Poznań, Poland

Poznan School of Banking

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

University type: economics
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
English PhilologyStudies in English
Business English CommunicationStudies in English
Business TranslationStudies in English
International BusinessStudies in English
International TradeStudies in English
Foreign Trade of Small and Medium-sized EnterprisesStudies in English
International BusinessStudies in English
ManagementStudies in English
EntrepreneurshipStudies in English
International BusinessStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Administracja gospodarczaStudies in Polish
Administracja i finanse samorządoweStudies in Polish
Administracja w ochronie zdrowiaStudies in Polish
Administracja w wymiarze sprawiedliwościStudies in Polish
Zarządzanie nowoczesnym miastemStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polishdual studies
International businessStudies in English
AccountingStudies in Polish
BankingStudies in Polish
Taxes and Tax ConsultantsStudies in Polish
Controlling i finanse przedsiębiorstwStudies in Polishdual studies
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudies in Polish
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAStudies in Polish
Menedżer finansowyStudies in Polish
Rachunkowość i audyt finansowyStudies in Polishdual studies
Internal SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
KryminalistykaStudies in Polish
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychStudies in Polish
Służby mundurowe i porządek publicznyStudies in Polish
International TradeStudies in Polish
Foreign Trade of Small and Medium-sized EnterprisesStudies in English
International BusinessStudies in English
International BusinessStudies in Polish
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstwStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Prawo i finanseStudies in Polish
Prawo i zarządzanieStudies in Polish
ManagementStudies in PolishStudies online
Business ManagementStudies in PolishStudies online
Human Resources ManagementStudies in PolishStudies online
Real Estate ManagementStudies in Polish
Sport ManagerStudies in Polish
International BusinessStudies in Polish
Menedżer sprzedażyStudies in Polish
Współczesne media w marketinguStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Psychologia marketingu i nowych mediówStudies in Polish
Psychologia menedżera i organizacjiStudies in Polish
Psychologia negocjacji i mediacjiStudies in Polish
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Hotel ManagementStudies in Polish
Gastronomia z dietetykąStudies in Polish
Obsługa ruchu lotniczegoStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczekStudies in Polish
Promocja zdrowia, SPA i wellnessStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
Mobile Software DeveloperStudies in English
Virtual Reality and MultimediaStudies in English
Engineering ManagementStudies in English
Production ManagementStudies in English
Quality ManagementStudies in English
Computer ScienceStudies in Polish
Mobile Software DeveloperStudies in English
Virtual Reality and MultimediaStudies in English
E-commerceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo systemów informatycznychStudies in Polish
Grafika i multimediaStudies in Polish
Wdrażanie systemów informatycznych sapStudies in Polish
Engineering ManagementStudies in Polish
Production ManagementStudies in English
Quality ManagementStudies in English
Occupational Safety and HealthStudies in Polish
Quality ManagementStudies in Polish
Ekoinżynieria i ekoenergetykaStudies in Polish
Inżynieria zarządzania procesami produkcjiStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Global logisticsStudies in English
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudies in Polish
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudies in Polish
Procesy i projekty logistyczneStudies in Polish
Zarządzanie flota i spedycja drogowaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish
Działalność organów administracji publicznejStudies in Polish
Prawo w obrocie gospodarczymStudies in Polish
Wymiar sprawiedliwości i organy ściganiaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Business ManagementStudies in English
Human Resources ManagementStudies in English
Project ManagementStudies in English
Strategic ManagementStudies in English
Computer ScienceStudies in Polish
Internet rzeczy i sieci przyszłościStudies in Polish
Zaawansowane systemy baz danychStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Financial ManagementStudies in Polish
Public Finance and TaxesStudies in Polish
Bankowość i usługi finansoweStudies in Polish
Rachunkowość i audyt finansowyStudies in Polish
ManagementStudies in PolishStudies online
Business ManagementStudies in PolishStudies online
Human Resources ManagementStudies in PolishStudies online
Coaching i rozwój zawodowyStudies in Polish
Wycena i zarządzanie nieruchomościamiStudies in Polish
Zarządzanie marketingoweStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Menedżer hotelarstwa i gastronomiiStudies in Polish
Menedżer imprez rekreacyjno-sportowychStudies in Polish
Menedżer SPA i WellnessStudies in Polish
Zarządzanie dla inżynierówStudies in Polish
Strategic ManagementStudies in Polish
Menedżer ITStudies in Polish
Menedżer logistykiStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Economics and Finance Studies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in English
MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Accounting Studies in Polish
Business Analyst Studies in Polish
Coaching Studies in Polish
Education of Young Offenders Studies in Polish
Financial Analysis Studies in Polish
Internet and Mobile Applications Studies in PolishStudies online
Library Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Management of IT Projects Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Quality Management Studies in Polish
Security Education Studies in Polish
Software Testing Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja Studies in Polish
Akademia analizy transakcyjnej dla menedżerów, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w organizacjach Studies in Polish
Akademia kobiet biznesu Studies in Polish
Akademia Konsultantów Rozwoju Organizacji CODNNECT Studies in Polish
Akademia Managera Strategicznego Rozwoju Pracowników Studies in Polish
Akademia trenera Studies in Polish
Aranżacja wnętrz i homestaging – przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży Studies in Polish
BIM Manager – nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi Studies in Polish
Controlling Studies in Polish
Cyberbezpieczeństwo w biznesie Studies in Polish
DevSecOps – automatyzacja i bezpieczeństwo w świecie programistów Studies in Polish
Doradztwo zawodowe i edukacyjne Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Eksport dla przedsiębiorstw Studies in Polish
HR biznes partner Studies in Polish
Innowacyjny E – marketing Studies in Polish
Inspektor Ochrony Danych Studies in Polish
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP Studies in Polish
Komunikacja i dialog w organizacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga Studies in Polish
Lean management Studies in Polish
Lean, Six Sigma – optymalizacja procesów Studies in Polish
Manager zarządzania zakupami Studies in Polish
MBA Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym Studies in Polish
Mediacje w oświacie Studies in Polish
Menedżer w BHP Studies in Polish
Negocjacje i mediacje Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Podyplomowe studium dla doktorantów Studies in Polish
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych Studies in Polish
Psychologia pozytywna stosowana Studies in Polish
Psychologia zarządzania Studies in Polish
SAP – Zintegrowane Systemy Informatyczne Studies in Polish
Social media i influencer marketing Studies in Polish
Studia Menedżerskie Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in Polish
Zaawansowane studia dla Inspektorów Ochrony Danych Studies in Polish
Zamówienia publiczne w nowym prawie Studies in Polish
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomość Studies in Polish
Zarządzanie projektem PM'a Studies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym Studies in Polish
Zarządzanie sprzedażą wielokanałową Studies in Polish
Zarządzanie w podmiotach leczniczych Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi: specjalista ds. HR Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi: specjalizacja: kadry i płace Studies in Polish
Zwinne zarządzanie projektami Studies in Polish

Other short coursesmore »
HR and Payroll Studies in Polish
Intercultural Management Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Strategic Management Studies in Polish
Akademia Trenera - Kontraktowanie szkoleń. Projektowanie warsztatów. Dobór narzędzi do celu. Studies in Polish
Akademia Trenera - Narzędzia badawcze trenera, diagnoza i ocena. Studies in Polish
Analiza fundamentalna i techniczna Studies in Polish
Analiza rynku Studies in Polish
Aspekty prawne - prawo pracy i prawo cywilne Studies in Polish
Biznesplan Studies in Polish
Biznesplan - aspekty finansowe Studies in Polish
Budowanie zespołu Studies in Polish
Efektywne zarządzanie zespołem i pracownikiem Studies in Polish
Egzamin na stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) Studies in Polish
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Studies in Polish
Fuzje i przejęcia Studies in Polish
GoVisual - myślenie wizualne dla trenerów Studies in Polish
HR Biznes Partner - Diagnoza i analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji Studies in Polish
HR Biznes Partner jako agent zmian - Trudne chwile w warsztacie HR Biznes Partnera Studies in Polish
Innowacje w organizacji Studies in Polish
Język angielski – kurs przygotowujący do egzaminu B1 Business Preliminary Studies in Polish
Język angielski – kurs przygotowujący do egzaminu B2 Business Vantage Studies in Polish
Kluczowe umiejętności negocjacyjne - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA) Studies in Polish
Komunikacja w biznesie Studies in Polish
Konflikt w organizacji Studies in Polish
Kreatywna rachunkowość a obraz sytuacji finansowej Studies in Polish
Lider nowej generacji Studies in Polish
Międzynarodowe standardy rachunkowości a krajowe prawo bilansowe Studies in Polish
Modele biznesowe Studies in Polish
Neurobiologiczne aspekty skutecznego przywództwa. Jak wiedza o mózgu pozwala stać się efektywnym menedżerem Studies in Polish
Ocena wyników przedsiębiorstwa Studies in Polish
Ocena wyników przedsiębiorstwa- analiza finansowa Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Organizacja pracy menedżera Studies in Polish
Płace w ujęciu praktycznym Studies in Polish
Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami Studies in Polish
Przywództwo i delegowanie zadań - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA) Studies in Polish
Psychologia zarządzania - zarządzanie zmianą w organizacji Studies in Polish
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Psychologia stresu. Studies in Polish
Rachunek przepływów pieniężnych- ujęcie sprawozdawcze Studies in Polish
Rachunkowość - rachunek kosztów Studies in Polish
Rachunkowość zarządcza dla początkujących Studies in Polish
SAP- Moduł SD - Dane podstawowe w procesie sprzedaży, definiowanie procesu sprzedaży - tworzenie zlecenia sprzedaży, przetwarzanie wysyłki do klienta, księgowanie faktury Studies in Polish
Skuteczna nauka Studies in Polish
Skuteczna obsługa reklamacji - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA) Studies in Polish
Skuteczne spotkania - szkolenie z certyfikatem Franklin University Studies in Polish
Skuteczny menedżer - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA) Studies in Polish
Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe Studies in Polish
Sprawozdawczość finansowa Studies in Polish
Techniki prezentacji Studies in Polish
Techniki wpływu, czyli sposoby manipulowania otoczeniem Studies in Polish
Turkusowy model zarządzania - od idei do efektywności Studies in Polish
Ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne płynące z tego tytułu Studies in Polish
Wartość firmy Studies in Polish
Zagrożenia cybernetyczne oraz technologie chroniące prywatność systemów przetwarzających dane Studies in Polish
Zarządzanie kapitałem pracującym Studies in Polish
Zarządzanie przez cele MBO Studies in Polish
Zarządzanie relacjami z klientem - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA) Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem Studies in Polish
Zarządzanie zmianą Studies in Polish
Zasady tworzenia pism urzędowych i aktów kierownictwa wewnętrznego Studies in Polish
Zastosowanie MS Excela w analizach finansowych Studies in Polish
Zintegrowane systemy zarządzania- systemy klasy ERP Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Finansów i Bankowości

Other educational centers
Bydgoszcz School of BankingBydgoszcz
Gdansk School of BankingGdańsk
Gdansk School of Banking, Faculty in GdyniaGdynia
Poznan School of Banking - Faculty in SzczecinSzczecin
Poznan School of Banking, Faculty in ChorzowChorzów
Torun School of BankingToruń
Warsaw School of BankingWarsaw
Wroclaw School of BankingWrocław
Wroclaw School of Banking, Faculty in Opole Opole
The 1st-cycle program comprises three years of study. The graduates are awarded a Bachelor's diploma. Students may choose 6 majors:
 • Administration
 • Finance and Accounting
 • International Relations
 • Information Technology
 • Management
 • Logistics
 • Tourism and Recreation
 • Business Law
 • Internal Security
General information about the School

Poznań School of Banking (WSB) is a non-state higher education institution. It was established in 1994 on the initiative of Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. (TEB Education Corporation) in accordance with the Higher Education Act of 12 September 1990 (Official Journal of the Republic of Poland, No. 65, item 385, as amended). From its very beginning the Poznań School of Banking has been consistently ranked among the top non-state schools of economics. It has achieved its present status thanks to the highly qualified teaching staff and graduates who are in great demand on the job market.

WSB's objectives

The schools objective is to educate modern human resources that will satisfy the requirements of todays economy. WSB in Poznań desires to become the best higher education school of business, i.e. a higher education institution. The School is focused on:

 • developing knowledge, skills and attitudes
 • teaching economics, management, banking and finance, accounting, and related areas
 • offering the education at the level of bachelor, master and PhD degrees
 • persuing the lifelong learning idea, particularly in the form of courses, training sessions, and postgraduate courses
 • complete preparation of students for professional work basing its education on extensive own research
 • employing for the most part its own research and teaching staff
 • applying modern and active teaching methods and techniques
 • providing adequate studying conditions for its students
University website: www.wsb.pl/english/

Map

« back - Universities
Privacy Policy