Łódź, Poland

University of Social Sciences in Lodz

Uczelnia Nauk Społecznych

University type: other universities
University status: non-public

Contact:

ul. Kamińskiego 21
90-229 ŁÓDŹ
tel. (42) 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Civil DefenceStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo osób i mieniaStudies in PolishStudies online
Ochrona i obrona narodowaStudies in PolishStudies online
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudies in PolishStudies online
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Doradztwo edukacyjno-zawodoweStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudies in PolishStudies online
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Trening interpersonalny i mediacjeStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelekturalnąStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuStudies in Polish
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in Polish
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
National SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Przygotowanie obronneStudies in Polish
PedagogyStudies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudies in PolishStudies online
Gerontologia społeczna i oświatowaStudies in PolishStudies online
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Trening rozwoju jednostki i grupyStudies in PolishStudies online

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Career Counselling Studies in Polish
Education of Young Offenders Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Interwencja kryzysowa Studies in Polish
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna Studies in Polish
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne od nauczania języka obcego Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in Polish

Other short coursesmore »
Bajkoterapia w procesie wspierania dzieci Studies in Polish
I stopień - Główne założenia terapii behawioralnej (warsztaty przygotowujące do kursu kwalifikacyjnego) Studies in Polish
II stopień - Elementy terapii behawioralnej - zachowanie niepożądane i możliwości ich eliminowania (warsztaty przygotowujące do kursu kwalifikacyjnego) Studies in Polish
Jak pomóc dziecku z autyzmem w rozwoju umiejętności komunikacyjnych Studies in Polish
Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Studies in Polish
Metoda pozytywnej dyscypliny w klasie - warsztaty Studies in Polish
Procesy uczenia się - neurodydaktyka Studies in Polish
Różnice i podobieństwa pomiędzy depresją a nerwicą wśród dzieci i młodzieży Studies in Polish
Terapia integracji sensorycznej według Ayres Studies in Polish
Terapia ręki Studies in Polish
Trening umiejętności społecznych Studies in Polish
University website: www.uns.lodz.pl/

Map

« back - Universities
Privacy Policy