Presentation of the University
Chorzów, Poland

Poznan School of Banking, Faculty in Chorzow

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

University type: economics
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
International BusinessStudies in English
Język angielski w biznesieStudies in English
Business English with German - angielski biznesu z niemieckimStudies in English
Business English with Spanish - angielski biznesu z hiszpańskimStudies in English
Business translation - tłumaczenia biznesoweStudies in English
English in Game Design - angielski w projektowaniu gier komputerowychStudies in English
International business – biznes międzynarodowyStudies in English
Finance and AccountingStudies in Polish
Bankowość i usługi finansoweStudies in Polish
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwStudies in Polish
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCAStudies in Polish
Podatki i finanse publiczneStudies in Polish
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Mediacja i arbitrażStudies in Polish
Prawo i finanseStudies in Polish
Prawo i zarządzanieStudies in Polish
Zabezpieczenie i windykacja w obrocie gospodarczymStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Logistyka w organizacjiStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
International BusinessStudies in Polish
Managerial EconomyStudies in Polish
Project ManagementStudies in Polish
Sport ManagerStudies in Polish
Gospodarowanie nieruchomościamiStudies in Polish
Marketing i zarządzanie sprzedażąStudies in Polish
Menedżer projektów ITStudies in Polish
Menedżer sprzedażyStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo antyterrorystyczneStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeniStudies in Polish
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudies in Polish
Menedżer bezpieczeństwaStudies in Polish
Ochrona osób i mienia oraz imprez masowychStudies in Polish
Pracownik cywilny w służbach mundurowychStudies in Polish
Służby policyjneStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymiStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogy of Care and Education With Elements of Social AssistanceStudies in Polish
Asystent osoby starszej i osoby niepełnosprawnejStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciowąStudies in Polish
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimiStudies in Polish
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społecznaStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
HR Business PartnerStudies in Polish
Psychologia menedżeraStudies in Polish
Psychologia negocjacji i mediacjiStudies in Polish
Psychologia pozytywnaStudies in Polish
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacjiStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Management in Public AdministrationStudies in Polish
Administracja podatkowaStudies in Polish
Administracja rządowaStudies in Polish
Pracownik cywilny w służbach mundurowychStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Hotel ManagementStudies in Polish
Sport ManagerStudies in Polish
Obsługa ruchu lotniczegoStudies in Polish
Obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczekStudies in Polish
Turystyka międzynarodowaStudies in Polish
Turystyka regionalnaStudies in Polish
Turystyka senioralnaStudies in Polish
Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellnessStudies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznymStudies in Polish
Marketing i sprzedażStudies in Polish
Marketing and New MediaStudies in Polish
Content marketing – tworzenie treści marketingowychStudies in Polish
Customer care – zarządzanie relacjami z klientemStudies in Polish
E-handel i sprzedaż w nowych mediachStudies in Polish
Innowacyjny marketingStudies in Polish
Public relations i nowoczesna komunikacjaStudies in Polish
Strategie i techniki sprzedażyStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Logistics and International ForwardingStudies in English
Logistics of Trade and DistributionStudies in English
Computer ScienceStudies in Polish
DatabasesStudies in Polish
E-commerceStudies in Polish
Software EngineeringStudies in Polish
Analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznychStudies in Polish
Cloud DeveloperStudies in Polish
Inżynieria testów oprogramowaniaStudies in Polish
Inżynieria urządzeń inteligentnych i mobile developerStudies in Polish
Multimedia i grafika komputerowaStudies in Polish
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznychStudies in Polish
Engineering ManagementStudies in Polish
Occupational Safety and HealthStudies in Polish
Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezjiStudies in Polish
Inżynieria jakości w procesach i usługachStudies in Polish
Inżynieria zarządzania innowacjami w przemyśleStudies in Polish
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiStudies in Polish
Inżynieria zarządzania środowiskiemStudies in Polish
Inżynieria zarządzania transportem drogowymStudies in Polish
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiStudies in Polish
LogisticsStudies in Polishdual studies
Logistyka handlu i dystrybucjiStudies in Polish
Logistyka i spedycja międzynarodowaStudies in Polish
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachStudies in Polish
Zarządzanie usługami logistycznymiStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Financial Services ManagementStudies in English
Project Management – Junior Project ManagerStudies in English
Finance and AccountingStudies in Polish
HR and PayrollStudies in Polish
Public Finance and TaxesStudies in Polish
Bankowość i innowacje finansoweStudies in Polish
Finanse i handel międzynarodowyStudies in Polish
Marketing i sprzedaż usług finansowychStudies in Polish
Rachunkowość i conrollingStudies in Polish
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudies in Polish
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwStudies in Polish
ManagementStudies in PolishStudies online
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
International TradeStudies in Polish
Project ManagementStudies in Polish
Psychology in ManagementStudies in Polish
Gospodarowanie nieruchomościamiStudies in Polish
Logistyka w biznesieStudies in Polish
Menedżer BHPStudies in Polish
Systemy informatyczne w zarządzaniuStudies in Polish
Zarządzanie marketingiem i sprzedażąStudies in Polish
Zarządzanie marketingoweStudies in Polish
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiStudies in PolishStudies online
Zarządzanie projektem - junior project managerStudies in PolishStudies online
Zarządzanie w administracjiStudies in Polish
Zarządzanie w hotelarstwieStudies in Polish
Zarządzanie w oświacieStudies in Polish
Zarządzanie w sporcie i turystyceStudies in Polish
Zarządzanie wierzytelnościamiStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Crisis ManagementStudies in Polish
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwaStudies in Polish
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudies in Polish
Służby mundurowe i specjalneStudies in Polish
Zarządzanie profesjonalną ochroną osób i mieniaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Andragogika z doradztwem personalno-zawodowymStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in Polish
Zarządzanie dla inżynierówStudies in Polish
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawStudies in Polish
Zarządzanie produkcją i usługamiStudies in Polish

MBAmore »
MBA Project Management Studies in Polish
MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Accounting and taxation Studies in Polish
Crisis Management Studies in Polish
Education of Young Offenders Studies in Polish
Health Psychology Studies in Polish
HR and Payroll Studies in Polish
Library Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Management in Sport Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Psychology in Business Studies in Polish
Quality Management Studies in Polish
Software Tester Studies in Polish
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja Studies in Polish
Akademia Agile Studies in Polish
Akademia Lean Lidera – efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem Studies in Polish
Akademia menedżera - certyfikat Franklin University Studies in Polish
Akademia menedżera sprzedaży – certyfikat Franklin University Studies in Polish
Akademia rozwoju osobistego Studies in Polish
Akademia trenera Studies in Polish
Akademia trenera dla zaawansowanych Studies in Polish
Akademia wywierania wpływu i perswazji Studies in Polish
Analityk finansowy Studies in Polish
Aplikacje internetowe i mobilne Studies in Polish
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji Studies in Polish
Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych Studies in Polish
Branding i Content Marketing Studies in Polish
Coaching systemów i relacji Studies in Polish
Controlling i audyt wewnętrzny Studies in Polish
Doradztwo zawodowe Studies in Polish
Dydaktyka języków obcych Studies in Polish
Edukacja dla Bezpieczeństwa Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
HR Biznes Partner Studies in Polish
Innovative Leadership – przywództwo w nowoczesnych organizacjach Studies in Polish
Inspektor ochrony danych osobowych Studies in Polish
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP Studies in Polish
Lean Six Sigma Manager Studies in Polish
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University Studies in Polish
Marketing i PR rynku nieruchomości Studies in Polish
Menedżer BHP Studies in Polish
Menedżer zakupów – certyfikat Franklin University Studies in Polish
Menedżerska akademia analizy transakcyjnej, czyli nowoczesne zarządzanie relacjami w firmie Studies in Polish
Negocjacje w biznesie – certyfikat Franklin University Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Nowoczesne modele biznesu przedsiębiorstw Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Podyplomowe studium dla doktorantów Studies in Polish
Porozumienie bez przemocy i zarządzanie postawą dla liderów Studies in Polish
Profesjonalny coach Studies in Polish
Programista front-end z Angular Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów Studies in Polish
Psychodietetyka Studies in Polish
Psychologia zdrowego stylu życia Studies in Polish
Rachunkowość i controlling finansowy Studies in Polish
Rachunkowość i controlling w sektorze publicznym Studies in Polish
Rachunkowość i finanse w korporacjach Studies in Polish
Startup Academy - certyfikat Franklin University Studies in Polish
Transport i spedycja Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie łańcuchami dostaw Studies in Polish
Zarządzanie nieruchomościami Studies in Polish
Zarządzanie produkcją – certyfikat Franklin University Studies in Polish
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera Studies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym (studia dofinansowane z EFS) Studies in Polish
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR Studies in Polish
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem Studies in Polish
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP Studies in Polish

Other short coursesmore »
Excel dla początkujących Studies in Polish
Excel dla średniozaawansowanych Studies in Polish
Finanse przedsiębiorstw - podstawowe zagadnienia Studies in Polish
Kurs j. polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish
Kurs z matematyki Studies in Polish
Podstawy rachunkowości Studies in Polish
Podstawy statystyki Studies in Polish
Warsztaty maturalne z języka angielskiego Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Other educational centers
Bydgoszcz School of BankingBydgoszcz
Gdansk School of BankingGdańsk
Gdansk School of Banking, Faculty in GdyniaGdynia
Poznan School of BankingPoznań
Poznan School of Banking - Faculty in SzczecinSzczecin
Torun School of BankingToruń
Warsaw School of BankingWarsaw
Wroclaw School of BankingWrocław
Wroclaw School of Banking, Faculty in Opole Opole
The Poznan School of Banking (Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu - WSB) was founded in 1994 by the TEB and, over the years past, has become a synonym of quality professional education among privately-run universities in Poland. The Faculty in Chorzow (Wydzial Zamiejscowy w Chorzowie) was founded in 1998.
University website: www.wsb.pl/english/

Map

« back - Universities
Privacy Policy