Presentation of the University
Łódź, Poland

University of Social Sciences in Lodz

Uczelnia Nauk Społecznych

University type: other universities
University status: non-public

Contact:

ul. Kamińskiego 21
90-229 ŁÓDŹ
tel. (42) 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Civil DefenceStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo osób i mieniaStudies in PolishStudies online
Ochrona i obrona narodowaStudies in PolishStudies online
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudies in PolishStudies online
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Doradztwo edukacyjno-zawodoweStudies in PolishStudies online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudies in PolishStudies online
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Trening interpersonalny i mediacjeStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
PedagogyStudies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguStudies in PolishStudies online
Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogicznaStudies in PolishStudies online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwojuStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudies in PolishStudies online
Gerontologia społeczna i oświatowaStudies in PolishStudies online
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Trening rozwoju jednostki i grupyStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in Polish
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuStudies in Polish

Short pg coursesmore »
Art Therapy Studies in Polish
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Oligophrenopedagogy Studies in Polish
Pedagogical Therapy Studies in Polish
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Studies in Polish
Doradztwo zawodowe Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa Studies in Polish
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studies in Polish
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Interwencja kryzysowa Studies in Polish
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Nauczanie drugiego przedmiotu Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne Studies in Polish
Resocjalizacja z socjoterapią Studies in Polish
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja Studies in Polish
Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych Studies in Polish
Surdopedagogika Studies in Polish
Tyflopedagogika Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju Studies in Polish

Other short coursesmore »
Nowoczesne technologie Studies in Polish
Profilaktyka i wychowanie Studies in Polish
Specjalne potrzeby edukacyjne Studies in Polish
Zaburzenia ze spektrum autyzmu Studies in Polish
University website: www.uns.lodz.pl/

Map

« back - Universities
Privacy Policy