Lublin, Poland

University College of Enterprise and Administration in Lublin

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

University type: economics
University status: non-public
WSPA_en_1.jpg

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in English
Human Resources ManagementStudies in English
Innovative Company ManagementStudies in English
NursingStudies in English
AdministrationStudies in PolishStudies online
Nowoczesna administracjaStudies in PolishStudies online
Smart city i smart villageStudies in PolishStudies online
Finance and AccountingStudies in PolishStudies online
Finance and BankingStudies in PolishStudies online
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudies in PolishStudies online
International RelationsStudies in PolishStudies online
Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie procesami migracyjnymiStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
Innowacyjne zarządzanie firmąStudies in PolishStudies online
Zarządzanie HRStudies in PolishStudies online
NursingStudies in Polish
Social WorkStudies in PolishStudies online
Ekonomia społeczna i solidarnaStudies in PolishStudies online
Organizator społeczności lokalnejStudies in PolishStudies online
SociologyStudies in PolishStudies online
SocjokryminologiaStudies in PolishStudies online
Socjologia migracji w wykorzystaniem narzędzi socjoinformatycznychStudies in PolishStudies online
Socjologia zdrowego stylu życiaStudies in PolishStudies online
Media i dziennikarstwoStudies in PolishStudies online
New MediaStudies in PolishStudies online
Public RelationsStudies in PolishStudies online

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
ArchitectureStudies in English
Computer ScienceStudies in English
Artificial IntelligenceStudies in English
Computer Graphics and Game DesignStudies in English
Cybersecurity and Computer ForensicsStudies in English
DatabasesStudies in English
Designing and Working with IT SystemsStudies in English
Web Technologies and the Internet of ThingsStudies in English
ArchitectureStudies in Polish
Computer ScienceStudies in PolishStudies online
Computer Graphics and Game DesignStudies in PolishStudies online
DatabasesStudies in PolishStudies online
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledczaStudies in PolishStudies online
Sztuczna inteligencjaStudies in PolishStudies online
Technologie webowe i internet rzeczyStudies in PolishStudies online
Interior DesignStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in PolishStudies online
Nowe instrumenty planistyczneStudies in PolishStudies online
RewitalizacjaStudies in PolishStudies online
TransportStudies in PolishStudies online
Systemy informatyczne w łańcuchu dostawStudies in PolishStudies online
Transport, spedycja i logistykaStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
Artificial Naural Networks and Medical Image ProcessingStudies in English
CybersecurityStudies in English
NeuromodelingStudies in English
Telecommunication Systems and Networks and Electronic SystemsStudies in English
Telemedicine with Elements of Medical SimulationStudies in English
ManagementStudies in English
E-business and Modern Forms of MarketingStudies in English
Finance ManagerStudies in English
HR Manager and Business CoachingStudies in English
AdministrationStudies in PolishStudies online
Administracja przedsiębiorczaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie w samorządzie gminnymStudies in PolishStudies online
ArchitectureStudies in Polish
Computer ScienceStudies in PolishStudies online
CybersecurityStudies in PolishStudies online
NeuromodelowanieStudies in PolishStudies online
Systemy i sieci telekomunikacyjne oraz układy elektroniczneStudies in PolishStudies online
Sztuczne sieci neuronowe oraz przetwarzanie obrazów medycznychStudies in PolishStudies online
Telemedycyna z elementami symulacji medycznejStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
E-biznes i nowoczesne formy marketinguStudies in PolishStudies online
Menedżer finansowyStudies in PolishStudies online
Meneger HR i coaching biznesowyStudies in PolishStudies online
SociologyStudies in PolishStudies online
Innowacja i projektowanie społeczneStudies in PolishStudies online
Socjoterapia i coachingStudies in PolishStudies online

MBAmore »
Master of Business Administration Studies in Polish
MBA w administracji publicznej Studies in Polish
MBA w IT Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Database Systems Studies in Polish
Finance and Accounting Studies in Polish
HR and Payroll Studies in Polish
Human Capital Management Studies in Polish
Interior Design Studies in Polish
Political Marketing Studies in Polish
Sport Management Studies in Polish
Administrowanie sieciami komputerowymi Studies in Polish
Analityka danych Studies in Polish
Audyt energetyczny Studies in Polish
Branding strategie AI Studies in Polish
Certyfikowany kierownik zarządzania projektami Studies in Polish
Handel dziełami sztuki Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji Studies in Polish
Menedżer administracji publicznej Studies in Polish
Menedżer biznesu w Unii Europejskiej Studies in Polish
Mentoring innowacji i biznesu Studies in Polish
Nowoczesny Marketing społeczny i kulturowy Studies in Polish
Podejście do projektowania i realizowania obiektów z wykorzystaniem zrównoważonych rozwiązań Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne Studies in Polish
Public relations i marketing Studies in Polish
Rachunkowość budżetowa Studies in Polish
Soft skills w IT Studies in Polish
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Studies in Polish
Transport – spedycja – logistyka Studies in Polish
Wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w procesach funkcjonowania organizacji Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie BHP Studies in Polish
Zarządzanie i marketing w rolnictwie Studies in Polish
Zarządzanie ochroną zdrowia Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish

Other short coursesmore »
Social Media Marketing Studies in Polish
AI w grafice - kreatywne rozwiązania graficzne używające technologii AI Studies in Polish
Akcja cold call! Prospecting bez tajemnic! Studies in Polish
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne na żywo i online Studies in Polish
Behawiorystyka Studies in Polish
Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych (Cisco Network Security) Studies in Polish
BPMN - modelowanie procesów biznesowych Studies in Polish
Budowanie marki osobistej w internecie Studies in Polish
Budowanie wizerunku firmy w internecie Studies in Polish
Jak mówić, żeby nas słuchano? Studies in Polish
Jak stworzyć własny podcast? Od pomysłu do publikacji Studies in Polish
Język angielski branżowy Studies in Polish
Komunikacji na linii pies-pies i pies-człowiek Studies in Polish
Konwersacje językowe Studies in Polish
Kurs angielskiego Studies in Polish
Kurs języka polskiego Studies in Polish
Letnia Szkoła Angielskiego Studies in Polish
Letnia Szkoła Polskiego Studies in Polish
MS Excel poziom podstawowy Studies in Polish
MS Excel poziom średnio zaawansowany Studies in Polish
Opiekun w żłobku Studies in Polish
Organizacja pracy zdalnej: narzędzia Studies in Polish
Pakiet Office w administracji Studies in Polish
Podstawy modelowania systemów w języku UML Studies in Polish
Podstawy programowania i robotyki dla dzieci - kurs dla osób pracujących z dziećmi Studies in Polish
Praca z psem reaktywnym, agresywnym lub lękliwym Studies in Polish
PYTHON Studies in Polish
Rysunek odręczny przygotowujący do studiów na kierunku architektura i projektowanie wnętrz Studies in Polish
Skuteczny profil osobisty na Linkedin Studies in Polish
Starzenie się i jego tajemnice Studies in Polish
Szkoła języka migowego Studies in Polish
Technologia w służbie HR. Nowoczesne narzędzia i sztuczna inteligencja wspomagające pracę działu HR Studies in Polish

Other educational centers
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski


The College of Enterprise and Administration in Lublin
offers high quality education programmes as well as modern and innovative teaching methods.

The College operates on the basis of the permission granted by the Minister of National Education and pursuant to the Higher Education Act of 27 July 2005 (Journal of Laws No. 164, item 1365, as amended) and legal regulations issued in accordance with the Act, as well as on the basis of the Statute. The College is supervised by the Founder and the minister competent for higher education, in accordance with the Higher Education Act.

The College was opened in 1998, launching its first study programme "Company Management" with 415 students admitted to the first year. In the following academic year 1999/2000 the College had already over 1 400 students. Currently, the College enrols over 4 000 students at undergraduate and graduate courses and over 1 000 students at postgraduate courses.


Learning facilities

The University College of Enterprise and Administration in Lublin provides its students with comfortable learning conditions. Lectures and classes are held in the College's own building of over 4 450 m2.

In the WSPA University College building there are:

  • 2 lecture halls for 310 and 250 people, which can be joined into one hall with 560 seats,
  • a lecture room for 110 people,
  • 2 lecture rooms for 72 people,
  • 7 rooms for classes,
  • 8 computer laboratories.

About 1 300 students can participate simultaneously in educational activities in the WSPA University College building.

The University College of Enterprise and Administration in Lublin is friendly and open to students. A variety of events organized by students and staff of the University College, as well as celebrations in which the University College takes part, facilitate the creative development of its students and attest to the University College's innovative approach.

Owing to the University College's prestige, its graduates are able to find a good job. The latest education ranking compiled by the web portal "Perspektywy" and the "Rzeczpospolita" daily confirmed the strong position of the University College's graduates on the labour market. Our University College, as the only non-public higher education institution in the Lublin region, was positively evaluated by employers, with the score of 6.4.

Apart from regular study programmes, the University College offers its students opportunities to participate in student research associations, to obtain additional certificates, and to take part in student placements and internships abroad.

Come and join us!


University website:
en.wspa.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy