Siedlce, Poland

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Uniwersytet w Siedlcach

University type: universities
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
BiologyStudies in English
Information SecurityStudies in English
Information Security in Business SectorStudies in English
Information Security in Public AdministrationStudies in English
LogisticsStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Economic AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Administracja w ochronie zdrowiaStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemical AnalysisStudies in Polish
Nauczanie chemii i przyrodyStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
Data AnalysisStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
Emergency MedicineStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Doradztwo i analityka finansowa dla biznesuStudies in Polish
Rachunkowość i audytStudies in Polish
Fine ArtsStudies in Polish
Forensic BiologyStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Archiwistyka i biurowość współczesnaStudies in Polish
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystychStudies in Polish
Specjalność kancelaryjno-archiwalnaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Territorial DefenseStudies in Polish
Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznychStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Logistyka w przedsiębiorstwieStudies in Polish
Zarządzanie procesami logistycznymiStudies in Polish
Logopaedic with AudiologyStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
International BusinessStudies in Polish
Zarządzanie finansami i rachunkowośćStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Actuarial and Financial MathematicsStudies in Polish
Statistical Data AnalysisStudies in Polish
Matematyka w finansach i ekonomiiStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Służby policyjneStudies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Career and Personal CounsellingStudies in Polish
Opiekun i wychowawca dzieckaStudies in Polish
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnejStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąStudies in Polish
PhilologyStudies in Polish
English Studies (teacher permission)Studies in Polish
Język angielski w biznesie z translatorykąStudies in Polish
Języki obce w zarządzaniu i logistyceStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Kreatywne pisanie i edycje cyfroweStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Analityka z diagnostyką molekularnąStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacyjneStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznejStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwieStudies in Polish
Gospodarka odpadami i recyklingStudies in Polish
Infobrokerstwo i nowoczesna biurowośćStudies in Polish
Instrumentalna analityka chemicznaStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
AgricultureStudies in Polish
AgribusinessStudies in Polish
AgronomyStudies in Polish
Ochrona środowiska przyrodniczegoStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Computer GraphicsStudies in Polish
Mobilne systemy komputeroweStudies in Polish
Programowanie systemów i baz danychStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Animal HusbandryStudies in Polish
Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcychStudies in Polish
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjnaStudies in Polish
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierzątStudies in Polish
Inżynieria procesów technologicznychStudies in Polish
Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcjiStudies in Polish
Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcjiStudies in Polish
Zarządzanie i produkcja żywnościStudies in Polish
Zoopsychologia z animaloterapiąStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
MedicineStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
ManagementStudies in English
Management in LogisticsStudies in English
Small and Medium Enterprise ManagementStudies in English
MathematicsStudies in English
Applied MathematicsStudies in English
Financial MathematicsStudies in English
National SecurityStudies in English
Competitive IntelligenceStudies in English
State SecurityStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Economic AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Public ManagementStudies in Polish
Administracja w ochronie zdrowiaStudies in Polish
AgricultureStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Environmental BiologyStudies in Polish
Forensic BiologyStudies in Polish
Biologia nauczycielskaStudies in Polish
Biologia z analitykąStudies in Polish
ChemistryStudies in Polish
Chemistry for teachersStudies in Polish
Chemia stosowanaStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
CriminologyStudies in Polish
DieteticsStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Fine ArtsStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Archival Science and Document ManagementStudies in Polish
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystychStudies in Polish
Specjalność archiwalno-muzealnaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeniStudies in Polish
Służby bezpieczeństwa wewnętrznegoStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
E-commerce w logistyceStudies in Polish
Logistyka w transporcie międzynarodowymStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
GerontologopediaStudies in Polish
NeurologopediaStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Biznes cyfrowyStudies in Polish
Zarządzanie finansami i rachunkowośćStudies in Polish
Zarządzanie procesami biznesowymiStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Mathematics AppliedStudies in Polish
Analityka danychStudies in Polish
Matematyka finansowaStudies in Polish
NursingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Doradztwo zawodowe i coaching karieryStudies in Polish
Edukacja wieku dziecięcegoStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąStudies in Polish
PhilologyStudies in Polish
English Studies (teacher permission)Studies in Polish
Język angielski w biznesie z translatorykąStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Kreatywne pisanie i copywritingStudies in Polish
Specjalność nauczycielskaStudies in Polish
Translatoryka i kreacja tekstuStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
ZootechnologyStudies in Polish
Zoopsychologia z animaloterapiąStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Chemistry Science Studies in Polish
Health Sciences Studies in Polish
History Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Safety Science Studies in Polish
Nauki o zarzadzaniu i jakości Studies in Polish
Rolnictwo i ogrodnictwo Studies in Polish
Zootechnika i rybactwo Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Agriculture Studies in Polish
Cybersecurity Studies in Polish
Environmental Management Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Project Management Studies in Polish
Spatial Economy Studies in Polish
Sport Management Studies in Polish
Administracja i finanse publiczne Studies in Polish
Analiza danych – Data Mining Studies in Polish
Archiwistyka i zarządzanie dokumentami Studies in Polish
Audyt wewnętrzny i rachunkowość Studies in Polish
Edukacja samorządowa i sektor non-profit Studies in Polish
Język polski jako obcy i jako drugi Studies in Polish
Koordynator do spraw dostępności i projektowania uniwersalnego Studies in Polish
Kwalifikacyjne kształcenia nauczycieli chemii Studies in Polish
Neurologopedia z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Studies in Polish
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych Studies in Polish
Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000 Studies in Polish
Strategiczne zarządzanie personelem Studies in Polish
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela Studies in Polish
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej Studies in Polish
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej Studies in Polish
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej Studies in Polish
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Studies in Polish
Zarządzanie w oświacie Studies in Polish
Zioła w diecie, profilaktyce i terapii Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Social Sciences
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Rolniczych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
University website:
www.uws.edu.pl/en/

Map

« back - Universities
Privacy Policy