Warsaw, Poland

Kozminski University

Akademia Leona Koźmińskiego

University type: economics
University status: non-public


Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Financial ManagementStudies in English
Corporate Finance & Financial MarketsStudies in English
FinTech and Digital Transformation in FinanceStudies in English
Green FinanceStudies in English
ManagementStudies in English
Digital Society & New MediaStudies in English
EntrepreneurshipStudies in English
HoReCa Management (Hotel, Restaurant, Catering)Studies in English
International ManagementStudies in English
MarketingStudies in English
Management and Artificial IntelligenceStudies in English
EconomicsStudies in Polish
Economics of Climate ChangeStudies in Polish
Foreign MarketsStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Accounting, Finance and TreasuryStudies in Polish
Finance and BankingStudies in Polish
Finance ConsultingStudies in Polish
Law and FinanceStudies in Polish
Law in Business ManagementStudies in Polish
ManagementStudies in PolishStudies online
Business ManagementStudies in PolishStudies online
EnterpriseStudies in PolishStudies online
MarketingStudies in PolishStudies online
Zrównoważony rozwój organizacjiStudies in Polish
Zarządzanie i psychologia biznesuStudies in Polish
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediachStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Big Data ScienceStudies in EnglishStudies online
Health Economics & Big Data AnalyticsStudies in EnglishStudies online
Finance and AccountingStudies in English
Corporate FinanceStudies in English
Corporate Reporting and AccountingStudies in English
International Banking & FintechStudies in English
Sustainable Finance & ESGStudies in English
ManagementStudies in EnglishStudies online
Artificial Intelligence in BusinessStudies in English
Digital MarketingStudies in EnglishStudies online
Ditial MarketingStudies in English
HR Tech Business PartnerStudies in English
Logistics & Supply Chain ManagementStudies in EnglishStudies online
Project ManagementStudies in EnglishStudies online
Strategy & Innovation ManagementStudies in EnglishStudies online
Sustainable TransitionsStudies in English
EconomicsStudies in Polish
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczneStudies in Polish
Transformacja energetycznaStudies in Polish
Employment LawStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Corporate FinancesStudies in Polish
Audyt i kontrola zarządcza w biznesieStudies in Polish
Bankowość oraz strategie inwestycyjneStudies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowaStudies in Polish
Law in Business ManagementStudies in Polish
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w biznesieStudies in Polish
Zarządzanie ryzykiem w biznesieStudies in Polish
ManagementStudies in PolishStudies online
Project ManagementStudies in PolishStudies online
Strategic ManagementStudies in PolishStudies online
HR TECH Biznes Partner i Trener BiznesuStudies in PolishStudies online
Zarządzanie marką i strategie marketingoweStudies in PolishStudies online
Management in Virtual EnvironmentsStudies in Polish
Podatki o doradztwo podatkoweStudies in Polish
Zarządzanie i psychologia biznesuStudies in Polish
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediachStudies in PolishStudies online
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudies in Polish
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – perspektywa właścicielskaStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Economics and Finance Studies in English
Legal Studies Studies in English

MBAmore »
Executive MBA Studies in English
MBA in International Management Studies in English
Executive MBA Studies in Polish
MBA for Medical Managers Studies in Polish
MBA IT Studies in Polish
Koźmiński BCC MBA for Future Studies in Polish
MBA Cyfrowa Transformacja Studies in Polish
MBA dla inżynierów i przedsiębiorców Studies in Polish
MBA finanse Studies in Polish
MBA HR Studies in Polish
MBA logistyka i łańcuchy dostaw Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Business Studies in German Studies in GermanStudies online
Wirtschaft auf Deutsch Studies in GermanStudies online
ACCA Professional Studies in EnglishStudies online
Business Studies Studies in EnglishStudies online
Finance for Non-Financial Leaders Studies in English
LLM in International Commercial Law Studies in English
Transition Manager Academy Studies in English
Electronic Commerce Studies in PolishStudies online
Intellectual Property Management Studies in Polish
Sport Management Studies in Polish
Tax Law Studies in Polish
Akademia kompetencji menedżera Studies in Polish
Akademia medycyny estetycznej i biznesu Studies in Polish
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe Studies in Polish
Analityk Compliance i AML Studies in PolishStudies online
Analityk finansowy ryzyka kredytowego Studies in Polish
Analityk finansów rynków i papierów wartościowych Studies in Polish
Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki Studies in Polish
Audyt wewnętrzny Studies in Polish
Automatyzacja procesów biznesowych Studies in Polish
Biznes. AI: zarządzanie projektami sztucznej inteligencji Studies in Polish
Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości Studies in Polish
Coaching profesjonalny - metody i praktyka Studies in PolishStudies online
Controlling personalny Studies in Polish
CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy Studies in Polish
Cyfrowe zarządzanie energią Studies in Polish
Data Science i Big Data w Zarządzaniu Studies in Polish
Dyrektor finansowy Studies in Polish
Finanse osobiste Studies in Polish
Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym Studies in Polish
Frontend developer z React Studies in PolishStudies online
GFT & Google Cloud - rozwiązania chmurowe w praktyce Studies in PolishStudies online
HoReCa menedżer Studies in Polish
HR Business Partner Studies in Polish
Inspektor ochrony danych w sektorze zdrowia Studies in Polish
Kadry i płace w prawie i praktyce Studies in Polish
Kontroler finansowy Studies in PolishStudies online
Lider innowacji Studies in Polish
Logistyka w zarządzaniu Studies in Polish
Marketing internetowy Studies in PolishStudies online
Menedżer do spraw szkoleń i rozwoju Studies in Polish
Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Studies in Polish
Nowoczesny menedżer administracji publicznej Studies in Polish
Ochrona Danych Osobowych Studies in Polish
Polityka Compliance w organizacji Studies in Polish
Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy Studies in Polish
Praktyczne zastosowanie SAP ERP Studies in Polish
Prawo farmaceutyczne dla biznesu Studies in Polish
Prawo nowoczesnych technologii Studies in Polish
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych Studies in PolishStudies online
Przedsiębiorczość i sektorze kosmicznym Studies in Polish
Psychologia biznesu dla menedżerów Studies in Polish
Python development - analiza danych, uczenie maszynowe, projektowanie rozwiązań IT Studies in Polish
Rachunkowość - akredytacja ACCA Studies in Polish
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa Studies in Polish
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych Studies in Polish
Rekrutacja i selekcja Studies in Polish
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe Studies in Polish
Senior HR Business Partner Studies in Polish
Skuteczny employer branding Studies in PolishStudies online
Strategiczne zarządzanie kategorią produktową Studies in Polish
Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży Studies in Polish
Tester automatyzujący z Selenium Studies in Polish
Transformacja cyfrowa biznesu Studies in Polish
Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami Studies in PolishStudies online
Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe Studies in PolishStudies online
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzani cyberbezpieczeństwem Studies in Polish
Zarządzanie doświadczeniem klienta - customer experience management Studies in Polish
Zarządzanie finansami dla menedżerów i przedsiębiorców Studies in Polish
Zarządzanie hotelami Studies in Polish
Zarządzanie ludźmi w firmie Studies in Polish
Zarządzanie marketingowe Studies in Polish
Zarządzanie praktyką weterynaryjną Studies in Polish
Zarządzanie projektami - z GFKM Studies in PolishStudies online
Zarządzanie projektami informatycznymi Studies in Polish
Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych Studies in Polish
Zarządzanie transportem w okresie transformacji cyfrowej Studies in Polish
Zarządzanie w małej i średniej firmie Studies in Polish
Zarządzanie w mediach Studies in Polish
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach Studies in Polish
Zarządzanie zakupami Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych Studies in Polish
Zasady zrównoważonego rozwoju dla biznesu. Transformacja klimatyczna Studies in Polish
Zrównoważone finanse i ESG Studies in Polish
Zwinne przywództwo Studies in Polish

Other short coursesmore »
Leading with a Global Mindset Studies in English
Agile i zwinne techniki zarządzania projektami Studies in Polish
Akademia interim management Studies in Polish
Analiza Finansowa I Studies in Polish
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty Studies in Polish
Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty Studies in Polish
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe Studies in Polish
Analiza finansowa przedsiębiorstw. Interpretacja sprawozdania finansowego, analiza wskaźników finansowych, KPI. Studies in Polish
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej Studies in Polish
Analiza portfelowa- zarządzanie portfelem inwestycji Studies in Polish
Analiza ryzyka kredytowego - studia przypadków Studies in Polish
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego Studies in Polish
Analiza techniczna Studies in Polish
Artificial intelligence w marketingu Studies in Polish
Asesor metody assessment development center - warsztaty certyfikujące Studies in Polish
Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami Studies in Polish
Budowanie efektywnej marki osobistej z wykorzystaniem kanałów digital Studies in Polish
Budowanie i zarządzanie zespołem Studies in Polish
Budowanie zaangażowanego zespołu Studies in Polish
Budowanie zespołu i relacji z partnerami w biznesie - neurowspółpraca w oparciu o style myślenia i działania FRIS Studies in Polish
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników Studies in Polish
Coachingowy styl zarządzania - nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców Studies in Polish
Content marketing w pigułce - dbaj o wizerunek, realizuje cele Studies in Polish
Controlling od podstaw Studies in PolishStudies online
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza Studies in Polish
Controlling Strategiczny Studies in Polish
Corporate Governance Manager Studies in PolishStudies online
Delegowanie - feedback - feedforward Studies in Polish
Design thinking. Jak tworzyć innowacyjne rozwiązania Studies in Polish
Digital health - start me up (DH-SMU) Studies in Polish
Elementy matematyki finansowej Studies in Polish
Emisje papierów wartościowych Studies in Polish
ESG a HR - tworzenie zrównoważonego miejsca pracy Studies in Polish
Finanse dla niefinansistów. Zrozumieć finanse firmy Studies in Polish
Finanse i rachunkowość od podstaw Studies in Polish
Finanse przedsiębiorstwa Studies in Polish
Finansowa ocena projektów inwestycyjnych Studies in PolishStudies online
Google Analytics 4 Studies in Polish
Google Analytics 4 dla początkujących Studies in Polish
Inteligencja emocjonalne w praktyce Studies in Polish
Intensywny kurs języka polskiego z elementami wiedzy biznesowej Studies in Polish
Kompetencje kierownicze od kolegi do szefa Studies in Polish
Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji Studies in Polish
Komunikacja interpersonalna Studies in Polish
Kozminski advanced management program Studies in Polish
Krytycznej myślenie - kluczowa kompetencja lidera XXI wieku Studies in Polish
Negocjacje - projektowe, zespołowe, wielostronne Studies in Polish
Negocjacje - przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie Studies in Polish
Nowe trendy i sprawdzone rozwiązania w zarządzaniu zespołem. Od zarządzania 1.0 do 3.0 Studies in Polish
Nowoczesna Komunikacja w Biznesie Studies in Polish
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności Studies in Polish
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe Studies in Polish
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) Studies in Polish
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa Studies in Polish
Pozyskiwanie kapitału Studies in Polish
Praktyka wyceny przedsiębiorstwa Studies in PolishStudies online
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych Studies in Polish
Prawne i techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa Studies in Polish
Prezentacja, analiza i przekształcanie danych z wykorzystaniem arkusza MS Excel - warsztaty komputerowe Studies in Polish
Prezentacje biznesowe, które sprzedają Studies in Polish
Prosci change management certification program Studies in Polish
Prywatne projekty deweloperskie - nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe Studies in Polish
Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych Studies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Studies in Polish
Rachunkowość od podstaw Studies in Polish
Skuteczne generowanie leadów przez webinary Studies in Polish
Skuteczne prowadzenie i facylitacja spotkań i warsztatów biznesowych Studies in Polish
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty Studies in Polish
Startupowe wakacje w Koźmińskim - stwórz własny biznes Studies in Polish
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Szkolenie "Jeśli nie Google Analytics 4 to co? PIWIK PRO!" Studies in Polish
Szkoła IT dla prawników Studies in Polish
Szkoła letnia - analiza dokumentów prawniczych i biznesowych Studies in Polish
Szkoła letnia - intensywny kurs języka angielskiego Studies in Polish
Szkoła letnia - język angielski w korespondencji biznesowej Studies in Polish
Szkoła letnia - metody ilościowe Studies in Polish
Szkoła letnia - podstawy metod badawczych w zarządzaniu Studies in Polish
Szkoła letnia - podstawy zarządzania Studies in Polish
Szkoła liderów wg Johna C. Maxwella Studies in Polish
Szkoła profesjonalnych eksperymentów biznesowych Studies in Polish
Szkoła Trenerów Biznesu Studies in Polish
Techniki negocjacyjne w zespole projektowym Studies in Polish
Warsztaty - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej Studies in Polish
Work life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Studies in Polish
Wprowadzenie do obróbki danych w Exelu, VBA i SQL - warsztaty komputerowe Studies in PolishStudies online
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych Studies in Polish
Wstęp do zarządzania projektami Studies in Polish
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe Studies in Polish
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany Studies in Polish
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością Studies in Polish
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) Studies in Polish
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym Studies in Polish
Zarządzanie Projektami HR Studies in Polish
Zarządzanie projektem eksploatacyjnym i R&D Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Zarządzanie sobą w czasie Studies in Polish
Zarządzanie strategiczne poprzez portfele projektów i programy Studies in Polish
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych Studies in Polish

Kozminski University
Akademia Leona Koźmińskiego
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland

Kozminski University is an internationally renowned private business school located in Warsaw – the very heart of Europe. The only such institution in Central and Eastern Europe which is AACSB, EQUIS and AMBA accredited and listed within the prestigious ”Financial Times” rankings. We offer recognized Bachelor, Master, MBA, and PhD programs in business management and finance. Since 2009 Kozminski University is classified in the prestigious educational rankings provided by the ‘Financial Times’ – Business School Rankings, which include the best universities from around the world. Moreover, for the past 16 consecutive years it holds first place throughout private universities in educational rankings published by ‘Perspektywy’. Kozminski University also received a special distinction from the National Accreditation Committee in regards to management, administration and law programs.

Kozminski University is in a league of its own in terms of quality and prestige. Our course offerings have a unique international flavor; they are taught entirely in English by an international faculty with degrees and teaching experience from prestigious universities throughout the world as well as practitioners of business, law and public administration. Our students come from more than 70 nationalities, creating a truly international atmosphere that enables them to experience the richness of various cultures blended together with our own and unique “Kozminski Way”.

International partnerships with more than 200 educational institutions in the world allow our students to study in several countries during one study program, participate in exchange programs with some of the most prestigious business schools worldwide or obtain a double degree.

Why should you choose Kozminski University?

The choice of a university is one of the most important decisions that you make during your life time. The best choice is always one which allows students to learn with an international scope of the chosen field of studies and obtain a degree confirmed by prestigious accreditations. Internationalization is the most important element of our strategy, confirmed by the highest notes in national and international rankings. In terms of both quality and prestige Kozminski University is unmatched on the Polish and Central and Eastern European markets. Success starts at Kozminski!

Facts & figures
  • Founded in 1993
  • 8 000 students
  • 400 faculty members
  • Over 1000 foreign students
  • Accredited by AACSB, EQUIS and AMBA

Contact

Kozminski University
Jagiellonska St. 57/59, 03-301 Warsaw, Poland
phone: +48 22 519 22 69
fax: +48 22 519 23 09
e-mail: admission@kozminski.edu.pl
www.kozminski.edu.pl
www.studentsinwarsaw.com
fb.com/kozminski
University website:
www.kozminski.edu.pl/en/

Map

« back - Universities
Privacy Policy