Presentation of the University
Gdańsk, Poland

Higher School of Safety - Faculty in Gdansk

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Gdańsku

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Health SafetyStudies in Polish
Art TherapyStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaStudies in Polish
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudies in Polish
BioterroryzmStudies in Polish
Catering w dietetyceStudies in Polish
Ergonomia w bezpieczeństwie pracyStudies in Polish
Opieka nad osobą starsząStudies in Polish
Psychodietetyka – trener personalnyStudies in Polish
Psychoprofilaktyka zdrowiaStudies in Polish
Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowiaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
AntyterroryzmStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzmStudies in Polish
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudies in Polish
Kryminalistyka z detektywistykąStudies in Polish
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudies in Polish
Specjalność policyjnaStudies in Polish
Specjalność wojskowaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudies in Polish
Maritime SafetyStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Earl Child EducationStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Animacja kultury z arteterapiąStudies in Polish
Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoringStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapiaStudies in Polish
Pedagogika pracy z BHPStudies in Polish
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in Polish
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
CyberpsychologiaStudies in Polish
Psychologia emocjiStudies in Polish
Psychologia kryminalistyczno – śledczaStudies in Polish
Psychologia mediacji i negocjacjiStudies in Polish
Psychologia penitencjarnaStudies in Polish
Psychologia służb mundurowychStudies in Polish
Psychologia social mediówStudies in Polish
Psychologia sytuacji kryzysowychStudies in Polish
Psychologia w biznesie i zarządzaniuStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Internal SecurityStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskichStudies in Polish
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHPStudies in Polish
Kryminalistyka śledczaStudies in Polish
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
Neurodydaktyka bezpieczeństwaStudies in Polish
Obrona terytorialna i obrona cywilnaStudies in Polish
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemStudies in Polish

Short pg coursesmore »
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Agent celny Studies in Polish
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studies in Polish
Autokreacja i budowanie wizerunku Studies in Polish
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studies in Polish
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studies in Polish
Coaching i doradztwo zawodowe Studies in Polish
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem aspargera Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika Studies in Polish
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studies in Polish
Handel ludźmi Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studies in Polish
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Logopedia z komunikacją alternatywną Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studies in Polish
Menadżer BHP z metodyką Studies in Polish
Menadżer czasu wolnego i kultury Studies in Polish
Menadżer turystyki zdrowotnej Studies in Polish
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie Studies in Polish
Migracje i uchodźctwo Studies in Polish
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studies in Polish
Negocjacje kryzysowe i policyjne Studies in Polish
Obrona terytorialna Studies in Polish
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studies in Polish
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studies in Polish
Psychologia przywództwa w praktyce Studies in Polish
Resocjalizacja z profilaktyką i terapią uzależnień Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Terapia psychopedagogiczna w szkole podstawowej Studies in Polish
Turystyka uzdrowiskowa i spa Studies in Polish
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studies in Polish
Zarządzanie BHP Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studies in Polish

Other short coursesmore »
Kurs na wychowawcę kolonijnego Studies in Polish
Mapa marzeń, mapa celów Studies in Polish
Obce służby na terenie RP – metody i techniki działania Studies in Polish
Oględziny miejsca, osób, rzeczy i zwłok Studies in Polish
Okazanie, konfrontacja, eksperyment procesowy – wizja lokalna jako formy przesłuchania Studies in Polish
Poker osobowościowy Studies in Polish
Przesłuchanie w aspekcie karno-procesowym i kryminalistycznym uczestnictwa w szkoleniu Studies in Polish
Psychoterapeuta a psycholog. Wprowadzenie do psychologii Studies in Polish
Sprawdź się w talentroomie Studies in Polish
The dream job Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Other educational centers
Higher School of Safety - Faculty in BartoszyceBartoszyce
Higher School of Safety - Faculty in GiżyckoGiżycko
Higher School of Safety - Faculty in GliwiceGliwice
Higher School of Safety - Faculty in Jastrzębie ZdrójJastrzębie Zdrój
Higher School of Safety - Faculty in JaworznoJaworzno
Higher School of Safety - Faculty in SkoczówSkoczów

Map

« back - Universities
Privacy Policy