Presentation of the University
Bartoszyce, Poland

Higher School of Safety - Faculty in Bartoszyce

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Bartoszycach

University type: other universities
University status: non-public

Short pg coursesmore »
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Agent celny Studies in Polish
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studies in Polish
Autokreacja i budowanie wizerunku Studies in Polish
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studies in Polish
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studies in Polish
Coaching i doradztwo zawodowe Studies in Polish
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem aspargera Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika Studies in Polish
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studies in Polish
Handel ludźmi Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studies in Polish
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Logopedia z komunikacją alternatywną Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studies in Polish
Menadżer BHP z metodyką Studies in Polish
Menadżer czasu wolnego i kultury Studies in Polish
Menadżer turystyki zdrowotnej Studies in Polish
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie Studies in Polish
Migracje i uchodźctwo Studies in Polish
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studies in Polish
Negocjacje kryzysowe i policyjne Studies in Polish
Obrona terytorialna Studies in Polish
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studies in Polish
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studies in Polish
Psychologia przywództwa w praktyce Studies in Polish
Resocjalizacja z profilaktyką i terapią uzależnień Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Terapia psychopedagogiczna w szkole podstawowej Studies in Polish
Turystyka uzdrowiskowa i spa Studies in Polish
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studies in Polish
Zarządzanie BHP Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studies in Polish

Other short coursesmore »
Animator czasu wolnego Studies in Polish
Edukator mediatorów rówieśniczych Studies in Polish
Kurs samoobrony dla kobiet Studies in Polish
Przygotowanie do rodo Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Other educational centers
Higher School of Safety - Faculty in GdanskGdańsk
Higher School of Safety - Faculty in GiżyckoGiżycko
Higher School of Safety - Faculty in GliwiceGliwice
Higher School of Safety - Faculty in Jastrzębie ZdrójJastrzębie Zdrój
Higher School of Safety - Faculty in JaworznoJaworzno
Higher School of Safety - Faculty in SkoczówSkoczów

Map

« back - Universities
Privacy Policy