Cracow, Poland

AGH University of Science and Technology in Krakow

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

University type: technical
University status: public

Contact:

30 Mickiewicza Av.
30-059 Krakow
Centre for International Students

Regular studies
P: +48 12 617 50 92
P: +48 12 617 46 15
F: +48 12 617 52 39
E: international.students@agh.edu.pl

Exchange programmes
P: +48 12 617 52 37
P: +48 12 617 52 38
F: +48 12 617 52 39
E: exchange@agh.edu.pl


Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Kulturo­znawstwoStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
Electronics and Tele­communicationsStudies in English
Mechatronic EngineeringStudies in English
Acoustic EngineeringStudies in Polish
Applied Computer ScienceStudies in Polish
Applied GeologyStudies in Polish
Automatics and RoboticsStudies in Polish
Biomedical EngineeringStudies in Polish
CeramicsStudies in Polish
Chemical TechnologyStudies in Polish
Chemistry in Construction EngineeringStudies in Polish
Civil EngineeringStudies in Polish
Computational EngineeringStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Ecological Sources of EnergyStudies in Polish
Electrical technologyStudies in Polish
ElectronicsStudies in Polish
EnergeticsStudies in Polish
Engineering Foundry ProcessesStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
GeoinformationStudies in Polish
GeophysicsStudies in Polish
Heat EngineeringStudies in Polish
Informatics and EconometricsStudies in Polish
Management and Production EngineeringStudies in Polish
Material EngineeringStudies in Polish
Mechanical and Material EngineeringStudies in Polish
Mechanics and Machine ConstructionStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
MetallurgyStudies in Polish
Oil and Gas EngineeringStudies in Polish
Social InformaticsStudies in Polish
Technical and Computer ScienceStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Automatyka przemysłowa i robotykaStudies in Polish
Cyber­bezpieczeństwoStudies in Polish
Elektronika i tele­komunikacjaStudies in Polish
Energetyka odnawialna i zarządzanie energiąStudies in Polish
Geoinżynieria i górnictwo otworoweStudies in Polish
GeoturystykaStudies in Polish
Informatyka i systemy inteligentneStudies in Polish
Informatyka technicznaStudies in Polish
Inżynieria górniczaStudies in Polish
Inżynieria i analiza danychStudies in Polish
Inżynieria i monitoring środowiskaStudies in Polish
Inżynieria i ochrona środowiskaStudies in Polish
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiStudies in Polish
Inżynieria kształtowania środowiskaStudies in Polish
Inżynieria mechatro­nicznaStudies in Polish
Inżynieria metali nieżelaznychStudies in Polish
Inżynieria produkcji i jakościStudies in Polish
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskichStudies in Polish
Materiały i technologie metali nieżelaznychStudies in Polish
Mikro­elektronika w technice i medycynieStudies in Polish
Mikro- i nanotechnologie w biofizyceStudies in Polish
Nanoinżynieria materiałówStudies in Polish
Nowoczesne technologie w kryminalistyceStudies in Polish
Paliwa i środowiskoStudies in Polish
Recykling i metalurgiaStudies in Polish
Rewitalizacja terenów zdegrado­wanychStudies in Polish
Tele­informatykaStudies in Polish
Tworzywa i technologie motoryzacyjneStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in English
Electronics and Tele­communicationsStudies in English
Mechatronic EngineeringStudies in English
Acoustic EngineeringStudies in Polish
Applied Computer ScienceStudies in Polish
Applied GeologyStudies in Polish
Automatics and RoboticsStudies in Polish
Biomedical EngineeringStudies in Polish
CeramicsStudies in Polish
Chemical TechnologyStudies in Polish
Chemistry in Construction EngineeringStudies in Polish
Civil EngineeringStudies in Polish
Computational EngineeringStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Ecological Sources of EnergyStudies in Polish
Electrical technologyStudies in Polish
ElectronicsStudies in Polish
EnergeticsStudies in Polish
Engineering Foundry ProcessesStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
GeoinformationStudies in Polish
GeophysicsStudies in Polish
Heat EngineeringStudies in Polish
Informatics and EconometricsStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Management and Production EngineeringStudies in Polish
Material EngineeringStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mechanical and Material EngineeringStudies in Polish
Mechanics and Machine ConstructionStudies in Polish
Medical PhysicsStudies in Polish
MetallurgyStudies in Polish
Oil and Gas EngineeringStudies in Polish
Social InformaticsStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Technical and Computer ScienceStudies in Polish
Technical PhysicsStudies in Polish
Automatyka przemysłowa i robotykaStudies in Polish
Cyber­bezpieczeństwoStudies in Polish
Elektronika i tele­komunikacjaStudies in Polish
Energetyka odnawialna i zarządzanie energiąStudies in Polish
Geoinżynieria i górnictwo otworoweStudies in Polish
GeoturystykaStudies in Polish
Informatyka - Data ScienceStudies in Polish
Informatyka i systemy inteligentneStudies in Polish
Informatyka technicznaStudies in Polish
Inżynieria górniczaStudies in Polish
Inżynieria i analiza danychStudies in Polish
Inżynieria i monitoring środowiskaStudies in Polish
Inżynieria i ochrona środowiskaStudies in Polish
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymiStudies in Polish
Inżynieria kształtowania środowiskaStudies in Polish
Inżynieria mechatro­nicznaStudies in Polish
Inżynieria metali nieżelaznychStudies in Polish
Inżynieria produkcji i jakościStudies in Polish
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskichStudies in Polish
Kulturo­znawstwoStudies in Polish
Materiały i technologie metali nieżelaznychStudies in Polish
Mikro­elektronika w technice i medycynieStudies in Polish
Mikro- i nanotechnologie w biofizyceStudies in Polish
Nowoczesne technologie w kryminalistyceStudies in Polish
Paliwa i środowiskoStudies in Polish
Recykling i metalurgiaStudies in Polish
Rewitalizacja terenów zdegrado­wanychStudies in Polish
Tele­informatykaStudies in Polish
Tworzywa i technologie motoryzacyjneStudies in Polish

Doctoral studiesmore »
Biomedical Engineering Studies in Polish
Chemical Engineering Studies in Polish
Chemistry Science Studies in Polish
Computer Science Studies in Polish
Material Engineering Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Mechanical Engineering Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Automatyka, elektronika i elektrotechnika Studies in Polish
Informatyka techniczna i telekomunikacja Studies in Polish
Inżynieria lądowa i transport Studies in Polish
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Studies in Polish
Nauki o kulturze i religii Studies in Polish
Nauki o zarządzaniu i jakości Studies in Polish
Nauki o Ziemi i środowisku Studies in Polish
Nauki socjologiczne Studies in Polish

Double degreemore »
Abo Akademi University
Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny
Ecole des Mines de Nantes
Ecole Nationale Superieure des Mines de St-Etienne
EEIGH European School of Materials Science and Engineering
ENSCI | Ecole Nationale Superieure de Ceramique Industrielle Universite de Limoges
Fachhochschule Munster (University of Applied Sciences)
Instituto Superior Tecnico (KIC InnoEnergy)
KTH Royal Institute of Technology
L'Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (TELECOM ParisTech; ENST)
Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku
Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska
Przyazowski Państwowy Uniwersytet Techniczy
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. W Stefanyka w Iwano-Frankowsku
Technische Universitat Bergakademie Freiberg
Technische Universitat Clausthal (Clausthal University of Technology)
The Graduate School of Chemical Sciences and Engineering Hokkaido University
The Graduate School of Engineering Hokkaido University
Uniwersytet Techniczy w Koszycach TUKE Kosice
Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku

Short pg coursesmore »
Accounting Studies in Polish
Applied Computer Science Studies in Polish
Business Management Studies in Polish
Cybersecurity Studies in Polish
Database Systems Studies in Polish
Geographic Information Systems Studies in Polish
Management of Logistic Systems Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Production Management Studies in Polish
Programming for Mobile Devices Studies in Polish
Software Engineering Studies in Polish
Aerologia górnicza Studies in Polish
Analiza danych - Data Science Studies in Polish
Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii Studies in Polish
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków Studies in Polish
Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkcyjnych Studies in Polish
BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych Studies in Polish
Biomateriały – materiały dla medycyny Studies in Polish
Budowanie marki w praktyce Studies in Polish
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe Studies in Polish
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska Studies in Polish
Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla nauczycieli) Studies in Polish
Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji Studies in Polish
Drilling Engineering Studies in Polish
Efektywne użytkowanie energii elektrycznej Studies in Polish
Eksploatacja ujęć wód podziemnych Studies in Polish
Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje (studia z modułem dla nauczycieli) Studies in Polish
Employer branding Studies in Polish
Energetyka cieplna Studies in Polish
Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem Studies in Polish
Fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli) Studies in Polish
Geoenergetyka i geoinżynieria Studies in Polish
Geofizyka stosowana (Specjalność: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska) - NABÓR CIĄGŁY Studies in Polish
Geologia górnicza Studies in Polish
Górnictwo odkrywkowe Studies in Polish
Górnictwo otworowe złóż węglowodorów Studies in Polish
Górnictwo podziemne Studies in Polish
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych Studies in Polish
HR Business Partner Studies in Polish
Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów Studies in Polish
Informatyka i zarządzanie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych Studies in Polish
Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli) Studies in Polish
Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne Studies in Polish
Inżynieria jakości oprogramowania Studies in Polish
Inżynieria złóż ropy i gazu - konwencjonalnych i niekonwencjonalnych Studies in Polish
IT Business Management Studies in Polish
Klimatyzacja kopalń Studies in Polish
Kreowanie doświadczeń klienta Studies in Polish
Kuźnictwo Studies in Polish
Logistyka gospodarki odpadami Studies in Polish
Marketing 4.0. Narzędzia. Projekty. Skuteczność Studies in Polish
Marketing internetowy Studies in Polish
Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego Studies in Polish
Matematyka finansowa: Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem Studies in Polish
Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli) Studies in Polish
Mechatronika w edukacji - studia dla nauczycieli Studies in Polish
Menedżer jakości Studies in Polish
Metody rozpoznania i geoprzestrzenna integracja wyników badań podłoża budowlanego Studies in Polish
Metody statystycznej analizy danych Studies in Polish
Metody wytwarzania oprogramowania Studies in Polish
Negocjacje i mediacje - alternatywne metody budowania porozumienia Studies in Polish
Nowoczesna grafika komputerowa Studies in Polish
Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami Studies in Polish
Nowoczesne metody zarządzania i technologie w koksownictwie Studies in Polish
Nowoczesne sieci teleinformatyczne Studies in Polish
Ochrona i inżynieria środowiska Studies in Polish
Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami Studies in Polish
Oddziaływanie informacji na bezpieczeństwo państwa Studies in Polish
Odnawialne zasoby i źródła energii Studies in Polish
Odnawialne zasoby i źródła energii (studia dla nauczycieli) Studies in Polish
Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych Studies in Polish
Podziemne magazynowanie gazu Studies in Polish
Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji Studies in Polish
Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi Studies in Polish
Programowanie aplikacji webowych Studies in Polish
Przemysłowe systemy sterowania Studies in Polish
Przeróbka plastyczna wyrobów długich Studies in Polish
Przeróbka surowców mineralnych Studies in Polish
Przyroda (studia dla nauczycieli) Studies in Polish
Rachunkowość zarządcza i controlling Studies in Polish
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych Studies in Polish
Rynek gazu ziemnego - szanse i bariery rozwoju Studies in Polish
Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku Studies in Polish
Social Media & Content Marketing Studies in Polish
Studia podyplomowe z zakresu energetyki i ochrony powietrza Studies in Polish
Systemy ERP na przykładzie SAP ERP Studies in Polish
Szacowanie nieruchomości Studies in Polish
Talent Management in Tech Companies. Zarządzanie talentami w branży technologicznej Studies in Polish
Technika z elementami informatyki (studia dla nauczycieli) Studies in Polish
Techniki informacyjne w kryminalistyce Studies in Polish
Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii Studies in Polish
Transport gazu i energetyka gazowa Studies in Polish
Transport i eksploatacja terminali LNG Studies in Polish
Trendwatching & Future Studies Studies in Polish
Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych Studies in Polish
Układy zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi w zakładach górnictwa podziemnego Studies in Polish
Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja Studies in Polish
User Experience & Product Design - Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika Studies in Polish
Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji Studies in Polish
Wentylacja i klimatyzacja obiektów Studies in Polish
Węgiel koksowy i koks - współczesne wyzwania technologiczne i rynkowe Studies in Polish
Współczesne budownictwo drewniane Studies in Polish
Współczesne zagadnienia technologii cementów Studies in Polish
Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe Studies in Polish
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Zarządzanie nieruchomościami Studies in Polish
Zarządzanie projektami – Kwalifikacje Project Managera Studies in Polish
Zarządzanie projektami informatycznymi Studies in Polish
Zarządzanie transportem drogowym Studies in Polish
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Studies in Polish
Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich Studies in Polish
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa Studies in Polish

Other short coursesmore »
Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy Studies in Polish
Akademia IT Studies in Polish
Akademia Sieci Cisco Studies in Polish
International Seminar on Management and Innovations (Międzynarodowe Seminarium Zarządzania i Innowacji) Studies in Polish
Kurs przygotowania pedagogicznego Studies in Polish
Modelowanie 3D z zastosowaniem pakietu SolidWorks Studies in Polish
Napęd i sterowanie hydrostatyczne Studies in Polish
Obróbka nachylona (3+2) w systemie Heidenhain Studies in Polish
Obsługa systemu Heidenhain iTNC530 Studies in Polish
Podstawy programowania w języku SCALA Studies in Polish
Profesjonalny druk 3D Studies in Polish
Programowanie i obsługa systemu Heidenhain iTNC530 Studies in Polish
Programowanie w języku C++ Studies in Polish
Projektowanie UX aplikacji webowych Studies in Polish
Routing BGP Studies in Polish
Sieci VPN - Virtual Private Network Studies in Polish
Szkolenia z zakresu e-learningu akademickiego Studies in Polish
Technika proporcjonalna i serwotechnika w napędzie hydrostatycznym Studies in Polish
Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń Studies in Polish
Wprowadzenie do AGILE i SCRUM Studies in Polish
Wprowadzenie do programowania funkcyjnego Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Academic Centre for Materials and Nanotechnology
Faculty of Applied Mathematics
Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications
Faculty of Drilling, Oil and Gas
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Faculty of Energy and Fuels
Faculty of Foundry Engineering
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
Faculty of Humanities
Faculty of Management
Faculty of Materials Science and Ceramics
Faculty of Mechanical Engineering and Robotics
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
Faculty of Mining and Geoengineering
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
Faculty of Non-Ferrous Metals
Faculty of Physics and Applied Computer Science

AGH University of Science and Technology is one of the best and most renowned modern Polish universities. For many years it has been ranked in the top of the list of institutions of higher education. AGH UST is a leading Polish university in modern technologies, and belongs to a group of prestigious international educational centres.

Mission of the University

The AGH University of Science and Technology, established on 20th October, 1919, until 1949 known as the Academy of Mining, founded after long-lasting endeavours which had started in 1782, the date when the Ore Commission was established, has been continuing the traditions of the Academy of Mining in Kielce (1816-1827), inaugurated by Stanisław Staszic. The university, being a technical school, serves science and industry through educating students, the development of academic staff, as well as research and development. The university cherishes its traditions and educates students to be honest, responsible people both at work and as the members of the society, according to its motto: "Labore creata, labori et scientiae servio" (Created in labour, I serve labour and science).

Why is it worthwhile to study at AGH UST?

We would like to welcome all who are about to make a decision as to the choice of the university and the type of studies. Being a student is not an easy period of gaining knowledge and skills, but it is also a wonderful, unrepeatable adventure of your lifetime - the most beautiful period in life! The choice of the branch of studies and the university itself is an important decision and before you make it, it is necessary to find out about educational offers of different colleges and universities.These are just a few points why it is worthwhile to study at AGH UST:
 • One of the largest technical universities in Poland
 • High position in rankings
 • Wide scope of education
 • Teaching profile adjusted to contemporary trends and needs of the labour market
 • Prospects for good employment (an AGH UST diploma opens doors to the best firms and companies in Poland and other countries)
 • Domestic and international collaboration
 • Location
 • University campus
 • Tradition and modernity
 • Possibility to develop your interests
 • Unique atmosphere
 • Good social services
 • We care about your fitness
 • We are friendly to people with disabilities
 • Modern research and teaching base, advanced technology, worldwide achievements
 • Modern education
 • Highly-experienced educators and researchers
University website: www.agh.edu.pl/en/

Map

YouTube

« back - Universities
Privacy Policy