Gliwice, Poland

Higher School of Safety - Faculty in Gliwice

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
National SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Public SecurityStudies in Polish
AntyterroryzmStudies in Polish
Bezpieczeństwo lotnictwaStudies in Polish
BHP i ochrona przeciwpożarowaStudies in Polish
Detektywistyka i wywiad gospodarczyStudies in Polish
Pozamilitarne przygotowania obronneStudies in Polish
Specjalność policyjnaStudies in Polish
Specjalność wojskowaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowymStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Earl Child EducationStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
Animacja kultury z arteterapiąStudies in Polish
Animacja rozwoju osobistego – coaching, mentoring i tutoringStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapiaStudies in Polish
Pedagogika pracy z BHPStudies in Polish
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in Polish
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
NeuropsychologyStudies in Polish
Psychologia biznesu i zarządzaniaStudies in Polish
Psychologia dzieci i młodzieżyStudies in Polish
Psychologia emocjiStudies in Polish
Psychologia kryminalistyczno – śledczaStudies in Polish
Psychologia służb mundurowychStudies in Polish
Psychologia społecznaStudies in Polish
Psychologia sytuacji kryzysowychStudies in Polish
Psychologia w sporcieStudies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Childcare Pedagogy Studies in Polish
Cybersecurity Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Security Education Studies in Polish
Agent celny Studies in Polish
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Studies in Polish
Autokreacja i budowanie wizerunku Studies in Polish
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Studies in Polish
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Studies in Polish
Coaching i doradztwo zawodowe Studies in Polish
Doskonalenie kompetencji wychowawczych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Studies in Polish
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in Polish
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Studies in Polish
Logopedia z komunikacją alternatywną Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie Studies in Polish
Menadżer BHP z metodyką Studies in Polish
Menadżer czasu wolnego i kultury Studies in Polish
Menadżer turystyki zdrowotnej Studies in Polish
Migracje i uchodźctwo Studies in Polish
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Studies in Polish
Neuropsychologia kliniczna Studies in Polish
Obrona terytorialna Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień Studies in Polish
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi Studies in Polish
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Studies in Polish
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Studies in Polish
Psychologia przywództwa w praktyce Studies in Polish
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja Studies in Polish
Psychopatologie Studies in Polish
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej Studies in Polish
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Studies in Polish
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studies in Polish
Zarządzanie BHP Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Studies in Polish
Zoopsychologia Studies in Polish

Other short coursesmore »
“Zrób coś z tym konfliktem!” Praktyczne warsztaty skupione wokół przyczyn sytuacji konfliktowych oraz ich rozwiązywania w mediacji Studies in Polish
„Konfliktowa Pani (i Pan) domu” – o komunikacji generującej konflikty Studies in Polish
„Stresu nie da się zdezynfekować”. Pomoc psychologiczna w kryzysie oraz długotrwałym stresie Studies in Polish
Abecadło kompetencji miękkich Studies in Polish
Interwencja i pomoc psychologiczna wobec ofiar agresji i przemocy Studies in Polish
Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania Studies in Polish
Negocjator policyjny Studies in Polish
Przemoc w rodzinie – diagnoza i metody przeciwdziałania Studies in Polish
Przygotowanie do awansu zawodowego nauczycieli Studies in Polish
Psychologia w ratownictwie – komunikacja z poszkodowanymi w zamachach, wypadkach, katastrofach, atakach terrorystycznych Studies in Polish
Psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych Studies in Polish
Public relations dla służb mundurowych Studies in Polish
Rola i zadania technika kryminalistyki na miejscu zdarzenia Studies in Polish
Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych Studies in Polish
Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof Studies in Polish
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

Other educational centers
Higher School of Safety - Faculty in BartoszyceBartoszyce
Higher School of Safety - Faculty in GdanskGdańsk
Higher School of Safety - Faculty in GiżyckoGiżycko
Higher School of Safety - Faculty in Jastrzębie ZdrójJastrzębie-Zdrój
Higher School of Safety - Faculty in JaworznoJaworzno
Higher School of Safety - Faculty in Koszalin Koszalin
Higher School of Safety - Faculty in SkoczówSkoczów

Map

« back - Universities
Privacy Policy