Presentation of the University
Wrocław, Poland

University of Wroclaw

Uniwersytet Wrocławski

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
Bachelor of business and administrationStudies in English
BiotechnologyStudies in English
ChemistryStudies in English
Classics and European IdentityStudies in English
Comparative PoliticsStudies in English
Global SecurityStudies in English
Global StudiesStudies in English
Media and PoliticsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
AstronomyStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Culture and Practice Text: Creative Writing and EditingStudies in Polish
Digital Publishing and networkingStudies in Polish
Economic SociologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Ethnology and Cultural AnthropologyStudies in Polish
European DiplomacyStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Genetics and Experimental BiologyStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
GeologyStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Human BiologyStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
Information and Mathematics Individual StudiesStudies in Polish
Inter-Faculty Individual StudiesStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
Management of the Natural EnvironmentStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Medicinal ChemistryStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Military ScienceStudies in Polish
MusicologyStudies in Polish
National SafetyStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilologyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Sociology of Dispositional GroupsStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
TourismStudies in Polish
Chemia i Toksykologia SądowaStudies in Polish
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieStudies in Polish
Zarządzanie Projektami SpołecznymiStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Applied Computer Science and Measuring SystemsStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Geological EngineeringStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Administration in International OrganisationsStudies in English
Advanced Synthesis in ChemistryStudies in English
Applied geoscienceStudies in English
Central and East European StudiesStudies in English
Central and east european studies (organised jointly with the university of bucharest.Studies in English
Communication ManagementStudies in English
Democracy and development in europe and caucasus (organised jointly with georgian institute of public affairs),Studies in English
Empirical and Theoretical LinguisticsStudies in English
EU Regional PolicyStudies in English
European CulturesStudies in English
Global StudiesStudies in English
Intercultural MediationStudies in English
Journalism and social communicationStudies in English
LL.M. International and European LawStudies in English
Master Managerial EconomicsStudies in English
Master's study of theoretical physicsStudies in English
Political CommunicationStudies in English
Public administration (organised jointly with georgian institute of public affairs),Studies in English
Public HistoryStudies in English
Public PolicyStudies in English
Tourism and HospitalityStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Anthropology Literature, Theater and FilmStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
AstronomyStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Digital Publishing and networkingStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Ethnology and Cultural AnthropologyStudies in Polish
European DiplomacyStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Genetics and Experimental BiologyStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
GeologyStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
History in the Public SpaceStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
Inter-Faculty Individual StudiesStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
Management of the Natural EnvironmentStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
MusicologyStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilologyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Sociology of Dispositional GroupsStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Interdyscyplinarne studia europejskieStudies in Polish
Konsulting prawny i gospodarczyStudies in Polish
Zarządzanie Bezpieczeństwem PaństwaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
PhD Programme in political science (Nauki o polityce) Studies in English
PhD Programme in sociology (Socjologia) Studies in English
Astronomy Studies in Polish
Biology Studies in Polish
Chemistry Studies in Polish
Computer Science Studies in Polish
Cultural Science Studies in Polish
Geography Studies in Polish
Geology Studies in Polish
Historical Science Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Molecular biology Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philology Studies in Polish
Physics Studies in Polish
Political science Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Nauki o filozofii i socjologii Studies in Polish

Double degreemore »
Università degli Studi di Sassari, Włochy, Sassari Studies in English
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studies in Spanish
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studies in Spanish
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Francja, Cachan Studies in French
Universite Paris Descartes, Francja, Paris Studies in French
Université Paris-Dauphine, Francja, Paris Studies in French

Short pg coursesmore »
Education of Young Offenders Studies in Polish
Environmental Law Studies in Polish
General and Clinical Speech Therapy Studies in Polish
Journalism and Public Relations Studies in Polish
Mathematics Science Teaching Studies in Polish
Non-governmental Organisations Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Taxation Studies in Polish
Analityka i Diagnostyka Chemiczna Studies in Polish
Angielski język specjalistyczny Studies in Polish
Archeologia Sądowa Studies in Polish
Audyt wewnętrzny– trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym Studies in Polish
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne Studies in Polish
Biblioterapia Studies in Polish
Dźwięk i audiosfera - studia podyplomowe » Studies in Polish
Egzekucja administracyjna Studies in Polish
Filozoficzno-Etyczne Studies in Polish
Geografia dla Nauczycieli Studies in Polish
Informacja naukowa i biliotekoznawstwo - I/PO dla bibliotekarzy Studies in Polish
Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy Studies in Polish
Język czeski w administracji Studies in Polish
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego Studies in Polish
Kryminalistyka Studies in Polish
Kształcenie nauczycieli języków trzecich Studies in Polish
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego Studies in Polish
Legislacja Studies in Polish
Nauczanie języka polskiego jako obcego Studies in Polish
Neurologopedia kliniczna Studies in Polish
Ochrona Danych Osobowych Studies in Polish
Organizacja uzdrowisk i lecznictwo uzdrowiskowe Studies in Polish
Prawo Gospodarcze i Handlowe Studies in Polish
Prawo Gospodarki Nieruchomościami Studies in Polish
Prawo Inwestycyjne Studies in Polish
Prawo Karne Gospodarcze Studies in Polish
Prawo karne skarbowe Studies in Polish
Prawo Karne Wykonawcze Studies in Polish
Prawo Konkurencji i Ochrony Konsumentów Studies in Polish
Prawo medyczne i bioetyki Studies in Polish
Prawo Pracy i Prawo Socjalne Studies in Polish
Prawo zamówień publicznych Studies in Polish
Przekład (filologia angielska) Studies in Polish
Przygotowanie do zawodu nauczyciela Studies in Polish
Psychogerontologia: asystent seniora Studies in Polish
Psychologia Zarządzania Studies in Polish
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Studies in Polish
Ubezpieczenia Gospodarcze Studies in Polish
Wiedza o Sztuce i Kulturze Studies in Polish
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna Studies in Polish
Wydawca produktów cyfrowych Studies in Polish
Zarządzania środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w biznesie Studies in Polish
Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa Studies in Polish
Zarządzanie finansami – odpowiedzialność finansowa Studies in Polish
Zarządzanie jakością i ryzykiem w podmiotach leczniczych Studies in Polish
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie projektami (project management) Studies in Polish
Zarządzanie rewitalizacją w jednostkach samorządu terytorialnego Studies in Polish
Zawód mediatora Studies in Polish

Other short coursesmore »
E-Government Studies in Polish
Budowanie marki samorządu terytorialnego Studies in Polish
Ciało, płeć, seksualność – aspekty edukacyjne Studies in Polish
Detektywistyka Studies in Polish
Diagnozowanie potrzeb i metody aktywizacji seniorów Studies in Polish
Edukacja międzykulturowa i edukacja do dialogu miedzyreligijnego Studies in Polish
Edukacja przyjazna sześciolatkowi w szkole podstawowej Studies in Polish
Edukacja zdrowotna w szkole: program wychowawczy, program profilaktyki, edukacja zdrowotna- razem czy osobno? Studies in Polish
Elektroniczne postępowanie upominawcze Studies in Polish
Elementy psychologii twórczości – innowacyjne i aktywne metody pracy z dzieckiem młodszym w szkolnej przestrzeni edukacyjnej Studies in Polish
Gotowość szkolna dzieci Studies in Polish
Indywidualizacja pracy z dzieckiem Studies in Polish
Integracja treści czy wiedzy? Organizacja zajęć zindywidualizowanych na I etapie kształcenia Studies in Polish
Jak wychować zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa Studies in Polish
Kreowanie wizerunku szkoły wyższej w dobie procesu bolońskiego Studies in Polish
Kryzysy – jako szansa dla rozwoju osobistego i zawodowego Studies in Polish
Kurs prawa rosyjskiego Studies in Polish
Kurs przygotowujący do egzaminu na aplikacje Studies in Polish
Metody i techniki aktywizujące w pracy z uczniami Studies in Polish
Modele zarządzania w administracji publicznej Studies in Polish
Nauczyciel – opiekunem praktyk studenckich w szkole Studies in Polish
Negocjacje i mediacje w sferze publicznej Studies in Polish
Praca w grupach różnowiekowych w szkole Studies in Polish
Prezentacja multimedialna w pracy zawodowej nauczyciela – nowe spojrzenie Studies in Polish
Przeszłość i przyszłość kultury obywatelskiej Studies in Polish
Psychologia dla polityków Studies in Polish
Psychologia jedzenie i psychodietetyka Studies in Polish
Rozpoznawanie kompetencji dziecka w relacjach rówieśniczych, klasy 1-4 Studies in Polish
Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności logicznych i społeczno-komunikacyjnych wraz z narzędziami kształtowania tych kompetencji u uczniów Studies in Polish
Stosowanie prawa UE przez krajowe organy Studies in Polish
Studiuj przed maturą. Rok zerowy Studies in Polish
Sztuka autoprezentacji Studies in Polish
Uczeń jako badacz na zajęciach z edukacji środowiskowej Studies in Polish
W magicznym świecie muzyki – wybrane metody edukacji muzycznej w pracy z dziećmi Studies in Polish
Wykorzystanie metody dramy w edukacji wczesnoszkolnej Studies in Polish
Wykorzystanie metody projektów w edukacji wczesnoszkolnej Studies in Polish
Zarządzanie kancelarią prawniczą Studies in Polish
Zarządzanie klasą szkolną – społeczne uczenie się dzieci Studies in Polish
Zostałem wychowawcą i co dalej? Integracja zespołu klasowego Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
College - Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities and Social
Faculty of Biological Sciences
Faculty of Biotechnology
Faculty of Chemistry
Faculty of Earth Sciences and Environmental Management
Faculty of Historical and Pedagogical Sciences
Faculty of Law, Administration and Economics
Faculty of Mathematics and Computer Science
Faculty of Philology
Faculty of Physics and Astronomy
Faculty of Social Sciences
Interdisciplinary Studies of Environmental Protection
UW.jpg

The University of Wrocław
has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. At the beginning of the 19th century the university had five Faculties: philosophy, catholic theology, evangelical theology, law and medicine. Later it was expanded by numerous sections, laboratories and a natural museum, which exists until today.

After the Second World War a group of Polish professors, formerly from Lvov, started teaching and research activities at the University of Wrocław. Initially they created the Faculties of law and administration, arts, natural sciences, agriculture, veterinary, medicine, mathematics, physics and chemistry. Some of these Faculties were soon transformed into other universities.

Since the beginning of the 20th century, the University of Wrocław produced 9 Nobel Prize winners, such as Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern and Max Born.

Today, the first and foremost focus of The University of Wrocław is scientific research. Our scholars have numerous links with their fellow researchers from other higher education institutions in Poland and throughout the world. The success of our researchers has been recently recognized by Polish authorities, who significantly increased funding for both equipment and research at our University by 80% compared to previous years.

Like in most countries, in Poland the national quality assessment system is part of a national strategy for improving the quality of education. Every four years the Ministry of Education evaluates faculties of all Polish universities. Last year 9 out of 10 of our Faculties were qualified in the highest category and one was the second highest.

The Academic Incubator of Entrepreneurship is a new unit of the University of Wrocław designed to aid students in starting their own businesses by providing free entrepreneurial advice, organizing conferences, seminars, subsidizing selected investments and offering office space. The Academic Incubator of Entrepreneurship cooperates with the Wrocław Technology Park, a technological centre with laboratories, office space, conference centre and modern multimedia equipment. The objective of the Technology Park is to create conditions for the use of scientific and industrial potential of Wrocław and the region and to stimulate the advanced technologies industry. The University of Wrocław is proud to be one of its shareholders.

Today the University of Wrocław is the largest university in the region and teaches over 40,000 students and around 1300 doctoral students at 10 Faculties. 9000 students graduate from the University every year.

Student Life

Being a student in Wrocław is not only a great opportunity to study at the University, which has a 300 years long tradition, but also an unforgettable life experience in a foreign country. It is meeting new people, knowing different traditions, customs, and what is more, it's a great possibility to learn a new language.

To help you adapt to life in our city and the University, we've prepared many useful events so you can feel at home. During Orientation Days you have the great possibility to meet all the international students, get to know the structure of the University and feel more confident in all the organization processes.

The International Student Guide which was written by previous international students at the University of Wrocław, gives you all the information about accommodation, transport, papers, food, pubs and clubs in Wrocław.

Finally, the testimonials can give you different points of view on what it is like to study in Wrocław.

University website: international.uni.wroc.pl/en

Map

« back - Universities