

University type: pedagogical
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Accounting and TaxationStudies in Polish
AdministrationStudies in Polish
Analytics and CreativityStudies in Polish
Coaching i procesy doradczeStudies in Polish
Diagnozy i konsulting społecznyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
AgrobiotechnologiaStudies in Polish
Browarnictwo i napoje fermentowaneStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Drug ChemistryStudies in English
Teacher TrainingStudies in Polish
Chemia lekówStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Ekonomia sektora publicznegoStudies in Polish
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczejStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Studies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskimStudies in Polish
Forensics and Security SystemsStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Język niemiecki w obszarach zawodowychStudies in Polish
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskimStudies in Polish
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)Studies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Grafika użytkowaStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historical AnthropologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
ArchiwistycznaStudies in Polish
Historia narodów słowiańskichStudies in Polish
MilitaroznawstwoStudies in Polish
Iberian StudiesStudies in Polish
KulturoznawczaStudies in Polish
TurysykaStudies in Polish
Intercultural Education and MediationStudies in Polish
Journalism and Media CulturesStudies in Polish
Dziennikarstwo internetoweStudies in Polish
Media regionalneStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Music in Public SpacesStudies in Polish
Animacja artystycznaStudies in Polish
Muzyka estradowaStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
Malarstwo i multimediaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Career and Personal CounsellingStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Filozofia nauczycielskaStudies in Polish
Filozofia teoretycznaStudies in Polish
Filozofia z komunikacją społecznąStudies in Polish
Photography and Visual Communication DesignStudies in Polish
Fotografia użytkowaStudies in Polish
Kreacja przekazu autorskiegoStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Specjalność w sporcieStudies in Polish
Trener profilaktyki zdrowiaStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
NanotechnologyStudies in Polish
Akustyka i realizacja dźwiękuStudies in Polish
Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)Studies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
EuropejskaStudies in Polish
Społeczno-politycznaStudies in Polish
PsychopreventionStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Case managementStudies in Polish
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychStudies in Polish
Praca z rodzinąStudies in Polish
Edukacja w zakresie sztuk plastycznychStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
SculptureStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Komunikat wizualnyStudies in Polish
Edukacja w zakresie sztuki muzycznejStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Język niemiecki w obrocie gospodarczym (kształcenie od podstaw)Studies in Polish
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskimStudies in Polish
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskimStudies in Polish
Kultura w mediach i komunikacjiStudies in Polish
Biometria i informatyka śledczaStudies in Polish
Chemia w kryminalistyceStudies in Polish
Turystka i rekreacjaStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznegoStudies in Polish
Turystyka aktywna i specjalistycznaStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in English
Computer GraphicsStudies in Polish
Internet TechnologiesStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Multimedia EngineeringStudies in Polish
Sound DirectingStudies in Polish
Film i montaż obrazu filmowegoStudies in Polish
Realizacja obrazuStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Film i realizacja obrazu filmowegoStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczneStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudies in Polish
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały - studia dualneStudies in Polishdual studies
Desing i wzorownictwo przemysłoweStudies in Polish
Nano - i bioinnowacje w materiałachStudies in Polish
Virtual PrototypingStudies in Polish and EnglishStudies in Polish and English

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
PhysiotherapyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuStudies in Polish
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznieStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Administracja ochrony i kontroli prawnejStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia żywnościStudies in Polish
MikrobioanalitykaStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Drug ChemistryStudies in English
Teacher TrainingStudies in Polish
Chemia lekówStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Computer GraphicsStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneStudies in Polish
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaStudies in Polish
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Studies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskimStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneStudies in Polish
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaStudies in Polish
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego)Studies in Polish
Tłumaczenia i języki specjalistyczneStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Grafika użytkowaStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historical AnthropologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
ArchiwistycznaStudies in Polish
Historia narodów słowiańskichStudies in Polish
MilitaroznawstwoStudies in Polish
Human Nutrition and DieteticsStudies in Polish
Journalism and Media CulturesStudies in Polish
Dziennikarstwo radiowe i prasoweStudies in Polish
Rzecznik prasowy i specjalista PRStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
Malarstwo i klasyczne techniki malarskieStudies in Polish
Malarstwo w architekturzeStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępczaStudies in Polish
Coaching kariery z doradztwemStudies in Polish
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia o tej samej specjalności)Studies in Polish
GeragogikaStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudies in Polish
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Filozofia nauczycielskaStudies in Polish
Filozofia nowych mediówStudies in Polish
Filozofia teoretycznaStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Specjalność w sporcieStudies in Polish
Trener personalnyStudies in Polish
Trener profilaktyki zdrowiaStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Akustyka i układy audioStudies in Polish
Nanofizyka i nanomateriałyStudies in Polish and EnglishStudies in Polish and English
Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)Studies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
DziennikarskaStudies in Polish
Edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Promocja literaturyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoStudies in Polish
Polityka i wielokulturowośćStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo środowiskaStudies in Polish
Bezpieczeństwo techniczneStudies in Polish
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiStudies in Polish
Edukacja w zakresie sztuk plastycznychStudies in Polish
Kreacja wizualnaStudies in Polish
Edukacja w zakresie sztuki muzycznejStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Kultura w mediach i komunikacjiStudies in Polish
Film i nowe media w komunikacji kulturowejStudies in Polish
Teatr i promocja kultury widowiskStudies in Polish
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaStudies in Polish
Turystka i rekreacjaStudies in Polish
Tourism EconomyStudies in Polish
Zarządzanie eventamiStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Fine Arts and Art Restoration Studies in Polish
History Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish

Double degreemore »
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Short pg coursesmore »
Archives and Records Management Studies in Polish
Career Counselling Studies in Polish
Civics Studies in Polish
Early childhood support and education of children with ASD Studies in Polish
Educational Institutions Management Studies in Polish
Educational therapy with expressive therapy (art therapy) Studies in Polish
Educational therapy with expressive therapy (music & dance therapy) Studies in Polish
Health Facilities Management Studies in Polish
Internal Security Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Pedagogy of Dance Studies in Polish
Photography Studies in Polish
Physical Education Studies in Polish
Programming and Database Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Taxes and Tax Consultants Studies in Polish
Teaching English in Kindergarten and Pre-school Education Studies in Polish
Bezpieczeństwo i jakość żywności Studies in Polish
Edukacja filozoficzno-etyczna Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Medycyna estetyczna dla lekarzy Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa Studies in Polish
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Studies in Polish
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym Studies in Polish
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym Studies in Polish
Tradycje kulturowe regionu Studies in Polish
Tyflopedagogika Studies in Polish
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Studies in Polish
Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej Studies in Polish
Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Studies in Polish
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Studies in Polish
Zarządzanie jednostkami publicznymi Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Art
Faculty of Health Sciences
Faculty of Humanities
Faculty of Social Sciences
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii

University website: www.en.ujd.edu.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy