Presentation of the University
Poznań, Poland

Poznan School of Banking

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

University type: economics
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
English StudiesStudies in English
Business translationStudies in English
International BusinessStudies in English
International TradeStudies in English
Foreign Trade of by Small and Medium-Sized EnterprisesStudies in English
International businessStudies in English
ManagementStudies in English
EntrepreneurshipStudies in English
International BusinessStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Administracja gospodarczaStudies in Polish
Administracja i finanse samorządoweStudies in Polish
Administracja nowoczesnego miastaStudies in Polish
Administracja w służbie zdrowiaStudies in Polish
Administracja w wymiarze sprawiedliwościStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polishdual studies
International businessStudies in English
AccountingStudies in Polish
BankingStudies in Polish
Taxes and Tax ConsultantsStudies in Polish
Controlling i finanse przedsiębiorstwStudies in Polishdual studies
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudies in Polish
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAStudies in Polish
Menedżer finansowyStudies in Polish
Rachunkowość i audyt finansowyStudies in Polishdual studies
Internal SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
KryminalistykaStudies in Polish
Służby mundurowe i porządek publicznyStudies in Polish
Wywiad gospodarczyStudies in Polish
International TradeStudies in Polish
Foreign Trade of Small and Medium – sized EnterprisesStudies in English
International businessStudies in English
International BusinessStudies in Polish
Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstwStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Prawo i finanseStudies in Polish
Prawo i zarządzanieStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Sport ManagerStudies in Polish
Gospodarowanie nieruchomościamiStudies in Polish
Menedżer sprzedażyStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Psychologia marketingu i nowych mediówStudies in Polish
Psychologia menedżera i organizacjiStudies in Polish
Psychologia negocjacji i mediacjiStudies in Polish
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Hotel ManagementStudies in Polish
Gastronomia z dietetykąStudies in Polish
Obsługa ruchu lotniczegoStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczekStudies in Polish
Promocja zdrowia, SPA i wellnessStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
Mobile Software DeveloperStudies in English
Virtual Reality and MultimediaStudies in English
Engineering ManagementStudies in English
Production ManagementStudies in English
Quality ManagementStudies in English
Computer ScienceStudies in Polish
E-commerceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo systemów informatycznychStudies in Polish
Grafika i multimediaStudies in Polish
Wdrażanie systemów informatycznych sapStudies in Polish
Engineering ManagementStudies in Polish
Occupational Safety and HealthStudies in Polish
Inżynieria ekologiczna i ekoenergetykaStudies in Polish
Inżynieria zarządzania jakościąStudies in Polish
Inżynieria zarządzania procesami produkcjiStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Global logisticsStudies in English
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudies in Polish
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudies in Polish
Procesy i projekty logistyczneStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Finance and AccountingStudies in Polish
Financial ManagementStudies in Polish
Public Finance and TaxesStudies in Polish
Bankowość i usługi finansoweStudies in Polish
Rachunkowość i audyt finansowyStudies in Polish
ManagementStudies in PolishStudies online
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Coaching i rozwój zawodowyStudies in Polish
Wycena i zarządzanie nieruchomościamiStudies in Polish
Zarządzanie marketingoweStudies in Polish
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudies in PolishStudies online
Zarządzanie projektem – Junior Project ManagerStudies in PolishStudies online
Tourism and RecreationStudies in Polish
Menedżer hotelarstwa i gastronomiiStudies in Polish
Menedżer imprez rekreacyjno-sportowychStudies in Polish
Menedżer spa i wellnessStudies in Polish
Międzynarodowy biznes turystycznyStudies in Polish
Zarządzanie dla inżynierówStudies in Polish
Management PlanningStudies in Polish
Menedżer ITStudies in Polish
Menedżer logistykiStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish
Działalność organów administracji publicznejStudies in Polish
Prawo w obrocie gospodarczymStudies in Polish
Wymiar sprawiedliwości i organy ściganiaStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Economics Studies in Polish

MBAmore »
Executive MBA Studies in English
MBA - Project Management Studies in English
MBA Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Accounting Studies in Polish
Financial Analysis Studies in Polish
Library Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Management of IT Projects Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Quality Management Studies in Polish
Software Testing Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja Studies in Polish
Akademia biznesu dla doświadczonej kadry zarządzającej Studies in Polish
Akademia coachingu zespołowego i facylitacji Studies in Polish
Akademia sprzedawcy Studies in Polish
Akademia trenera Studies in Polish
Analityk biznesowy Studies in Polish
Aplikacje internetowe i mobilne Studies in Polish
Aplikacje internetowe i mobilne (online + warsztaty) Studies in Polish
Aplikacje internetowe i mobilne online Studies in Polish
Audyt podatkowy i finansowy Studies in Polish
Bibliotekoznawstwo - studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne Studies in Polish
BIM Manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi Studies in Polish
Coaching - specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski Studies in Polish
Coaching zdrowia Studies in Polish
Controlling Studies in Polish
Cyberbezpieczeństwo w biznesie Studies in Polish
Doradztwo zawodowe i edukacyjne Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapią zajęciową Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera Studies in Polish
Edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z Autyzmem i zespołem Aspergera Studies in Polish
Etyka dla nauczycieli Studies in Polish
HR biznes partner Studies in Polish
Innowacyjny e-marketing Studies in Polish
Inspektor Ochrony Danych Studies in Polish
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w ABAP Studies in Polish
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Studies in Polish
Konsulting prawny i gospodarczy dla praktyków biznesu i administracji Studies in Polish
Lean management Studies in Polish
Lean w usługach Studies in Polish
Lean, six sigma - optymalizacja procesów Studies in Polish
Matematyka i informatyka – nauczanie drugiego przedmiotu Studies in Polish
Menedżer BHP Studies in Polish
Negocjacje i mediacje Studies in Polish
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Podyplomowe studium dla doktorantów Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne Studies in Polish
Psychologia pozytywna stosowana Studies in Polish
Psychologia sprzedaży Studies in Polish
Psychologia zarządzania Studies in Polish
Rachunkowość i finanse korporacyjne Studies in Polish
SAP - zintegrowane systemy informatyczne Studies in Polish
Studia Menedżerskie Studies in Polish
Terapia pedagogiczna – studia uzupełniające kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Studies in Polish
Terapia pedagogiczna i socjoterapia Studies in Polish
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej Studies in Polish
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studies in Polish
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in Polish
Zakupy w biznesie Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości Studies in Polish
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi Studies in Polish
Zarządzanie opieką senioralną Studies in Polish
Zarządzanie projektem PM'a Studies in Polish
Zarządzanie punktami handlowo-usługowymi Studies in Polish
Zarządzanie sprzedażą w bankach i instytucjach finansowych Studies in Polish
Zarządzanie w podmiotach leczniczych Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: kadry i płace Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: menedżer HR Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Studies in Polish
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z pedagogiką Montessori Studies in Polish

Other short coursesmore »
Intercultural Management Studies in Polish
Management Planning Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Public Finance Studies in Polish
ABAP- Programowanie w systemie SAP Studies in Polish
Akademia PON - Home staging - przygotowanie nieruchomości do Sprzedaży Studies in Polish
Akademia PON - najem lokali Studies in Polish
Akademia PON - Oszacowanie ceny rynkowej nieruchomości Studies in Polish
Akademia PON - Podstawy prawa budowlanego. Sprawdzanie stanu technicznego obiektu Studies in Polish
Akademia PON - Polityka sprzedaży usług i budowanie marki biura nieruchomości Studies in Polish
Akademia PON - Procedury i dokumenty w obrocie nieruchomościami Studies in Polish
Akademia POn - Przygotowanie dobrej oferty i jej promocja (rzuty, zdjęcia, opis, prezentacja) Studies in Polish
Akademia PON - Rozwój biura od jednoosobowej działalności gospodarczej do firmy ogólnopolskiej Studies in Polish
Akademia PON - Savoir vivre pośrednika w obrocie nieruchomościami Studies in Polish
Akademia PON - Skuteczna prezentacja oferty Studies in Polish
Akademia PON - Umowa przedwstępna w praktyce i pracy pośrednika Studies in Polish
Akademia PON - Wyłączność w pracy pośrednika, Jak uzyskać wysokie prowizje? Studies in Polish
Akademia PON -ABC fotografii nieruchomości i obróbki zdjęć (spacer 3D) Studies in Polish
Akademia PON -Profesjonalizm w zawodzie pośrednika Studies in Polish
Akademia PON -Współpraca z różnymi podmiotami na rynku Studies in Polish
Akademia PON- Dobra umowa pośrednictwa i umiejętność jej redagowania Studies in Polish
Akademia PON- Kurs dla menedżerów biur obrotu nieruchomościami Studies in Polish
Akademia PON- Motywowanie i zarządzanie zespołem + zapobieganie fluktuacji zespołu Studies in Polish
Akademia PON- Ochrona danych osobowych w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Studies in Polish
Akademia PON- podatki w nieruchomościach Studies in Polish
Akademia PON- podstawy prawa cywilnego Studies in Polish
Akademia PON- Poznanie praw wprowadzanych na rynek obrotu nieruchomościami - czym handlujemy Studies in Polish
Akademia PON- Pozyskanie klientów i budowanie relacji Studies in Polish
Akademia PON- Sprzedaż domów, lokali, budynków Studies in Polish
Akademia PON- Sprzedaż nieruchomości gruntowych Studies in Polish
Akademia PON- Zatrudnianie w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Studies in Polish
Akademia Pośrednika -ABC Pośrednika Studies in Polish
Analiza fundamentalna i techniczna Studies in Polish
Analiza rynku Studies in Polish
Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej Studies in Polish
Aspekty prawne- prawo pracy i prawo cywilne Studies in Polish
Backup tańszy niż odzysk utraconych danych Studies in Polish
Biznesplan Studies in Polish
Biznesplan- aspekty finansowe Studies in Polish
Budżetowanie i źródła finansowania Studies in Polish
Efektywne zarządzanie zespołem i pracownikiem Studies in Polish
Elementy statystyki z wykorzystaniem Excela Studies in Polish
Finanse behawioralne Studies in Polish
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Studies in Polish
Fuzje i przejęcia Studies in Polish
Innowacje w organizacji Studies in Polish
Kluczowe umiejętności negocjacyjne Studies in Polish
Komunikacja w biznesie Studies in Polish
Konflikt w organizacji Studies in Polish
Kreatywne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji Studies in Polish
Mentor Coaching przygotowujący do akredytacji ICF w ścieżce portfolio Studies in Polish
Modele biznesowe Studies in Polish
Moduł PP, QM, WM, MM - integracja, scenariusze produkcyjne Studies in Polish
Moduł SAP SD- Definiowanie procesu sprzedaży Studies in Polish
Moduł WM SAP- Gospodarka magazynowa Studies in Polish
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem Studies in Polish
Ocena efektywności inwestycji Studies in Polish
Ocena wyników przedsiębiorstwa Studies in Polish
Ocena wyników przedsiębiorstwa- analiza finansowa Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Organizacja pracy menedżera Studies in Polish
Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami Studies in Polish
Prowadzenie negocjacji Studies in Polish
Przywództwo i delegowanie zadań Studies in Polish
Psychologia i kultura organizacyjna Studies in Polish
Rachunek przepływów pieniężnych- ujęcie sprawozdawcze Studies in Polish
Rachunkowość finansowa (Moduł FI SAP) Studies in Polish
Rachunkowość zarządcza dla początkujących Studies in Polish
Rachunkowość zarządcza dla zaawansowanych Studies in Polish
Six Sigma Yellow Belt Studies in Polish
Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe Studies in Polish
Sprawozdawczość finansowa Studies in Polish
Strategie marketingowe Studies in Polish
Techniki prezentacji Studies in Polish
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Studies in Polish
Wartość firmy Studies in Polish
Wprowadzenie do Lean Management (Lean Management Foundation) Studies in Polish
Wprowadzenie do zarządzania projektami (z wykorzystaniem Trello) Studies in Polish
Zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej Studies in Polish
Zarządzanie przez cele MBO Studies in Polish
Zarządzanie ryzykiem Studies in Polish
Zarządzanie zmianą Studies in Polish
Zastosowanie MS Excel w analizach finansowych Studies in Polish
Zintegrowane systemy zarządzania- systemy klasy ERP Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Finansów i Bankowości

Other educational centers
Bydgoszcz School of BankingBydgoszcz
Gdansk School of BankingGdańsk
Gdansk School of Banking, Faculty in GdyniaGdynia
Poznan School of Banking - Faculty in SzczecinSzczecin
Poznan School of Banking, Faculty in ChorzowChorzów
Torun School of BankingToruń
Warsaw School of BankingWarsaw
Wroclaw School of BankingWrocław
Wroclaw School of Banking, Faculty in Opole Opole
The 1st-cycle program comprises three years of study. The graduates are awarded a Bachelor's diploma. Students may choose 6 majors:
 • Administration
 • Finance and Accounting
 • International Relations
 • Information Technology
 • Management
 • Logistics
 • Tourism and Recreation
 • Business Law
 • Internal Security
General information about the School

Poznań School of Banking (WSB) is a non-state higher education institution. It was established in 1994 on the initiative of Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. (TEB Education Corporation) in accordance with the Higher Education Act of 12 September 1990 (Official Journal of the Republic of Poland, No. 65, item 385, as amended). From its very beginning the Poznań School of Banking has been consistently ranked among the top non-state schools of economics. It has achieved its present status thanks to the highly qualified teaching staff and graduates who are in great demand on the job market.

WSB's objectives

The schools objective is to educate modern human resources that will satisfy the requirements of todays economy. WSB in Poznań desires to become the best higher education school of business, i.e. a higher education institution. The School is focused on:

 • developing knowledge, skills and attitudes
 • teaching economics, management, banking and finance, accounting, and related areas
 • offering the education at the level of bachelor, master and PhD degrees
 • persuing the lifelong learning idea, particularly in the form of courses, training sessions, and postgraduate courses
 • complete preparation of students for professional work basing its education on extensive own research
 • employing for the most part its own research and teaching staff
 • applying modern and active teaching methods and techniques
 • providing adequate studying conditions for its students
University website: www.wsb.pl/english/

Map

« back - Universities
Privacy Policy