Sopot, Poland

University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Sopot

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Psychologii w Sopocie

University type: universities
University status: non-public

MBAmore »
Executive MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Psychodietetics Studies in Polish
Coaching z elementami psychologii Studies in Polish
Job-coaching - nowoczesne doradztwo zawodowe Studies in Polish
Job-coaching - nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery Studies in Polish
Kynopsychologia Studies in Polish
Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym Studies in PolishStudies online
Psychogerontologia: specjalista ds. seniorów Studies in Polish
Psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju Studies in Polish
Psychologia pozytywna Studies in Polish
Psychologia przywództwa Studies in Polish
Psychologia społeczna Studies in Polish
Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki Studies in Polish
Psychotraumatologia Studies in PolishStudies online
Seksuologia kliniczna Studies in Polish
Specjalista ds. HR Studies in Polish
Stosowana analiza zachowania Studies in Polish
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS Studies in Polish
Taniec w terapii i rozwoju Studies in Polish
User Experience Design/Product Design Studies in Polish
Zarządzanie innowacją Studies in Polish

Other short coursesmore »
1 rozwiązanie na 14 błędów w obsłudze klienta Studies in PolishStudies online
20 podstawowych zasad efektywnej prezentacji handlowej Studies in PolishStudies online
Action Learning dla mediatorów. Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych Studies in Polish
Analiza statystyczna w nauce i biznesie - poziom podstawowy Studies in PolishStudies online
Analiza statystyczna w nauce i biznesie - poziom średniozaawansowany Studies in PolishStudies online
Bezpieczna firma - postępowanie w czasie zagrożenia terrorystycznego Studies in PolishStudies online
Bezpieczna szkoła - postępowanie w czasie zagrożenia terrorystycznego Studies in PolishStudies online
Budowanie programów terapeutycznych, standardy, złożone problemy Studies in PolishStudies online
Coaching - I poziom - podstawy, postawy i narzędzia Studies in PolishStudies online
Coaching - II poziom - zaawansowane narzędzia pracy coacha Studies in PolishStudies online
Coaching - III poziom - zaawansowana praca coacha pod superwizją Studies in PolishStudies online
Coaching - IV poziom - rozwój kluczowych kompetencji coacha ICF Studies in PolishStudies online
Focus Masterclass. Badania focusowe dla zaawansowanych Studies in PolishStudies online
Fundamenty dobrostanu człowieka - prawidłowe odżywianie Studies in Polish
Inteligencja Emocjonalna jako narzędzie w budowaniu relacji zawodowych Studies in Polish
Interwencja kryzysowa Studies in PolishStudies online
Jak korzystać z inteligencji emocjonalnej, kiedy świat stanął na głowie? Studies in PolishStudies online
Jak wprowadzać zmiany skutecznie? Studies in PolishStudies online
Job-coaching – jak połączyć doradztwo z coachingiem Studies in PolishStudies online
Kariera na nowo Studies in PolishStudies online
Konceptualizacja pacjenta w wieku rozwojowym Studies in PolishStudies online
Koordynator dostępności Studies in PolishStudies online
Kreowanie marki i budowanie wizerunku firmy Studies in Polish
Mediacje - szkolenie podstawowe Studies in Polish
Mediacje gospodarcze/cywilne. Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych Studies in PolishStudies online
Mediacje rodzinne. Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych Studies in Polish
Metodyka pracy mediatora rodzinnego Studies in Polish
Narzędzia coachingowe usprawniające codzienną pracę / pracę zdalną Studies in PolishStudies online
Negocjacje zdalne Studies in PolishStudies online
Ocena okresowa pracowników Studies in Polish
Perswazja w pracy menadżera Studies in Polish
Podstawy interwencji kryzysowej Studies in Polish
Poradnictwo psychologiczne Studies in Polish
Praktyk metody Kids' skills - Dam Radę oraz I’m Proud of You - Jestem z Ciebie Dumny - szkolenie certyfikowane Studies in PolishStudies online
PRO BIZ - proaktywna i budująca informacja zwrotna Studies in PolishStudies online
Przemoc i więź Studies in PolishStudies online
Przemówienia i prezentacje. Trening dykcyjno-głosowy Studies in PolishStudies online
Psychopatologia dzieci i młodzieży Studies in PolishStudies online
Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Dbanie o siebie w kontekście pracy z dzieckiem z trudnościami i jego rodziną Studies in PolishStudies online
Rozmowy (nie)kontrolowane - podstawy pozytywnej komunikacji w rodzinie Studies in PolishStudies online
Seksuologia rozwojowa dzieci i młodzieży (8-18 lat) - przewodnik praktyczny Studies in PolishStudies online
Seksuologia rozwojowa dziecka (0-7 lat) - przewodnik praktyczny Studies in PolishStudies online
Sfokusuj się na focus! Badania focusowe dla początkujących Studies in PolishStudies online
Środowiskowe aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą, aspekty prawne Studies in PolishStudies online
Technika Alexandra – poprzez myśl i świadomość do lepszego zarządzania sobą Studies in PolishStudies online
Trening kreatywności rodzicielskiej Studies in PolishStudies online
Trening mentalny - czyli jak zwiększyć własną efektywność Studies in Polish
Uzależnienia behawioralne – diagnoza i podstawy pracy terapeutycznej Studies in Polish
Wellbeing - potrzeba, moda czy wyzwanie w czasie pandemii? Studies in PolishStudies online
Work-Life Balance - mniejszy stres, większa satysfakcja Studies in PolishStudies online
Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją z zastosowaniem modelu Core Quadrant© Daniela Ofmana Studies in PolishStudies online
Z energią i charyzmą w relacjach zdalnych Studies in PolishStudies online
Zaburzenia odżywiania – diagnoza i podstawy pracy terapeutycznej Studies in Polish
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży Studies in PolishStudies online
Zarządzanie emocjami w sytuacji zmieniającego się otoczenia Studies in PolishStudies online
Zarządzanie stresem, emocjami, konfliktami i sytuacjami trudnymi w zespole Studies in PolishStudies online
Zarządzanie talentami Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Psychologii

Other educational centers
University of Social Sciences and Humanities, Faculty in KatowiceKatowice
University of Social Sciences and Humanities, Faculty in PoznanPoznań
University of Social Sciences and Humanities, Faculty in WrocławWrocław
Faculty

The Faculty specializes in providing education in the field of Psychology. Its program of study was acknowledged in 2012 by the Ministry of Science and Higher Education and SWPS received one million PLN for its further development - for the improvement of its educational offer and for student internships. The contest organized by the aforementioned Ministry was to select those programs of study that are innovative in that they combine modern teaching methods with business.

The Psychology program of study conforms to European standards and it satisfies the standards of the European Certificate in Psychology EuroPsy.
University website:
english.swps.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy