Warsaw, Poland

The Maria Grzegorzewska University

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

University type: pedagogical
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Specjalność artystycznaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Childcare PedagogyStudies in Polish
Animacja kulturowa z edukacją medialnąStudies in Polish
Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturowąStudies in Polish
Edukacja dorosłych z BHPStudies in Polish
Edukacja medialnaStudies in Polish
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolnościStudies in Polish
Psychopedagogika kreatywnościStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Praca socjalna na rzecz rodzinyStudies in Polish
Praca socjalna w pomocy społecznejStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Socjologia komunikacji społecznejStudies in Polish
Socjologia kultury – badania i marketingStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
Psychologia wspierania rozwoju i kształceniaStudies in Polish
Stosowana psychologia społecznaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudies in Polish
SurdopedagogikaStudies in Polish
TyflopedagogikaStudies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Art Education in the ArtsStudies in Polish
Specjalność artystycznaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Career and Personal CounsellingStudies in Polish
Edukacja zdalna i grafika komputerowaStudies in Polish
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczneStudies in Polish
Pedagogika korekcyjnaStudies in Polish
Pedagogika kultury i media cyfroweStudies in Polish
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiStudies in Polish
Pedagogika szkolna i zdolnościStudies in Polish
Zarządzanie w oświacieStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Socjologia mediówStudies in Polish
Socjologia zmiany społecznejStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Rehabilitation Pedagogy and Social ProphylaxisStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmemStudies in Polish
Edukacja integracyjna w włączającaStudies in Polish
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądowąStudies in Polish
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnościąStudies in Polish
Surdopedagogika z terapią pedagogicznąStudies in Polish
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dzieckaStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Pedagogy Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Logopaedic Studies in Polish
Pedagogical Therapy Studies in Polish
Security Education Studies in Polish
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Studies in Polish
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe Studies in Polish
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji Studies in Polish
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej Studies in Polish
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Studies in Polish
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Studies in Polish
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Studies in Polish
Edukacja integracyjna i włączająca Studies in Polish
Grafika Komputerowa i Multimedialna Studies in Polish
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja Studies in Polish
Mediacja sądowa i pozasądowa Studies in Polish
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii Studies in Polish
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa Studies in Polish
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze Studies in Polish
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką Studies in Polish
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Studies in Polish
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Studies in Polish
Rehabilitacja wzroku słabowidzących Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego Studies in Polish
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów Studies in Polish
Studium coachingu Studies in Polish
Surdopedagogika Studies in Polish
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością Studies in Polish
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniemi ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin Studies in Polish
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi Studies in Polish
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach Studies in Polish
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna Studies in Polish
Zarządzanie w systemie oświaty Studies in Polish

Other short coursesmore »
Coaching we współczesnym wspomaganiu rozwoju Studies in Polish
Jak zostać dobrym mówcą czyli retoryka pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców Studies in Polish
Kurs doskonalący "Ruch dla uczenia się" (Move to learn) Studies in Polish
ROZSTANIE RODZICÓW A POTRZEBY DZIECKA (kurs umiejętności wychowawczych dedykowany rodzicom znajdującym się w sytuacji rozstania) Studies in Polish
Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym Studies in Polish

The Maria Grzegorzewska University established in 1922 is a university of 90-year-old teaching tradition. Among its biggest assets are highly qualified staff, diverse programs of study and improved conditions of studying (new premises as well as well good quality IT equipment). We provide a range of varied study opportunities including acquisition of respectful jobs which are highly demanded in the job market. Nowadays, we have approximately 7,000 students enrolled in both full-time and part-time study programmes. In addition, the Academy offers various postgraduate programmes which provide complementary qualifications in general and special education, as well as in other fields of social life.Within the Special Education programmes we focus on training of teachers and teacher assistants to children, adolescents and adults with intellectual difficulties, hearing, speech or sight impediment, motor impairment, physical disabilities as well as emotional and behavioral disorders. Our pedagogical courses prepare for working both at school (a school pedagogue) and other special education centers. It also aims to educate in the general field of social pedagogy. This refers to family support services, cultural and educational activity in a local area, continuing education of adults, job counseling, community prevention (i.e. street education) and psychopedagogy of creativity, which is designed to prepare for non-standard educational work with children.Artistic Education in the field of fine arts is a programme which provides competencies in fine arts as well as prepares for work in various education and therapeutic institutions. As far as the Faculty of Applied Social Sciences is concerned, we are the first higher education institution in Poland to have started a full-time social work study program. The programme is designed to meet the needs of the growing population of the elderly, disabled or chronically ill who need professional care and support.

Master degree program in psychology started in the academic year 2007/2008 at the Faculty of Social Sciences. Psychology at The Maria Grzegorzewska University has two specializations - Clinic Psychology and Applied Social Psychology. The first prepares students for roles of a diagnostician, therapist and clinic psychologist, the second focuses on the activities of counseling, training, intervention and coaching. Both specializations are also available on part-time studies program.

Fields of study in Polish

- psychologia (Psychology)
- socjologia (Sociology)
- pedagogika (Pedagogy)
- pedagogika specjalna (Special Education)
- praca socjalna (Social Work)
- edukacja artystyczna (Artistic Education)MISSION

Mission The Mission of The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education (ASE), in according with the idea of the University's patron that there is no handicap - there is a person , is to prepare special educators and teachers working for the welfare of people with various disabilities. Moreover, help them to support disabled people in terms of respect for their human and civil rights, including an understanding and acceptance for otherness.

The University also teaches graduates to persive disability as an indispensable element of the human condition, thus guiding them to bringing people with disabilities into society as legitimate citizens.

All students of our University, are and will be trained in the spirit of tolerance and opposition to all kinds of discrimination. The ASE's intention is to educate students to be open-minded and creative professionals who care about developing their own personality, academic passions and professional practical skills, as well as people and environments for the welfare of which they will be working.


The University aspires to be a leading national and European center for exchange of thoughts and ideas in the area of modern pedagogy, special education and social sciences. The discussion is oriented toward professional support for people with various difficulties resulting from their health and social situation.


APS.jpg


University website: www.aps.edu.pl/home-en/

Map

« back - Universities
Privacy Policy