Olsztyn, Poland

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Analysis and Creating TrendsStudies in Polish
Animals in Recreation, Education and TherapyStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Applied BiologyStudies in Polish
Nauczanie biologiiStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Analityka i diagnostyka chemicznaStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Emergency MedicineStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Coaching i tutoring rodzinnyStudies in Polish
Mediacja rodzinnaStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Archives and Records ManagementStudies in Polish
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
New MediaStudies in Polish
Dokumentalistyka medialnaStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mathematics and Computer Science TeachingStudies in Polish
Matematyka stosowana i analiza danychStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
MidwiferyStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
School Pedagogy with Pedagogical TherapyStudies in Polish
Animacja kulturalna i coaching społecznyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Science of CultureStudies in Polish
Nauczanie języka polskiegoStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Tax AdviceStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Visual ArtsStudies in Polish
Analityka i zrządzanie publiczneStudies in Polish
Filologia angielska w zakresie nauczania językaStudies in Polish
Lingwistyka w biznesieStudies in Polish
Politologia i stosunki międzynarodoweStudies in Polish
Produkcja muzyczna i realizacja dźwiękuStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Environmental EngineeringStudies in English
AgricultureStudies in Polish
AgribusinessStudies in Polish
Agricultural ProductionStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Civil EngineeringStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
General Computer ScienceStudies in Polish
Information Systems EngineeringStudies in Polish
Data science i artificial intelligence w praktyceStudies in Polish
EnergeticsStudies in Polish
Environmental EngineeringStudies in Polish
Inżynieria komunalnaStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Kształtowanie środowiskaStudies in Polish
Food Technology and Human NutritionStudies in Polish
Dairy TechnologyStudies in Polish
NutritionStudies in Polish
Technologia mięsaStudies in Polish
Technologia produktów roślinnychStudies in Polish
ForestryStudies in Polish
Forestry EconomicsStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
Geodezja i geomatykaStudies in Polish
Geodezja i szacowanie nieruchomościStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
Zdalne systemy pomiaroweStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
Management and Production EngineeringStudies in Polish
Zarządzanie innowacjamiStudies in Polish
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudies in Polish
MechatronicsStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Doradztwo na rynku nieruchomościStudies in Polish
Planowanie i inżynieria przestrzennaStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Chów i hodowla zwierząt amatorskichStudies in Polish
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudies in Polish
Hodowla koni i jeździectwoStudies in Polish
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koniStudies in Polish
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościStudies in Polish
Gastronomia – sztuka kulinarnaStudies in Polish
Ichtiologia i akwakulturaStudies in Polish
Inżynieria w logistyceStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
MedicineStudies in English
Veterinary MedicineStudies in English
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
MedicineStudies in Polish
PhysiotherapyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in Polish
Psychologia wychowawcza i szkolnaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudies in Polish
TheologyStudies in Polish
Formacja kapłańskaStudies in Polish
Muzyka sakralnaStudies in Polish
Nauczanie religiiStudies in Polish
Veterinary MedicineStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Forensic Science and Criminal InvestigationStudies in Polish
Administracja skarbowaStudies in Polish
AgricultureStudies in Polish
Plant ProtectionStudies in Polish
Production ManagementStudies in Polish
Analysis and Creating TrendsStudies in Polish
Animals in Recreation, Education and TherapyStudies in Polish
Artistic Education in the Field of Music ArtsStudies in Polish
Edukacja muzyczna szkolnaStudies in Polish
Muzyka estradowaStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Molecular biologyStudies in Polish
Ekspertyzy przyrodniczeStudies in Polish
Nauczanie biologiiStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Molecular biotechnologyStudies in Polish
Biotechnologia farmaceutycznaStudies in Polish
Biotechnologia przemysłowaStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemia stosowana - nowe materiały i procesyStudies in Polish
Civil EngineeringStudies in Polish
Budowle i konstrukcje inżynierskieStudies in Polish
Budownictwo energooszczędneStudies in Polish
Inżynieria drogowaStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Data Science in PracticeStudies in Polish
Designing IT Systems and Computer NetworksStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Finance, banking and insuranceStudies in Polish
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesoweStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Environmental EngineeringStudies in Polish
BiotechnologyStudies in English
Environmental BiotechnologyStudies in English
Process Engineering and Environmental ProtectionStudies in English
Inżynieria sanitarna i wodnaStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Protection and Formation of EnvironmentStudies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodzinyStudies in Polish
Mediacja rodzinnaStudies in Polish
Food Technology and Human NutritionStudies in Polish
Food EngineeringStudies in Polish
Food TechnologyStudies in Polish
Menedżer produktów żywnościowychStudies in Polish
ForestryStudies in Polish
Nowe trendy w leśnictwieStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
Geodesy and GeoinformaticsStudies in English
Geodezja i technologie informatyczneStudies in Polish
Geodezja inżynieryjnaStudies in Polish
Technologie satelitarne w geomatyceStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
Kształtowanie i ochrona krajobrazuStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in English
LogisticStudies in English
Accounting and Financial ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Marketing i zarządzanie produktemStudies in Polish
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mathematics and Computer Science TeachingStudies in Polish
Modelowanie matematyczne i analiza danychStudies in Polish
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudies in Polish
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszynStudies in Polish
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszynStudies in Polish
MechatronicsStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo regionalne i lokalneStudies in Polish
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowychStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
School Pedagogy with Pedagogical TherapyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Edytorstwo tekstówStudies in Polish
Nauczanie języka polskiegoStudies in Polish
Renewable Energy SourcesStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościamiStudies in Polish
Zarządzanie przestrzeniąStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Visual ArtsStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Biotechnologia w hodowli zwierzątStudies in Polish
Hodowla i użytkowanie zwierzątStudies in Polish
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcychStudies in Polish
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywienioweStudies in Polish
Analityka i zrządzanie publiczneStudies in Polish
Filologia angielska w zakresie nauczania językaStudies in Polish
Gastronomia – sztuka kulinarnaStudies in Polish
Interdyscyplinarne studia strategiczneStudies in Polish
Lingwistyka w biznesieStudies in Polish
Politologia i stosunki międzynarodoweStudies in Polish
Resocjalizacja z penitencjarystykąStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Economics and Finance Studies in Polish
Food Technology and Nutrition Studies in Polish
History Studies in Polish
Law Science Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Mechanical Engineering Studies in Polish
Medical Science Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Theological Science Studies in Polish
Veterinary Medicine Studies in Polish
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studies in Polish
Inżynieria lądowa, geodezja i transport Studies in Polish
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studies in Polish
Rolnictwo i ogrodnictwo Studies in Polish
Zootechnika i rybactwo Studies in Polish

MBAmore »
Master of Business Administration Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Data Analysis and Engineering Studies in EnglishStudies online
Accounting Studies in Polish
Agriculture Studies in Polish
Career and Personal Counselling Studies in Polish
Human Nutrition and Dietetics Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Labour Law Studies in Polish
Logistics Management Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Organic Farming Studies in Polish
Public Administration Studies in Polish
Public Procurement Law Studies in Polish
Renewable Energy Sources Studies in Polish
School Pedagogy Studies in PolishStudies online
Social Security Legislation Studies in PolishStudies online
Audyt i kontrola wewnętrzna Studies in Polish
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii Studies in Polish
Coaching menedżerski Studies in Polish
Doskonalenie specjalistyczne z teologii Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Studies in Polish
Ekonomia - rachunkowość budżetowa Studies in Polish
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15kV Studies in Polish
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Studies in Polish
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji Studies in PolishStudies online
Hagiologia kulturowa Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Ichtiologia i akwakultura Studies in Polish
Informatyka (studia doskonalące) Studies in Polish
Informatyka dla nauczycieli Studies in Polish
Integrowana produkcja i ochrona roślin Studies in PolishStudies online
Integrowana produkcja roślinna Studies in Polish
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności Studies in Polish
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studies in PolishStudies online
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego Studies in Polish
Pedagog specjalny w edukacji włączającej Studies in Polish
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe Studies in Polish
Produkcja rolnicza i ogrodnicza Studies in Polish
Przygotowanie do nauczania przedmiotu Studies in Polish
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu Studies in PolishStudies online
Socjoterapia Studies in Polish
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in PolishStudies online
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie Studies in PolishStudies online
Zaawansowane metody analizy i eksploatacji danych Studies in PolishStudies online
Zarządzanie i marketing w oświacie Studies in Polish
Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Animal Bioengineering
Faculty of Art
Faculty of Biology and Biotechnology
Faculty of Economic Sciences
Faculty of Humanities
Faculty of Law and Administration
Faculty of Mathematics and Computer Science
Faculty of Medicine
Faculty of Social Sciences
Faculty of Technical Sciences
Faculty of Theology
Faculty of Veterinary Medicine
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Geoinżynierii
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Other educational centers
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuEłk


Are you looking for an opportunity to study and live in Poland’s most beautiful academic campus? Come and see what the University of Warmia and Mazury in Olsztyn has to offer.


We are the largest public university in the region. Candidates can choose from 74 fields of study. The UWM offers interdisciplinary and innovative programs with both a practical profile, where students develop specific skills that meet the needs of the job market, and a general academic profile which prepares students for research work.

Courses are taught in Polish and English.
In addition to Bachelor’s, Engineer’s and Master’s degree programs, the UWM also offers doctoral programs and a broad range of post-graduate courses.

Students of all ages are welcome to attend our programs. The Children’s University at the UWM provides the youngest students with a window on the world of science and encourages them to develop their passions and interests. Students attending the University of the Third Age develop skills which enable them to become active members of the information society.

The UWM’s location is also an unquestionable asset. Most academic buildings, research facilities and student dormitories are located in the highly picturesque district of Kortowo which has the reputation of the most beautiful campus in Poland.

The UWM is a modern university which is highly esteemed by both students and employers. It has been twice awarded the title of a Student-Friendly University in a competition organized by the Students’ Parliament of the Republic of Poland.

Study with the best!
University website:
www.uwm.edu.pl/en/

Map

Current news:

« back - Universities
Privacy Policy