Wrocław, Poland

University of Wroclaw

Uniwersytet Wrocławski

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
BiotechnologyStudies in English
Businness and AdministrationStudies in English
BusinessStudies in English
FinanceStudies in English
GovernanceStudies in English
Criminal JusticeStudies in English
Culture, Thought and HumanityStudies in English
English for Knowledge, Culture and InnovationStudies in English
European CulturesStudies in English
International and European Environmental LawStudies in English
AdministrationStudies in Polish
European AdministrationStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Territorial Self-GovernmentStudies in Polish
Administracja sektora publicznegoStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
AstronomyStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Environmental BiologyStudies in Polish
Experimental biologyStudies in Polish
Human BiologyStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Classical PhilologyStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Ekologie kulturyStudies in Polish
Kultura filmowaStudies in Polish
Studia miejskie i globalneStudies in Polish
Culture and Practice Text: Creative Writing and EditingStudies in Polish
Czech StudiesStudies in Polish
Digital Publishing and networkingStudies in Polish
Economic SociologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Tax LawStudies in Polish
World EconomyStudies in Polish
Ekonomia innowacjiStudies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
Globalne kultury i odmiany języka angielskiegoStudies in Polish
Język angielski w komunikacji profesjonalnejStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Tłumaczenia pisemneStudies in Polish
Tłumaczenia ustneStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
EthicsStudies in Polish
Ethnology and Cultural AnthropologyStudies in Polish
European DiplomacyStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejStudies in Polish
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyStudies in Polish
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymStudies in Polish
French StudiesStudies in Polish
Genetics and Experimental BiologyStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
GeologyStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyceStudies in Polish
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudies in Polish
Literatura i media krajów niemieckojęzycznychStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
American StudiesStudies in Polish
Archival Science and Document ManagementStudies in Polish
Dokumentalistyka konserwatorskaStudies in Polish
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudies in Polish
Specjalność nauczycielska z historiąStudies in Polish
Specjalność nauczycielska z wosStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Human BiologyStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
BrandingStudies in Polish
Communication Design (projektowanie komunikacji)Studies in Polish
Information and Mathematics Individual StudiesStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Global StudiesStudies in English
Eastern StudiesStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudies in Polish
Służby zagraniczneStudies in Polish
Studia niemieckieStudies in Polish
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
Italian studiesStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo audiowizualneStudies in Polish
Media content creationStudies in Polish
Twórcze pisanie (creative writign): film – teatr – telewizjaStudies in Polish
Judaic StudiesStudies in Polish
Korean StudiesStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Management of the Natural EnvironmentStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Mathematics AppliedStudies in Polish
Mathematics in EconomyStudies in Polish
Matematyka aktuarialno-finansowaStudies in Polish
Matematyka nauczycielskaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
Medicinal ChemistryStudies in Polish
Mediterranean StudiesStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Military ScienceStudies in Polish
Animacja odtwórstwa historycznegoStudies in Polish
Popularyzacja wiedzy o militariachStudies in Polish
MusicologyStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
ResocializationStudies in Polish
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudies in Polish
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
EconophysicsStudies in Polish
Experimental PhysicsStudies in Polish
Theoretical PhysicsStudies in Polish
Fizyka komputerowaStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Applied RhetoricStudies in Polish
EditingStudies in Polish
Theatre StudiesStudies in Polish
KomunikologiaStudies in Polish
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studies in Polish
Specjalność nauczycielska (język polski)Studies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Comparative PoliticsStudies in English
Europe in the WorldStudies in English
Global SecurityStudies in English
Media and PoliticsStudies in English
Political MarketingStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Media i dziennikarstwoStudies in Polish
Przywództwo polityczneStudies in Polish
Służby zagraniczneStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
SinologyStudies in Polish
Social AnalysisStudies in Polish
Analityka danych miejskichStudies in Polish
Analityka danych w marketinguStudies in Polish
Analityka, zarządzanie i edukacja w obszarze bezpieczeństwaStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Spanish StudiesStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
TourismStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudies in Polish
Chemia i toksykologia sądowaStudies in Polish
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejStudies in Polish
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudies in Polish
Filologia indyjskaStudies in Polish
HindiStudies in Polish
SanskrytStudies in Polish
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudies in Polish
NiderlandystykaStudies in Polish
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Studies in Polish
Prawo e-biznesuStudies in Polish
Zarządzanie migracjamiStudies in Polish
Zarządzanie projektami społecznymiStudies in Polish
Zielona chemiaStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Applied Computer Science and Measuring SystemsStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Geological EngineeringStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia biznesu i organizacjiStudies in Polish
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieżyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudies in Polish
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudies in Polish
Medyczna biotechnologia molekularnaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Administration in International OrganizationsStudies in English
AstrophysicsStudies in English
Communication ManagementStudies in English
Culture, Thought and HumanityStudies in English
Data ScienceStudies in English
Eastern European Jewish StudiesStudies in English
Economics and FinanceStudies in English
Global communicationStudies in English
Media and/for developmentStudies in English
Public DiplomacyStudies in English
Public Relations and Corporate CommunicationStudies in English
International and European LawStudies in English
Madia Content CreationStudies in English
Medical BiotechnologyStudies in English
Public HistoryStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudies in Polish
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaStudies in Polish
Administracja usług publicznychStudies in Polish
Doradztwo podatkowe i podatkiStudies in Polish
Komunikacja elektronicznaStudies in Polish
Anthropology Literature, Theater and FilmStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archeologia powszechnaStudies in Polish
Archeologia w przestrzeni publicznejStudies in Polish
AstronomyStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Integrative BiodiversityStudies in English
Human BiologyStudies in Polish
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaStudies in Polish
Ekologia i różnorodność biologicznaStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Advanced Synthesis In ChemistryStudies in English
Analityka instrumentalnaStudies in Polish
Chemia fizycznaStudies in Polish
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudies in Polish
Chemia nieorganiczna i katalizaStudies in Polish
Chemia organicznaStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Inteligentne przetwarzanie danychStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Kultura i mediaStudies in Polish
Kulturowa krytyka sztukiStudies in Polish
Digital Publishing and networkingStudies in Polish
Digitaizacja i publikowanie zbiorówStudies in Polish
Instruction designer – projektowanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowychStudies in Polish
Economic SociologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Tax LawStudies in Polish
World EconomyStudies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Analityka środowiskowaStudies in Polish
Ocena oddziaływania na środowiskoStudies in Polish
EthicsStudies in Polish
Ethnology and Cultural AnthropologyStudies in Polish
European DiplomacyStudies in Polish
Foreign PolicyStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Kultura polityczna i mediaStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
EU PoliticsStudies in English
Genetics and Experimental BiologyStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Tourism and HospitalityStudies in English
Analizy lokalne i regionalneStudies in Polish
GeoekologiaStudies in Polish
Geoinformatyka i kartografiaStudies in Polish
Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrzaStudies in Polish
GeologyStudies in Polish
Applied GeoscienceStudies in English
HydrogeologyStudies in Polish
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiStudies in Polish
Geologia poszukiwawczaStudies in Polish
Petrologia i meneralogia stosowanaStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Translation, InterpretationStudies in Polish
Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyceStudies in Polish
Literatura, kultura i media krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
American StudiesStudies in Polish
Archival Science and Document ManagementStudies in Polish
Dokumentalistyka konserwatorskaStudies in Polish
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność nauczycielska – historiaStudies in Polish
History in the Public SpaceStudies in Polish
EditingStudies in Polish
Archiwistyka cyfrowaStudies in Polish
Interpretacje historiiStudies in Polish
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznejStudies in Polish
Pamięć i polityka historycznaStudies in Polish
PopularyzacjaStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
Information ManagementStudies in Polish
Analityka danychStudies in Polish
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Global StudiesStudies in English
Eastern StudiesStudies in Polish
Dyplomacja publiczna i mediaStudies in Polish
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudies in Polish
Studia niemieckieStudies in Polish
Studia regionalne i rozwojoweStudies in Polish
Współczesne służby dyplomatyczneStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo audiowizualneStudies in Polish
Dziennikarstwo specjalistyczneStudies in Polish
Fotografia i filmStudies in Polish
Media relationsStudies in Polish
Judaic StudiesStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
Information ManagementStudies in Polish
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudies in Polish
InfobrokeringStudies in Polish
Management of the Natural EnvironmentStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Mathematics AppliedStudies in Polish
Mathematics in EconomyStudies in Polish
Matematyka aktuarialno-finansowaStudies in Polish
Matematyka nauczycielskaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
Medicinal ChemistryStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
MusicologyStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
ResocializationStudies in Polish
Animacja społeczno-kulturalnaStudies in Polish
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudies in Polish
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudies in Polish
Poradnictwo rodzinneStudies in Polish
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Philosophy of ScienceStudies in Polish
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Experimental PhysicsStudies in Polish
Theoretical PhysicsStudies in Polish
Fizyka komputerowaStudies in Polish
Fizyka nauczycielskaStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
EditingStudies in Polish
Film StudiesStudies in Polish
Teaching Polish as a Foreign LanguageStudies in Polish
Krytyka literacka i artystycznaStudies in Polish
Lider i animator społecznyStudies in Polish
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studies in Polish
Specjalność nauczycielska (język polski)Studies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Central and East European StudiesStudies in English
Democracy and Development in Europe and CaucasusStudies in English
Political CommunicationStudies in English
Public AdministrationStudies in English
Public PolicyStudies in English
SlavisticsStudies in PolishStudies online
Czech StudiesStudies in PolishStudies online
Russian StudiesStudies in PolishStudies online
Ukrainian StudiesStudies in PolishStudies online
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudies in PolishStudies online
Filologia ukraińska z językiem angielskimStudies in PolishStudies online
SociologyStudies in Polish
Intercultural MediationStudies in English
Spatial EconomyStudies in Polish
TourismStudies in Polish
Chemia i toksykologia sądowaStudies in Polish
Indywidualne studia międzydziedzinoweStudies in Polish
Interdyscyplinarne studia europejskiStudies in Polish
Kryminologia prawniczaStudies in Polish
NiderlandystykaStudies in Polish
Organizacja i zarządzanie usługami społecznymiStudies in Polish
Projektowanie mediówStudies in Polish
Studia romanistyczneStudies in Polish
Specjalność translatorskaStudies in Polish
Studia śródziemnomorskie i klasyczneStudies in Polish
Classical PhilologyStudies in Polish
Specjalność włoska i arabskaStudies in Polish
Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literackaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudies in Polish
Zarządzanie projektami społecznymiStudies in Polish
Analityk społecznyStudies in Polish
Komunikator w projektach społecznychStudies in Polish
Lider projektów społecznychStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Archaeology Studies in Polish
Art history/Ästhetics Studies in Polish
Astronomy Studies in Polish
Biomedical Engineering Studies in Polish
Chemistry Science Studies in Polish
Computer Science Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Medical Science Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Safety Science Studies in Polish
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish
Nauki o kulturze i religii Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji Studies in Polish
Nauki o Ziemi i środowisku Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Environmental Law Studies in Polish
General and Clinical Speech Therapy Studies in Polish
Journalism and Public Relations Studies in Polish
Law Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Psychodietetics Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Public Procurement Law Studies in Polish
Taxation Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign and Second Language Studies in Polish
Analityka i diagnostyka chemiczna Studies in Polish
Angielski język specjalistyczny Studies in Polish
Archeologia sądowa Studies in Polish
Asysta międzykulturowa – dzieci ukraińskojęzyczne Studies in Polish
Coaching i life design nowość Studies in Polish
Compliance w praktyce kadry zarządzającej Studies in Polish
Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce Studies in Polish
Dźwięk i audiosfera Studies in Polish
Egzekucja administracyjna Studies in Polish
Geoturystyka Studies in Polish
Handel międzynarodowy - aspekty celne i podatkowe Studies in Polish
Informatyzacja administracji publicznej Studies in Polish
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie Studies in Polish
Joga indyjska Studies in Polish
Kryminalistyka Studies in Polish
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego Studies in Polish
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media Studies in Polish
Menadżer bezpieczeństwa chemicznego, ekologicznego i higieny pracy Studies in Polish
Międzyuczelniana akademia klimatu Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Studies in Polish
Prawnik korporacyjny Studies in Polish
Prawo gospodarcze i handlowe Studies in Polish
Prawo gospodarki nieruchomościami Studies in Polish
Prawo gospodarki odpadami Studies in Polish
Prawo karne wykonawcze Studies in Polish
Prawo medyczne i bioetyki Studies in Polish
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studies in Polish
Prawo w działalności architekta Studies in Polish
Prawo w gospodarce przestrzennej Studies in Polish
Prawo w turystyce Studies in Polish
Przekład (filologia angielska) Studies in Polish
Przygotowanie do zawodu nauczyciela Studies in Polish
Psychogerontologia Studies in Polish
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Studies in Polish
Rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym Studies in Polish
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją Studies in Polish
Transformacja energetyczno-klimatyczna. Prawo odnawialnych źródeł energii Studies in Polish
Współczesne trendy w dydaktyce języka obcego Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym Studies in Polish
Zarządzanie konfliktem wielokulturowym Studies in Polish
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Studies in Polish
Zatrudnianie cudzoziemców Studies in Polish
Zawód mediatora Studies in Polish

Other short coursesmore »
Akademia Tutoringu Studies in Polish
AML po nowemu – planowane zmiany Studies in Polish
Edukacja obywatelska w szkołach – warsztaty dla nauczycieli Studies in Polish
Gry dydaktyczne i wystawy w edukacji obywatelskiej, nauczaniu wiedzy o społeczeństwie oraz historii – szkolenie z warsztatowych metod pracy z uczniami szkolenie Studies in Polish
Kurs języków południowosłowiańskich: język chorwacki i serbski (poziom początkujący A1.1) Studies in Polish
Kurs praktycznej nauki języka romańskiego (francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, włoskiego) Studies in Polish
Mediator szkolny Studies in Polish
Microsoft 365 w pracy administracyjnej Studies in Polish
Obronność i odporność dla samorządów Studies in Polish
Odpowiedzialny projekt – społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu projektami Studies in Polish
Organizacja procesów partycypacji społecznej przez administrację publiczną Studies in Polish
Tworzenie i realizacja polityki senioralnej przez jednostki samorządu terytorialnego Studies in Polish
Wolontariat w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Studies in Polish
Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Biological Sciences
Faculty of Biotechnology
Faculty of Chemistry
Faculty of Earth Sciences and Environmental Management
Faculty of Historical and Pedagogical Sciences
Faculty of Law, Administration and Economics
Faculty of Mathematics and Computer Science
Faculty of Philology
Faculty of Physics and Astronomy
Faculty of Social Sciences
Interdisciplinary Studies of Environmental Protection
Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych
UW.jpg

The University of Wrocław
has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. At the beginning of the 19th century the university had five Faculties: philosophy, catholic theology, evangelical theology, law and medicine. Later it was expanded by numerous sections, laboratories and a natural museum, which exists until today.

After the Second World War a group of Polish professors, formerly from Lvov, started teaching and research activities at the University of Wrocław. Initially they created the Faculties of law and administration, arts, natural sciences, agriculture, veterinary, medicine, mathematics, physics and chemistry. Some of these Faculties were soon transformed into other universities.

Since the beginning of the 20th century, the University of Wrocław produced 9 Nobel Prize winners, such as Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern and Max Born.

Today, the first and foremost focus of The University of Wrocław is scientific research. Our scholars have numerous links with their fellow researchers from other higher education institutions in Poland and throughout the world. The success of our researchers has been recently recognized by Polish authorities, who significantly increased funding for both equipment and research at our University by 80% compared to previous years.

Like in most countries, in Poland the national quality assessment system is part of a national strategy for improving the quality of education. Every four years the Ministry of Education evaluates faculties of all Polish universities. Last year 9 out of 10 of our Faculties were qualified in the highest category and one was the second highest.

The Academic Incubator of Entrepreneurship is a new unit of the University of Wrocław designed to aid students in starting their own businesses by providing free entrepreneurial advice, organizing conferences, seminars, subsidizing selected investments and offering office space. The Academic Incubator of Entrepreneurship cooperates with the Wrocław Technology Park, a technological centre with laboratories, office space, conference centre and modern multimedia equipment. The objective of the Technology Park is to create conditions for the use of scientific and industrial potential of Wrocław and the region and to stimulate the advanced technologies industry. The University of Wrocław is proud to be one of its shareholders.

Today the University of Wrocław is the largest university in the region and teaches over 40,000 students and around 1300 doctoral students at 10 Faculties. 9000 students graduate from the University every year.

Student Life

Being a student in Wrocław is not only a great opportunity to study at the University, which has a 300 years long tradition, but also an unforgettable life experience in a foreign country. It is meeting new people, knowing different traditions, customs, and what is more, it's a great possibility to learn a new language.

To help you adapt to life in our city and the University, we've prepared many useful events so you can feel at home. During Orientation Days you have the great possibility to meet all the international students, get to know the structure of the University and feel more confident in all the organization processes.

The International Student Guide which was written by previous international students at the University of Wrocław, gives you all the information about accommodation, transport, papers, food, pubs and clubs in Wrocław.

Finally, the testimonials can give you different points of view on what it is like to study in Wrocław.

University website:
uni.wroc.pl/en/

Map

Current news:

« back - Universities
Privacy Policy