Lublin, Poland

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
BiologyStudies in English
Medical BiologyStudies in English
Molecular BiologyStudies in English
Business Analytics and Data ScienceStudies in English
International RelationsStudies in English
Global EconomyStudies in English
Regional Studies – Asia and PacificStudies in English
Regional Studies – Central-East EuropeStudies in English
Sustainability ManagementStudies in English
Tourism ManagementStudies in English
Applied LinguisticsStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność translatorycznaStudies in Polish
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudies in Polish
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archeologia historycznaStudies in Polish
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejachStudies in Polish
Archeologia Polski i powszechnaStudies in Polish
Archeologia pradziejowaStudies in Polish
Archival Science and Modern Records Management informationStudies in Polish
Archiwistyka historycznaStudies in Polish
Informatyka biurowa i archiwalnaStudies in Polish
Zarządzanie dokumentacją współczesnąStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Animacja kultury muzycznejStudies in Polish
Muzyka rozrywkowaStudies in Polish
Prowadzenie zespołówStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiochemistryStudies in Polish
BioinformaticsStudies in Polish
Environmental BiologyStudies in Polish
Experimental biologyStudies in Polish
Medical BiologyStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Molecular biologyStudies in Polish
BioanalitykaStudies in Polish
Biochemia z biologią molekularnąStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Medical BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia ogólnaStudies in Polish
Business and LawStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemical AnalysisStudies in Polish
Analiza żywnościStudies in Polish
Chemia kryminalistycznaStudies in Polish
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Kultura i sztuki wizualneStudies in Polish
Media i kultura popularnaStudies in Polish
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymiStudies in Polish
Zarządzanie w kulturzeStudies in Polish
Culture AnimationStudies in Polish
MultimedialnaStudies in Polish
ScenicznaStudies in Polish
Digital Technology and CultureStudies in Polish
Gry wideo w przemysłach kreatywnychStudies in Polish
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoStudies in Polish
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowychStudies in Polish
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideoStudies in Polish
E-publishing and Editorial TechniquesStudies in Polish
E-edytorstwo w nowych mediachStudies in Polish
WydawnictwoStudies in Polish
Economic AnalyticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
E-gospodarkaStudies in Polish
Ekonomia menadżerskaStudies in Polish
Gospodarka publiczna i rozwój regionalnyStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)Studies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Mobilność społecznaStudies in Polish
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaStudies in Polish
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Analityk finansowyStudies in Polish
Finansowe wsparcie biznesuStudies in Polish
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwieStudies in Polish
Rachunkowość i sprawozdawczośćStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Environmental MonitoringStudies in Polish
Geografia granicStudies in Polish
Geografia w administracji publicznejStudies in Polish
Geografia zasobówStudies in Polish
Geopomiary w teorii i praktyceStudies in Polish
GeoturystykaStudies in Polish
Globalne zmiany środowiskaStudies in Polish
HydrometeorologiaStudies in Polish
Miasta przyszłościStudies in Polish
Naturalne zdarzenia ekstremalneStudies in Polish
Opracowanie cyfrowych map tematycznychStudies in Polish
Systemy informacji przestrzennejStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Specjalistyczny język niemieckiStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
Historia stosowanaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudies in Polish
Information ArchitectureStudies in Polish
Information SocietyStudies in Polish
E-przedsiębiorczośćStudies in Polish
Elektroniczna administracjaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
International Economic RelationsStudies in Polish
Enterprises in the Global MarketStudies in English
International FinanceStudies in Polish
International TradeStudies in Polish
Gospodarka i rynki azjatyckieStudies in Polish
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudies in Polish
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
European IntegrationStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Dyplomacja ekonomicznaStudies in Polish
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudies in Polish
Pozaeuropejskie studia regionalneStudies in Polish
Projekty międzynarodoweStudies in Polish
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudies in Polish
Studia regionu PacyfikuStudies in Polish
Italian studiesStudies in Polish
Jazz and Stage MusicStudies in Polish
Produkcja muzycznaStudies in Polish
Wykonawstwo instrumentalneStudies in Polish
Wykonawstwo wokalneStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
New MediaStudies in Polish
Public RelationsStudies in Polish
Marketing medialnyStudies in Polish
Specjalność medialnaStudies in Polish
Specjalność redaktorskaStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Logopaedic with AudiologyStudies in Polish
Logopedia klinicznaStudies in Polish
SurdologopediaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Product ManagerStudies in Polish
E-biznesStudies in Polish
Management of Public PoliciesStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mathematics and Computer Science TeachingStudies in Polish
Media ProductionStudies in Polish
MultimediaStudies in Polish
Organizacja produkcji medialnejStudies in Polish
Produkcja dźwiękuStudies in Polish
Produkcja w branży gierStudies in Polish
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudies in Polish
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
NanotechnologyStudies in Polish
Nuclear Safety and Radiation ProtectionStudies in Polish
Biofizyka molekularna i medycznaStudies in Polish
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Media i copywritingStudies in Polish
Redaktorsko-medialnaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Political MarketingStudies in Polish
Analityka i doradztwo polityczneStudies in Polish
Strategie i rywalizacja politycznaStudies in Polish
Zarządzanie rozwojemStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Romance studiesStudies in Polish
Język francuski biznesuStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Russian studiesStudies in Polish
Język rosyjski w biznesieStudies in Polish
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceStudies in Polish
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Social CreativityStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Koordynator usług społecznychStudies in Polish
Wsparcie rodziny i senioraStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Hotel ManagementStudies in Polish
E-marketing usług turystycznychStudies in Polish
Marketing i zarządzanie w turystyceStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachStudies in Polish
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiStudies in Polish
Reakcja ruchowa i zdrowotnaStudies in Polish
Rekreacja i turystyka aktywnaStudies in Polish
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Język ukraiński w biznesieStudies in Polish
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyceStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Urban StudiesStudies in Polish
Menedżer miasta lub miasta przyszłościStudies in Polish
Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektamiStudies in Polish
Administracja i zarządzanie publiczneStudies in Polish
Administracja lokalna i regionalna,Studies in Polish
Administracja rządowaStudies in Polish
EkobiznesStudies in Polish
GeoarcheologiaStudies in Polish
Geowizualizacja historyczna i archeologicznaStudies in Polish
HispanistykaStudies in Polish
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Marketing i lobbing politycznyStudies in Polish
Matematyka w finansachStudies in Polish
Matematyka ubezpieczeniowaStudies in Polish
Metody statystyczne w finansachStudies in Polish
Specjalność aktuarialnaStudies in Polish
Specjalność statystycznaStudies in Polish
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieStudies in Polish
Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskieStudies in Polish
Prawno-administracyjnyStudies in Polish
Public Relations i zarządzanie informacjąStudies in Polish
Zarządzanie mediami społecznościowymiStudies in Polish
Zarządzanie wizerunkiemStudies in Polish
Socjologia cyfrowaStudies in Polish
Strategiczne studia wschodnioeuropejskieStudies in Polish
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-WschodniejStudies in Polish
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)Studies in Polish
Europa Środkowa i Południowo-WschodniaStudies in Polish
Europa WschodniaStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Technical PhysicsStudies in English
Computational PhysicsStudies in English
Medical PhysicsStudies in English
Modern Materials and Measurement TechniquesStudies in English
GeoinformaticsStudies in Polish
Modern Engineering MaterialsStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Regional EconomyStudies in Polish
Spatial PlanningStudies in Polish
Polityka przestrzenna i urbanistykaStudies in Polish
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąStudies in Polish
Bezpieczeństwo radiacyjneStudies in Polish
Monitoring i ochrona radiologicznaStudies in Polish
Zastosowanie promieniowania jonizującegoStudies in Polish
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweStudies in Polish
Geograficzne uwarunkowania obronnościStudies in Polish
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymStudies in Polish
Inżynieria druku 3DStudies in Polish
Inżynieria polimerówStudies in Polish
Inżynieria światłowodowaStudies in Polish
Materiałoznawstwo fotoniczneStudies in Polish
Technologie światłowodoweStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Graphic DesignStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
Sztuka mediów cyfrowychStudies in Polish
LawStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaStudies in Polish
Psychologia społecznaStudies in Polish
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaStudies in Polish
GeoarcheologiaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
BiologyStudies in English
Medical BiologyStudies in English
Molecular BiologyStudies in English
Business Analytics and Data ScienceStudies in English
ChemistryStudies in English
Materials ChemistryStudies in English
Graphic ArtsStudies in English
Graphic DesignStudies in English
Print MarketingStudies in English
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceStudies in English
International Political CommunicationStudies in English
AI and New Media International Political CommunicationStudies in English
Strategic CommunicationStudies in English
IT Cyber SecurityStudies in English
Public History in International RelationsStudies in English
Applied LinguisticsStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność translatorycznaStudies in Polish
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneStudies in Polish
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archeologia historycznaStudies in Polish
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejachStudies in Polish
Archeologia Polski i powszechnaStudies in Polish
Archeologia pradziejowaStudies in Polish
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Animacja kultury muzycznejStudies in Polish
Muzyka rozrywkowaStudies in Polish
Prowadzenie zespołówStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiochemistryStudies in Polish
BioinformaticsStudies in Polish
Environmental BiologyStudies in Polish
Experimental biologyStudies in Polish
Medical BiologyStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Molecular biologyStudies in Polish
BioanalitykaStudies in Polish
Biochemia z biologią molekularnąStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Medical BiotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia ogólnaStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemical AnalysisStudies in Polish
Analiza żywnościStudies in Polish
Chemia kryminalistycznaStudies in Polish
Chemia materiałowaStudies in Polish
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Kadra kierownicza organów ochrony prawaStudies in Polish
KuratorStudies in Polish
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwaStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Kultura i sztuki wizualneStudies in Polish
Media i kultura popularnaStudies in Polish
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymiStudies in Polish
Zarządzanie w kulturzeStudies in Polish
Culture AnimationStudies in Polish
MultimedialnaStudies in Polish
ScenicznaStudies in Polish
Digital Technology and CultureStudies in Polish
Gry wideo w przemysłach kreatywnychStudies in Polish
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoStudies in Polish
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowychStudies in Polish
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideoStudies in Polish
E-publishing and Editorial TechniquesStudies in Polish
E-edytorstwo w nowych mediachStudies in Polish
WydawnictwoStudies in Polish
Economic AnalyticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Business Sercices SectorStudies in English
Ekonomia startupuStudies in Polish
Ekonomia stosowanaStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)Studies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Tax AdviceStudies in Polish
Controlling i rewizja finansowaStudies in Polish
Finanse zrównoważoneStudies in Polish
FinTechStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Environmental ManagementStudies in Polish
Klimatologia i gospodarka wodnaStudies in Polish
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapStudies in Polish
Zarządzanie rozwojem gospodarczymStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Specjalistyczny język niemieckiStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Graphic DesignStudies in Polish
Grafika warsztatowaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
Historia stosowanaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejStudies in Polish
Information ArchitectureStudies in Polish
Information SocietyStudies in Polish
E-przedsiębiorczośćStudies in Polish
Elektroniczna administracjaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
AdministrationStudies in Polish
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaStudies in Polish
International Economic RelationsStudies in Polish
Enterprises in the Global MarketStudies in English
International FinanceStudies in Polish
International TradeStudies in Polish
Gospodarka i rynki azjatyckieStudies in Polish
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaStudies in Polish
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
European IntegrationStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Dyplomacja ekonomicznaStudies in Polish
Międzynarodowy marketing terytorialnyStudies in Polish
Pozaeuropejskie studia regionalneStudies in Polish
Projekty międzynarodoweStudies in Polish
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejStudies in Polish
Studia regionu PacyfikuStudies in Polish
Jazz and Stage MusicStudies in Polish
Produkcja muzycznaStudies in Polish
Wykonawstwo instrumentalneStudies in Polish
Wykonawstwo wokalneStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
New MediaStudies in Polish
Public RelationsStudies in Polish
Marketing medialnyStudies in Polish
Specjalność medialnaStudies in Polish
Specjalność redaktorskaStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Logopaedic with AudiologyStudies in Polish
Logopedia klinicznaStudies in Polish
SurdologopediaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Specjalność menedżerskaStudies in Polish
Systemy informacyjne w administracji i biznesieStudies in Polish
Zarządzanie e-biznesemStudies in Polish
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyStudies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi IIStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mathematics and Computer Science TeachingStudies in Polish
Media ProductionStudies in Polish
MultimediaStudies in Polish
Organizacja produkcji medialnejStudies in Polish
Produkcja dźwiękuStudies in Polish
Produkcja w branży gierStudies in Polish
Produkcja wydarzenia multimedialnegoStudies in Polish
Realizacja filmowo-telewizyjnaStudies in Polish
Modern Engineering MaterialsStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejStudies in Polish
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPStudies in Polish
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
New MediaStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
Social mediaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)Studies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
NanotechnologyStudies in Polish
Nuclear Safety and Radiation ProtectionStudies in Polish
Biofizyka molekularna i medycznaStudies in Polish
Fizyka teoretyczna i astrofizykaStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Media i copywritingStudies in Polish
Redaktorsko-medialnaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Political MarketingStudies in Polish
Analityka i doradztwo polityczneStudies in Polish
Strategie i rywalizacja politycznaStudies in Polish
Zarządzanie rozwojemStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Romance studiesStudies in Polish
Język francuski biznesuStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Russian studiesStudies in Polish
Język rosyjski w biznesieStudies in Polish
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceStudies in Polish
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnejStudies in Polish
Zarządzanie usługami społecznymiStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Regional EconomyStudies in Polish
Spatial PlanningStudies in Polish
Polityka przestrzenna i urbanistykaStudies in Polish
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Hotel ManagementStudies in Polish
E-marketing usług turystycznychStudies in Polish
Marketing i zarządzanie w turystyceStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachStudies in Polish
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiStudies in Polish
Reakcja ruchowa i zdrowotnaStudies in Polish
Rekreacja i turystyka aktywnaStudies in Polish
Zarządzanie zasobami turystycznymiStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Język ukraiński w biznesieStudies in Polish
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyceStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacjąStudies in Polish
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweStudies in Polish
HispanistykaStudies in Polish
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Kreatywność i projektowanie społeczneStudies in Polish
Matematyka w finansachStudies in Polish
Matematyka ubezpieczeniowaStudies in Polish
Metody statystyczne w finansachStudies in Polish
Specjalność aktuarialnaStudies in Polish
Specjalność statystycznaStudies in Polish
Migracje i mobilnośćStudies in Polish
PortugalistykaStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaaaStudies in Polish
Prawno-administracyjnyStudies in Polish
Administracja skarbowa i gospodarczaStudies in Polish
Administracja w procesach globalizacjiStudies in Polish
Służba cywilnaStudies in Polish
Prawno-menedżerskiStudies in Polish
Specjalność biznesowaStudies in Polish
Specjalność menedżerskaStudies in Polish
Prawo międzynarodowe i prawo UEStudies in Polish
European Union LawStudies in Polish
International LawStudies in Polish
Rozwój zasobów ludzkichStudies in Polish
Coaching z elementami psychologiiStudies in Polish
Specjalista do spraw szkoleń i rozwojuStudies in Polish
Strategiczne studia wschodnioeuropejskieStudies in Polish
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-WschodniejStudies in Polish
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)Studies in Polish
Europa Środkowa i Południowo-WschodniaStudies in Polish
Europa WschodniaStudies in Polish
Wschodniosłowiańskie studia translatoryczneStudies in Polish
Translatoryczna polsko-rosyjskaStudies in Polish
Translatoryczna polsko-ukraińskaStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Archaeology Studies in Polish
Chemistry Science Studies in Polish
Economics and Finance Studies in Polish
Fine Arts and Art Restoration Studies in Polish
History Studies in Polish
International Relations Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Music Arts Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish
Nauki o kulturze i religii Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji publicznej Studies in Polish
Nauki o zarządzaniu i jakości Studies in Polish
Nauki o Ziemi i środowisku Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish
Rolnictwo i ogrodnictwo Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Accounting Studies in PolishStudies online
Administration Studies in PolishStudies online
Archival Science Studies in Polish
Data Analysis Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Management in Public Administration Studies in Polish
Museum Studies Studies in Polish
Music Therapy Studies in Polish
Painting Studies in Polish
Programming and Database Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Teaching Mathematics Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Studies in Polish
Coaching i mentoring Studies in Polish
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Studies in Polish
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej Studies in Polish
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Studies in Polish
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela Studies in Polish
Grafika komputerowa i dtp Studies in Polish
Grafika wydawnicza Studies in Polish
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli Studies in Polish
Innowacyjne zarządzanie produkcją Studies in Polish
Kompetencje wychowawcze Studies in Polish
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki Studies in Polish
Lider zarządzania kryzysowego Studies in Polish
Logopedia - studia czterosemestralne Studies in Polish
Mediacja szkolna i sądowa Studies in Polish
Menedżer XXI wieku Studies in Polish
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studies in Polish
Nauczanie chemii Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Ochrona i zarządzanie środowiskiem Studies in Polish
Pedagogika Marii Montessori Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Studies in Polish
Podyplomowe studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego Studies in Polish
Podyplomowe Studium Legislacji Studies in Polish
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Studies in Polish
Praktyka edukacji medialnej dla nuczycieli i bibliotekarzy Studies in Polish
Prawne instrumenty ochrony środowiska Studies in Polish
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Studies in PolishStudies online
Prawo pracy i ubezpieczeńs społecznych Studies in Polish
Programowanie i informatyka w szkole Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Studies in Polish
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym Studies in Polish
Public relations i marketing medialny Studies in PolishStudies online
Radioekologia i monitoring radiacyjny Studies in Polish
Social media marketing Studies in Polish
Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą Studies in PolishStudies online
Surdologopedia Studies in Polish
Systemy informacji geograficznej w praktyce Studies in Polish
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne - język angielski Studies in PolishStudies online
Tłumaczenia ustne (język angielski) Studies in Polish
Trener biznesu Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wsparcie rodziny Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in PolishStudies online
Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Arts
Faculty of Biology and Biotechnology
Faculty of Chemistry
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management
Faculty of Economics
Faculty of Law and Administration
Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Philology
Faculty of Philosophy and Sociology
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Other educational centers
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin - Faculty in PuławyPuławy


Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.

A comprehensive educational offer and rich experience are two of our advantages. Every year, we evolve by offering new programmes and introducing unique specializations. We provide education within 12 faculties in over 60 programmes and 200 specializations. In terms of active students' research associations in relation to the total number of students, UMCS ranks among the top institutions in the country, and unquestionably dominates in the region. Currently, there is over 80 such associations which embrace young people who put their enthusiasm and determination into organizing interesting initiatives.

Constantly increased is also the scientific and research potential of UMCS, among others thanks to European funding. We have modern laboratories and classrooms. We invest in infrastructure and upgrade our existing facilities. We have erected modern facilities and established new laboratories, such as the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, the Institute of Computer Science, or the Functional Nanomaterials Centre at the Faculty of Chemistry. Recently, the university has also opened the Media and Art Incubator, a unique in Eastern Poland modern digital creation centre contributing to the dialogue between education, culture, art, and media. We have signed a MoU with TVP Lublin concerning joint media projects execution in the Incubator.

We also cooperate with many other institutions, local governments and enterprises, as well as with foreign partners from the EU and Ukraine, and recently also from China. Our efforts to align the education to job market needs have found recognition expressed by multiple awards and honours, such us: "Uczelnia Liderów" (School of Leaders), "Aurea Praxis", "Dobra Uczelnia - dobra praca" (Good University - Good Job). UMCS is also the winner of the "Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" (The most innovative and creative university in Poland in creating good employment perspectives) competition. Multiple times, we have co-organized important events in the life of the city and the region, just to mention "Dni Lubelskiej Wyżyny IT" (Days of the Lublin IT Upland) or "I Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina" (I Lublin Partner Cities Choirs Festival).

UMCS stands out from other universities - not only in the region, but in the whole country - with its unique campus, located in the city centre and composed of didactic buildings, clubs, sport and cultural facilities. Complementing these are 9 student residence halls that in terms of functionality rank in the top of student accommodation in Poland.

Student cultural life is focused around the Academic Culture Centre "Chatka Żaka" and the Media and Art Incubator. Students can also use the facilities of the Physical Culture Centre, including among others a modern swimming pool meeting international standards. The Academic Sports Association of UMCS provides over 40 sports sections for students - so everyone can find an activity to their taste!Students' life

UMCS is a modern university. Thus, it cannot function without students who are active in Student Union and master their skills in over 80 research-interest groups and student organisations. Such individuals develop their passions and place UMCS on high positions in various cultural and sport rankings not only in Lublin Province but also in Poland.

Student interest-research groups provide students with opportunities to broaden their knowledge that frequently exceeds programme syllabi. These units deal also with cultural and scientific activities and each student may become a member of such a body. Moreover, there are local representative offices of national and international student organisations, e.g. AEGEE, AIESEC Lublin, ESN Lublin, and NZS.

Management Board of the UMCS Student Union (ZUSS; www.samorzad.umcs.lublin.pl) cares for student welfare and participates in making decisions on undertaking ongoing student-related activities. The most important initiatives in which the SU is involved include "Kozienalia" (Student Culture Days in May), The Hazing, and bonding trips, i.e. Adapciak or Zimowisko. Furthermore, the Student Union organizes training courses and workshops in various fields. It also cares for implementing results of student teaching satisfaction surveys, organizes numerous cultural events, and carries out various projects.


University website:
www.umcs.pl/en

Map

YouTube

« back - Universities
Privacy Policy