Nowy Sącz, Poland

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji

University type: economics
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in PolishStudies online
Business AnalystStudies in PolishStudies online
Specjalista ds. administracji publicznejStudies in PolishStudies online
Specjalista ds. BHPStudies in PolishStudies online
Specjalista ds. logistykiStudies in PolishStudies online
Specjalista ds. marki i public relationsStudies in PolishStudies online
Specjalista ds. organizacji imprezStudies in PolishStudies online
Specjalista ds. rachunkowości i finansówStudies in PolishStudies online
Specjalista ds. reklamy internetowejStudies in PolishStudies online
Specjalista ds. sprzedażyStudies in PolishStudies online

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in PolishStudies online
Game developerStudies in PolishStudies online
Grafika komputerowa i multimediaStudies in PolishStudies online
Programista aplikacji biznesowychStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
PsychologyStudies in PolishStudies online
NeuropsychologyStudies in PolishStudies online
Psychologia kliniczna i osobowościStudies in PolishStudies online
Psychologia organizacji i zarządzaniaStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in PolishStudies online
Data AnalysisStudies in PolishStudies online
Financial ManagementStudies in PolishStudies online
Human Capital ManagementStudies in PolishStudies online
Management in Public AdministrationStudies in PolishStudies online
Project ManagementStudies in PolishStudies online
Global Business ManagementStudies in PolishStudies online
Promocja i techniki sprzedażyStudies in PolishStudies online
Współczesna rachunkowośćStudies in PolishStudies online
Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnymStudies in PolishStudies online

MBAmore »
Master of Business Administration Studies in EnglishStudies online
Executive MBA Studies in PolishStudies online
Master of Business Administration - MBA Studies in PolishStudies online
Master of Business Administration - Przemysł 4.0 Studies in PolishStudies online
Master of Business Administration - Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi Studies in PolishStudies online
Master of Business Administration - Zarządzanie finansami Studies in PolishStudies online
Master of Business Administration - Zarządzanie marketingiem w erze cyfrowej Studies in PolishStudies online
Master of Business Administration - Zarządzanie w trzecim sektorze Studies in PolishStudies online
Master of Business Administration - Zielona Transformacja Studies in PolishStudies online

Short pg coursesmore »
Accounting and Taxation Studies in PolishStudies online
Coaching Studies in PolishStudies online
Data Analysis Studies in PolishStudies online
Human Capital Management Studies in PolishStudies online
Management in Public Administration Studies in PolishStudies online
Project Management Studies in PolishStudies online
Ochrona danych osobowych i podstawy cyberbezpieczeństwa Studies in PolishStudies online
Organizacja procesowa i technologie przemysłu 4.0 Studies in PolishStudies online
Zamówienia publiczne Studies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studies in PolishStudies online
Zarządzanie oświatą w sektorze niepublicznym Studies in PolishStudies online
Zarządzanie oświatą w sektorze publicznym Studies in PolishStudies online
Zarządzanie w sektorze HORECA Studies in PolishStudies online

Other short coursesmore »
Administrative Law Studies in PolishStudies online
Commercial Law Studies in PolishStudies online
Computer Graphics Studies in PolishStudies online
Computer Networks Studies in PolishStudies online
Cryptography Studies in PolishStudies online
Databases Studies in PolishStudies online
Enterprise Studies in PolishStudies online
Financial Accounting Studies in PolishStudies online
Information Systems Studies in PolishStudies online
Macroeconomics Studies in PolishStudies online
Management Accounting Studies in PolishStudies online
Oligophrenopedagogy Studies in PolishStudies online
Operating Systems Studies in PolishStudies online
Physics Studies in PolishStudies online
Administracja danymi osobowymi Studies in PolishStudies online
Analiza danych i wnioskowanie statystyczne Studies in PolishStudies online
Analiza danych z R Studies in PolishStudies online
Analiza ekonomiczno-finansowa Studies in PolishStudies online
Anatomia, fizjologia i diagnostyka narządu mowy Studies in PolishStudies online
Anatomia, fizjologia i diagnostyka narządu słuchu Studies in PolishStudies online
Animacja 3D I Studies in PolishStudies online
Audyt bezpieczeństwa danych i analiza zagrożeń Studies in PolishStudies online
Autyzm, zespół Aspergera - etiologia i specyfikacja rozwojowa Studies in PolishStudies online
Badania marketingowe Studies in PolishStudies online
Diagnoza uzależnień Studies in PolishStudies online
Dydaktyka ogólna Studies in PolishStudies online
Dydaktyka specjalna Studies in PolishStudies online
Dynamika i symulacja FX I Studies in PolishStudies online
Ekonomika turystyki i hotelarstwa Studies in PolishStudies online
Fundraising Studies in PolishStudies online
Geriatria Studies in PolishStudies online
Grafika 2D Studies in PolishStudies online
Grafika 3D Studies in PolishStudies online
Grupy wsparcia Studies in PolishStudies online
Interwencja kryzysowa Studies in PolishStudies online
Kierowanie zespołem Studies in PolishStudies online
Komputerowe metody zarządzania projektami Studies in PolishStudies online
Komunikacja interpersonalna Studies in PolishStudies online
Koncepcje zarządzania Studies in PolishStudies online
KPA i jego rola w pracy urzędnika Studies in PolishStudies online
Kształtowanie kampanii promocyjnych Studies in PolishStudies online
Kultura bezpieczeństwa Studies in PolishStudies online
Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania dziecka Studies in PolishStudies online
Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania dziecka i ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera Studies in PolishStudies online
Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania osób niepełnosprawnych Studies in PolishStudies online
Kurs English A1 Studies in PolishStudies online
Kurs English A2 Studies in PolishStudies online
Kurs English B1 Studies in PolishStudies online
Kurs English B2 Studies in PolishStudies online
Kurs English in Psychology Studies in PolishStudies online
Kurs English PRE - A1/STARTER Studies in PolishStudies online
Marketing personalny Studies in PolishStudies online
Marketing w środowisku cyfrowym Studies in PolishStudies online
Modelowanie 3D i wizualizacja Studies in PolishStudies online
Modelowanie/Sculpting 3D Studies in PolishStudies online
Myślenie krytyczne i kreatywne Studies in PolishStudies online
Narzędzia informatyczne w rachunkowości Studies in PolishStudies online
Onkologia Studies in PolishStudies online
Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy Studies in PolishStudies online
Organizacja wydarzeń (case study) Studies in PolishStudies online
Pedagogika ogólna Studies in PolishStudies online
Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej Studies in PolishStudies online
Podstawy geometrii Studies in PolishStudies online
Podstawy inżynierii oprogramowania Studies in PolishStudies online
Podstawy logopedii Studies in PolishStudies online
Podstawy marketingu Studies in PolishStudies online
Podstawy prawa Studies in PolishStudies online
Podstawy prawno organizacyjne gospodarki odpadami i prawa ochrony środowiska Studies in PolishStudies online
Podstawy surdopedagogiki Studies in PolishStudies online
Pomoc psychologiczna Studies in PolishStudies online
Prawa pacjentów Studies in PolishStudies online
Prawo cywilne i karne Studies in PolishStudies online
Prawo organizacji pozarządowych Studies in PolishStudies online
Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczyciela Studies in PolishStudies online
Prawo rodzinne i opiekuńcze Studies in PolishStudies online
Proces coachingowy Studies in PolishStudies online
Programowanie desktopowych aplikacji biznesowych Studies in PolishStudies online
Programowanie internetowych aplikacji biznesowych Studies in PolishStudies online
Programowanie w JAVA Studies in PolishStudies online
Programowanie w PHP Studies in PolishStudies online
Projektowanie baz danych Studies in PolishStudies online
Projektowanie mobilnych aplikacji biznesowych Studies in PolishStudies online
Psycholog jako biegły sądowy Studies in PolishStudies online
Psychologia ogólna: emocje i motywacje Studies in PolishStudies online
Psychologia sportu Studies in PolishStudies online
Psychologia transportu w Polsce Studies in PolishStudies online
Psychologia wychowawcza Studies in PolishStudies online
Psychosomatyka Studies in PolishStudies online
Rendering/Compositing I Studies in PolishStudies online
Rendering/Texturing Studies in PolishStudies online
Role i zadania menedżera/coacha Studies in PolishStudies online
Rynki finansowe Studies in PolishStudies online
Rysunek/Malarstwo Studies in PolishStudies online
Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania osób chorych i ozdrowieńców Studies in PolishStudies online
Strategie i procesy personalne Studies in PolishStudies online
Substancje psychoaktywne Studies in PolishStudies online
Systemy interwencji kryzysowej Studies in PolishStudies online
Systemy teleinformatyczne w transporcie Studies in PolishStudies online
Systemy zamówień publicznych w prawie polskim i UE Studies in PolishStudies online
Sztuczna inteligencja Studies in PolishStudies online
Technologie przemysłu 4.0 Studies in PolishStudies online
Teorie edukacji integracyjnej i włączającej Studies in PolishStudies online
Trauma i dysocjacja Studies in PolishStudies online
VFX I Studies in PolishStudies online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in PolishStudies online
Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego umiejętności szkolne Studies in PolishStudies online
Wybrane aspekty zrządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim Studies in PolishStudies online
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Studies in PolishStudies online
Zaawansowane programowanie gier Studies in PolishStudies online
Zachowania organizacyjne Studies in PolishStudies online
Zarządzanie produktem i kształtowanie marki Studies in PolishStudies online
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym Studies in PolishStudies online
Zarządzanie wartością klienta Studies in PolishStudies online
Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych Studies in PolishStudies online
Zielona transformacja sektora gospodarki odpadami Studies in PolishStudies online

University website:
www.uwe.edu.pl/pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy