Poznań, Poland

WSB Merito University in Poznan

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

University type: universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
International TradeStudies in EnglishStudies online
E-Commerce in International MarketsStudies in EnglishStudies online
International BusinessStudies in EnglishStudies online
ManagementStudies in EnglishStudies online
EntrepreneurshipStudies in EnglishStudies online
International BusinessStudies in EnglishStudies online
AdministrationStudies in PolishStudies online
Economic AdministrationStudies in PolishStudies online
Public AdministrationStudies in PolishStudies online
Administracja i finanse samorządoweStudies in PolishStudies online
Administracja w wymiarze sprawiedliwościStudies in PolishStudies online
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznejStudies in PolishStudies online
Finance and AccountingStudies in PolishStudies online
AccountingStudies in PolishStudies online
BankingStudies in PolishStudies online
Taxes and Tax ConsultantsStudies in PolishStudies online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudies in PolishStudies online
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAStudies in PolishStudies online
Menedżer finansowyStudies in PolishStudies online
Sprawozdawczość i rewizja finansowaStudies in PolishStudies online
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Crisis ManagementStudies in PolishStudies online
KryminalistykaStudies in PolishStudies online
Manager bezpieczeństwa biznesuStudies in PolishStudies online
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychStudies in PolishStudies online
Służby mundurowe i porządek publicznyStudies in PolishStudies online
International TradeStudies in PolishStudies online
International BusinessStudies in PolishStudies online
E-commerce na rynkach zagranicznychStudies in PolishStudies online
Law in BusinessStudies in PolishStudies online
Law and FinanceStudies in PolishStudies online
Prawo i HRStudies in PolishStudies online
Prawo i zarządzanieStudies in PolishStudies online
Prawo w medycynieStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
Business ManagementStudies in PolishStudies online
Human Resources ManagementStudies in PolishStudies online
Real Estate ManagementStudies in PolishStudies online
Współczesne media w marketinguStudies in PolishStudies online
Zrównoważony rozwój w organizacjiStudies in PolishStudies online
PhilologyStudies in PolishStudies online
English StudiesStudies in PolishStudies online
German StudiesStudies in PolishStudies online
Spanish StudiesStudies in PolishStudies online
Psychology in BusinessStudies in PolishStudies online
Narzędzia pracy menedżeraStudies in PolishStudies online
Psychologia marketingu i nowych mediówStudies in PolishStudies online
Psychologia negocjacji i mediacjiStudies in PolishStudies online
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiStudies in PolishStudies online
Tourism and RecreationStudies in PolishStudies online
Hotel ManagementStudies in PolishStudies online
Gastronomia z elementami żywieniaStudies in PolishStudies online
Obsługa ruchu lotniczegoStudies in PolishStudies online
Obsługa ruchu turystycznegoStudies in PolishStudies online
Trener personalny z dietetyką sportowąStudies in PolishStudies online
Marketing i sprzedażStudies in PolishStudies online
E-marketingStudies in PolishStudies online
Innowacje w biznesieStudies in PolishStudies online
Komunikacja marketingowa i nowe mediaStudies in PolishStudies online
Strategie i techniki sprzedażyStudies in PolishStudies online
Zarządzanie sprzedażąStudies in PolishStudies online

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Business EngineeringStudies in EnglishStudies online
Production ManagementStudies in EnglishStudies online
Quality ManagementStudies in EnglishStudies online
Computer ScienceStudies in EnglishStudies online
Mobile Software DeveloperStudies in EnglishStudies online
Virtual Reality and MultimediaStudies in EnglishStudies online
Computer ScienceStudies in PolishStudies online
E-commerceStudies in PolishStudies online
Software EngineeringStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo systemów informatycznychStudies in PolishStudies online
DevOpsStudies in PolishStudies online
Grafika i multimediaStudies in PolishStudies online
Wdrażanie systemów informatycznych SAPStudies in PolishStudies online
Engineering ManagementStudies in PolishStudies online
Occupational Safety and HealthStudies in PolishStudies online
Quality ManagementStudies in PolishStudies online
Ekoinżynieria i ekoenergetykaStudies in PolishStudies online
Inżynieria zarządzania procesami produkcjiStudies in PolishStudies online
LogisticsStudies in PolishStudies online
International ForwardingStudies in EnglishStudies online
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudies in PolishStudies online
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudies in PolishStudies online
Procesy i projekty logistyczneStudies in PolishStudies online
Zarządzanie flotą i spedycja drogowaStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in PolishStudies online
Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymiStudies in PolishStudies online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w cyfrowym świecieStudies in PolishStudies online
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskimStudies in PolishStudies online
LawStudies in PolishStudies online
PsychologyStudies in PolishStudies online
Clinical PsychologyStudies in PolishStudies online
Psychologia komunikacjiStudies in PolishStudies online
Psychologia sądowaStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Business ManagementStudies in EnglishStudies online
Project ManagementStudies in EnglishStudies online
Strategic ManagementStudies in EnglishStudies online
AdministrationStudies in PolishStudies online
Innowacyjne zarządzanie publiczneStudies in PolishStudies online
Zarządzanie gospodarką komunalnąStudies in PolishStudies online
Computer ScienceStudies in PolishStudies online
Internet rzeczy i sieci przyszłościStudies in PolishStudies online
Outsourcing rozwiązań chmurowychStudies in PolishStudies online
Zaawansowane systemy baz danychStudies in PolishStudies online
Finance and AccountingStudies in PolishStudies online
BankingStudies in PolishStudies online
HR and PayrollStudies in PolishStudies online
Public Finance and TaxesStudies in PolishStudies online
Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstwStudies in PolishStudies online
Rachunkowość i audyt finansowyStudies in PolishStudies online
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Criminology and ForensicsStudies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwemStudies in PolishStudies online
LogisticsStudies in PolishStudies online
Zarządzanie łańcuchem dostawStudies in PolishStudies online
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowymStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
Business ManagementStudies in PolishStudies online
Human Resources ManagementStudies in PolishStudies online
Junior project managementStudies in PolishStudies online
Wycena i zarządzanie nieruchomościamiStudies in PolishStudies online
Zarządzanie marketingoweStudies in PolishStudies online
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudies in PolishStudies online
Psychology in BusinessStudies in PolishStudies online
HR Business PartnerStudies in PolishStudies online
Psychologia pozytywna w praktyceStudies in PolishStudies online
Psychologia sprzedażyStudies in PolishStudies online
Trener biznesuStudies in PolishStudies online
Tourism and RecreationStudies in PolishStudies online
Sport ManagerStudies in PolishStudies online
Menedżer eventów i turystyki biznesowejStudies in PolishStudies online
Menedżer hotelarstwa i gastronomiiStudies in PolishStudies online
Marketing i sprzedażStudies in PolishStudies online
Marketing w cyfrowej transformacjiStudies in PolishStudies online
Sprzedaż w innowacyjnym przedsiębiorstwieStudies in PolishStudies online

MBAmore »
Executive MBA Studies in English
MBA Studies in Polish
MBA HR Studies in Polish
MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Business Analyst Studies in Polish
Education of Young Offenders Studies in Polish
Environmental Protection Studies in Polish
Library Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Management of IT Projects Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Property Management Studies in Polish
Psychodietetics Studies in Polish
Quality Management Studies in Polish
Software Tester Studies in Polish
Taxes and Tax Consultants Studies in PolishStudies online
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Traffic Psychology Studies in Polish
Transport and Spedition Studies in Polish
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja Studies in Polish
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studies in Polish
Agile i Scrum – zwinne zarządzanie projektami Studies in Polish
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji Studies in Polish
Akademia doradców sprzedaży Studies in PolishStudies online
Akademia profesjonalnego coacha Studies in Polish
Akademia przywództwa kobiet Studies in Polish
Akademia trenera Studies in PolishStudies online
Akademia zarządzania zmianą i strategią Studies in Polish
Analityk finansowy Studies in Polish
Analityk i konsultant Salesforce Studies in Polish
Analiza danych w Python 3 Studies in Polish
Angular: komercyjne podejście do programowania Studies in Polish
Apple Device Support, Deployment and Management – wsparcie, zarządzania I wdrożenia platform Apple Studies in Polish
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych Studies in Polish
Audyt śledczy Studies in Polish
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji Studies in Polish
Automatyzacja platform Apple Studies in Polish
Bankowość Cyfrowa Studies in Polish
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni Studies in Polish
Bezpieczeństwo publicznej infrastruktury krytycznej Studies in Polish
Big Data. Inżynieria danych Studies in Polish
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi Studies in Polish
Biznes i marketing fotografa Studies in Polish
Branding i Content Marketing Studies in Polish
Controlling w biznesie Studies in PolishStudies online
Copywriting – jako narzędzie sprzedaży i reklamy Studies in Polish
Customer Experience Management Studies in Polish
Diversity and Inclusion – Zarządzanie różnorodnością w organizacji Studies in Polish
Doradztwo w obszarze nieruchomości komercyjnych Studies in Polish
Doradztwo zawodowe i coaching kariery Studies in Polish
Dydaktyka języków obcych Studies in Polish
E-commerce Academy Studies in PolishStudies online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja włączająca Studies in Polish
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej Studies in Polish
Employer Branding Studies in Polish
Energetyka wiatrowa (Onshore & Offshore) Studies in PolishStudies online
ESG – Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju Studies in Polish
Etyka dla nauczycieli Studies in Polish
Event Manager Studies in PolishStudies online
Executive search. Skuteczne rekrutacje Studies in Polish
Fintech – innowacje technologiczne na rynku finansowym Studies in Polish
Home staging z elementami aranżacji wnętrz – przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży Studies in Polish
HR Biznes Partner Studies in Polish
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli Studies in Polish
Inspektor Ochrony Danych Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna w przywództwie Studies in Polish
International BIM Manager – digital construction management in a multinational enviroment Studies in Polish
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP Studies in Polish
Inżynieria oprogramowania dla SAP S4HANA i programowanie w języku ABAP Studies in Polish
Inżynieria oprogramowania w JavaScript Studies in Polish
IT Product manager – zarządzanie rozwojem produktów cyfrowych Studies in Polish
Język niemiecki w biznesie Studies in Polish
Kolegium doktorskie Studies in Polish
Lean management Studies in PolishStudies online
Lean Six Sigma Lider Studies in PolishStudies online
Logistyka w biznesie Studies in Polish
Manager jednostek hotelowych, SPA & Wellness Studies in Polish
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing Studies in Polish
Menedżer BHP Studies in Polish
Menedżer ds. eksportu Studies in Polish
Menedżer innowacyjnego projektu ICT Studies in Polish
Menedżer zarządzania zakupami Studies in Polish
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej Studies in Polish
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole Studies in Polish
Negocjacje w biznesie Studies in PolishStudies online
Neurobiznes Studies in Polish
Neurodydaktyka Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in PolishStudies online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Pentester – specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Studies in Polish
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS Studies in Polish
Podstawy programowania Studies in Polish
Praktyczny marketing internetowy Studies in Polish
Prawo nowych technologii w biznesie Studies in Polish
Profesjonalny mentor w organizacji Studies in Polish
Programista Python Developer Studies in Polish
Programowanie aplikacji Java Studies in Polish
Projektowanie interfejsów graficznych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów Studies in Polish
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Studies in Polish
Psychologia pozytywna stosowana Studies in Polish
Psychologia reklamy i komunikacji Studies in Polish
Psychologia w edukacji i wychowaniu Studies in Polish
Psychologia zarządzania Studies in Polish
Rachunkowość od podstaw Studies in PolishStudies online
SAP – zintegrowane systemy informatyczne Studies in Polish
SAP S/4 HANA – Nowoczesny system ERP Studies in Polish
Seksuologia praktyczna Studies in Polish
Social media i influencer marketing Studies in Polish
Startup Management Studies in Polish
Studia menedżerskie Studies in Polish
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe Studies in Polish
Sztuczna inteligencja w biznesie Studies in Polish
Talent Acquisition and Management in IT Studies in Polish
Tester automatyzujący Studies in Polish
Transformacja cyfrowa w organizacji – Industry 4.0 Studies in Polish
Trener języków obcych Studies in Polish
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych Studies in PolishStudies online
Wczesne wspomaganie rozwoju Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości Studies in PolishStudies online
Zarządzanie innowacjami w organizacji Studies in Polish
Zarządzanie jakością w branży automotive Studies in Polish
Zarządzanie logistyką w służbach mundurowych Studies in Polish
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego Studies in Polish
Zarządzanie produkcją – certyfikat Franklin University Studies in Polish
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera Studies in Polish
Zarządzanie Strategiczne i Marketing w czasach VUCA Studies in Polish
Zarządzanie w podmiotach leczniczych Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi: specjalista ds. HR Studies in Polish
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP Studies in Polish

Other short coursesmore »
HR and Payroll Studies in PolishStudies online
Audyt i kontrola wewnętrzna a compliance Studies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo systemów informatycznych Studies in PolishStudies online
Efektywność osobista – Budowa Osobistego Systemu Produktywności Studies in PolishStudies online
Fundament Lean Management Studies in Polish
Greenwashing Detection Manager Studies in PolishStudies online
Gry planszowe w facylitacji i coachingu zespołowym Studies in PolishStudies online
Inteligencja emocjonalna w pracy menedżera Studies in PolishStudies online
Kadry i płace - zaawansowane Studies in PolishStudies online
Kluczowe umiejętności negocjacyjne - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA) Studies in PolishStudies online
Konflikt w organizacji Studies in PolishStudies online
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Studies in PolishStudies online
Nowoczesny rynek pracy Studies in PolishStudies online
Pozapłacowe motywowanie pracowników Studies in Polish
Prawo gospodarcze i odpowiedzialność menedżerska Studies in PolishStudies online
Przywództwo i delegowanie zadań – szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA) Studies in PolishStudies online
Techniki negocjacyjne Studies in PolishStudies online
Techniki sprzedaży Studies in PolishStudies online
Terapia poprzez fotografię Studies in PolishStudies online
Terapia Ręki I + II stopień Studies in PolishStudies online
Umiejętności miękkie analityka biznesowego Studies in Polish
Wartość firmy Studies in PolishStudies online
Witalność 2.0. Zastosowanie Clean Language w odkrywaniu źródła zasobów i motywacji wewnętrznej Studies in PolishStudies online
Współpraca z Hiring Menagerami na przykładzie rekrutacji Studies in PolishStudies online
Zarządzanie marketingowe (dla menedżerów) Studies in PolishStudies online
Zarządzanie projektami IT oraz pracami badawczo-rozwojowymi (B+R) Studies in PolishStudies online
Zarządzanie turkusowe Studies in PolishStudies online
Zarządzanie zmianami w organizacji Studies in PolishStudies online

Faculties, schools of studymore »
Wydział Finansów i Bankowości

Other educational centers
WSB Merito University in BydgoszczBydgoszcz
WSB Merito University in ChorzówChorzów
WSB Merito University in GdanskGdańsk
WSB Merito University in GdyniaGdynia
WSB Merito University in Lodz Łódź
WSB Merito University in OpoleOpole
WSB Merito University in SzczecinSzczecin
WSB Merito University in TorunToruń
WSB Merito University in WrocławWrocław
WSB Merito University WarsawWarsaw
The 1st-cycle program comprises three years of study. The graduates are awarded a Bachelor's diploma. Students may choose 6 majors:
 • Administration
 • Finance and Accounting
 • International Relations
 • Information Technology
 • Management
 • Logistics
 • Tourism and Recreation
 • Business Law
 • Internal Security
General information about the School

Poznań School of Banking (WSB) is a non-state higher education institution. It was established in 1994 on the initiative of Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. (TEB Education Corporation) in accordance with the Higher Education Act of 12 September 1990 (Official Journal of the Republic of Poland, No. 65, item 385, as amended). From its very beginning the Poznań School of Banking has been consistently ranked among the top non-state schools of economics. It has achieved its present status thanks to the highly qualified teaching staff and graduates who are in great demand on the job market.

WSB's objectives

The schools objective is to educate modern human resources that will satisfy the requirements of todays economy. WSB in Poznań desires to become the best higher education school of business, i.e. a higher education institution. The School is focused on:

 • developing knowledge, skills and attitudes
 • teaching economics, management, banking and finance, accounting, and related areas
 • offering the education at the level of bachelor, master and PhD degrees
 • persuing the lifelong learning idea, particularly in the form of courses, training sessions, and postgraduate courses
 • complete preparation of students for professional work basing its education on extensive own research
 • employing for the most part its own research and teaching staff
 • applying modern and active teaching methods and techniques
 • providing adequate studying conditions for its students
University website:
www.merito.pl/english/poznan

Map

« back - Universities
Privacy Policy