Cracow, Poland

Pedagogical University of Cracow

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

University type: pedagogical
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
International SecurityStudies in English
Administration of Education and Non-Governmental OrganizationsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Health SafetyStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Information ArchitectureStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Italian StudiesStudies in Polish
Knowledge of Cultural and MediaStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Romance StudiesStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Social PolicyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Spanish StudiesStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
AministracjaStudies in Polish
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Chemia – nauczyciel chemiiStudies in Polish
DesignStudies in Polish
Digital DesignStudies in Polish
Ekonomia społecznaStudies in Polish
Etyka – mediacje i negocjacjeStudies in Polish
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Studies in Polish
Komunikacja wizualnaStudies in Polish
Sztuka i edukacjaStudies in Polish
Sztuka i mediaStudies in Polish
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweStudies in Polish
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudies in Polish
Zarządzanie w służbach społecznychStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
BioinformaticsStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Technical and Computer ScienceStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Psychologia i biologia zwierzątStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
BioinformaticsStudies in Polish
Biologic RejuvenationStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
German and Central European StudiesStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
Italian StudiesStudies in Polish
Knowledge of Cultural and MediaStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawcaStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
PhilosophyStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Political ScienceStudies in Polish
Romance StudiesStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Social PolicyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Spanish StudiesStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Technical and Computer ScienceStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
AministracjaStudies in Polish
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoStudies in Polish
Art & designStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Dziennikarstwo przyrodniczeStudies in Polish
Ekonomia społecznaStudies in Polish
Etyka – mediacje i negocjacjeStudies in Polish
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Studies in Polish
Manager projektów społecznychStudies in Polish
Sztuka i edukacjaStudies in Polish
Sztuka współczesnaStudies in Polish
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweStudies in Polish
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Fine Arts and Art Restoration Studies in Polish
History Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Safety Science Studies in Polish
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Archival Science and Document Management Studies in Polish
Civics Studies in Polish
Editing Studies in Polish
History Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Local Government Administration Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogical Therapy Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign and Second Language Studies in Polish
Archikultura – edukator architektoniczny Studies in Polish
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Studies in Polish
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Studies in Polish
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Studies in Polish
Biologia w terenie Studies in Polish
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych Studies in Polish
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Studies in Polish
Dyplomacja publiczna Studies in Polish
E-Nauczyciel Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja integracyjna i włączająca Studies in Polish
European Management Studies in Polish
Geopolityka: Historia i Współczesność Studies in Polish
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Studies in Polish
Historia i wiedza o społeczeństwie Studies in Polish
Kompetencje przyszłości i coaching Studies in Polish
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Studies in Polish
Marketing i kreatywna reklama Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Studies in Polish
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studies in PolishStudies online
Neurologopedia Studies in Polish
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego Studies in Polish
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego Studies in Polish
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Studies in Polish
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej Studies in Polish
Prawo dla urzędników nieprawników Studies in Polish
Prawo inwestycyjno-budowlane Studies in Polish
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Studies in Polish
Rynek sztuki współczesnej Studies in PolishStudies online
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Studies in Polish
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii Studies in Polish
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Studies in Polish
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust Studies in Polish
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in Polish
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studies in Polish
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Nauk o Wychowaniu) Studies in Polish
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) Studies in Polish
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka Studies in Polish
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Studies in Polish
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) Studies in Polish
Zarządzanie w służbach społecznych Studies in PolishStudies online

Other short coursesmore »
"Matematyka w działaniu"- rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia Studies in Polish
„Elementy” Euklidesa i historyczne źródła geometrii szkolnej Studies in Polish
Ćwiczenia terenowe z przedsiębiorczości Studies in Polish
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa Studies in Polish
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej Studies in Polish
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji Studies in Polish
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej Studies in Polish
Jak czytać historię Ziemi ze skał? – zajęcia laboratoryjne i terenowe Studies in Polish
Jak uczyć o wulkanach? – zajęcia laboratoryjne, kameralne i terenowe Studies in Polish
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej Studies in Polish
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej I Studies in Polish
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy Studies in Polish
Kurs dziennikarski Studies in Polish
Kurs z zakresu biblioterapii (X edycja) Studies in Polish
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania Studies in Polish
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej) Studies in Polish
Metody aktywizujące w kształceniu podstaw przedsiębiorczości Studies in Polish
Moduł Kształcenia Nauczycieli Studies in Polish
Nauczyciel języka polskiego wobec nowej Podstawy programowej w szkole podstawowej – założenia, dylematy, problemy realizacyjne Studies in Polish
Nowatorskie strategie i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów szkoły podstawowej Studies in Polish
Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej Studies in Polish
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów Studies in Polish
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studies in Polish
Problematyka przemysłu i usług w kształceniu szkolnym Studies in Polish
Programowanie w języku wizualnym Baltie - I moduł Studies in Polish
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne Studies in Polish
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów Studies in Polish
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu Studies in Polish
Przyroda w reformowanej szkole: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji Studies in Polish
Realizacja nowej podstawy programowej przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych Studies in Polish
Rola błędów w nauczaniu matematyki Studies in Polish
Rozpoznawanie minerałów i skał – ćwiczenia laboratoryjne Studies in Polish
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe Studies in Polish
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki Studies in Polish
Rozwój koncepcji dowodu matematycznego od Euklidesa do Hilberta Studies in Polish
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe Studies in Polish
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji Studies in Polish
Szkolenie z zakresu wdrażania elementów programu edukacyjnego Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni” dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych Studies in Polish
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej Studies in Polish
Zajęcia terenowe z przyrody i geografii w reformowanej szkole Studies in Polish
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Studies in Polish
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Art
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Social Sciences
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Pedagogical University of Cracow, named after the National Education Commission (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), was founded on 11th May 1946 as the National Higher College of Teacher Training (Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna) and started its teaching activity on 25th October.

Initially, it trained primary school teachers; the education spanned over a period of 3 years and concluded with a diploma examination. As early as in the academic year of 1949/1950, it began training secondary school teachers and ran its activity within the new organizational structure based on departments. The academic institutions and posts were appointed: the Senate, the Department Councils, the Rector, the Vice-Rectors and the Deans.

In 1954 the college received the title of Higher College. Studies spanned over a period of 4 years and students graduated with a master degree. The political transformations of the year 1956 resulted in giving the college significant autonomy. For the first time the Rector was elected and not nominated. The first elected Rector was Prof. dr Wincenty Danek. Under his administration, the Higher College of Teacher Training rapidly developed.. The college gained a reputation for training high-qualified teaching staff. From the academic year 1958/1959 studies were extended to 5 years.

In 1959 the University received the right to confer the doctorate degree and in 1967 the right to confer the degree of doctor habilitatus.

In 1973 the Higher College of Teacher Training received the honourable name of the National Education Commission.

In 1989 a period of political and social transformation began. The academic world faced the new task of developing a model of education and henceforth functioned in conditions of complete independence and self-government.

On 1st October 1999, the college was renamed the Pedagogical University of Cracow, named after the National Education Commission (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

ceremonies at the University

14th Oct. - the day of the National Education Commission (the anniversary of the foundation of the National Education Commission - 14th October 1773)

11th May - university holiday (the Organizing Committee of the National Higher College of Teacher Training was constituted - 11th May 1946)
University website:
www.up.krakow.pl/en

Map

« back - Universities
Privacy Policy