Rzeszów, Poland

University of Law and Public Administration

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

University type: other universities
University status: non-public

Contact:

Cegielniana 14 str.
(side street of al. Rejtana)
35-310 Rzeszów
tel. +48 17 867 04 80-81
17 867 04 08
fax: +48 17 867 04 99

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
E-GovernmentStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Information ProtectionStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Tax and Customs AdministrationStudies in Polish
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudies in Polish
Administrowanie firmąStudies in Polish
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacjaStudies in Polish
Zarządzanie transportem - spedycją - logistykąStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Kryminalistyka i kryminologiaStudies in Polish
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanejStudies in Polish
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwemStudies in Polish
Rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllinguStudies in Polish
Zarządzanie menedżerskieStudies in Polish
Zarządzanie w biznesieStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Information ProtectionStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Tax and Customs AdministrationStudies in Polish
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudies in Polish
Administrowanie firmąStudies in Polish
Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacjaStudies in Polish
Zarządzanie transportem - spedycją - logistykąStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
CybersecurityStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Kryminalistyka i kryminologiaStudies in Polish
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanejStudies in Polish
Służby ochrony bezpieczeństwa publicznegoStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Law Science Studies in Polish

Short pg coursesmore »
HR and Payroll Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Audyt wewnętrzny Studies in Polish
Coaching i mentoring Studies in Polish
Marketing i obsługa klienta Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Podatki i prawo podatkowe Studies in Polish
Pomoc społeczna i praca socjalna Studies in Polish
Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych Studies in Polish
Prawno-ekonomiczne aspekty biznesu Studies in Polish
Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie Studies in Polish
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi Studies in Polish
Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne Studies in Polish
Rachunkowość, finanse i system podatkowy Studies in Polish
Spółdzielczość i prawo spółdzielcze Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu Studies in Polish
Zarządzanie kapitałem pracowniczym Studies in Polish

Other short coursesmore »
Kurs e-administracji Studies in Polish
Marketing internetowy - tworzenie grafik Studies in Polish
Ścieżki aplikacyjne- profesje prawnicze Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
College of Law
Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kolegium Zarządzania
University of Law and Public Administration is the oldest non-state higher school in Podkarpacie. It was established in 1995 by a decision of the Ministry of National Education and entered into the registry of higher schools at No. 75. At present 8 000 students of full-time and extramural studies are studying at ULPA. As the only higher school in Podkarpacie it teaches future masters of laws in public administration.
University website:
www.wspia.eu/en

Map

« back - Universities
Privacy Policy