Presentation of the University
Cracow, Poland

The Pontifical University of John Paul II in Cracow

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Church MusicStudies in Polish
Curtural Property ProtectionStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Niepełnosprawność w rodzinieStudies in Polish
Poradnictwo i mediacjeStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Doktryny polityczne i prawneStudies in Polish
Europa WschodniaStudies in Polish
Historia kościołaStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Public RelationsStudies in Polish
Dziennikarstwo 2.0Studies in Polish
Edukacja medialna/media relationsStudies in Polish
Realizacja radiowo-telewizyjnaStudies in Polish
Technologia komunikowania i grafika medialnaStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Religious tourismStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Praca socjalna z bezrobotnym i bezdomnymStudies in Polish
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznieStudies in Polish
Praca socjalna z osobą starsząStudies in Polish
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudies in Polish
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
PhilosophyStudies in English
Church MusicStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Doktryny polityczne i prawneStudies in Polish
Europa WschodniaStudies in Polish
GenealogiaStudies in Polish
Historia kościołaStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo 2.0Studies in Polish
Edukacja medialna/media relationsStudies in Polish
Produkcja radiowo-telewizyjnaStudies in Polish
Promocja, reklama, branding, public relationsStudies in Polish
Zarządzanie w mediach i kulturzeStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapiąStudies in Polish
TanatopedagogikaStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Philosophy and Christianity in the Contemporary WorldStudies in Polish and RussianStudies in Polish and Russian
Coaching i doradztwo filozoficzneStudies in Polish
Etyka stosowanaStudies in Polish
Filozofia a chrześcijaństwoStudies in Polish
Filozofia systematycznaStudies in Polish
Filozofia w nauceStudies in Polish
Social WorkStudies in Polishdual studies
Praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnychStudies in Polish
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieStudies in Polish
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudies in Polish
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
Kultury AzjiStudies in Polish
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Canon LawStudies in Polish
TheologyStudies in Polish
Teologia kapłańskaStudies in Polish
Teologia katechetyczno-pastoralnaStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
History Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Theological Science Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie Studies in Polish
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej Studies in Polish
Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów Studies in Polish
Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu Studies in Polish
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym Studies in Polish
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki Studies in Polish
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych Studies in Polish
Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii Studies in Polish
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego Studies in Polish
Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu Studies in Polish

Other short coursesmore »
Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of History and Cultural Heritage
Faculty of Philosophy
Faculty of Social Sciences
Faculty of Theology
Wydział Prawa Kanonicznego

Other educational centers
The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Faculty of Theology Section in TarnowTarnów

The Pontifical University of John Paul II in Cracow conducts its scholarly and didactic activity at five Faculties: of Theology, Philosophy, History and Cultural Heritage, Social Sciences and one located in another city - Theology Faculty in Tarnów - and also at Interfaculty Institutes: of Bioethics, and of Ecumenism and Dialogue. The Centre for Studying the Thought of John Paul II also ranks as an interfaculty school.

The three fields of study - Theology, Philosophy and History and Cultural Heritage - hold the Certificate in Education Quality issued by the Conference of the Rectors of the Polish Universities in recognition of their high education quality.

Our University is member of the International Federation of Catholic Universities (FIUC) and of the European Federation of Catholic Universities (FUCE), of the Conference of the Rectors of the Polish Universities (KRUP) and of the Conference of the Rectors of Polish Academic Schools (KRASP).

The University is involved in cooperation with several universities abroad by organizing exchanges of students and guest lectures by foreign professors. These are: the Ruhr University in Bochum, the Pázmány Péter Catholic University in Budapest, the University of Graz, and the University of Preszow and the Catholic University of Ruzomberok.

University website: www.upjp2.edu.pl/

Map

« back - Universities
Privacy Policy