Presentation of the University
Lublin, Poland

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Applied LinguisticsStudies in English and RussianStudies in English and Russian
BiologyStudies in English
Science and TechnologyStudies in English
Tourism ManagementStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Applied LinguisticsStudies in Polish
Specjalność translatorycznaStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archival Science and Modern Records Management informationStudies in Polish
Specjalność archiwistycznaStudies in Polish
Specjalność informatyka biurowaStudies in Polish
Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesnąStudies in Polish
Art Education in The ArtsStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
IntermediaStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PhotographyStudies in Polish
Ceramika artystycznaStudies in Polish
Rzeźba i formy przestrzenneStudies in Polish
Szkło artystyczneStudies in Polish
Artistic Education in The Field of Music ArtsStudies in Polish
Balkan StudiesStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiochemistryStudies in Polish
Experimental biologyStudies in Polish
Medical BiologyStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
BioanalitykaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Business and LawStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Analytical ChemistryStudies in Polish
Chemia kryminalistycznaStudies in Polish
Chemia podstawowa i stosowanaStudies in Polish
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudies in Polish
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Judaic StudiesStudies in Polish
Antropologia i socjologia kulturyStudies in Polish
Krytyka i animacja sztukiStudies in Polish
MedialnaStudies in Polish
Teatrologia i filmoznawstwoStudies in Polish
Culture AnimationStudies in Polish
Fotografia i filmStudies in Polish
Teatr i taniecStudies in Polish
Digital Technology and CultureStudies in Polish
E-publishing and Editorial TechniquesStudies in Polish
E-edytorstwo i techniki redakcyjne - e-edytorstwo w nowych mediachStudies in Polish
E-edytorstwo i techniki redakcyjne - wydawnictwoStudies in Polish
Eastern StudiesStudies in Polish
EuroazjatyckaStudies in Polish
WschodnioeuropejskaStudies in Polish
Economic AnalyticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
International BusinessStudies in Polish
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejStudies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Lektorat z j. norweskiegoStudies in Polish
Mobilność społecznaStudies in Polish
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaStudies in Polish
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Bankowość i rynki finansowe,Studies in Polish
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw,Studies in Polish
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji,Studies in Polish
Specjalista bankowy.Studies in Polish
GeographyStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Język niemiecki w biznesieStudies in Polish
Nauczyciel-trener biznesuStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwieStudies in Polish
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudies in Polish
Iberian StudiesStudies in Polish
Hispanistyka (język hiszpański jako podstawowy)Studies in Polish
Portugalistyka (język portugalski jako podstawowy)Studies in Polish
Information ArchitectureStudies in Polish
Digital Publishing and networkingStudies in Polish
Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnejStudies in Polish
Architektura systemów informacyjnychStudies in Polish
Information in E-SocietyStudies in Polish
Informacja w e-społeczeństwie - informacja w administracji i gospodarceStudies in Polish
Informacja w e-społeczeństwie - informacja w kulturze i mediachStudies in Polish
Informacja w e-społeczeństwie - informacja w nauce i edukacjiStudies in Polish
Information SocietyStudies in Polish
E-przedsiębiorczośćStudies in Polish
Elektroniczna administracjaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Jazz and Stage MusicStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Political MarketingStudies in Polish
MedialnaStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Logistyka międzynarodowaStudies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymStudies in Polish
Logopaedic with AudiologyStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowejStudies in Polish
Management of Public PoliciesStudies in Polish
Economic PolicyStudies in Polish
Health PolicyStudies in Polish
Regional PolicyStudies in Polish
Migracje i polityka migracyjna UEStudies in Polish
Polityka kulturalna i edukacyjnaStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Applied MathematicsStudies in Polish
BiomathematicsStudies in Polish
Statistical Data AnalysisStudies in Polish
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaStudies in Polish
Matematyka obliczeniowaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
Matematyka z informatyką (nauczycielska)Studies in Polish
Specjalność informatycznaStudies in Polish
Media ProductionStudies in Polish
MultimediaStudies in Polish
Organizacja produkcji medialnejStudies in Polish
National SafetyStudies in Polish
Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwemStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną (nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi (nauczycielska)Studies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Doradztwo i komunikacja w biznesieStudies in Polish
Filozofia teoretycznaStudies in Polish
Kultury azjatyckieStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Experimental PhysicsStudies in Polish
Nuclear Safety and Radiation ProtectionStudies in Polish
Biofizyka molekularna i medycznaStudies in Polish
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudies in Polish
Polish GlottodidacticsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Redaktorsko-medialnaStudies in Polish
Studium teatralneStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
Doradztwo polityczne i medialneStudies in Polish
Romance studiesStudies in Polish
Język francuski jako podstawowy z językiem włoskimStudies in Polish
Język włoski jako podstawowy z językiem francuskimStudies in Polish
Russian studiesStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Język rosyjski w biznesieStudies in Polish
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudies in Polish
Social CreativityStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Wsparcie rodziny i senioraStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Analityk zjawisk społecznychStudies in Polish
Organizator społeczności lokalnejStudies in Polish
Zarządzanie innowacyjneStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna (nauczycielska)Studies in Polish
Zarządzanie rozwojem środowiska lokalnegoStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Hotel ManagementStudies in Polish
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoStudies in Polish
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaStudies in Polish
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Matematyka w finansachStudies in Polish
Matematyka ubezpieczeniowaStudies in Polish
Metody statystyczne w finansachStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Modern Engineering MaterialsStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
Town planningStudies in Polish
Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeniStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ChemistryStudies in English
Education and TherapyStudies in English
Edukacja dzieci i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymiStudies in English
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościamiStudies in English
Terapia zajęciowaStudies in English
Graphic ArtsStudies in English
Intercultural communication in education and the workplaceStudies in English
International RelationsStudies in English
Economic DiplomacyStudies in English
International InstitutionsStudies in English
International Place BrandingStudies in English
International Relations in East - Central EuropeStudies in English
Science and TechnologyStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Applied Information ScienceStudies in Polish
Bibliologiczne dziedzictwo kulturoweStudies in Polish
Cyfrowe zasoby informacjiStudies in Polish
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznejStudies in Polish
Applied LinguisticsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
TranslatorycznaStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archeologia historycznaStudies in Polish
Archeologia pradziejowaStudies in Polish
Archival Science and Modern Records Management informationStudies in Polish
Archiwistyka historycznaStudies in Polish
Informatyka biurowaStudies in Polish
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudies in Polish
Art Education in The ArtsStudies in Polish
Art TherapyStudies in Polish
Rzeźba i formy przestrzenneStudies in Polish
Artistic Education in The Field of Music ArtsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiochemistryStudies in Polish
Experimental biologyStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
BioanalitykaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Medical BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia ogólnaStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Analytical ChemistryStudies in Polish
Chemia kryminalistycznaStudies in Polish
Chemia podstawowa i stosowanaStudies in Polish
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudies in Polish
Technologie fotoniczne i światłowodoweStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Sztuczna inteligencja i logikaStudies in Polish
Znak, język, komunikacjaStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Computer NetworksStudies in Polish
Engineering DataStudies in Polish
Deweloperska (programistyczna)Studies in Polish
Testowanie/analizy/wdrożeniaStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Antropologia i etnologiaStudies in Polish
Media i kultura popularnaStudies in Polish
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćStudies in Polish
Zarządzanie w kulturzeStudies in Polish
Culture AnimationStudies in Polish
Digital Technology and CultureStudies in Polish
Eastern European StudiesStudies in Polish
Europa południowowschodniaStudies in Polish
Europa środkowowschodniaStudies in Polish
Federacja rosyjska i państwa kaukaskieStudies in Polish
Żydzi w europie środkowej i wschodniejStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
International EconomicsStudies in Polish
Gospodarka samorządowaStudies in Polish
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościStudies in Polish
Systemy ekonomiczneStudies in Polish
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeStudies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Financial Services and CounsellingStudies in Polish
Audyt i rachunkowość zarządczaStudies in Polish
Certyfikowany menedżer bankowyStudies in Polish
Inwestycje kapitałoweStudies in Polish
Menedżer finansowyStudies in Polish
Podatki i finanse publiczneStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Regional DevelopmentStudies in Polish
Town planningStudies in Polish
Kartografia z geoinformacjąStudies in Polish
Klimatologia i gospodarka wodnaStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Specjalistyczny język niemieckiStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Graphic DesignStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
Historia stosowanaStudies in Polish
LublinistykaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Dziedzictwo historyczne regionuStudies in Polish
Historia stosowanaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
AdministracyjnaStudies in Polish
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Public RelationsStudies in Polish
Digital MediaStudies in Polish
Dziennikarstwo on-lineStudies in Polish
RedaktorskaStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Logopaedic with AudiologyStudies in Polish
Logopaedic with AudiologyStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudies in Polish
Zarządzanie kapitałem społecznymStudies in Polish
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymiStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Applied MathematicsStudies in Polish
BiomathematicsStudies in Polish
Statistical Data AnalysisStudies in Polish
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
Matematyka z informatyką (nauczycielska)Studies in Polish
Specjalność informatycznaStudies in Polish
Zastosowania matematyki w fizyceStudies in Polish
Media ProductionStudies in Polish
Produkcja w branży gierStudies in Polish
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudies in Polish
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudies in Polish
National SafetyStudies in Polish
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudies in Polish
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudies in Polish
CyberbezpieczeństwoStudies in Polish
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
Malarstwo użytkoweStudies in Polish
Sztuka obrazuStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (nauczycielska)Studies in Polish
Doradztwo zawodowe i personalne (nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika marii montessori i zarządzanie oświatąStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywnościStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Theoretical PhysicsStudies in Polish
Współczesna fizyka stosowanaStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
MedioznawczaStudies in Polish
Teatrologiczno – filmoznawczaStudies in Polish
WydawniczaStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Public SafetyStudies in Polish
Romance studiesStudies in Polish
Język francuski, specjalizacja: nauczycielskaStudies in Polish
Język hiszpański, specjalizacja: nauczycielskaStudies in Polish
Język hiszpański, specjalizacja: tłumaczeniowaStudies in Polish
Język portugalski, specjalizacja: tłumaczeniowaStudies in Polish
Russian studiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
TłumaczeniowaStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Regional EconomyStudies in Polish
Urbanistyka i polityka przestrzennaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (nauczycielska)Studies in Polish
Resocjalizacja z socjoterapiąStudies in Polish
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (nauczycielska)Studies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiStudies in Polish
Turystyka dzieci i młodzieżyStudies in Polish
Turystyka zdrowotnaStudies in Polish
Translation ConferenceStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
TłumaczeniowaStudies in Polish
Matematyka w finansachStudies in Polish
Specjalność aktuarialnaStudies in Polish
Specjalność statystycznaStudies in Polish
Prawno-menadżerskiStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Graphic ArtsStudies in Polish
Graphic DesignStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
Sztuka mediów cyfrowychStudies in Polish
LawStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
Malarstwo użytkoweStudies in Polish
Sztuka obrazuStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudies in Polish
Psychologia przemysłowaStudies in Polish
Psychologia rodzinyStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Doctoral Programme in Literary Studies and Linguistics Studies in English
Biology Studies in Polish
Biotechnology Studies in Polish
Chemistry Studies in Polish
Cognitive Science and Social Communication Studies in Polish
Cultural Studies Studies in Polish
Economics Studies in Polish
Geography Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Studies in Polish
Linguistics and Literature (neophilology) Studies in Polish
Linguistics and Literature (Polish studies) Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Studies in Polish
Political science Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Sociology Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Accounting Studies in Polish
Archival Science Studies in Polish
Data Analysis Studies in Polish
Enterprise Studies in Polish
Industrial Design Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Museum Studies Studies in Polish
Music Therapy Studies in Polish
Painting Studies in Polish
Philosophy and ethics Studies in Polish
Photography Studies in Polish
Physics Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Special Education Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Translation, Interpretation Studies in Polish
Administrowanie sieciami komputerowymi Studies in Polish
Animacja komputerowa i etiuda filmowa Studies in Polish
Architektura książki - projektowanie i edycja Studies in Polish
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Studies in Polish
Chemia praktyczna Studies in Polish
Coaching i mentoring Studies in Polish
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Studies in Polish
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem Studies in Polish
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu Studies in Polish
Edukacja plastyczna Studies in Polish
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej Studies in Polish
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Studies in Polish
Grafika komputerowa i dtp Studies in Polish
Grafika wydawnicza Studies in Polish
Historia i wiedza o społeczeństwie Studies in Polish
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Studies in Polish
Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy Studies in Polish
Języki skandynawskie dla rynku pracy Studies in Polish
Kompetencje wychowawcze Studies in Polish
Kształcenie zdalne w edukacji Studies in Polish
Logopedia - studia czterosemestralne Studies in Polish
Marketing internetowy i brokering informacji Studies in Polish
Mediacja szkolna i sądowa Studies in Polish
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Studies in Polish
Nauczanie biologii Studies in Polish
Nauczanie chemii Studies in Polish
Nauczanie geografii Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Nowe technologie dla kultury i administracji Studies in Polish
Nowoczesne techniki badawcze Studies in Polish
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Studies in Polish
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Studies in Polish
Pedagogika Marii Montessori Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną Studies in Polish
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Studies in Polish
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Studies in Polish
Podyplomowe Studium Legislacji Studies in Polish
Prawne instrumenty ochrony środowiska Studies in Polish
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Studies in Polish
Prawo gospodarcze i handlowe Studies in Polish
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studies in Polish
Profesjonalny Event Manager Studies in Polish
Programowanie i bazy danych Studies in Polish
Programowanie i informatyka w szkole Studies in Polish
Psychologia sądowa Studies in Polish
Public relations and media marketing Studies in Polish
Radioekologia Studies in Polish
Realizator dźwięku w studio i na koncercie Studies in Polish
Studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi Studies in Polish
Surdologopedia Studies in Polish
Systemy informacji geograficznej w praktyce Studies in Polish
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) Studies in Polish
Tworzenie kolekcji cyfrowych Studies in Polish
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Studies in Polish
Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej Studies in Ukrainian

Other short coursesmore »
Chorwacki na wakacje i nie tylko Studies in Polish
Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego Studies in Polish
Kurs Freblowski Studies in Polish
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł I Studies in Polish
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł II Studies in Polish
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł III Studies in Polish
Kurs przygotowujący do egzaminu ECB EFCB - Moduł IV Studies in Polish
Kursy i egzaminy językowe CNiCJO UMCS Studies in Polish
Kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i polskiego Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Arts
Faculty of Biology and Biotechnology
Faculty of Chemistry
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management
Faculty of Economics
Faculty of Humanities
Faculty of Law and Administration
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Philosophy and Sociology
Faculty of Political Science

Other educational centers
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin - Faculty in PuławyPuławy


Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.

A comprehensive educational offer and rich experience are two of our advantages. Every year, we evolve by offering new programmes and introducing unique specializations. We provide education within 12 faculties in over 60 programmes and 200 specializations. In terms of active students' research associations in relation to the total number of students, UMCS ranks among the top institutions in the country, and unquestionably dominates in the region. Currently, there is over 80 such associations which embrace young people who put their enthusiasm and determination into organizing interesting initiatives.

Constantly increased is also the scientific and research potential of UMCS, among others thanks to European funding. We have modern laboratories and classrooms. We invest in infrastructure and upgrade our existing facilities. We have erected modern facilities and established new laboratories, such as the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, the Institute of Computer Science, or the Functional Nanomaterials Centre at the Faculty of Chemistry. Recently, the university has also opened the Media and Art Incubator, a unique in Eastern Poland modern digital creation centre contributing to the dialogue between education, culture, art, and media. We have signed a MoU with TVP Lublin concerning joint media projects execution in the Incubator.

We also cooperate with many other institutions, local governments and enterprises, as well as with foreign partners from the EU and Ukraine, and recently also from China. Our efforts to align the education to job market needs have found recognition expressed by multiple awards and honours, such us: "Uczelnia Liderów" (School of Leaders), "Aurea Praxis", "Dobra Uczelnia - dobra praca" (Good University - Good Job). UMCS is also the winner of the "Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" (The most innovative and creative university in Poland in creating good employment perspectives) competition. Multiple times, we have co-organized important events in the life of the city and the region, just to mention "Dni Lubelskiej Wyżyny IT" (Days of the Lublin IT Upland) or "I Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina" (I Lublin Partner Cities Choirs Festival).

UMCS stands out from other universities - not only in the region, but in the whole country - with its unique campus, located in the city centre and composed of didactic buildings, clubs, sport and cultural facilities. Complementing these are 9 student residence halls that in terms of functionality rank in the top of student accommodation in Poland.

Student cultural life is focused around the Academic Culture Centre "Chatka Żaka" and the Media and Art Incubator. Students can also use the facilities of the Physical Culture Centre, including among others a modern swimming pool meeting international standards. The Academic Sports Association of UMCS provides over 40 sports sections for students - so everyone can find an activity to their taste!Students' life

UMCS is a modern university. Thus, it cannot function without students who are active in Student Union and master their skills in over 80 research-interest groups and student organisations. Such individuals develop their passions and place UMCS on high positions in various cultural and sport rankings not only in Lublin Province but also in Poland.

Student interest-research groups provide students with opportunities to broaden their knowledge that frequently exceeds programme syllabi. These units deal also with cultural and scientific activities and each student may become a member of such a body. Moreover, there are local representative offices of national and international student organisations, e.g. AEGEE, AIESEC Lublin, ESN Lublin, and NZS.

Management Board of the UMCS Student Union (ZUSS; www.samorzad.umcs.lublin.pl) cares for student welfare and participates in making decisions on undertaking ongoing student-related activities. The most important initiatives in which the SU is involved include "Kozienalia" (Student Culture Days in May), The Hazing, and bonding trips, i.e. Adapciak or Zimowisko. Furthermore, the Student Union organizes training courses and workshops in various fields. It also cares for implementing results of student teaching satisfaction surveys, organizes numerous cultural events, and carries out various projects.


University website: www.umcs.pl/en/

Map

YouTube

« back - Universities
Privacy Policy