Warsaw, Poland

Collegium Humanum

University type: economics
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in EnglishStudies online
AdministrationStudies in PolishStudies online
Administration and Management in Health CareStudies in PolishStudies online
E-GovernmentStudies in PolishStudies online
Law in BusinessStudies in PolishStudies online
Local Government AdministrationStudies in PolishStudies online
Public AdministrationStudies in PolishStudies online
Tax and Customs AdministrationStudies in PolishStudies online
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudies in PolishStudies online
Administracja dyplomatyczno-konsularnaStudies in PolishStudies online
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiStudies in PolishStudies online
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studies in PolishStudies online
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychStudies in PolishStudies online
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudies in PolishStudies online
Zamówienia publiczneStudies in PolishStudies online
CriminologyStudies in PolishStudies online
Crime and Social PathologiesStudies in PolishStudies online
Criminal PsychologyStudies in PolishStudies online
Criminology and ForensicsStudies in PolishStudies online
Protection of Persons and PropertyStudies in PolishStudies online
Detektywistyka i kryminalistykaStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo śledczeStudies in PolishStudies online
KryminalistykaStudies in PolishStudies online
Kryminologia i resocjalizacjaStudies in PolishStudies online
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaStudies in PolishStudies online
Kryminologia policyjnaStudies in PolishStudies online
Kryminologia sądowo-penitencjarnaStudies in PolishStudies online
Kryminologia wiktymologicznaStudies in PolishStudies online
Patologie społeczne i ochrona ofiarStudies in PolishStudies online
Prewencja kryminalnaStudies in PolishStudies online
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaStudies in PolishStudies online
PsychokryminologiaStudies in PolishStudies online
Finance and AccountingStudies in PolishStudies online
International FinanceStudies in PolishStudies online
Management AccountingStudies in PolishStudies online
Public FinanceStudies in PolishStudies online
Audyt i kontrola finansowaStudies in PolishStudies online
Bankowość i doradztwo inwestycyjneStudies in PolishStudies online
Controlling inwestycyjnyStudies in PolishStudies online
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweStudies in PolishStudies online
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaStudies in PolishStudies online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Studies in PolishStudies online
KryptowalutyStudies in PolishStudies online
Podatki, kadry i płaceStudies in PolishStudies online
Zarządzanie ryzykiem w finansachStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
Management in Public AdministrationStudies in PolishStudies online
MarketingStudies in PolishStudies online
Biznes i marketing międzynarodowyStudies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i coachingStudies in PolishStudies online
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymStudies in PolishStudies online
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)Studies in PolishStudies online
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)Studies in PolishStudies online
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudies in PolishStudies online
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)Studies in PolishStudies online
Mobile & Digital MarketingStudies in PolishStudies online
NeuromarketingStudies in PolishStudies online
Przywództwo w biznesieStudies in PolishStudies online
Psychologia biznesu i coachingStudies in PolishStudies online
Transport, logistyka i spedycjaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)Studies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Andragogika, mentoring i coachingStudies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i HRStudies in PolishStudies online
Edukacja medialna i technologie informatyczneStudies in PolishStudies online
Grywalizacja w edukacjiStudies in PolishStudies online
Innowacyjne metody kształceniaStudies in PolishStudies online
Kryminologia i resocjalizacjaStudies in PolishStudies online
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychStudies in PolishStudies online
Opieka żłobkowa i przedszkolnaStudies in PolishStudies online
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńcza osób starszychStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieżyStudies in PolishStudies online
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąStudies in PolishStudies online
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudies in PolishStudies online
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąStudies in PolishStudies online
Pedagogika turystyki i rekreacjiStudies in PolishStudies online
Pedagogika zdrowia oraz psychodietetykaStudies in PolishStudies online
Profilaktyka i interwencja kryzysowaStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja oraz socjoterapiaStudies in PolishStudies online
SafetyStudies in PolishStudies online
Crisis ManagementStudies in PolishStudies online
Energy SecurityStudies in PolishStudies online
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
National SecurityStudies in PolishStudies online
Safety in Business and AdministrationStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Studies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneStudies in PolishStudies online
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneStudies in PolishStudies online
Obrona cywilna i terytorialna krajuStudies in PolishStudies online
Ochrona obiektów, osób i mieniaStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneStudies in PolishStudies online
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiStudies in PolishStudies online
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościStudies in PolishStudies online
Social WorkStudies in PolishStudies online
MediaStudies in PolishStudies online
Animacja i efekty specjalneStudies in PolishStudies online
Badania i analityka w mediach i reklamieStudies in PolishStudies online
Content writing and copywritingStudies in PolishStudies online
Digital marketing i reklama internetowaStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo prasoweStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineStudies in PolishStudies online
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieStudies in PolishStudies online
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiStudies in PolishStudies online
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaStudies in PolishStudies online
Game designStudies in PolishStudies online
Grafika, design i multimediaStudies in PolishStudies online
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)Studies in PolishStudies online
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaStudies in PolishStudies online
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)Studies in PolishStudies online
Psychologia mediów i reklamyStudies in PolishStudies online
Public relations (PR) i media relationsStudies in PolishStudies online
Social media i influencer marketingStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
PsychologyStudies in EnglishStudies online
Early School and Pre-School PedagogyStudies in PolishStudies online
LawStudies in PolishStudies online
PsychologyStudies in PolishStudies online
Clinical PsychologyStudies in PolishStudies online
Health PsychologyStudies in PolishStudies online
NeuropsychologyStudies in PolishStudies online
Psychological SexologyStudies in PolishStudies online
NeuromarketingStudies in PolishStudies online
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieStudies in PolishStudies online
Psychologia biznesu i coachingStudies in PolishStudies online
Psychologia dla psychoterapeutówStudies in PolishStudies online
Psychologia dzieci i młodzieżyStudies in PolishStudies online
Psychologia kryminalistyczno-śledczaStudies in PolishStudies online
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejStudies in PolishStudies online
Psychologia międzykulturowaStudies in PolishStudies online
Psychologia reklamy i mediówStudies in PolishStudies online
Psychologia rodzinyStudies in PolishStudies online
Psychologia sądowaStudies in PolishStudies online
Psychologia sądowo-penitencjarnaStudies in PolishStudies online
Psychologia społecznaStudies in PolishStudies online
Psychologia sportuStudies in PolishStudies online
Psychologia uzależnieńStudies in PolishStudies online
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyStudies in PolishStudies online
Psychologia zwierzątStudies in PolishStudies online
PsychoterapiaStudies in PolishStudies online
PsychotraumatologiaStudies in PolishStudies online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - dla licencjatów lub magistrówStudies in PolishStudies online
Prawo - dla licencjatów i magistrówStudies in PolishStudies online
Psychologia dla licencjatów i magistrówStudies in PolishStudies online
Clinical PsychologyStudies in PolishStudies online
Health PsychologyStudies in PolishStudies online
NeuropsychologyStudies in PolishStudies online
Psychological SexologyStudies in PolishStudies online
NeuromarketingStudies in PolishStudies online
Psychodietetyka i suplementacja w sporcieStudies in PolishStudies online
Psychologia biznesu i coachingStudies in PolishStudies online
Psychologia dzieci i młodzieżyStudies in PolishStudies online
Psychologia kryminalistyczno-śledczaStudies in PolishStudies online
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowejStudies in PolishStudies online
Psychologia międzykulturowaStudies in PolishStudies online
Psychologia reklamy i mediówStudies in PolishStudies online
Psychologia rodzinyStudies in PolishStudies online
Psychologia sądowaStudies in PolishStudies online
Psychologia sądowo-penitencjarnaStudies in PolishStudies online
Psychologia społecznaStudies in PolishStudies online
Psychologia sportuStudies in PolishStudies online
Psychologia szkolnaStudies in PolishStudies online
Psychologia uzależnieńStudies in PolishStudies online
Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieżyStudies in PolishStudies online
Psychologia zwierzątStudies in PolishStudies online
PsychoterapiaStudies in PolishStudies online
PsychotraumatologiaStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in EnglishStudies online
AdministrationStudies in PolishStudies online
Administration and Management in Health CareStudies in PolishStudies online
E-GovernmentStudies in PolishStudies online
Law in BusinessStudies in PolishStudies online
Local Government AdministrationStudies in PolishStudies online
Public AdministrationStudies in PolishStudies online
Tax and Customs AdministrationStudies in PolishStudies online
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznegoStudies in PolishStudies online
Administracja dyplomatyczno-konsularnaStudies in PolishStudies online
Administracja i zarządzanie nieruchomościamiStudies in PolishStudies online
Administracja sądowa i w organach wymiaru sprawiedliwościStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Studies in PolishStudies online
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychStudies in PolishStudies online
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaStudies in PolishStudies online
Zamówienia publiczneStudies in PolishStudies online
CriminologyStudies in PolishStudies online
Crime and Social PathologiesStudies in PolishStudies online
Criminal PsychologyStudies in PolishStudies online
Criminology and ForensicsStudies in PolishStudies online
Protection of Persons and PropertyStudies in PolishStudies online
Detektywistyka i kryminalistykaStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo śledczeStudies in PolishStudies online
KryminalistykaStudies in PolishStudies online
Kryminologia i resocjalizacjaStudies in PolishStudies online
Kryminologia penitencjarna-kuratorskaStudies in PolishStudies online
Kryminologia policyjnaStudies in PolishStudies online
Kryminologia sądowo-penitencjarnaStudies in PolishStudies online
Kryminologia wiktymologicznaStudies in PolishStudies online
Patologie społeczne i ochrona ofiarStudies in PolishStudies online
Prewencja kryminalnaStudies in PolishStudies online
Prewencja przestępczości i polityka socjalnaStudies in PolishStudies online
PsychokryminologiaStudies in PolishStudies online
Finance and AccountingStudies in PolishStudies online
International FinanceStudies in PolishStudies online
Management AccountingStudies in PolishStudies online
Public FinanceStudies in PolishStudies online
Audyt i kontrola finansowaStudies in PolishStudies online
Bankowość i doradztwo inwestycyjneStudies in PolishStudies online
Controlling inwestycyjnyStudies in PolishStudies online
Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczenioweStudies in PolishStudies online
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwaStudies in PolishStudies online
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Studies in PolishStudies online
KryptowalutyStudies in PolishStudies online
Podatki, kadry i płaceStudies in PolishStudies online
Zarządzanie ryzykiem w finansachStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
Management in Public AdministrationStudies in PolishStudies online
MarketingStudies in PolishStudies online
Biznes i marketing międzynarodowyStudies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i coachingStudies in PolishStudies online
Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowymStudies in PolishStudies online
HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)Studies in PolishStudies online
Komunikacja wizerunkowa (PR, Branding, Reklama i Social Media)Studies in PolishStudies online
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudies in PolishStudies online
Marketing internetowy (e-Marketing i e-Commerce)Studies in PolishStudies online
Mobile & Digital MarketingStudies in PolishStudies online
Przywództwo w biznesieStudies in PolishStudies online
Psychologia biznesu i coachingStudies in PolishStudies online
Transport, logistyka i spedycjaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP)Studies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Andragogika, mentoring i coachingStudies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i HRStudies in PolishStudies online
Kryminologia i resocjalizacjaStudies in PolishStudies online
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnychStudies in PolishStudies online
Opieka żłobkowa i przedszkolnaStudies in PolishStudies online
Pedagogika kulturoznawcza – menedżer i animator kulturyStudies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńcza osób starszychStudies in PolishStudies online
Pedagogika społeczna z psychopedagogikąStudies in PolishStudies online
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaStudies in PolishStudies online
Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogicznąStudies in PolishStudies online
Pedagogika turystyki i rekreacjiStudies in PolishStudies online
Pedagogika zdrowia oraz psychodietetykaStudies in PolishStudies online
Profilaktyka i interwencja kryzysowaStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja oraz socjoterapiaStudies in PolishStudies online
SafetyStudies in PolishStudies online
Crisis ManagementStudies in PolishStudies online
Energy SecurityStudies in PolishStudies online
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
National SecurityStudies in PolishStudies online
Safety in Business and AdministrationStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)Studies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo i porządek publicznyStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo narodowe, militarne i obronnośćStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo transgraniczne i migracyjneStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczneStudies in PolishStudies online
Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjneStudies in PolishStudies online
Obrona cywilna i terytorialna krajuStudies in PolishStudies online
Ochrona obiektów, osób i mieniaStudies in PolishStudies online
Resocjalizacja penitencjarna i bezpieczeństwo społeczneStudies in PolishStudies online
Służby policyjne i specjalne w systemie bezpieczeństwaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu i logistykiStudies in PolishStudies online
Zarządzanie kryzysowe, ratownictwo i ochrona ludnościStudies in PolishStudies online
Social WorkStudies in PolishStudies online
MediaStudies in PolishStudies online
Animacja i efekty specjalneStudies in PolishStudies online
Badania i analityka w mediach i reklamieStudies in PolishStudies online
Content writing and copywritingStudies in PolishStudies online
Digital marketing i reklama internetowaStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo prasoweStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo radiowe, audio i podcastoweStudies in PolishStudies online
Dziennikarstwo telewizyjne i wideo onlineStudies in PolishStudies online
E-Marketing, e-Commerce i social media w biznesieStudies in PolishStudies online
Event management - organizacja i zarządzanie wydarzeniamiStudies in PolishStudies online
Fotografia reklamowa, wydawnicza i artystycznaStudies in PolishStudies online
Game designStudies in PolishStudies online
Grafika, design i multimediaStudies in PolishStudies online
Komunikacja wizerunkowa (Branding i zarządzanie marką)Studies in PolishStudies online
Media planning, kampanie marketingowe i reklamaStudies in PolishStudies online
Produkcja i realizacja telewizyjna (video i audio)Studies in PolishStudies online
Psychologia mediów i reklamyStudies in PolishStudies online
Public relations (PR) i media relationsStudies in PolishStudies online
Social media i influencer marketingStudies in PolishStudies online

MBAmore »
Doctor of Business Administration (DBA) Studies in Polish
Executive Master of Business Administration (MBA) Studies in Polish
Master of Business Administration (MBA) – Badania Kliniczne Studies in Polish
Master of Business Administration (MBA) – Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Biznesem Studies in Polish
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem Studies in Polish
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym Studies in Polish
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Dietetyka i psychologia zdrowia Studies in Polish

Other educational centers
Collegium Humanum - Filia w LublinieLublin
Collegium Humanum - Filia w PoznaniuPoznań
Collegium Humanum - Filia w RzeszowieRzeszów
Collegium Humanum - Filia w SzczecinieSzczecin
Collegium Humanum - Filia we WrocławiuWrocław
University website:
humanum.pl/en/

Map

« back - Universities
Privacy Policy