Cracow, Poland

Jesuit University Ignatianum in Krakow

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

University type: other universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Filologia angielskaStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Komunikacja międzynarodowa w biznesieStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Nauczanie języka angielskiegoStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Redakcja tekstów anglojęzycznychStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Administration and Public PolicyStudies in Polish
Administration and Public Policy in the European UnionStudies in English
Administracja publiczna i służby państwoweStudies in Polish
Administracja samorządowa i fundusze europejskieStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Visual ArtsStudies in Polish
Cyberkultura i mediaStudies in Polish
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocjaStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo audiowizualneStudies in Polish
Redagowanie tekstów dziennikarskichStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringuStudies in Polish
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogicznaStudies in Polish
Resocjalizacja kreującaStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Etyka i coachingStudies in Polish
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesnaStudies in Polish
Political scienceStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
Public SecurityStudies in Polish
Public Relations i marketing politycznyStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaStudies in Polish
Turystyka międzynarodowa i regionalnaStudies in Polish
Kognitywistyka informatycznaStudies in Polish
Prawo i doradztwo w biznesieStudies in Polish
Doradca w sytuacjach kryzysowychStudies in Polish
HR Business PartnerStudies in Polish
Prawnik w organizacjiStudies in Polish
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejStudies in Polish
Management in Public AdministrationStudies in Polish
Infobrokering i zarządzanie informacjąStudies in Polish
Zarządzanie w instytucjach kościelnychStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
PsychokryminologiaStudies in Polish
Psychologia zarządzaniaStudies in Polish
Wspomaganie rozwojuStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Filologia angielskaStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskimStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckimStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Nauczanie języka angielskiegoStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Przekład tekstów z dziedzin humanistycznychStudies in English and PolishStudies in English and Polish
Administration and Public PolicyStudies in Polish
Human Capital ManagementStudies in Polish
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychStudies in Polish
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyStudies in Polish
Art TherapyStudies in Polish
Arteterapia w procesie wspomagania rozwojuStudies in Polish
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Sztuka: design, dyskurs i zarządzanieStudies in Polish
Turystyka i komunikacja międzykulturowa: dyskurs i zarządzanieStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
School Pedagogy with Pedagogical TherapyStudies in Polish
Logopedia z komunikacją społęcznąStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąStudies in Polish
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami integracji sensorycznejStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznychStudies in Polish
E-biznes i nowoczesny marketingStudies in Polish
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkimStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Family Sciences Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Nauki o kulturze i religii Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Logopaedic Studies in Polish
Filozofia i krytyczne myślenie Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studies in Polish
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Studies in Polish
Suicydologia Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Education
Faculty of Philosophy
The Jesuit University Ignatianum in Krakow is a Catholic University with state rights and has been following the internationally renowned Jesuit educational tradition in the humanities since 1932. It currently consists of two faculties. The Faculty of Philosophy offers four majors: philosophy, cultural studies, psychology and journalism with public communication. The Faculty of Education boasts five majors: pedagogy, political studies, social work, English philology and administration and public policy. Both faculties are entitled to confer Masters Degrees. The Faculty of Philosophy additionally has the right to confer doctoral degrees. There are programmes for fulltime studies as well as extramural ones. The educational offer at both faculties also includes a number of postgraduate studies.


University website:
www.ignatianum.edu.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy