Rzeszów, Poland

University of Law and Public Administration

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Zamówienia publiczneStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa w lotnictwieStudies in Polish
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowiStudies in Polish
Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Computer Science in BusinessStudies in Polish
HR and PayrollStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Psychology in ManagementStudies in Polish
Finanse i rachunkośćStudies in Polish
Zarządzanie i prawo w biznesieStudies in Polish
Transport-Spedycja-LogistykaStudies in Polish
TransportStudies in Polish
Obsługa celnaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish
Prawnicza ścieżka aplikacyjna przygotowująca do odbycia aplikacji i wykonywania zawodu: sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza i komornikaStudies in Polish
Ścieżka przygotowująca do wykonywania innych zawodów prawniczychStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
HR and PayrollStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Information ProtectionStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Tax AdviceStudies in Polish
Tax and Customs AdministrationStudies in Polish
Administrowanie firmąStudies in Polish
Zarządzanie transportem – spedycją – logistykąStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
Kryminalistyka i kryminologiaStudies in Polish
Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodoweStudies in Polish
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowiStudies in Polish
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Law Science Studies in Polish

Short pg coursesmore »
HR and Payroll Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Property Management Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Territorial Self-Government Studies in Polish
Audyt wewnętrzny Studies in Polish
Bankowość i prawo bankowe Studies in Polish
Coaching i mentoring Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Podatki i prawo podatkowe Studies in Polish
Prawna obsługa przedsiębiorców Studies in Polish
Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie Studies in Polish
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi Studies in Polish
Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe Studies in Polish
Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne Studies in Polish
Rachunkowość, finanse i system podatkowy Studies in Polish
Spółdzielczość i prawo spółdzielcze Studies in Polish
Study wars Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie eventowe Studies in Polish
Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu Studies in Polish

Other short coursesmore »
Kurs e-administracji Studies in Polish
Marketing internetowy - tworzenie grafik Studies in Polish
Ścieżki aplikacyjne- profesje prawnicze Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
College of Law
Kolegium Administracji
Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii
Kolegium Zarządzania
University of Law and Public Administration is the oldest non-state higher school in Podkarpacie. It was established in 1995 by a decision of the Ministry of National Education and entered into the registry of higher schools at No. 75. At present 8 000 students of full-time and extramural studies are studying at ULPA. As the only higher school in Podkarpacie it teaches future masters of laws in public administration.
University website:
www.wspia.eu/en

Map

« back - Universities
Privacy Policy