Cracow, Poland

Jesuit University Ignatianum in Krakow

Akademia Ignatianum w Krakowie

University type: other universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Administration and Public PolicyStudies in Polish
Administracja publiczna i służby państwoweStudies in Polish
Administracja samorządowa i fundusze europejskieStudies in Polish
Administration and Public Policy in the European UnionStudies in Polish
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracjiStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Visual ArtsStudies in Polish
Cyberkultura i mediaStudies in Polish
Zarządzanie instytucjami kulturyStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Intercultural Business CommunicationStudies in Polish
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychStudies in Polish
Redakcja tekstów anglojęzycznychStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo internetoweStudies in Polish
Dziennikarstwo prasoweStudies in Polish
Dziennikarstwo radioweStudies in Polish
Dziennikarstwo telewizyjneStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąStudies in Polish
Resocjalizacja kreującaStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Etyka i coachingStudies in Polish
Filozofia klasyczna i współczesnaStudies in Polish
Political scienceStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
Public SecurityStudies in Polish
International Politics and CommunicationStudies in Polish
Logistyka bezpieczeństwaStudies in Polish
Public relations i marketing politycznyStudies in Polish
Zarządzanie informacją i mediaStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychStudies in Polish
Praca socjalna z dzieckiem i rodzinąStudies in Polish
Praca socjalna z migrantami i uchodźcamiStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaStudies in Polish
Turystyka regionalnaStudies in Polish
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejStudies in Polish
Management in Public AdministrationStudies in Polish
Infobrokering i zarządzanie informacjąStudies in Polish
Zarządzanie w instytucjach kościelnychStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
PsychokryminologiaStudies in Polish
Psychologia zarządzaniaStudies in Polish
Wspomaganie rozwojuStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Administration and Public PolicyStudies in Polish
Human Capital ManagementStudies in Polish
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychStudies in Polish
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Cyberkultura i mediaStudies in Polish
Kultura europy środkowo-wschodniejStudies in Polish
Promocja kulturyStudies in Polish
Sztuki wizualne i teatrStudies in Polish
Turystyka międzynarodowaStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskimStudies in Polish
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckimStudies in Polish
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychStudies in Polish
Wolontariat misyjny z językiem angielskimStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-WschodniaStudies in Polish
Dziennikarstwo śledczeStudies in Polish
Dziennikarstwo w mediach cyfrowychStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
School Pedagogy with Pedagogical TherapyStudies in Polish
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąStudies in Polish
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessoriStudies in Polish
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowymStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Etyka i coachingStudies in Polish
Filozofia klasyczna i współczesnaStudies in Polish
Political scienceStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
Analityka politycznaStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Media, reklama i promocja w sferze publicznejStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychStudies in Polish
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysowąStudies in Polish
Wsparcie społeczneStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Nauki o kulturze i religii Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Cybersecurity Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Public Security Studies in Polish
Arteterapia w animacji kultury Studies in Polish
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna Studies in Polish
Doradztwo zawodowe Studies in Polish
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studies in Polish
Etyka - specjalizacja nauczycielska Studies in Polish
Katecheza przedszkolna Studies in Polish
Komunikacja i migracje kulturowe Studies in Polish
Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna Studies in Polish
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studies in Polish
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Studies in Polish
Szkoła Formatorów Studies in Polish
Technologie internetowe w polityce Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Studies in Polish
Wiedza o kulturze i sztuce Studies in Polish
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Education
Faculty of Philosophy
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
The Jesuit University Ignatianum in Krakow is a Catholic University with state rights and has been following the internationally renowned Jesuit educational tradition in the humanities since 1932. It currently consists of two faculties. The Faculty of Philosophy offers four majors: philosophy, cultural studies, psychology and journalism with public communication. The Faculty of Education boasts five majors: pedagogy, political studies, social work, English philology and administration and public policy. Both faculties are entitled to confer Masters Degrees. The Faculty of Philosophy additionally has the right to confer doctoral degrees. There are programmes for fulltime studies as well as extramural ones. The educational offer at both faculties also includes a number of postgraduate studies.


University website: www.ignatianum.edu.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy