Toruń, Poland

Nicolaus Copernicus University

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

University type: universities
University status: public


Why study at UMK?

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
ChemistryStudies in English
English StudiesStudies in English
NursingStudies in English
Tourism ManagementStudies in English
AdministrationStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archival Science and Document ManagementStudies in Polish
Art CriticismStudies in Polish
AstronomyStudies in Polish
AudiophonologyStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Biomedical EngineeringStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemistry and Food TechnologyStudies in Polish
Classics and Mediterranean StudiesStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Comparative Literary and CulturalStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Cosmetics ChemistryStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Kultura Dalekiego Wschodu z językiem chińskimStudies in Polish
Kultura Dalekiego Wschodu z językiem japońskimStudies in Polish
Curtural Property ProtectionStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
ElectroradiologyStudies in Polish
Emergency MedicineStudies in Polish
Eyepiece Optics and OptometryStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Forensic BiologyStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Information ArchitectureStudies in Polish
Inter-Areal Individual Studies in Humanities and Social SciencesStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Italian StudiesStudies in Polish
Japanese StudiesStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mathematics and EconomicsStudies in Polish
Medical BiotechnologyStudies in Polish
Medicinal ChemistryStudies in Polish
MidwiferyStudies in Polish
Military StudiesStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
NursingStudies in Polish
Occupational TherapyStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Romance StudiesStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Urban StudiesStudies in Polish
Etnologia – antropologia kulturowaStudies in Polish
Filologia polska jako obcaStudies in Polish
Komunikacja i psychologia w biznesieStudies in Polish
Lingwistyka praktyczna i copywritingStudies in Polish
Lingwistyka stosowana – język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskimStudies in Polish
Lingwistyka stosowana – język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskimStudies in Polish
Lingwistyka stosowana – język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskimStudies in Polish
MedioznawstwoStudies in Polish
Pedagogika medialnaStudies in Polish
Sport i wellnessStudies in Polish
Studia skandynawsko-bałtyckieStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Applied Computer ScienceStudies in Polish
Automatics and RoboticsStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Mathematics AppliedStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Laboratory MedicineStudies in English
MedicineStudies in English
PhysiotherapyStudies in English
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Interior DesignStudies in Polish
Laboratory MedicineStudies in Polish
LawStudies in Polish
Media Art and Visual EducationStudies in Polish
MedicineStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PharmacyStudies in Polish
PhysiotherapyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
TheologyStudies in Polish
Katechetyczno-pastoralnaStudies in Polish
Teologia ogólna z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Teologia ogólna z językiem włoskimStudies in Polish
Veterinary MedicineStudies in Polish
Works of Art Conservation and RestorationStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ChemistryStudies in English
EconomyStudies in English
English StudiesStudies in English
Global Change BiologyStudies in English
ManagementStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Applied Computer ScienceStudies in Polish
ArchaeologyStudies in Polish
Archival Science and Document ManagementStudies in Polish
AstronomyStudies in Polish
AudiophonologyStudies in Polish
Automatics and RoboticsStudies in Polish
Balkan StudiesStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Cosmetics ChemistryStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
Cultural StudiesStudies in Polish
Curtural Property ProtectionStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Environmental LawStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Geoinformation EnvironmentStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
History of ArtStudies in Polish
Information ArchitectureStudies in Polish
Information Management and BibliologiaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Japanese StudiesStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Medicinal ChemistryStudies in Polish
MidwiferyStudies in Polish
Military StudiesStudies in Polish
NursingStudies in Polish
OptometryStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
PhysiotherapyStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Public HealthStudies in Polish
Romance StudiesStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Tax AdviceStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Chemia kryminalistycznaStudies in Polish
Diagnostyka molekularnaStudies in Polish
Gospodarka przestrzenna i geozarządzanieStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Archaeology Studies in Polish
Art history/Ästhetics Studies in Polish
Astronomy Studies in Polish
Chemistry Science Studies in Polish
Economics and Finance Studies in Polish
Health Sciences Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Medical Science Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Pharmaceutical Science Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Safety Science Studies in Polish
Theological Science Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji Studies in Polish
Nauki o zarządzaniu i jakości Studies in Polish
Nauki o Ziemi i środowisku Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Studia podyplomowe w zakresie Administracji publicznej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Analityki w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Archiwistyki i zarządzania dokumentacją Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie bioetyki Wydział Teologiczny Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Controllingu „Business Controlling” Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Data Science w Biznesie Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia) Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Egzekucji administracyjnej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie etnologii Wydział Humanistyczny 2 Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie fizjoterapii w geriatrii Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Infobrokerstwa i zarządzania informacją Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie konserwacji obiektów archeologicznych – metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia tłumaczy Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Logopedii Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Logorytmiki z elementami arteterapii Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie militariów z okresu I i II Wojny Światowej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie muzykoterapii Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Planowania przestrzennego Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Prawa medycznego Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie prawa ochrony danych osobowych Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Prawa podatkowego Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Prawa pracy Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Programowania i zastosowań komputerów Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie projektowania gier komputerowych Game ART Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Psychogeriatrii Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Publikowania sieciowego Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Ratownictwa chemiczno-ekologicznego Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Redakcyjno-wydawniczym Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i profilaktyki społecznej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii w opiece i resocjalizacji Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie terapii integracji sensorycznej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji logopedycznej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością MENEDŻER JAKOŚCI Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami “Project Management” – edycja TORUŃ Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi Studies in Polish
Studia podyplomowe w zakresie Żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) Studies in Polish

Other short coursesmore »
Kurs dokształcający w zakresie analizy i diagnostyki radiologicznej narządu ruchu Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka angielskiego - Konwersacyjno - doskonalący (poziom B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski biznesowy (poziomy B1) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski biznesowy (poziomy B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski dla celów akademickich (poziom B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski prawniczy (poziom A2/B1) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski prawniczy (poziom B1/B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - angielski prawniczy (poziom B2/C1) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - język angielski dla obcokrajowców (poziom B1 - B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - język angielski dla obcokrajowców, kurs intensywny (poziom B1 - B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - język łaciński Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Język obcy z elementami biznesu i prawa (poziom B1) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - język ogólny angielski / niemiecki / rosyjski / francuski / fiński / hiszpański / japoński / włoski / chiński / holenderski / norweski / szwedzki (poziom A1 - C1) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Konwersacje - rozwijanie swobodnej komunikacji (poziom B1) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Kurs języka angielskiego biznesowego dla obcokrajowców (poziom B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - pisanie dla nauczycieli akademickich (poziom B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Powtórka przed egzaminem (poziom A1, A2, B1, B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Przygotowanie do egzaminu Cambridge FCE (poziom B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego - Przygotowanie do lektoratu (poziom A1, A2, B1, B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego dla pracowników administracji (poziom A1, A2, B1, B2) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie języka obcego dla pracowników administracji (poziom A1) Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie metody trójpłaszczyznowo-osiowej w korygowaniu postawy ciała i usprawnianiu ruchowym Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie nowoczesnych metod fizykalnych w praktyce fizjoterapeutycznej Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie podstaw biomedycznych i analizy EKG Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie praktycznej fizjoterapii w sporcie Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie sieci komputerowych Cisco CCNA semestr 1 Studies in Polish
Kurs dokształcający w zakresie sieci komputerowych Cisco CCNA semestr 2 Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Chemistry
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management
Faculty of Economic Sciences and Management
Faculty of Fine Arts
Faculty of History
Faculty of Humanities
Faculty of Law and Administration
Faculty of Mathematics and Computer Science
Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
Faculty of Theology
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)

Other educational centers
Nicolaus Copernicus University Ludwik Rydygier Collegium Medicum in BydgoszczBydgoszcz

The Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU) was founded in 1945. It is one of the largest universities in Poland, currently comprising 17 faculties (including 3 medical faculties at Collegium Medicum UMK in Bydgoszcz). It provides graduate and postgraduate courses for almost 30 000 students, offering education in over 80 fields of study, 100 specialisations and 50 postgraduate courses. The university employs 4300 staff on both Toruń and Bydgoszcz campuses, over half of whom are academic teachers. NCU alumni now number nearly 200 000.

The university participates in student and staff exchange programs at both international (the Erasmus program) and national (the MOST program) levels. It develops studies in cooperation with universities abroad and is currently collaborating with the universities in Angers (economics) and Moscow (history).

NCU has state-of-the-art research infrastructure including the National Laboratory of Atomic, Molecular and Optical Physics (FAMO), the Center for Quantum Optics and the Interdisciplinary Center for Modern Technologies to name but a few, as well as modern teaching facilities comprising, among others, Collegium Humanisticum and the brand new University Sports Centre. The Centre for Astronomy in Piwnice near Toruń houses a unique 32-meter radio telescope. Spitsbergen (in the Arctic Sea) is home to NCU Polar Station. The university has also organized the Polish Historical Mission at the University of Würzburg. NCU researchers can boast a number of spectacular successes which include, among others, the design and construction of an Optical Coherence Tomography instrument, an ultra-modern device for medical eye examinations.

The University Library holds an imposing collection of nearly 3 million printed volumes, periodicals and special collection items. NCU campus hosts the Academic Centre for Arts and Culture 'Od Nowa', one of the oldest students' clubs in Poland.

This has contributed to the Nicolaus Copernicus University's position as one of the five best universities in Poland and it is also the reason why QS World University Ranking has placed NCU in the top 4% of universities in the world.

University website: www.umk.pl/en

Map

YouTube

« back - Universities
Privacy Policy