Częstochowa, Poland

Jan Długosz University in Czestochowa

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
ChemistryStudies in English
EconomicsStudies in English
Economics of Public SectorStudies in English
Entrepreneurship and Development of Own Business ActivityStudies in English
Music in Public SpaceStudies in English
PaintingStudies in English
PhilosophyStudies in English
PhysicsStudies in English
Political ScienceStudies in English
Accounting and TaxationStudies in Polish
AdministrationStudies in Polish
Analytics and CreativityStudies in Polish
Coaching i procesy doradczeStudies in Polish
Diagnozy i konsulting społecznyStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
AgrobiotechnologiaStudies in Polish
Browarnictwo i napoje fermentowaneStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemia lekówStudies in Polish
Chemia w kryminalistyceStudies in Polish
Nauczycielska – nauczanie chemiiStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Ekonomia sektora publicznegoStudies in Polish
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczejStudies in Polish
Emergency MedicineStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Forensics and Security SystemsStudies in Polish
Biometria i informatyka śledczaStudies in Polish
Chemia w kryminalistyceStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Grafika artystyczna i projektowaStudies in Polish
Grafika użytkowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
ArchiwistycznaStudies in Polish
KulturoznawczaStudies in Polish
Iberian StudiesStudies in Polish
KulturoznawczaStudies in Polish
TurystycznaStudies in Polish
Journalism and Media CulturesStudies in Polish
Dziennikarstwo internetoweStudies in Polish
Edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Media regionalneStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Matematyczne metody informatykiStudies in Polish
Music in Public SpacesStudies in Polish
Animacja artystycznaStudies in Polish
Muzyka estradowaStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Polityka integracji i bezpieczeństwaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Career and Personal CounsellingStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
TheoreticalStudies in Polish
Photography and Visual Communication DesignStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
NanotechnologyStudies in Polish
Akustyka i realizacja dźwiękuStudies in Polish
Nauczycielska – nauczanie fizykiStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Edytorsko-redaktorskaaStudies in Polish
Film i realizacja obrazu filmowegoStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
EuropejskaStudies in Polish
Polityka integracji i bezpieczeństwaStudies in Polish
Społeczno-politycznaStudies in Polish
PsychopreventionStudies in Polish
Coaching i mentoring – moduł międzykierunkowyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychStudies in Polish
Praca z klientem instytucji edukacyjnych – moduł międzykierunkowyStudies in Polish
Praca z rodzinąStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Mediacje i komunikacja społeczna – moduł miedzykierunkowyStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznegoStudies in Polish
Turystyka aktywna i specjalistycznaStudies in Polish
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstawStudies in Polish
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim/francuskimStudies in Polish
Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskieStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polish
Computer GraphicsStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Innovative Technologies and Advanced MaterialsStudies in Polish
NanotechnologyStudies in Polish
Virtual prototypingStudies in Polish
Multimedia EngineeringStudies in Polish
Akustyka i realizacja dźwiękuStudies in Polish
Grafika komputerowaaStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Biometria i informatyka śledczaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudies in Polish
Produkcja i marketing żywnościStudies in Polish
AgribusinessStudies in Polish
Food processingStudies in Polish
Logistyka w łańcuchu żywnościowymStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
MedicineStudies in Polish
PharmacyStudies in Polish
PhysiotherapyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in Polish
Psychologia rodziny i wychowaniaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ChemistryStudies in English
Computer ScienceStudies in English
PaintingStudies in English
PhysicsStudies in English
Political ScienceStudies in English
Specialized English for BusinessStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Administracja ochrony i kontroli prawnejStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia przemysłowaStudies in Polish
Biotechnologia żywnościStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemia lekówStudies in Polish
Nauczycielska – nauczanie chemiiStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Tworzenie gier komputerowychStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Grafika artystyczna i projektowaStudies in Polish
Grafika użytkowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
ArchiwistycznaStudies in Polish
KulturoznawczaStudies in Polish
Human Nutrition and DieteticsStudies in Polish
Iberian StudiesStudies in Polish
KulturoznawczaStudies in Polish
TurystycznaStudies in Polish
Journalism and Media CulturesStudies in Polish
Dziennikarstwo radiowe i prasoweStudies in Polish
Edytorsko-redaktorskaStudies in Polish
Rzecznik prasowy i specjalista PRStudies in Polish
Medical EngineeringStudies in Polish
BiomechanikaStudies in Polish
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznejStudies in Polish
Music in Public SpacesStudies in Polish
Animacja artystycznaStudies in Polish
Muzyka estradowaStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
Obrona i ochrona interesów państwaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąStudies in Polish
Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacjiStudies in Polish
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
TheoreticalStudies in Polish
Photography and Visual Communication DesignStudies in Polish
Physical EducationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Akustyka i układy audioStudies in Polish
Nanofizyka i nanomateriałyStudies in Polish
Nauczycielska – nauczanie fizykiStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
DziennikarskaStudies in Polish
Edytorsko-redaktorskaaStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoStudies in Polish
Polityka i wielokulturowośćStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo techniczneStudies in Polish
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Tourism EconomyStudies in Polish
Zagrożenia i wyzwania w pracy – moduł międzykierunkowyStudies in Polish
Zarządzanie eventamiStudies in Polish
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaStudies in Polish
Praca z klientem instytucji edukacyjnych – moduł międzykierunkowyStudies in Polish
Usługi społeczneStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Fine Arts and Art Restoration Studies in Polish
Health Sciences Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Music Arts Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Physical Culture Science Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish

Double degreemore »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Short pg coursesmore »
Career Counselling Studies in Polish
Educational Institutions Management Studies in Polish
Health Facilities Management Studies in Polish
Instrumental Performance Studies in Polish
Internal Security Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Pedagogy of Dance Studies in Polish
Physical Education Studies in Polish
Programming and Database Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Taxes and Tax Consultants Studies in Polish
Teaching English in Kindergarten and Pre-school Education Studies in Polish
Bezpieczeństwo i jakość żywności Studies in Polish
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe Studies in Polish
Dyrygentura chóralna Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Kameralistyka Studies in Polish
Medycyna estetyczna dla lekarzy Studies in Polish
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Ochrona wolności i praw jednostki Studies in Polish
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej Studies in Polish
Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa Studies in Polish
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Studies in Polish
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Studies in Polish
Prawo i zarządzanie w sporcie Studies in Polish
Prowadzenie zespołów instrumentalnych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym Studies in Polish
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia Studies in Polish
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie Studies in Polish
Tyflopedagogika Studies in Polish
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Studies in Polish
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Studies in Polish
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna Studies in Polish
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Studies in Polish
Zarządzanie jednostkami publicznymi Studies in Polish
Zarządzanie ochroną osób i mienia Studies in Polish

Other short coursesmore »
"CZĘSTOCHOWA HIGHLIGHTED” Kurs języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Studies in Polish
Akustyka dla architektów i projektantów - jak, gdzie, kiedy? Studies in Polish
Blender – tworzenie grafiki 3D Studies in Polish
Cloud Computing - jak efektywnie wykorzystać technologie przetwarzania w chmurze w sektorze MŚP Studies in Polish
Ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego Studies in Polish
Edytorstwo tekstów Studies in Polish
Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych Studies in Polish
Elementy mamtematyki wyższej Studies in Polish
Etyka w administracji skarbowej Studies in Polish
Fortepian na serio i na wesoło Studies in Polish
Gdy dociekliwy uczeń zapyta o … różne modele probabilistyczne Studies in Polish
Indywidualizacja kształcenia na lekcjach języka polskiego Studies in Polish
Intensywny kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej Studies in Polish
Kurs "warsztat kreatywności" Studies in Polish
Kurs dokształcający dla nauczycieli techniczne środki nauczania Studies in Polish
Kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży "Z językiem angielskim za pan brat!" Studies in Polish
Kurs języka chińskiego Studies in Polish
Kurs języka hiszpańskiego w turystyce Studies in Polish
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish
Kurs polskiego języka migowego - poziom A1 Studies in Polish
Kurs wokalny Studies in Polish
Kurs wystąpień publicznych Studies in Polish
Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego Studies in Polish
Nauczanie historii w wykorzystaniem metody tutoringu Studies in Polish
Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli Studies in Polish
Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP Studies in Polish
Nowoczesne zasady odżywiania w świetle najnowszych badań Studies in Polish
Podstawy badań nieniszczących Studies in Polish
Podstawy nauczania gry w szachy Studies in Polish
Podstawy programowania w PYTHONIE Studies in Polish
Retoryka słowa - retoryka obrazu Studies in Polish
Statystyka opisowa w programie Excel Studies in Polish
Systemy bezpieczeństwa Studies in Polish
Techniki obniżenia poziomu stresu Studies in Polish
Terenowa dydaktyka przyrodnicza dla nauczycieli Studies in Polish
Tworzenie dynamicznych stron internetowych w języku php Studies in Polish
Tworzenie zaawansowanych stron z wykorzystaniem „Content management system” Studies in Polish
Warsztat muzykoterapii Studies in Polish
Warsztaty językowe Studies in Polish
Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym Studies in Polish
Zajęcia fitness dla pracowników oświaty Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Art
Faculty of Humanities
Faculty of Social Sciences
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii

University website:
www.en.ujd.edu.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy