Łódź, Poland

University of Humanities and Economics in Lodz

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
GraphicsStudies in English
3D Graphics and Game ArtStudies in English
Multimedia and Visual CommunicationStudies in English
GraphiscStudies in English
ManagementStudies in English
Management of the Organization’s Social PotentialStudies in English
Process and Project ManagementStudies in English
Political ScienceStudies in English
International Trade and Business on the European MarketStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Court-Administrative ProceduresStudies in Polish
E-GovernmentStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Tax AdviceStudies in Polish
Administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ściganiaStudies in Polish
Broker informacjiStudies in Polish
Prawo pracy w Polsce i UEStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Creative Producer and Manager of CultureStudies in Polish
Production and Realisation of MusicStudies in Polish
Realizacja obrazu internetowegoStudies in Polish
DanceStudies in Polish
Dancer-ChoreographerStudies in Polish
Pedagogy of DanceStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
Poradnictwo żywienioweStudies in Polish
PsychodietetykaStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
BankingStudies in Polish
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaStudies in Polish
Rachunkowość i finanse z windykacją należnościStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudies in Polish
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudies in Polish
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
3d Graphic and Game ArtStudies in Polish
Fotografia reklamowa i intermedialna w mediach i w InternecieStudies in Polish
Grafika AR i VRStudies in Polish
Komunikacja wizualna i multimedialnaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Defence of the StateStudies in Polish
Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mieniaStudies in Polish
Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostawStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarz – twórca mediów interaktywnychStudies in Polish
Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowychStudies in Polish
Media firmowe i komunikacja wizerunkowaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstwStudies in Polish
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacjiStudies in Polish
Zarządzanie projektami i procesamiStudies in Polish
NursingStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in Polish
Career and Personal CounsellingStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
CoachingStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Resocjalizacja z prewencją zagrożeń społecznychStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Architektura informacji i redakcjaStudies in Polish
Zawód influencerStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
E-polityka i PR w sferze publicznejStudies in Polish
Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskimStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
Psychologia kreatywnego rozwojuStudies in Polish
Psychologia zdrowia i jakości życiaStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Marketing i organizacja usług turystycznychStudies in Polish
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)Studies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
ICT NetworksStudies in English
Programming TechnologiesStudies in English
Computer ScienceStudies in Polish
Grafika komputerowa i multimediaStudies in Polish
Sieci teleinformatyczneStudies in Polish
Technologie programowaniaStudies in Polish
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudies in Polish
MechatronicsStudies in Polish
Konstrukcja maszynStudies in Polish
Technologia maszynStudies in Polish
TransportStudies in Polish
Land TransportStudies in Polish
Logistyka w transporcieStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Medical LawStudies in Polish
Tax LawStudies in Polish
CywilnaStudies in Polish
Gospodarczo-finansowaStudies in Polish
KarnaStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
Psychologia zdrowia i jakości życiaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Political ScienceStudies in English
International Business and TradeStudies in English
Computer ScienceStudies in Polish
Bazy danych i systemy informatyczneStudies in Polish
Technologie siecioweStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudies in Polish
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudies in Polish
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Projektowanie graficzne i fotografiaStudies in Polish
Stymulowanie ewolucji artystyStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo systemu podatkowegoStudies in Polish
Taktyka i analityka czynności dowodowychStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Management in Health CareStudies in Polish
E-biznes i nowoczesny marketingStudies in Polish
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrznyStudies in Polish
Zarządzanie logistyczneStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
CoachingStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Pedagogy of Dance and ChoreographyStudies in Polish
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-mentoringuStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społecznąStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z terapiąStudies in Polish
Trener kreatywnościStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Information Architecture and E-MarketingStudies in Polish
Rzecznik prasowyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Administration and Management in the Public SphereStudies in Polish
Security and Crisis ManagementStudies in Polish
E-polityka i PR w sferze publicznejStudies in Polish
Międzynarodowy biznes i handelStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Linguistics Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Administrative Law Studies in Polish
Art Therapy Studies in Polish
Coaching Studies in Polish
Culture Management Studies in PolishStudies online
Cybersecurity Studies in PolishStudies online
Dietetics Studies in PolishStudies online
Education of Young Offenders Studies in PolishStudies online
Human Resources Management Studies in PolishStudies online
Local Government Administration Studies in PolishStudies online
Logistics Studies in PolishStudies online
Logopaedic Studies in Polish
Management in Health Care Studies in PolishStudies online
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Pedagogical Therapy with Elements of Speech Therapy Studies in Polish
Programming and Database Studies in Polish
Psychology in Business Studies in PolishStudies online
Public Procurement Law Studies in PolishStudies online
Rehabilitation Pedagogy and Social Prophylaxis Studies in Polish
Tax Advice Studies in PolishStudies online
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego Studies in PolishStudies online
Administracja i zarządzanie publiczne Studies in PolishStudies online
Administracja publiczna i e-administracja Studies in PolishStudies online
Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach Studies in Polish
Akademia Trenerów Biznesu Studies in Polish
Analityka rynku finansowego Studies in PolishStudies online
Animacja czasu wolnego z elementami arteterapii Studies in Polish
Arteterapeuta, animator kultury i twórca rękodzieła artystycznego Studies in Polish
Arteterapia w edukacji i terapii Studies in Polish
Asystent rodziny Studies in Polish
Audyt śledczy Studies in Polish
Audyt wewnętrzny a zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania w organizacji Studies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo i ochrona danych w podmiotach leczniczych Studies in Polish
Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe Studies in PolishStudies online
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową (poza systemem oświaty) Studies in PolishStudies online
Choreografia w specjalności taniec ludowy Studies in Polish
Choreoterapia w edukacji Studies in Polish
Coaching w modelu kreatywnym Studies in Polish
Compliance w organizacji Studies in Polish
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej Studies in Polish
Doradztwo zawodowe i personalne - poza systemem oświaty Studies in Polish
Doradztwo zawodowe i personalne (studia przygotowujące nauczycieli - doradców zawodowych) Studies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa - poza systemem oświaty Studies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa (studia przygotowujące nauczycieli - doradców zawodowych) Studies in Polish
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in PolishStudies online
E-marketing Studies in Polish
EEG - Biofeedback Studies in Polish
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma Studies in PolishStudies online
Filozofia dialogu. Sztuka życia Studies in PolishStudies online
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej Studies in PolishStudies online
Gerontologia społeczna z elementami arteterapii Studies in Polish
Grafika komputerowa z elementami produkcji gier Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Język rosyjski w biznesie Studies in Polish
Kadry i płace w firmie Studies in Polish
Koder medyczny Studies in PolishStudies online
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach Studies in Polish
Kontroler finansowy Studies in Polish
Kosmetologia medyczna Studies in Polish
Kosmetologia ogólna i fryzjerstwo Studies in Polish
Kreatywny nauczyciel - podstawy twórczej edukacji Studies in Polish
Lean Management Studies in Polish
Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia Studies in Polish
Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle Studies in Polish
Mediacje społeczne i rodzinne Studies in Polish
Menadżer ochrony środowiska Studies in Polish
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studies in Polish
Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Myślenie Projektowe – Design Thinking w biznesie i edukacji Studies in Polish
Myślenie projektowe Design Thinking z elementami neuromarketingu- w przygotowaniu Studies in Polish
Nauczanie programowania Studies in Polish
Nauczanie programowania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Studies in Polish
Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Neurologopedia ogólna i dziecięca Studies in PolishStudies online
Ochrona danych osobowych Studies in PolishStudies online
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Studies in Polish
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki Studies in Polish
Pedagogika kryminologiczno-sądowa Studies in Polish
Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori) Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki Studies in PolishStudies online
Podstawy Cyberbezpieczeństwa oraz ochrona przed cybeprzestępstwami Studies in Polish
Praktyczne testowanie oprogramowania Studies in Polish
Prawo medyczne z elementami bioetyki Studies in PolishStudies online
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych Studies in PolishStudies online
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne Studies in PolishStudies online
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) Studies in Polish
Psychogerontologia z elementami teleopieki Studies in Polish
Psychologia sportu Studies in PolishStudies online
Psychoonkologia Studies in Polish
Psychoonkologia - W PRZYGOTOWANIU Studies in PolishStudies online
Rachunkowości i podatki Studies in Polish
Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Studia scenopisarskie Studies in Polish
Sztuka – intermedialne działania wizualne Studies in Polish
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera Studies in Polish
Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera - studia doskonalące Studies in PolishStudies online
Terapia w modelu podmiotowym Studies in Polish
Transport-Logistyka-Spedycja Studies in Polish
Trener kalokagatii – rozwój ciała, umysłu i duszy poprzez jogę i kreatywność Studies in Polish
Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego Studies in Polish
Turystyka regionalna - marketing i promocja regionów i miast Studies in PolishStudies online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in PolishStudies online
Windykacja należności Studies in PolishStudies online
Wychowanie do życia w rodzinie Studies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studies in PolishStudies online
Zarządzanie i polityka publiczna Studies in PolishStudies online
Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in PolishStudies online
Zarządzanie projektami informatycznymi Studies in PolishStudies online
Zarządzanie Projektami wg standardu PMI Studies in Polish
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych Studies in PolishStudies online
Zarządzanie ryzykiem w organizacji Studies in Polish
Zarządzanie sprzedażą w hotelarstwie Studies in Polish
Zarządzanie talentami Studies in Polish
Zarządzanie transportem Studies in Polish
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – menadżer JST Studies in Polish
Zielarstwo i fitoterapia Studies in Polish
Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Arts
Faculty of Economics and Management
Faculty of Humanities
Faculty of Law and Administration
Faculty of Pedagogy and Psychology
Wydział Techniki i Informatyki

Other educational centers
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - Filia w ŚwidnicyŚwidnica
Faculty and Educational Center in Wodzislaw Slaski - The University of Humanities and Economics in LodzWodzisław Śląski
Polish Virtual UniversityŁódź
The University of Humanities and Economics in Lodz - Faculty in JasloJasło
The University of Humanities and Economics in Lodz - Faculty in SieradzSieradz
The University of Humanities and Economics in Lodz - Faculty in Warsaw/Educational Center in WarsawWarsaw
University of Humanities and Economics in Lodz - Faculty in TrzciankaTrzcianka
e-mail: rekrutacja@wshe.lodz.pl

The University of Humanities and Economics in Lodz has had the status of an institution of higher education since 1993. It is the biggest non-public school in Poland and offers its students a wide range of faculties and specialisations. We have the rights to organize studies in 14 faculties, offering our students more than 100 specialisations, constantly updated according to market demands. In 2007 we gained the right to award PhDs in the following fields: linguistics in the field of humanities, informatics in the field of technical sciences, and plastic arts in the field of fine arts.  

The AHE is the academy of modern technologies, boasting a professionally equipped publishing house, television studio, outpatient clinic and printing house, as well as the biggest – among non-public schools in the region – free-access library. We are the first and only school in Poland that offers a specialisation in Mainframe Systems – virtualisation, transaction, mass conversion etc.

AHE students have a unique chance to take part in the running of our professional TV channel, Patio TV, targeted at young viewers. Our students use professionally equipped rooms for TV a

The Polski Uniwersytet Wirtualny (Polish Virtual University) (www.puw.pl) is also a part of the AHE. The PUW educational platform is a chance to gain qualifications, without the need to commute or disturb everyday duties and family matters.
The AHE in Lodz is also a lively centre of cultural life. One of the most active art galleries in the city, the PATIO Centrum Sztuki, is also a part of our academy.
Students of journalism and social communication at the AHE publish the biggest  youth magazine, “Slajd”, working on which secondary school students from lodzkie, slaskie and mazowieckie  voievodeship can gain journalist experience (www.slajd.wshe.lodz.pl).
Foreign cooperation. A recent survey published by the Narodowa Agencja Programu Socrates-Erasmus placed the AHE in Lodz first among non-public schools (and 10th place in the general classifications) in Poland, as far as foreign student arrival is concerned.
AHE’s computer science faculty has the prestigious accreditation of the German Accreditation Committee, ASIIN.
ASIIN is a world-famous accreditation agency whose certification is also valued in the USA. It is respected by both academics and the industry. This prestigious certificate confirms the high quality of AHE graduates’ education and opens the door to careers in the European and world job markets.
University website:
www.ahe.lodz.pl/en

Map

« back - Universities
Privacy Policy