Cracow, Poland

University of Agriculture in Krakow

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

University type: agricultural
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Applied BiologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Ekonomika agrobinzesuStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Agribusiness ManagementStudies in Polish
Ochrona bioróżnorodnościStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
AgricultureStudies in Polish
AgricultureStudies in English
AgrobiologiaStudies in Polish
AgroekonomiaStudies in Polish
Doradztwo agrotechniczneStudies in Polish
Art of GardeningStudies in Polish
Bioengineering of AnimalsStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia stosowanaStudies in Polish
Civil EngineeringStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
Environmental EngineeringStudies in Polish
Inżynieria wodna i sanitarnaStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Environmental BiotechnologyStudies in Polish
Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemówStudies in Polish
Food Technology and Human NutritionStudies in Polish
Food TechnologyStudies in Polish
NutritionStudies in Polish
Quality and Food SafetyStudies in Polish
Biotechnologia żywnościStudies in Polish
ForestryStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
HorticultureStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
Management and Production EngineeringStudies in Polish
Inżynieria systemów produkcyjnychStudies in Polish
Organizacja systemów produkcyjnychStudies in Polish
Mechatronic EngineeringStudies in Polish
Mechatronika w systemach produkcyjnychStudies in Polish
Systemy komputerowe w mechatroniceStudies in Polish
Renewable Energy Resources and Waste ManagementStudies in Polish
Renewable Energy SourcesStudies in Polish
Waste ManagementStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Transport and LogisticsStudies in Polish
Systemy informatyczne w logistyceStudies in Polish
Transport specjalistyczny i spedycjaStudies in Polish
Water Engineering and ManagementStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Animal HusbandryStudies in Polish
Hodowla i użytkowanie koniStudies in Polish
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznychStudies in Polish
Menadżer produkcji zwierzęcejStudies in Polish
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierzątStudies in Polish
AgrobiologiaStudies in Polish
BiogospodarkaStudies in Polish
Bezpieczeństwo biosanitarneStudies in Polish
Bioinżynieria produkcji pierwotnejStudies in Polish
Ekonomika zrównoważonego rozwojuStudies in Polish
Bioinformatyka i analiza danychStudies in Polish
BioinformaticsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Browarnictwo i słodownictwoStudies in Polish
Doradztwo i administracja rolniczaStudies in Polish
Etologia i psychologia zwierzątStudies in Polish
Gastronomia i catering dietetycznyStudies in Polish
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnychStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Veterinary MedicineStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Environmental and Plant BiotechnologyStudies in English
International Master of Horticultural ScienceStudies in English
AgricultureStudies in Polish
AgricultureStudies in English
Organic FarmingStudies in Polish
AgrobiologiaStudies in Polish
AgroekonomiaStudies in Polish
Doradztwo agrotechniczneStudies in Polish
Applied BiologyStudies in Polish
Art of GardeningStudies in Polish
Bioengineering of AnimalsStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Environmental EngineeringStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
AgroecologyStudies in English
Environmental ProtectionStudies in English
Monitoring ekologiczny środowiskaStudies in Polish
Zagrożenia i ochrona ekosystemówStudies in Polish
Food Technology and Human NutritionStudies in Polish
ForestryStudies in Polish
Biotechnologia i genetyka w leśnictwieStudies in Polish
Geoinformatyka w leśnictwieStudies in Polish
Leśnictwo na terenach zurbanizowanychStudies in Polish
Ochrona ekosystemów leśnychStudies in Polish
Zarządzanie zasobami leśnymiStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
HorticultureStudies in Polish
BioengineeringStudies in Polish
Agroekologia i ochrona roślinStudies in Polish
Rośliny ozdobneStudies in Polish
Rośliny warzywneStudies in Polish
Sadownictwo i uprawa winorośliStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
Management and Production EngineeringStudies in Polish
Renewable Energy Resources and Waste ManagementStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
GeoinformationStudies in Polish
Rozwój regionalny w wycena nieruchomościStudies in Polish
Transport and LogisticsStudies in Polish
Water Engineering and ManagementStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Bioengineering in Animal ScienceStudies in English
BiogospodarkaStudies in Polish
Etologia i psychologia zwierzątStudies in Polish
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnychStudies in Polish
Winogrodnictwo i enologiaStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Economics and Finance Studies in Polish
Food Technology and Nutrition Studies in Polish
Forestry Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Mechanical Engineering Studies in Polish
Veterinary Medicine Studies in Polish
Inżynieria lądowa, geodezja i transport Studies in Polish
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studies in Polish
Rolnictwo i ogrodnictwo Studies in Polish
Zootechnika i rybactwo Studies in Polish

MBAmore »
MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Apiculture Studies in Polish
Human Nutrition and Dietetics Studies in Polish
Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia Studies in Polish
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych Studies in Polish
Charakterystyka energetyczna budynków Studies in Polish
Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza Studies in Polish
Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki Studies in Polish
Edukacja Przyrodniczo-Leśna Studies in Polish
Florystyka Studies in Polish
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny Studies in Polish
Integrowana produkcja rolnicza Studies in Polish
Integrowana produkcja roślinna (edycja dla doradców rolniczych) Studies in Polish
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu Studies in Polish
Ochrona przyrody im. Profesora Stefana Myczkowskiego Studies in Polish
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej Studies in Polish
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych Studies in Polish
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) Studies in Polish
Rolnictwo - edycja dla doradców rolniczych Studies in Polish
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych Studies in Polish
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja Studies in Polish
Rolnictwo precyzyjne Studies in Polish
Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych Studies in Polish
Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej Studies in Polish
Siedliskoznawstwo Studies in Polish
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych Studies in Polish
Użytkowanie lasu i transport leśny Studies in Polish
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej Studies in Polish
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli) Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Forestry
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności

University website:
University

Map

« back - Universities
Privacy Policy