Presentation of the University
Olsztyn, Poland

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
International Relations – Global and Regional PerspectiveStudies in English
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowaStudies in English
Mathematics and Computer Science TeachingStudies in English
Medical BiologyStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Administration and DigitizationStudies in Polish
Analysis and Creating TrendsStudies in Polish
Animals in Recreation, Education and TherapyStudies in Polish
Art Education in The ArtsStudies in Polish
Artistic Education in The Field of Music ArtsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Cultural and Natural HeritageStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
Early-Stage PedagogicsStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Emergency MedicineStudies in Polish
Environmental Protection (Faculty of Environmental Management and Agriculture)Studies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
Food Technology and NutritionStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
HorticultureStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Library and Information ScienceStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
MedicineStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
MidwiferyStudies in Polish
Military StudiesStudies in Polish
National SafetyStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Lingwistyka w biznesieStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
Information Systems EngineeringStudies in English
Agricultural and Forestry TechnologyStudies in Polish
AgricultureStudies in Polish
Bioengineering and Food ProductionStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
Broker Innovation in the Food IndustryStudies in Polish
BuildingStudies in Polish
Civil EngineeringStudies in Polish
Commodity ScienceStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
EnergeticsStudies in Polish
Environmental EngineeringStudies in Polish
Environmental Protection (Faculty of Environmental Management and Agriculture)Studies in Polish
FisheryStudies in Polish
Food Technology and NutritionStudies in Polish
ForestryStudies in Polish
Gastronomy - The Art of CookingStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
HorticultureStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
Management of Renewable and Mineral ResourcesStudies in Polish
Management of Water ResourcesStudies in Polish
Managing and Engineering ProductionStudies in Polish
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudies in Polish
MechatronicsStudies in Polish
Precision Engineering in Agri-Food ProductionStudies in Polish
Space EngineeringStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Technology of WoodStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Inżynieria informacjiStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Aquaculture and fish-keepingStudies in English
BioinformaticsStudies in English
Biotechnology in environment protectionStudies in English
Criminology and related sciences in criminal proceedingsStudies in English
Geodesy and satellite navigationStudies in English
GeoinformaticsStudies in English
International Relations – Global and Regional PerspectiveStudies in English
Inżynieria żywnościStudies in English
Logistic ManagementStudies in English
Mathematics and Computer Science TeachingStudies in English
Mathematics AppliedStudies in English
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczeStudies in English
Process EngineeringStudies in English
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychStudies in English
Techniki multimedialneStudies in English
AdministrationStudies in Polish
AgricultureStudies in Polish
Art Education in The ArtsStudies in Polish
Artistic Education in The Field of Music ArtsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
BiotechnologyStudies in Polish
BuildingStudies in Polish
Commodity ScienceStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Cultural and Natural HeritageStudies in Polish
EconomicsStudies in Polish
Environmental EngineeringStudies in Polish
Environmental Protection (Faculty of Environmental Management and Agriculture)Studies in Polish
Environmental Protection (Faculty of Environmental Sciences)Studies in Polish
Family SciencesStudies in Polish
FisheryStudies in Polish
Food Technology and NutritionStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
HorticultureStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Landscape ArchitectureStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mechanical Engineering and Machine BuildingStudies in Polish
MechatronicsStudies in Polish
MicrobiologyStudies in Polish
National SafetyStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Renewable Energy SourcesStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Komunikacja międzykulturowa w EuropieStudies in Russian

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
European LawStudies in English
VeterinaryStudies in English
Canon LawStudies in Polish
LawStudies in Polish
TheologyStudies in Polish
VeterinaryStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Agricultural Engineering Studies in Polish
Agronomy, Environmental Protection and Development Studies in Polish
Biology Studies in Polish
Fishery Studies in Polish
Food Technology and Nutrition Studies in Polish
Geodesy and Cartography Studies in Polish
History Studies in Polish
Humanities Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary science Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Theological Science Studies in Polish
Veterinary Science Studies in Polish
Zootechnology Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Accounting Studies in Polish
Administration Studies in Polish
Art Education in The Arts Studies in Polish
Business Management Studies in Polish
Culture Animation Studies in Polish
Electronic Government Studies in Polish
Ethics Studies in Polish
History Studies in Polish
Human Nutrition and Dietetics Studies in Polish
Human Resource Management Studies in Polish
Labour Law Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Organic Farming Studies in Polish
Renewable Energy Sources Studies in Polish
Analiza trendów Studies in Polish
Audyt energetyczny budynków i instalacji Studies in Polish
Audyt i kontrola wewnętrzna Studies in Polish
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii Studies in Polish
Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym Studies in Polish
Coaching menedżerski Studies in Polish
Data science w praktyce Studies in Polish
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna Studies in Polish
Doskonalenie specjalistyczne z teologii Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja inkluzyjna Studies in Polish
Ekonomia - rachunkowość budżetowa Studies in Polish
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Studies in Polish
Emisja głosu i retoryka funkcyjna Studies in Polish
Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli Studies in Polish
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Studies in Polish
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji Studies in Polish
Gospodarowanie odpadami Studies in Polish
Higiena pasz Studies in Polish
Hortiterapia Studies in Polish
Ichtiologia i akwakultura Studies in Polish
Impresariat artystyczny Studies in Polish
Integrowana produkcja i ochrona roślin Studies in Polish
Interakcje społeczne Studies in Polish
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej Studies in Polish
Kształcenie pedagogiczne Studies in Polish
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista Studies in Polish
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt Studies in Polish
Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia Studies in Polish
Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży Studies in Polish
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Studies in Polish
Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe Studies in Polish
Menedżer jakości Studies in Polish
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności Studies in Polish
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej Studies in Polish
Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studies in Polish
Nowe media w edukacji i w kulturze Studies in Polish
Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury Studies in Polish
Ochrona różnorodności biologicznej - oceny oddziaływania i zarządzanie środowiskiem Studies in Polish
Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej Studies in Polish
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza Studies in Polish
Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Studies in Polish
Prawo zamówień publicznych Studies in Polish
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe Studies in Polish
Produkcja rolnicza i ogrodnicza Studies in Polish
Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Studies in Polish
Rachunkowość przedsiębiorstw Studies in Polish
Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych Studies in Polish
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu Studies in Polish
Rośliny i surowce zielarskie Studies in Polish
Rytmika i taniec Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Surdologopedia Studies in Polish
Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej Studies in Polish
Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole Studies in Polish
Terapie biologiczne Studies in Polish
Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Studies in Polish
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Studies in Polish
Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej Studies in Polish
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in Polish
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie Studies in Polish
Zaawansowane technologie informatyczne Studies in Polish
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego Studies in Polish
Zarządzanie finansami w sporcie Studies in Polish
Zarządzanie funduszami unijnymi Studies in Polish
Zarządzanie i marketing w oświacie Studies in Polish
Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji Studies in Polish
Zarządzanie logistyką Studies in Polish
Zintegrowana wczesna edukacja Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Animal Bioengineering
Faculty of Art
Faculty of Biology and Biotechnology
Faculty of Economic Sciences
Faculty of Environmental Management and Agriculture
Faculty of Environmental Sciences
Faculty of Food Sciences
Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering
Faculty of Humanities
Faculty of Law and Administration
Faculty of Mathematics and Computer Science
Faculty of Medical Sciences
Faculty of Social Sciences
Faculty of Technical and Social Sciences
Faculty of Technical Sciences
Faculty of Theology
Faculty of Veterinary Medicine

Other educational centers
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w EłkuEłk


Are you looking for an opportunity to study and live in Poland’s most beautiful academic campus? Come and see what the University of Warmia and Mazury in Olsztyn has to offer.


We are the largest public university in the region. Candidates can choose from 74 fields of study. The UWM offers interdisciplinary and innovative programs with both a practical profile, where students develop specific skills that meet the needs of the job market, and a general academic profile which prepares students for research work.

Courses are taught in Polish and English.
In addition to Bachelor’s, Engineer’s and Master’s degree programs, the UWM also offers doctoral programs and a broad range of post-graduate courses.

Students of all ages are welcome to attend our programs. The Children’s University at the UWM provides the youngest students with a window on the world of science and encourages them to develop their passions and interests. Students attending the University of the Third Age develop skills which enable them to become active members of the information society.

The UWM’s location is also an unquestionable asset. Most academic buildings, research facilities and student dormitories are located in the highly picturesque district of Kortowo which has the reputation of the most beautiful campus in Poland.

The UWM is a modern university which is highly esteemed by both students and employers. It has been twice awarded the title of a Student-Friendly University in a competition organized by the Students’ Parliament of the Republic of Poland.

Study with the best!
University website: www.uwm.edu.pl/en/

Map

« back - Universities