Lublin, Poland

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
BiologyStudies in English
Medical BiologyStudies in English
International RelationsStudies in English
Global Economy and BusinessStudies in English
Regional Studies – Asia and PacificStudies in English
Regional Studies – Central – East EuropeStudies in English
Tourism ManagementStudies in English
Applied LinguisticsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
TranslatorycznaStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archeologia PolskiStudies in Polish
Archeologia powszechnaStudies in Polish
Archival Science and Modern Records Management informationStudies in Polish
Informatyka biurowa i archiwalnaStudies in Polish
Specjalność archiwistycznaStudies in Polish
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudies in Polish
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PhotographyStudies in Polish
Rzeźba i formy przestrzenneStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiochemistryStudies in Polish
Experimental biologyStudies in Polish
Medical BiologyStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
BioanalitykaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Business and LawStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemical AnalysisStudies in Polish
Chemia kryminalistycznaStudies in Polish
Chemia podstawowa i stosowanaStudies in Polish
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudies in Polish
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Judaic StudiesStudies in Polish
Antropologia i socjologia kulturyStudies in Polish
Krytyka i animacja sztukiStudies in Polish
MedialnaStudies in Polish
Teatrologia i filmoznawstwoStudies in Polish
Culture AnimationStudies in Polish
MultimedialnaStudies in Polish
ScenicznaStudies in Polish
Digital Technology and CultureStudies in Polish
E-publishing and Editorial TechniquesStudies in Polish
Economic AnalyticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
International BusinessStudies in Polish
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Mobilność społecznaStudies in Polish
Zarządzanie kulturą i komunikacją społecznąStudies in Polish
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Bankowość i rynki finansoweStudies in Polish
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwStudies in Polish
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Geografia stosowanaStudies in Polish
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaStudies in Polish
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Specjalistyczny język niemieckiStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudies in Polish
Information ArchitectureStudies in Polish
Digital Publishing and networkingStudies in Polish
Architektura systemów informacyjnychStudies in Polish
Information SocietyStudies in Polish
E-przedsiębiorczośćStudies in Polish
Elektroniczna administracjaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
European IntegrationStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudies in Polish
Studia regionu PacyfikuStudies in Polish
Italian studiesStudies in Polish
Jazz and Stage MusicStudies in Polish
Wykonawstwo instrumentalneStudies in Polish
Wykonawstwo wokalneStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Political MarketingStudies in Polish
Specjalność medialnaStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Logopaedic with AudiologyStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Product ManagerStudies in Polish
E-przedsiębiorczośćStudies in Polish
Management of Public PoliciesStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mathematics and Computer Science TeachingStudies in Polish
Media ProductionStudies in Polish
MultimediaStudies in Polish
Organizacja produkcji medialnejStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Doradztwo i komunikacja w biznesieStudies in Polish
Filozofia teoretycznaStudies in Polish
Kultury azjatyckieStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Experimental PhysicsStudies in Polish
Nuclear Safety and Radiation ProtectionStudies in Polish
Biofizyka molekularna i medycznaStudies in Polish
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Redaktorsko-medialnaStudies in Polish
Studium teatralneStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Analityka i doradztwo polityczneStudies in Polish
Doradztwo polityczne i medialneStudies in Polish
Romance studiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Język francuski biznesuStudies in Polish
TłumaczeniowaStudies in Polish
Russian studiesStudies in Polish
Język rosyjski w biznesieStudies in Polish
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudies in Polish
Social CreativityStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Praca socjalna w środowisku wielokulturowymStudies in Polish
Wsparcie rodziny i senioraStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Hotel ManagementStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachStudies in Polish
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoStudies in Polish
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaStudies in Polish
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Język ukraiński w biznesieStudies in Polish
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejStudies in Polish
Administracja i zarządzanie publiczneStudies in Polish
Administracja lokalna i regionalnaStudies in Polish
Administracja rządowaStudies in Polish
HispanistykaStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowejStudies in Polish
Matematyka w finansachStudies in Polish
Matematyka ubezpieczeniowaStudies in Polish
Metody statystyczne w finansachStudies in Polish
Nauczanie fizyki i informatykiStudies in Polish
Polsko – niemieckie studia kulturowe i translatorskieStudies in Polish
PortugalistykaStudies in Polish
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieStudies in Polish
Prawno-administracyjnyStudies in Polish
Public Relations i zarządzanie informacjąStudies in Polish
Zarządzanie mediami społecznościowymiStudies in Polish
Zarządzanie wizerunkiemStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
GeoinformaticsStudies in Polish
Modern Engineering MaterialsStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Spatial PlanningStudies in Polish
Zarządzanie przestrzeniąStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
Fizyka komputerowaStudies in Polish
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweStudies in Polish
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweStudies in Polish
Geograficzne uwarunkowania obronnościStudies in Polish
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Graphic ArtsStudies in Polish
Graphic DesignStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
Sztuka mediów cyfrowychStudies in Polish
LawStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudies in Polish
Psychologia rodzinyStudies in Polish
Psychologia społecznaStudies in Polish
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaStudies in Polish
Pedagogika przedszkolna w wczesnoszkolnaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ChemistryStudies in English
Data ScienceStudies in English
Graphic ArtsStudies in English
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudies in English
International RelationsStudies in English
Central and Eastern European SudiesStudies in English
Economic DiplomacyStudies in English
International InstitutionsStudies in English
International Place BrandingStudies in English
IT Cyber SecurityStudies in English
Applied LinguisticsStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
TranslatorycznaStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archeologia historycznaStudies in Polish
Archeologia pradziejowaStudies in Polish
Archival Science and Modern Records Management informationStudies in Polish
Archiwistyka historycznaStudies in Polish
Informatyka biurowaStudies in Polish
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudies in Polish
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiochemistryStudies in Polish
Experimental biologyStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
BioanalitykaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Medical BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia ogólnaStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemical AnalysisStudies in Polish
Chemia kryminalistycznaStudies in Polish
Chemia materiałowaStudies in Polish
Chemia podstawowa i stosowanaStudies in Polish
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudies in Polish
Technologie fotoniczne i światłowodoweStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
DeweloperStudies in Polish
Tester/analityka/wdrożeniowiecStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Kadra kierownicza organów ochrony prawaStudies in Polish
KuratorStudies in Polish
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwaStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Antropologia i etnologiaStudies in Polish
Media i kultura popularnaStudies in Polish
Wielokulturowość w PolsceStudies in Polish
Zarządzanie w kulturzeStudies in Polish
Culture AnimationStudies in Polish
Digital Technology and CultureStudies in Polish
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachStudies in Polish
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie MontessoriStudies in Polish
Economic AnalyticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
International EconomicsStudies in Polish
Ekonomika i zarządzanie miastemStudies in Polish
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościStudies in Polish
Systemy ekonomiczneStudies in Polish
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeStudies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Financial Services and CounsellingStudies in Polish
Audyt i rachunkowość zarządczaStudies in Polish
Inwestycje kapitałoweStudies in Polish
Menedżer finansowyStudies in Polish
Podatki i finanse publiczneStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Environmental ManagementStudies in Polish
Klimatologia i gospodarka wodnaStudies in Polish
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapStudies in Polish
Zarządzanie rozwojem gospodarczymStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Graphic DesignStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Dziedzictwo historyczne regionuStudies in Polish
Historia stosowanaStudies in Polish
Information ArchitectureStudies in Polish
Information SocietyStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
AdministracyjnaStudies in Polish
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Dyplomacja ekonomicznaStudies in Polish
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudies in Polish
Pozaeuropejskie studia regionalneStudies in Polish
Projekty międzynarodoweStudies in Polish
Jazz and Stage MusicStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
New MediaStudies in Polish
Public RelationsStudies in Polish
RedaktorskaStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Logopaedic with AudiologyStudies in Polish
Logopedia klinicznaStudies in Polish
SurdologopediaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Menedżersko-prawnaStudies in Polish
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudies in Polish
Zarządzanie kapitałem społecznymStudies in Polish
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
GeneralStudies in Polish
Statistical Data AnalysisStudies in Polish
Finansowa i ubezpieczeniowaStudies in Polish
InformatycznaStudies in Polish
Mathematics and Computer Science TeachingStudies in Polish
Media ProductionStudies in Polish
Produkcja w branży gierStudies in Polish
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudies in Polish
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudies in Polish
Modern Engineering MaterialsStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudies in Polish
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudies in Polish
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
MedioznawczaStudies in Polish
Teatrologiczno-filmoznawczaStudies in Polish
WydawniczaStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Political MarketingStudies in Polish
Analityka i doradztwo polityczneStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Romance studiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
TłumaczeniowaStudies in Polish
Russian studiesStudies in Polish
TłumaczeniowaStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Regional EconomyStudies in Polish
Polityka przestrzenna i urbanistykaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiStudies in Polish
Turystyka dzieci i młodzieżyStudies in Polish
Turystyka zdrowotnaStudies in Polish
Zarządzanie w hotelarstwieStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
TłumaczeniowaStudies in Polish
HispanistykaStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
TłumaczeniowaStudies in Polish
Matematyka w finansachStudies in Polish
AktuarialnaStudies in Polish
StatystycznaStudies in Polish
Nauczanie fizyki i informatykiStudies in Polish
PortugalistykaStudies in Polish
Prawno-administracyjnyStudies in Polish
Administracja skarbowa i gospodarczaStudies in Polish
Administracja w procesach globalizacjiStudies in Polish
Służba cywilnaStudies in Polish
Prawno-menedżerskiStudies in Polish
BiznesowaStudies in Polish
MenedżerskaStudies in Polish
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejStudies in Polish
European Union LawStudies in Polish
International LawStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Economics and Finance Studies in Polish
Fine Arts and Art Restoration Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish
Nauki o kulturze i religii Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji Studies in Polish
Nauki o zarządzaniu i jakości Studies in Polish
Nauki o Ziemi i środowisku Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish
Rolnictwo i ogrodnictwo Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Public relations and media marketing Studies in English
Accounting Studies in Polish
Archival Science Studies in Polish
Cybersecurity Studies in Polish
Data Analysis Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Museum Studies Studies in Polish
Music Therapy Studies in Polish
Painting Studies in Polish
Philosophy and ethics Studies in Polish
Physics Studies in Polish
Programming and Database Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej Studies in Polish
Administrowanie sieciami komputerowymi Studies in Polish
Architektura książki - projektowanie i edycja Studies in Polish
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Studies in Polish
Coaching i mentoring Studies in Polish
Compliance w zarządzaniu organizacją Studies in Polish
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Studies in Polish
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studies in Polish
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studies in Polish
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej Studies in Polish
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studies in Polish
Edukacja muzealna Studies in Polish
Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy Studies in Polish
Grafika komputerowa i dtp Studies in Polish
Grafika wydawnicza Studies in Polish
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli Studies in Polish
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Studies in Polish
Innowacyjne zarządzanie produkcją Studies in Polish
Języki skandynawskie dla rynku pracy Studies in Polish
Kompetencje wychowawcze Studies in Polish
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki Studies in Polish
Logopedia - studia czterosemestralne Studies in Polish
Marketing internetowy i brokering informacji Studies in Polish
Mediacja szkolna i sądowa Studies in Polish
Menedżer XXI wieku Studies in Polish
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Studies in Polish
Nauczanie biologii Studies in Polish
Nauczanie chemii Studies in Polish
Nauczanie geografii Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Nowe technologie dla kultury i administracji Studies in Polish
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Studies in Polish
Pedagogika Marii Montessori Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Studies in Polish
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Studies in Polish
Podyplomowe Studium Legislacji Studies in Polish
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Studies in Polish
Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy Studies in Polish
Prawne instrumenty ochrony środowiska Studies in Polish
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego) Studies in Polish
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studies in Polish
Programowanie i informatyka w szkole Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa Studies in Polish
Psychologia sportu dla psychologów Studies in Polish
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Studies in Polish
Public relations i marketing medialny Studies in Polish
Radioekologia Studies in Polish
Surdologopedia Studies in Polish
Systemy informacji geograficznej w praktyce Studies in Polish
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) Studies in Polish
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Studies in Polish
Tworzenie kolekcji cyfrowych Studies in Polish
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Arts
Faculty of Biology and Biotechnology
Faculty of Chemistry
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management
Faculty of Economics
Faculty of Law and Administration
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Philology
Faculty of Philosophy and Sociology
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Other educational centers
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin - Faculty in PuławyPuławy


Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.

A comprehensive educational offer and rich experience are two of our advantages. Every year, we evolve by offering new programmes and introducing unique specializations. We provide education within 12 faculties in over 60 programmes and 200 specializations. In terms of active students' research associations in relation to the total number of students, UMCS ranks among the top institutions in the country, and unquestionably dominates in the region. Currently, there is over 80 such associations which embrace young people who put their enthusiasm and determination into organizing interesting initiatives.

Constantly increased is also the scientific and research potential of UMCS, among others thanks to European funding. We have modern laboratories and classrooms. We invest in infrastructure and upgrade our existing facilities. We have erected modern facilities and established new laboratories, such as the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, the Institute of Computer Science, or the Functional Nanomaterials Centre at the Faculty of Chemistry. Recently, the university has also opened the Media and Art Incubator, a unique in Eastern Poland modern digital creation centre contributing to the dialogue between education, culture, art, and media. We have signed a MoU with TVP Lublin concerning joint media projects execution in the Incubator.

We also cooperate with many other institutions, local governments and enterprises, as well as with foreign partners from the EU and Ukraine, and recently also from China. Our efforts to align the education to job market needs have found recognition expressed by multiple awards and honours, such us: "Uczelnia Liderów" (School of Leaders), "Aurea Praxis", "Dobra Uczelnia - dobra praca" (Good University - Good Job). UMCS is also the winner of the "Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" (The most innovative and creative university in Poland in creating good employment perspectives) competition. Multiple times, we have co-organized important events in the life of the city and the region, just to mention "Dni Lubelskiej Wyżyny IT" (Days of the Lublin IT Upland) or "I Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina" (I Lublin Partner Cities Choirs Festival).

UMCS stands out from other universities - not only in the region, but in the whole country - with its unique campus, located in the city centre and composed of didactic buildings, clubs, sport and cultural facilities. Complementing these are 9 student residence halls that in terms of functionality rank in the top of student accommodation in Poland.

Student cultural life is focused around the Academic Culture Centre "Chatka Żaka" and the Media and Art Incubator. Students can also use the facilities of the Physical Culture Centre, including among others a modern swimming pool meeting international standards. The Academic Sports Association of UMCS provides over 40 sports sections for students - so everyone can find an activity to their taste!Students' life

UMCS is a modern university. Thus, it cannot function without students who are active in Student Union and master their skills in over 80 research-interest groups and student organisations. Such individuals develop their passions and place UMCS on high positions in various cultural and sport rankings not only in Lublin Province but also in Poland.

Student interest-research groups provide students with opportunities to broaden their knowledge that frequently exceeds programme syllabi. These units deal also with cultural and scientific activities and each student may become a member of such a body. Moreover, there are local representative offices of national and international student organisations, e.g. AEGEE, AIESEC Lublin, ESN Lublin, and NZS.

Management Board of the UMCS Student Union (ZUSS; www.samorzad.umcs.lublin.pl) cares for student welfare and participates in making decisions on undertaking ongoing student-related activities. The most important initiatives in which the SU is involved include "Kozienalia" (Student Culture Days in May), The Hazing, and bonding trips, i.e. Adapciak or Zimowisko. Furthermore, the Student Union organizes training courses and workshops in various fields. It also cares for implementing results of student teaching satisfaction surveys, organizes numerous cultural events, and carries out various projects.


University website:
www.umcs.pl/en

Map

YouTube

« back - Universities
Privacy Policy