Presentation of the University
Dąbrowa Górnicza, Poland

WSB University

Akademia WSB

University type: economics
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
International BusinessStudies in English
International Business, trade & marketingStudies in English
International TourismStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Administracja w biznesieStudies in Polish
Cyfryzacja w administracjiStudies in Polish
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczneStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Banking and insuranceStudies in Polish
Managerial EconomyStudies in Polish
Analityk rynkuStudies in Polish
Emergency MedicineStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
English Studies with a GermanStudies in Polish
Filologia angielska z językiem chińskimStudies in Polish
Filologia angielska z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Filologia angielska z językiem rosyjskimStudies in Polish
Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznymStudies in Polish
Język angielski w biznesie i w turystyceStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
DiplomacyStudies in Polish
International TradeStudies in Polish
Turystyka międzynarodowaStudies in Polish
Zarządzanie w korporacjach międzynarodowychStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Project ManagementStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
Kadry i płace w praktyceStudies in Polish
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudies in Polish
Menedżer jakościStudies in Polish
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwemStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo antyterrorystyczneStudies in Polish
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowejStudies in Polish
KryminalistykaStudies in Polish
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznegoStudies in Polish
Siły zbrojne rp w systemie bezpieczeństwa państwaStudies in Polish
Służby graniczne w bezpieczeństwie państwaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
ResocializationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowaStudies in Polish
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - specjalność dodatkowaStudies in Polish
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolneStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Coaching in BusinessStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Media cyfrowe i metody badań w internecieStudies in Polish
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracyStudies in Polish
Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiejStudies in Polish
Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesieStudies in Polish
Finanse, rachunkowość i podatkiStudies in Polish
Accounting and taxationStudies in Polish
International FinanceStudies in Polish
Finanse i inwestycje giełdoweStudies in Polish
Finanse przedsiębiorstwStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polishdual studies
Aplikacje mobilneStudies in Polish
Aplikacje mobilne z elementami grafiki komputerowejStudies in Polishdual studies
Bezpieczeństwo i ciągłość działania ITStudies in Polish
Cloud ComputingStudies in Polish
Grafika komputerowa i projektowanie wwwStudies in Polish
Inżynieria internetu rzeczyStudies in Polish
Sieci komputerowe i bazy danychStudies in Polish
Systemy rzeczywistości wirtualnejStudies in Polish
LogisticsStudies in Polishdual studies
Inżynier jakościStudies in Polish
Inżynier optymalizacji i symulacjiStudies in Polish
Logistyka handlu i dystrybucjiStudies in Polish
Logistyka w biznesieStudies in Polishdual studies
Transport i spedycjaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudies in Polish
Zarządzanie jakością w produkcji i usługachStudies in Polish
Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymiStudies in Polish
TransportStudies in Polish
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymStudies in Polish
Inżynieria ruchuStudies in Polish
Spedycja w transporcieStudies in Polish
Systemy informatyczne w transporcieStudies in Polish
Transport szynowy - bezpieczeństwo w transporcie kolejowymStudies in Polish
Transport szynowy - budowa i eksploatacja pojazdów szynowychStudies in Polish
Transport szynowy - infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowymStudies in Polish
Transport szynowy - logistyka i spedycja w transporcie kolejowymStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcieStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Data ScientistStudies in English
International BusinessStudies in English
Computer ScienceStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowychStudies in Polish
Grafika komputerowa i multimediaStudies in Polish
Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data ScienceStudies in Polish
Menedżer projektu ITStudies in Polish
Przetwarzanie danych w systemach komputerowychStudies in Polish
Systemy telemetryczne i internet rzeczyStudies in Polish
Zastosowanie sieci komputerowychStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
E-commerceStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Analityk danych biznesowychStudies in Polish
Coaching i mentoringStudies in Polish
Kadry i płace w praktyceStudies in Polish
Menedżer jakościStudies in Polish
Menedżer logistykiStudies in Polish
Menedżer projektuStudies in Polish
Menedżer sprzedażyStudies in Polish
Menedżer w administracji publicznejStudies in Polish
Psychologia bezpieczeństwa i organizacji pracyStudies in Polish
Psychologia menedżerskaStudies in Polish
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwemStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyStudies in Polish
Zarządzanie menedżerskieStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychStudies in Polish
Kryminalistyka i techniki śledczeStudies in Polish
Negocjacje w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopediiStudies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznejStudies in Polish
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowejStudies in Polish
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąStudies in Polish
TransportStudies in Polish
Bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczymStudies in Polish
Inżynieria ruchuStudies in Polish
Logistyka i spedycja w transporcieStudies in Polish
Systemy informatyczne w transporcieStudies in Polish
Transport szynowy - automatyka i sterowanie ruchem kolejowymStudies in Polish
Transport szynowy - bezpieczeństwo w transporcie kolejowymStudies in Polish
Transport szynowy - budowa i eksploatacja pojazdów szynowychStudies in Polish
Transport szynowy - logistyka i spedycja w transporcie kolejowymStudies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnymStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
PhysiotherapyStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Pedagogy Studies in Polish
Safety Science Studies in Polish
Nauki o zarządzaniu i jakości Studies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish
Executive MBA dla branży wodociągowej Studies in Polish
Executive train the trainers - poziom zaawansowany dla trenerów Studies in Polish
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) Studies in Polish
MBE Manager Przemysłu 4.0 Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Business Coaching Studies in Polish
Finance and Accounting Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Public Procurement Law Studies in Polish
Akademia Administratorów CISCO Studies in Polish
Akademia Lean Management Studies in Polish
Akademia Menedżera Sprzedaży Studies in Polish
Akademia menedżerów IT Studies in Polish
Akademia Profesjonalnego Coachingu Studies in Polish
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe Studies in Polish
Akademia trenera biznesu Studies in Polish
Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej Studies in Polish
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Bezpieczeństwo w portach lotniczych Studies in Polish
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych Studies in Polish
Cloud Computing Studies in Polish
Coaching zdrowego stylu życia Studies in Polish
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Controling i audit w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych Studies in Polish
Doradca podatkowy Studies in Polish
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Grafika komputerowa i multimedia Studies in Polish
HR Business Partner Studies in Polish
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Kadry i płace w praktyce Studies in Polish
Korekcja wad postawy Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Studies in Polish
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym Studies in Polish
Logopedia - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Master Coaching - Zaawansowane narzędzia coachingowe Studies in Polish
Master Sales - Akademia Menedżera Sprzedaży Studies in Polish
MBA w placówkach ochrony zdrowia Studies in Polish
Menedżer Jakości Studies in Polish
Menedżer Logistyki Studies in Polish
Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Neurorehabilitacja Studies in Polish
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Personal Branding Studies in Polish
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami Studies in Polish
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studies in Polish
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studies in Polish
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Psychologia przywództwa Studies in Polish
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Sieci komputerowe i Internet rzeczy Studies in Polish
Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Surdologopedia Studies in Polish
Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Terapia manualna Studies in Polish
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB Studies in Polish
Tyflopedagogika-studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia podyplomowe Studies in Polish
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych Studies in Polish
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych Studies in Polish
Zarządzanie nieruchomościami Studies in Polish
Zarządzanie placówkami oświatowymi Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem w transporcie Studies in Polish
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Studies in Polish

Other short coursesmore »
Emisja głosu Studies in Polish
Etykieta w biznesie - "Dress code w pracy" Studies in Polish
Kinesiotaping w terapii ręki Studies in Polish
Moduł I - Narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej Studies in Polish
Moduł II - Prawa człowieka, w tym podstawowe prawa obywateli UE Studies in Polish
Moduł III - Programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży Studies in Polish
Techniki negocjacji Studies in Polish
TUS Trening Umiejętności Społecznych Studies in Polish
Wpływ procesów produkcyjnych na wyniki finansowe firmy - zdroworozsądkowe zarządzanie produkcją Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Nauk Stosowanych

Other educational centers
WSB University - Faculty in CieszynCieszyn
WSB University - Faculty in KrakowCracow
WSB University - Faculty in OlkuszOlkusz
WSB University - Faculty in ŻywiecŻywiec

University of Dąbrowa Górnicza, founded in 1995, has several years of experience in educating students, conducting research and co-operating with state economy. Along with doing research, the University is teaching students according to the educational challenges of the modern world. The study programs are constantly being updated and broadened, aiming especially at interdisciplinarity and internationalization. The University is increasing the number of various ways and modes of studying and provides students with the possibility of organizing their own individual study plans. The University, being present on the local, state and international level, ensures the excellence in the quality of a diploma and provides wide and unrestricted access to knowledge.

With about 6 000 students and nearly 200 employees (academic staff 180), the University of Dąbrowa Górnicza offers bachelor, master, bachelor in engineering, doctorate and postgraduate programs.

The academic part of the university is organized into one main faculty of Management, IT and Social Studies. The faculty comprises of 10 departments. Several institutions are affiliated to the Academy including Centre of Foreign Languages, Centre for Security Research and Education of Uniformed Services, Centre for Modern Teaching Techniques.

Participation in the EU and other international and research projects in the framework of Lifelong Learning Programme, ERASMUS, ERASMUS MUNDUS has grown into multilateral joint agreements with universities in many European countries and Asia. University of Dąbrowa Górnicza has about 60 bilateral cooperation agreements with foreign universities, both from European and non-European countries.

University

Choosing a higher education institution first of all you should take into account our educational offer, achievements, and the possibility of finding an attractive, well-paid job, which depends on candidate's skills and abilities. Job market changing constantly forces candidates to obtain high quality education. Our diploma is the best key to your future career.

Challenges of contemporary United Europe make that our Alma Mater realises the rules of high quality education, professionalism and partnership. It also prepares well-qualified specialists, who are able to fulfil the requirements of modern economy in the following branches: effective business management as well as human potential, informative engineering, e-business, inter-human communication, sociology and international relations. International relations are one of the most dynamic activities of the University, which is an active member of the international network of co-operating educational institutions in EU and other countries. This co-operation covers intense academic research, conferences and seminars, teacher and student exchange within international agreements, most of which are implemented with the EU support. Students are also engaged in student exchange in the range of European programmes such as: Tempus, Phare, Socrates Erasmus.

Our students use the most modern multimedia means, achieve different English and German certificates for example: Certificate of London Chamber of Commerce and Industry - LCCI, European Language Certificates- TELC, in the field of IT - the Certificate of Microsoft Certified Professional - MCP.

More than three hundred academic staff assure high level of teaching as well as scientific research. They are visible in effective methods of teaching, organising many scientific conferences, international co-operation, which raise the level of scientific works and Academy's development.

Trying to fulfil contemporary requirements of education, our Academy, not only targets on scientific and didactic activities but also, as the only institution of higher education in Poland, it has developed the educational package of Leaders' School, Career Office and the award of Leader of a Year, which open a career path for the young elite of our region.

  University of Dąbrowa Górnicza possesses a new modern campus. Students have at their disposal: audiovisual and computer laboratories, multimedia library and sports facilities.
The achievements of our University let the institution take the high position in higher education rankings, organised by the following prestigious newsweeks like: "Wprost", "Polityka" and "Home Market".

Wishing you all the best and successes in your future professional career!

Map

« back - Universities
Privacy Policy