Presentation of the University
Łódź, Poland

University of Social Sciences in Lodz

Uczelnia Nauk Społecznych

University type: other universities
University status: non-public

Contact:

ul. Kamińskiego 21
90-229 ŁÓDŹ
tel. (42) 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Civil DefenceStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo osób i mieniaStudies in PolishStudies online
Ochrona i obrona narodowaStudies in PolishStudies online
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymStudies in PolishStudies online
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Doradztwo edukacyjno-zawodoweStudies in PolishStudies online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaStudies in PolishStudies online
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuStudies in PolishStudies online
Trening interpersonalny i mediacjeStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
PedagogyStudies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguStudies in PolishStudies online
Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogicznaStudies in PolishStudies online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwojuStudies in PolishStudies online
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaStudies in PolishStudies online
Gerontologia społeczna i oświatowaStudies in PolishStudies online
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in PolishStudies online
Trening rozwoju jednostki i grupyStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Resocjalizacja i socjoterapiaStudies in Polish
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuStudies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Art Therapy Studies in Polish
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Oligophrenopedagogy Studies in Polish
Pedagogical Therapy Studies in Polish
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Studies in Polish
Doradztwo zawodowe Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa Studies in Polish
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studies in Polish
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Interwencja kryzysowa Studies in Polish
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Nauczanie drugiego przedmiotu Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studies in Polish
Pedagogika specjalna dla nauczycieli Studies in Polish
Pedagogika specjalna dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego Studies in Polish
Resocjalizacja z socjoterapią Studies in Polish
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja Studies in Polish
Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych Studies in Polish
Surdopedagogika Studies in Polish
Tyflopedagogika Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju Studies in Polish

Other short coursesmore »
Nowoczesne technologie Studies in Polish
Profilaktyka i wychowanie Studies in Polish
Specjalne potrzeby edukacyjne Studies in Polish
Zaburzenia ze spektrum autyzmu Studies in Polish
University website: www.uns.lodz.pl/

Map

« back - Universities
Privacy Policy