Wrocław, Poland

University of Wroclaw

Uniwersytet Wrocławski

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
BiotechnologyStudies in English
Business and AdministrationStudies in English
ChemistryStudies in English
Criminal JusticeStudies in English
European CulturesStudies in English
AdministrationStudies in Polish
European AdministrationStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Territorial Self-GovernmentStudies in Polish
Administracja sektora publicznegoStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
AstronomyStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Environmental BiologyStudies in Polish
Experimental biologyStudies in Polish
Human BiologyStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemical AnalysisStudies in Polish
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudies in Polish
Chemia ogólnaStudies in Polish
Classical PhilologyStudies in Polish
Specjalność biblijnaStudies in Polish
Specjalność indoeuropejskaStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Ekologie kulturyStudies in Polish
Kultura filmowaStudies in Polish
Studia miejskie i globalneStudies in Polish
Culture and Practice Text: Creative Writing and EditingStudies in Polish
Czech StudiesStudies in Polish
Digital Publishing and networkingStudies in Polish
Economic SociologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Tax LawStudies in Polish
World EconomyStudies in Polish
Ekonomia innowacjiStudies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
Specjalność tłumaczeniowaStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Ethnology and Cultural AnthropologyStudies in Polish
European DiplomacyStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejStudies in Polish
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyStudies in Polish
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymStudies in Polish
French StudiesStudies in Polish
Genetics and Experimental BiologyStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
GeologyStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Językoznawstwo germanistyczneStudies in Polish
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudies in Polish
Literaturoznawstwo germanistyczneStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
American StudiesStudies in Polish
Archival Science and Document ManagementStudies in Polish
Dokumentalistyka konserwatorskaStudies in Polish
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudies in Polish
Specjalność nauczycielska z historiąStudies in Polish
Specjalność nauczycielska z wosStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Human BiologyStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
Public RelationsStudies in Polish
BrandingStudies in Polish
Communication designStudies in Polish
Information and Mathematics Individual StudiesStudies in Polish
Inter-Faculty Individual StudiesStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Global StudiesStudies in English
Eastern StudiesStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudies in Polish
Służby zagraniczneStudies in Polish
Studia niemieckieStudies in Polish
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
Italian studiesStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo audiowizualneStudies in Polish
Dziennikarstwo muzyczneStudies in Polish
Dziennikarstwo prasowe i onlineStudies in Polish
Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizjaStudies in Polish
Judaic StudiesStudies in Polish
Korean StudiesStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Management of the Natural EnvironmentStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Mathematics AppliedStudies in Polish
Mathematics in EconomyStudies in Polish
Matematyka aktuarialno-finansowaStudies in Polish
Matematyka nauczycielskaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
Medicinal ChemistryStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
Military ScienceStudies in Polish
Animacja odtwórstwa historycznegoStudies in Polish
Popularyzacja wiedzy o militariachStudies in Polish
MusicologyStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
ResocializationStudies in Polish
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudies in Polish
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
EconophysicsStudies in Polish
Experimental PhysicsStudies in Polish
Theoretical PhysicsStudies in Polish
Fizyka komputerowaStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Applied RhetoricStudies in Polish
EditingStudies in Polish
Theatre StudiesStudies in Polish
KomunikologiaStudies in Polish
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studies in Polish
Specjalność nauczycielska (język polski)Studies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Comparative PoliticsStudies in English
Europe in the WorldStudies in English
Global SecurityStudies in English
Media and PoliticsStudies in English
Political MarketingStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Media i dziennikarstwoStudies in Polish
Media w polityceStudies in Polish
Przywództwo polityczneStudies in Polish
Służby zagraniczneStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
SinologyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Sociology of Dispositional GroupsStudies in Polish
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnychStudies in Polish
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnychStudies in Polish
Bezpieczeństwo w systemach logistycznychStudies in Polish
Spanish StudiesStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
TourismStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Ukrainistyka z językiem angielskimStudies in Polish
Chemia i toksykologia sądowaStudies in Polish
Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanieStudies in Polish
Historical TourismStudies in Polish
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejStudies in Polish
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudies in Polish
Filologia indyjskaStudies in Polish
HindiStudies in Polish
SanskrytStudies in Polish
NiderlandystykaStudies in Polish
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Studies in Polish
Stosunki śródziemnomorskieStudies in Polish
Specjalność arabskaStudies in Polish
Specjalność biblijnaStudies in Polish
Specjalność greckaStudies in Polish
Specjalność italskaStudies in Polish
Specjalność łacińskaStudies in Polish
Specjalność nowogreckaStudies in Polish
Specjalność nowołacińskaStudies in Polish
Zarządzanie migracjamiStudies in Polish
Zarządzanie projektami społecznymiStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Applied Computer Science and Measuring SystemsStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Geological EngineeringStudies in Polish
Zielona chemiaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia biznesu i organizacjiStudies in Polish
Psychologia kliniczna i wychowanie dzieci i młodzieżyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Administration in International OrganizationsStudies in English
Data ScienceStudies in English
Democracy and Development in Europe and CaucasusStudies in English
Eastern European Jewish StudiesStudies in English
Global CommunicationsStudies in English
International and European LawStudies in English
International Business LawStudies in English
Modern Human Rights LawStudies in English
Medical BiotechnologyStudies in English
Public HistoryStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoStudies in Polish
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaStudies in Polish
Administracja usług publicznychStudies in Polish
Doradztwo podatkowe i podatkiStudies in Polish
Gospodarka mieniem publicznymStudies in Polish
Anthropology Literature, Theater and FilmStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archeologia powszechnaStudies in Polish
Archeologia w przestrzeni publicznejStudies in Polish
AstronomyStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Human BiologyStudies in Polish
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaStudies in Polish
Ekologia i różnorodność biologicznaStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
BioinformaticsStudies in Polish
Medical BiotechnologyStudies in Polish
Molecular biologyStudies in Polish
Biotechnologia peptydów i białekStudies in Polish
Mikrobiologia molekularnaStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Advanced Synthesis In ChemistryStudies in English
Analityka instrumentalnaStudies in Polish
Chemia fizycznaStudies in Polish
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiStudies in Polish
Chemia nieorganiczna i katalizaStudies in Polish
Chemia organicznaStudies in Polish
Classical PhilologyStudies in Polish
Opracowywanie redakcyjne tekstów klasycznychStudies in Polish
Specjalność neolatynistycznaStudies in Polish
Studia bizantyjskie i nowogreckieStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Inteligentne przetwarzanie danychStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Kultura i mediaStudies in Polish
Kulturowa krytyka sztukiStudies in Polish
Czech StudiesStudies in Polish
Digital Publishing and networkingStudies in Polish
Digitalizacja i publikowanie zbiorówStudies in Polish
Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowychStudies in Polish
Economic SociologyStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Managerial EconomicsStudies in English
Finance and AccountingStudies in Polish
Law in BusinessStudies in Polish
Tax AdviceStudies in Polish
World EconomyStudies in Polish
Ekonomia i społeczeństwoStudies in Polish
English PhilologyStudies in Polish
Empirical and Theoretical LinguisticsStudies in English
Environmental ProtectionStudies in Polish
Analityka środowiskowaStudies in Polish
Ocena oddziaływania na środowiskoStudies in Polish
Ethnology and Cultural AnthropologyStudies in Polish
European DiplomacyStudies in Polish
Foreign PolicyStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Kultura polityczna i mediaStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
EU PoliticsStudies in English
Bezpieczeństwo wewnętrzne UEStudies in Polish
Europejski samorząd terytorialnyStudies in Polish
Governance w UEStudies in Polish
Polityka zagraniczna Unii EuropejskiejStudies in Polish
UE w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
French StudiesStudies in Polish
Filolog francuski w świecie cyfrowymStudies in Polish
Specjalność translatorskaStudies in Polish
Genetics and Experimental BiologyStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Tourism and HospitalityStudies in English
Analizy lokalne i regionalneStudies in Polish
GeoekologiaStudies in Polish
Geoinforamtyka i kartografiaStudies in Polish
Ochrona klimatu i zarządzania jakością powietrzaStudies in Polish
GeologyStudies in Polish
Applied GeoscienceStudies in English
HydrogeologyStudies in Polish
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiStudies in Polish
Geologia poszukiwawczaStudies in Polish
Petrologia i mineralogia stosowanaStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Translation, InterpretationStudies in Polish
Język niemiecki w komunikacji specjalistycznejStudies in Polish
Języki i kultury SkandynawiiStudies in Polish
Językoznawstwo germanistyczneStudies in Polish
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaStudies in Polish
Literaturoznawstwo germanistyczneStudies in Polish
Specjalność językoznawcza z elementami komunikacji w biznesieStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
American StudiesStudies in Polish
Archival Science and Document ManagementStudies in Polish
Dokumentalistyka konserwatorskaStudies in Polish
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Specjalność nauczycielska – historiaStudies in Polish
History in the Public SpaceStudies in Polish
EditingStudies in Polish
Archiwistyka cyfrowaStudies in Polish
Interpretacja historiiStudies in Polish
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznejStudies in Polish
Pamięć i polityka historycznaStudies in Polish
PopularyzacjaStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
Communication ManagementStudies in English
Public RelationsStudies in Polish
BrandingStudies in Polish
Communication designStudies in Polish
Information ManagementStudies in Polish
Inter-Faculty Individual StudiesStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Eastern StudiesStudies in Polish
Dyplomacja publiczna i mediaStudies in Polish
Gospodarka i biznes międzynarodowyStudies in Polish
Studia niemieckieStudies in Polish
Studia regionalne i rozwojoweStudies in Polish
Współczesne służby dyplomatyczneStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Journalism and social communicationStudies in English
Dziennikarstwo audiowizualneStudies in Polish
Dziennikarstwo specjalistyczneStudies in Polish
Fotografia i filmStudies in Polish
Media relationsStudies in Polish
Judaic StudiesStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
Information ManagementStudies in Polish
Cyfrowe dziedzictwo kulturyStudies in Polish
InfobrokeringStudies in Polish
Management of the Natural EnvironmentStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
Mathematics AppliedStudies in Polish
Mathematics in EconomyStudies in Polish
Matematyka aktuarialno-finansowaStudies in Polish
Matematyka nauczycielskaStudies in Polish
Matematyka teoretycznaStudies in Polish
Medicinal ChemistryStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
MusicologyStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
ResocializationStudies in Polish
Animacja społeczno-kulturalnaStudies in Polish
Edukacja dorosłych i marketing społecznyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńcza z terapiąStudies in Polish
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaStudies in Polish
Poradnictwo rodzinneStudies in Polish
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Theoretical PhysicsStudies in English
Experimental PhysicsStudies in Polish
Theoretical PhysicsStudies in Polish
Fizyka komputerowaStudies in Polish
Fizyka nauczycielskaStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
EditingStudies in Polish
Film StudiesStudies in Polish
Teaching Polish as a Foreign LanguageStudies in Polish
Krytyka literacka i artystycznaStudies in Polish
Lider i animator społecznyStudies in Polish
Specjalność nauczycielska (język polski i historia)Studies in Polish
Specjalność nauczycielska (język polski)Studies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Central and East European StudiesStudies in English
Political CommunicationStudies in English
Public AdministrationStudies in English
Public PolicyStudies in English
Russian StudiesStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Intercultural MediationStudies in English
Urban StudiesStudies in English
Sociology of Dispositional GroupsStudies in Polish
Badania i ewaluacja polityk publicznychStudies in Polish
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnegoStudies in Polish
Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwaStudies in Polish
Socjotechniki wpływu społecznegoStudies in Polish
Zarządzanie strukturami logistycznymiStudies in Polish
Spanish StudiesStudies in Polish
Filolog hiszpański w świecie cyfrowymStudies in Polish
Specjalność translatorskaStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
TourismStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Ukrainistyka z językiem angielskimStudies in Polish
Chemia i toksykologia sądowaStudies in Polish
Filologia chorwacka z językiem serbskimStudies in Polish
Filologia indyjskaStudies in Polish
Interdyscyplinarne studia europejskieStudies in Polish
Europeizajca i regionalizacjaStudies in Polish
Pamięć kulturowa i tożsamośćStudies in Polish
Konsulting prawny i gospodarczyStudies in Polish
Kryminologia prawniczaStudies in Polish
NiderlandystykaStudies in Polish
Stosunki śródziemnomorskieStudies in Polish
Specjalność klasycznaStudies in Polish
Specjalność włoskaStudies in Polish
Studia romanistyczneStudies in Polish
Specjalność translatorskaStudies in Polish
Studia śródziemnomorskie i klasyczneStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaStudies in Polish
Zarządzanie projektami społecznymiStudies in Polish
Analityk społecznyStudies in Polish
Komunikator w projektach społecznychStudies in Polish
Lider projektów społecznychStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Archaeology Studies in Polish
Art history/Ästhetics Studies in Polish
Astronomy Studies in Polish
Chemistry Science Studies in Polish
Computer Science Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Psychology Studies in Polish
Safety Science Studies in Polish
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish
Nauki o kulturze i religii Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji Studies in Polish
Nauki o Ziemi i środowisku Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Criminology Studies in Polish
Environmental Law Studies in Polish
General and Clinical Speech Therapy Studies in Polish
Journalism and Public Relations Studies in Polish
Law in Business Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Psychodietetics Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Public Procurement Law Studies in Polish
Taxation Studies in Polish
Teaching Mathematics Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign and Second Language Studies in Polish
Angielski język specjalistyczny Studies in Polish
Archeologia sądowa Studies in Polish
Audyt wewnętrzny podmiotów leczniczych Studies in Polish
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia Studies in Polish
Compliance w praktyce kadry zarządczej Studies in Polish
Dźwięk i audiosfera Studies in Polish
Egzekucja administracyjna Studies in Polish
Informatyzacja administracji publicznej Studies in Polish
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie Studies in Polish
Joga klasyczna Studies in Polish
Komunikowanie i kreowanie wizerunku publicznego Studies in Polish
Kryminalistyka Studies in Polish
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego Studies in Polish
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura - edukacja - nowe media Studies in Polish
Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym Studies in Polish
Nauki sądowe Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Studies in Polish
Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej Studies in Polish
Prawo geologiczne i górnicze Studies in Polish
Prawo gospodarcze i handlowe Studies in Polish
Prawo gospodarki nieruchomościami Studies in Polish
Prawo gospodarki odpadami Studies in Polish
Prawo i systemy teleinformatyczne Studies in Polish
Prawo inwestycyjne Studies in Polish
Prawo karne gospodarcze Studies in Polish
Prawo karne wykonawcze Studies in Polish
Prawo medyczne i bioetyki Studies in Polish
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studies in Polish
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci Studies in Polish
Przekład (filologia angielska) Studies in Polish
Psychogerontologia Studies in Polish
Psychologia zarządzania Studies in Polish
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Studies in Polish
Rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym Studies in Polish
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją Studies in Polish
Stosowanie prawa Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym Studies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studies in Polish
Zarządzanie oświatą Studies in Polish
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Studies in Polish
Zatrudnienie cudzoziemców Studies in Polish
Zawód mediator Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Biological Sciences
Faculty of Biotechnology
Faculty of Chemistry
Faculty of Earth Sciences and Environmental Management
Faculty of Historical and Pedagogical Sciences
Faculty of Law, Administration and Economics
Faculty of Mathematics and Computer Science
Faculty of Philology
Faculty of Physics and Astronomy
Faculty of Social Sciences
Interdisciplinary Studies of Environmental Protection
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
UW.jpg

The University of Wrocław
has a rich history of more than three centuries. Founded by Leopold I Habsburg the university evolved from a modest school run by Jesuits into one of the biggest academic institutions in Poland. At the beginning of the 19th century the university had five Faculties: philosophy, catholic theology, evangelical theology, law and medicine. Later it was expanded by numerous sections, laboratories and a natural museum, which exists until today.

After the Second World War a group of Polish professors, formerly from Lvov, started teaching and research activities at the University of Wrocław. Initially they created the Faculties of law and administration, arts, natural sciences, agriculture, veterinary, medicine, mathematics, physics and chemistry. Some of these Faculties were soon transformed into other universities.

Since the beginning of the 20th century, the University of Wrocław produced 9 Nobel Prize winners, such as Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern and Max Born.

Today, the first and foremost focus of The University of Wrocław is scientific research. Our scholars have numerous links with their fellow researchers from other higher education institutions in Poland and throughout the world. The success of our researchers has been recently recognized by Polish authorities, who significantly increased funding for both equipment and research at our University by 80% compared to previous years.

Like in most countries, in Poland the national quality assessment system is part of a national strategy for improving the quality of education. Every four years the Ministry of Education evaluates faculties of all Polish universities. Last year 9 out of 10 of our Faculties were qualified in the highest category and one was the second highest.

The Academic Incubator of Entrepreneurship is a new unit of the University of Wrocław designed to aid students in starting their own businesses by providing free entrepreneurial advice, organizing conferences, seminars, subsidizing selected investments and offering office space. The Academic Incubator of Entrepreneurship cooperates with the Wrocław Technology Park, a technological centre with laboratories, office space, conference centre and modern multimedia equipment. The objective of the Technology Park is to create conditions for the use of scientific and industrial potential of Wrocław and the region and to stimulate the advanced technologies industry. The University of Wrocław is proud to be one of its shareholders.

Today the University of Wrocław is the largest university in the region and teaches over 40,000 students and around 1300 doctoral students at 10 Faculties. 9000 students graduate from the University every year.

Student Life

Being a student in Wrocław is not only a great opportunity to study at the University, which has a 300 years long tradition, but also an unforgettable life experience in a foreign country. It is meeting new people, knowing different traditions, customs, and what is more, it's a great possibility to learn a new language.

To help you adapt to life in our city and the University, we've prepared many useful events so you can feel at home. During Orientation Days you have the great possibility to meet all the international students, get to know the structure of the University and feel more confident in all the organization processes.

The International Student Guide which was written by previous international students at the University of Wrocław, gives you all the information about accommodation, transport, papers, food, pubs and clubs in Wrocław.

Finally, the testimonials can give you different points of view on what it is like to study in Wrocław.

University website:
uni.wroc.pl/en/

Map

« back - Universities
Privacy Policy