Cracow, Poland

The Pontifical University of John Paul II in Cracow

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Church MusicStudies in Polish
Curtural Property ProtectionStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Family MediationStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Doktryny polityczne i prawneStudies in Polish
Europa WschodniaStudies in Polish
Historia chrześcijaństwaStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Communication and Media StudiesStudies in English
E-dziennikarstwoStudies in Polish
Realizacja radiowo-telewizyjnaStudies in Polish
Reklama, branding, public relationsStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudies in Polish
Resocjalizacja z socjoterapiąStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznieStudies in Polish
Praca socjalna z osobą starsząStudies in Polish
Praca socjalna z rodziną i dzieckiemStudies in Polish
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudies in Polish
Digital media – kreatywność, analiza i zarządzanieStudies in Polish
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketingStudies in Polish
Digital biznes – tworzenie, ekonomia, zarządzanieStudies in Polish
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, designStudies in Polish
Studia nad cywilizacjami (w przygotowaniu)Studies in Polish
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemStudies in Polish
Turystyka kulturowaStudies in Polish
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Canon LawStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia edukacji i przygotowanie do pracy w oświacieStudies in Polish
Psychologia kliniczna z elementami duchowości i formacjiStudies in Polish
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudies in Polish
Psychologia w biznesie i reklamieStudies in Polish
TheologyStudies in Polish
Teologia kapłańskaStudies in Polish
Teologia katechetyczno-pastoralnaStudies in Polish
Teologia systematycznaStudies in Polish
Pedagogika specjalna (w przygotowaniu)Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Church MusicStudies in Polish
Curtural Property ProtectionStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Interwencja kryzysowaStudies in Polish
Poradnictwo rodzinneStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
School PedagogyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudies in Polish
Resocjalizacja z socjoterapiąStudies in Polish
TanatopedagogikaStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Philosophy, Ethics nad ReligionStudies in English
Etyka stosowanaStudies in Polish
Filozofia i chrześcijaństwoStudies in Polish
Filozofia systematycznaStudies in Polish
Filozofia w nauceStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Organizacja usług społecznych i społeczności lokalnejStudies in Polish
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieStudies in Polish
Dziennikarstwo specjalistyczne i medioznawstwoStudies in Polish
Digital media – analiza i zarządzanieStudies in Polish
E-content dziennikarskiStudies in Polish
Produkcja radiowo-telewizyjnaStudies in Polish
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relationsStudies in Polish
Public RelationsStudies in Polish
Projektowanie promocyjneStudies in Polish
Reklama i brandingStudies in Polish
Polityka historyczna (w przygotowaniu)Studies in Polish
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemStudies in Polish
Kultury AzjiStudies in Polish
Turystyka kulturowaStudies in Polish
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Art history/Ästhetics Studies in Polish
Canon Law Studies in Polish
Family Sciences Studies in Polish
History Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Theological Science Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Podyplomowe studia duszpasterstwo rodzin Studies in Polish
Podyplomowe studia etyki dla nauczycieli Studies in Polish
Podyplomowe studia ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym Studies in Polish
Podyplomowe studia personalizm i logoterapia Studies in Polish
Podyplomowe studia teologiczne dla nowej ewangelizacji Studies in Polish
Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne Studies in Polish
Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla nauczycieli Studies in Polish
Podyplomowe studia z monodii liturgicznej Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of History and Cultural Heritage
Faculty of Philosophy
Faculty of Social Sciences
Faculty of Theology
Wydział Nauk o Komunikacji
Wydział Prawa Kanonicznego

Other educational centers
The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Faculty of Theology Section in TarnowTarnów

The Pontifical University of John Paul II in Cracow conducts its scholarly and didactic activity at five Faculties: of Theology, Philosophy, History and Cultural Heritage, Social Sciences and one located in another city - Theology Faculty in Tarnów - and also at Interfaculty Institutes: of Bioethics, and of Ecumenism and Dialogue. The Centre for Studying the Thought of John Paul II also ranks as an interfaculty school.

The three fields of study - Theology, Philosophy and History and Cultural Heritage - hold the Certificate in Education Quality issued by the Conference of the Rectors of the Polish Universities in recognition of their high education quality.

Our University is member of the International Federation of Catholic Universities (FIUC) and of the European Federation of Catholic Universities (FUCE), of the Conference of the Rectors of the Polish Universities (KRUP) and of the Conference of the Rectors of Polish Academic Schools (KRASP).

The University is involved in cooperation with several universities abroad by organizing exchanges of students and guest lectures by foreign professors. These are: the Ruhr University in Bochum, the Pázmány Péter Catholic University in Budapest, the University of Graz, and the University of Preszow and the Catholic University of Ruzomberok.

University website:
upjp2.edu.pl/en

Map

« back - Universities
Privacy Policy