Presentation of the University
Łódź, Poland

University of Social Sciences in Lodz

Uczelnia Nauk Społecznych

University type: other universities
University status: non-public

Contact:

UL. Kamińskiego 21
90-229 ŁÓDŹ
TEL. +48 (42) 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Civil DefenceStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo osób i mieniaStudies in PolishStudies online
Ochrona i obrona narodowaStudies in PolishStudies online
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudies in PolishStudies online
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Doradztwo edukacyjno-zawodoweStudies in PolishStudies online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudies in PolishStudies online
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Trening interpersonalny i mediacjeStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
PedagogyStudies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguStudies in PolishStudies online
Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogicznaStudies in PolishStudies online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwojuStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudies in PolishStudies online
Gerontologia społeczna i oświatowaStudies in PolishStudies online
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Trening rozwoju jednostki i grupyStudies in PolishStudies online

Short pg coursesmore »
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Arteterapia (nauczycielskie) Studies in Polish
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Studies in Polish
Doradztwo zawodowe Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielskie) Studies in Polish
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (nauczycielskie) Studies in Polish
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (nauczycielskie) Studies in Polish
Nauczanie drugiego przedmiotu Studies in Polish
Oligofrenopedagogika (nauczycielskie) Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w oświacie (nauczycielskie) Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) Studies in Polish
Resocjalizacja z socjoterapią (nauczycielskie) Studies in Polish
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia Studies in Polish
Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych (nauczycielskie) Studies in Polish
Surdopedagogika (nauczycielskie) Studies in Polish
Terapia pedagogiczna (nauczycielskie) Studies in Polish
Tyflopedagogika (nauczycielskie) Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju (nauczycielskie) Studies in Polish

Other short coursesmore »
Nowoczesne technologie Studies in Polish
Profilaktyka i wychowanie Studies in Polish
Specjalne potrzeby edukacyjne Studies in Polish
Zaburzenia ze spektrum autyzmu Studies in Polish
University website: www.uns.lodz.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy