Cracow, Poland

Pedagogical University of Cracow

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

University type: pedagogical
University status: public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
International SecurityStudies in English
AdministrationStudies in Polish
Administration of Education and Non-Governmental OrganizationsStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Biologia (nauczycielska)Studies in Polish
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)Studies in Polish
Cognitive ScienceStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
GeoinformationStudies in Polish
Geological MonitoringStudies in Polish
Physical GeographyStudies in Polish
Geografia regionalna Ameryki ŁacińskiejStudies in Polish
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)Studies in Polish
Geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska)Studies in Polish
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Studies in Polish
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)Studies in Polish
GeoturystykaStudies in Polish
Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzennaStudies in Polish
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudies in Polish
GeopoliticsStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Język niemiecki w biznesieStudies in Polish
Metodyka nauczania języka niemieckiego (nauczycielska)Studies in Polish
Metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym (nauczycielska)Studies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
Health SafetyStudies in Polish
HistoryStudies in PolishStudies online
Historical AnthropologyStudies in PolishStudies online
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Studies in PolishStudies online
Information ArchitectureStudies in Polish
International RelationsStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Italian StudiesStudies in Polish
Język włoski stosowanyStudies in Polish
JournalismStudies in Polish
Dziennikarstwo w nowych mediachStudies in Polish
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweStudies in Polish
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweStudies in Polish
Knowledge of Cultural and MediaStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Matematyka nauczycielskaStudies in Polish
Matematyka uniwersalnaStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńStudies in Polish
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąStudies in Polish
Społeczno-opiekuńczaStudies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
EditingStudies in Polish
Komunikacja społeczna i medialnaStudies in Polish
Nauczycielska (polonistyczna)Studies in Polish
Romance StudiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Filologia romańska z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Filologia romańska z językiem włoskimStudies in Polish
Język francuski stosowanyStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Filologia rosyjska z językiem angielskimStudies in Polish
Filologia rosyjska z językiem francuskimStudies in Polish
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimStudies in Polish
PrzekładoznwczaStudies in Polish
Social PolicyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Asystent rodzinyStudies in Polish
Organizator pomocy instytucjonalnejStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Spanish StudiesStudies in Polish
Języki specjalistyczne i tłumaczeniaStudies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Business tourismStudies in Polish
Animacja w turystyce i rekreacjiStudies in Polish
GeoturystykaStudies in Polish
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceStudies in Polish
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejStudies in Polish
Przedsiębiorczość w turystyceStudies in Polish
Turystyka kulturowaStudies in Polish
Turystyka międzynarodowaStudies in Polish
Turystyka przygodowaStudies in Polish
Turystyka w krajach Grupy WyszehradzkiejStudies in Polish
Ukrainian StudiesStudies in Polish
Ukrainian with the Russian LanguageStudies in Polish
Filologia ukraińska z językiem francuskimStudies in Polish
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskimStudies in Polish
Filologia ukraińska z językiem niemieckimStudies in Polish
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudies in PolishStudies online
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
DesignStudies in Polish
Digital DesignStudies in Polish
Ekonomia społecznaStudies in Polish
Etyka – mediacje i negocjacjeStudies in Polish
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiiStudies in Polish
Komunikacja wizualnaStudies in Polish
KryminalistykaStudies in Polish
Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowymStudies in PolishStudies online
Sztuka i edukacjaStudies in Polish
Culture AnimationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Sztuka i mediaStudies in Polish
Turystyka historyczna i muzealnictwoStudies in Polish
Visual StudiesStudies in Polish
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudies in Polish
Zarządzanie w służbach społecznychStudies in Polish
Asystentura medycznaStudies in Polish
Ubezpieczenia społeczneStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
BioinformaticsStudies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Administracja systemami informatycznymiStudies in Polish
Multimedia i technologie internetoweStudies in Polish
Environmental ProtectionStudies in Polish
Renewable Energy SourcesStudies in Polish
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychStudies in Polish
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
GeoinformationStudies in Polish
Local and Regional DevelopmentStudies in Polish
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiStudies in Polish
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichStudies in Polish
Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennejStudies in Polish
Zarządzanie środowiskiem geograficznymStudies in Polish
Technical and Computer ScienceStudies in Polish
Informatyka stosowana w techniceStudies in Polish
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiStudies in Polish
Technika z informatyką (nauczycielska)Studies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
LawStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
Psychologia edukacyjnaStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Studies in Polish
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuStudies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwojuStudies in Polish
Psychologia i biologia zwierzątStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
E-GovernmentStudies in Polish
Administracja sektora prywatnegoStudies in Polish
Koordynator polityk publicznychStudies in Polish
Biologic RejuvenationStudies in Polish
BiologyStudies in Polish
Biologia laboratoryjnaStudies in Polish
Biologia środowiskowa (nauczycielska)Studies in Polish
Biologia z chemią (nauczycielska)Studies in Polish
Computer ScienceStudies in Polish
Administracja systemami informatycznymiStudies in Polish
Multimedia i technologie internetoweStudies in Polish
English StudiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
GeographyStudies in Polish
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennaStudies in Polish
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)Studies in Polish
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Studies in Polish
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)Studies in Polish
Nauki o Ziemi i środowiskuStudies in Polish
GeopoliticsStudies in Polish
German and Central European StudiesStudies in Polish
German StudiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Nauczycielska z modułem translatorycznymStudies in Polish
Przekład w biznesieStudies in Polish
Graphic ArtsStudies in Polish
HistoryStudies in Polish
Historical AnthropologyStudies in Polish
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Studies in Polish
International RelationsStudies in Polish
European StudiesStudies in Polish
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagranicznaStudies in Polish
Dyplomacja publicznaStudies in Polish
Italian StudiesStudies in Polish
Specialist TranslationStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Knowledge of Cultural and MediaStudies in Polish
Coach medialnyStudies in Polish
Menedżer i animator kulturyStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
MathematicsStudies in Polish
Matematyka nauczycielskaStudies in Polish
Matematyka uniwersalnaStudies in Polish
PaintingStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Edukacja dorosłych z coachingiem (nauczycielska)Studies in Polish
Resocjalizacja z penitencjarystyką (nauczycielska)Studies in Polish
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (nauczycielska)Studies in Polish
PhysicsStudies in Polish
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Studies in Polish
Polish PhilologyStudies in Polish
Edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymiStudies in Polish
Komunikacja społeczna – reklama i public relationsStudies in Polish
Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiegoStudies in Polish
Romance StudiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Język francuski stosowanyStudies in Polish
Russian StudiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
PrzekładoznwczaStudies in Polish
Security EngineeringStudies in Polish
Occupational SafetyStudies in Polish
Bezpieczeństwo techniczneStudies in Polish
Social PolicyStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Koordynator pomocy postpenitencjarnejStudies in Polish
Organizator usług społecznychStudies in Polish
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąStudies in Polish
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąStudies in Polish
SociologyStudies in Polish
Kryminologia i dezorganizacja społecznaStudies in Polish
Socjologia biznesu i zarządzaniaStudies in Polish
Spanish StudiesStudies in Polish
Teacher TrainingStudies in Polish
Komunikacja międzykulturowaStudies in Polish
Spatial EconomyStudies in Polish
Technical and Computer ScienceStudies in Polish
Multimedia and Internet TechnologiesStudies in Polish
Informatyka stosowana w techniceStudies in Polish
Technika z informatyką (nauczycielska)Studies in Polish
Tourism and RecreationStudies in Polish
Business tourismStudies in Polish
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejStudies in Polish
Turystyka kulturowaStudies in Polish
Turystyka przygodowaStudies in Polish
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoStudies in PolishStudies online
Art & designStudies in Polish
ArtStudies in Polish
DesignStudies in Polish
Art & scienceStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
International SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo informacyjneStudies in Polish
Bezpieczeństwo militarneStudies in Polish
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznymStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąStudies in Polish
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoStudies in Polish
Dziennikarstwo przyrodniczeStudies in Polish
Nowe media w life scienceStudies in Polish
PR i komunikowanie wizerunkowe w life scienceStudies in Polish
Dziennikarstwo społeczneStudies in Polish
Nowe media w social scienceStudies in Polish
PR i komunikowanie wizerunkowe w social scienceStudies in Polish
Ekonomia społecznaStudies in Polish
Biznes społecznie odpowiedzialnyStudies in Polish
Menedżer społecznyStudies in Polish
Etyka – mediacje i negocjacjeStudies in Polish
KryminalistykaStudies in Polish
Media content & creative writingStudies in Polish
Sztuka i edukacjaStudies in Polish
Culture AnimationStudies in Polish
Edukacja artystyczna (nauczycielska)Studies in Polish
Sztuka współczesnaStudies in Polish
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweStudies in Polish
Zarządzanie w służbach społecznychStudies in Polish
Aktywizacja i readaptacja społecznaStudies in Polish
Zarządzanie kryzysem w rodzinieStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Fine Arts and Art Restoration Studies in Polish
History Studies in Polish
Life Science Studies in Polish
Linguistics Studies in Polish
Literary Studies Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Pedagogy Studies in Polish
Philosophy Studies in Polish
Physics Science Studies in Polish
Safety Science Studies in Polish
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Studies in Polish
Nauki o polityce i administracji Studies in Polish
Nauko o Ziemi i środowisku Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Archival Science and Document Management Studies in Polish
Civics Studies in Polish
Editing Studies in Polish
Enterprise Studies in Polish
Geography Studies in Polish
History Studies in Polish
Library and Information Science Studies in Polish
Local Government Administration Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Mathematics Studies in Polish
Nature Studies in Polish
Pedagogical Therapy Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign and Second Language Studies in Polish
Archikultura – edukator architektoniczny Studies in Polish
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Studies in Polish
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Studies in Polish
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Studies in Polish
Biologia w terenie Studies in Polish
Cyfrowa edukacja językowa Studies in PolishStudies online
Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie Studies in PolishStudies online
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych Studies in Polish
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Studies in Polish
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo Studies in Polish
Dyplomacja publiczna Studies in Polish
E-Nauczyciel Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja integracyjna i włączająca Studies in Polish
Etyka dla nauczycieli Studies in Polish
European Management Studies in Polish
Geoinformacja w edukacji Studies in Polish
Geopolityka: Historia i Współczesność Studies in Polish
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Studies in Polish
Historia i wiedza o społeczeństwie Studies in Polish
Kompetencje przyszłości i coaching Studies in Polish
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Studies in Polish
Marketing i kreatywna reklama Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Studies in Polish
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Studies in Polish
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studies in PolishStudies online
Neurologopedia Studies in Polish
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego Studies in Polish
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego Studies in Polish
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Studies in Polish
Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Studies in Polish
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej Studies in Polish
Prawo dla urzędników nieprawników Studies in Polish
Prawo inwestycyjno-budowlane Studies in Polish
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Studies in Polish
Przywództwo w zarządzaniu z elementami coachingu Studies in Polish
Rynek sztuki współczesnej Studies in PolishStudies online
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Studies in Polish
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii Studies in Polish
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Studies in Polish
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in Polish
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Studies in Polish
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Pedgogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny) Studies in Polish
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) Studies in Polish
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka Studies in Polish
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Studies in Polish
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) Studies in Polish
Zarządzanie w służbach społecznych Studies in PolishStudies online
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) Studies in Polish

Other short coursesmore »
Akademia WordPressa Studies in Polish
Asertywność na co dzień Studies in Polish
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (1): jak ludzie percypują, czytają i zapamiętują inofrmacje Studies in Polish
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (2): poznanie społeczne i emocje Studies in Polish
Co powinniśmy wiedzieć o potencjalnym kliencie (3): podejmowanie decyzji i błędy poznawcze Studies in Polish
Ćwiczenia terenowe z przedsiębiorczości Studies in Polish
Dawne Techniki Malarskie Studies in Polish
Diagnoza i terapia dzieci FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi Studies in Polish
Diagnoza i terapia dzieci z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi Studies in Polish
Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa Studies in Polish
Elementy Euklidesa i historyczne źródła geometrii szkolnej Studies in Polish
Emocje i motywacje Studies in Polish
Español mola - lengua coloquial (poziom B1) Studies in PolishStudies online
Fakty i mity dziejów Polski po II wojnie światowej Studies in Polish
Fizyka szkolna w doświadczeniach i pokazach Studies in Polish
Geografia w szkole podstawowej: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji Studies in Polish
Historia i teraźniejszość. Kurs doskonalący z zakresu historii najnowszej i problemów współczesnego świata Studies in Polish
Hiszpański w biznesie Studies in PolishStudies online
Hiszpański w turystyce (poziom B2) / Español de turismo (nivel B2) Studies in PolishStudies online
Hiszpański: ciąg dalszy (poziom A2) Studies in Polish
Hiszpański: decydujące starcie (poziom B2) Studies in PolishStudies online
Hiszpański: na półmetku (poziom B1) Studies in PolishStudies online
Hiszpański: nowy początek (poziom A1) Studies in PolishStudies online
Hiszpański: ostateczna rozgrywka (poziom C1) Studies in PolishStudies online
II Rzeczpospolita - państwo różnorodności gospodarczej, kulturowej, narodowej i ustrojowej Studies in Polish
Intensywny kurs języka rosyjskiego Studies in Polish
Intensywny kurs przygotowujący dla kandydatów spoza Unii Europejskiej na studia I-go stopnia na kierunku Filologia Germańska Studies in PolishStudies online
Intensywny kurs włoskiego dla wyjeżdżających do Włoch (A1) Studies in Polish
Jak czytać historię Ziemi ze skał? – zajęcia laboratoryjne i terenowe Studies in Polish
Jak sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów wykorzystując MS Teams? Studies in Polish
Jak uczyć o wulkanach? – zajęcia laboratoryjne, kameralne i terenowe Studies in Polish
Jak utworzyć e-booka oraz umożliwić jego edycję przez uczniów? czyli o pracy grupowej w aplikacjach: Book Creator oraz Canva? Studies in Polish
Język niemiecki – przygotowanie do egzaminu TELC DEUTSCH B1 Studies in Polish
Język niemiecki – przygotowanie do egzaminu TELC DEUTSCH B2 Studies in Polish
Język portugalski (poziom A1) / Língua portuguesa (nível A1) Studies in PolishStudies online
Język portugalski (poziom A2) / Língua portuguesa (nível A2) Studies in PolishStudies online
Język portugalski (poziom B1) / Língua portuguesa (nível B1) Studies in PolishStudies online
Język portugalski (poziom B2) / Língua portuguesa (nível B2) Studies in PolishStudies online
Język włoski dla duchowieństwa i osób konsekrowanych - profilowany kurs języka włoskiego z elementami terminologii kościelnej (poziom A1-A2) Studies in Polish
Komunikacja interpersonalna Studies in Polish
Korespondencja handlowa w j. rosyjskim (poziom B2) / Деловая корреспонденция на руl Studies in PolishStudies online
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej Studies in Polish
Korporacje i ich znaczenie w gospodarce światowej, krajowej i lokalnej Studies in Polish
Kurs doskonalący dla nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa w zakresie nauczania i udzielania pierwszej pomocy Studies in Polish
Kurs dziennikarski Studies in Polish
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish
Kurs języka rosyjskiego Studies in Polish
Kurs językowy Język włoski w przedsiębiorstwie (A2-B1) Studies in Polish
Kurs Pisania Ikon Studies in Polish
Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne Studies in Polish
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy) zajęcia online Studies in PolishStudies online
Kurs realioznawczo-adaptacyjny dla obcokrajowców planujących pobyt w Polsce Studies in Polish
Kurs z zakresu biblioterapii (X edycja) Studies in Polish
Kursy języka polskiego dla obcokrajowców Studies in Polish
Kursy języka rosyjskiego na różnych poziomach zaawansowania Studies in Polish
Kursy przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych z języka rosyjskiego na poziomie B2 Studies in Polish
Literacko-artystyczne lekcje on-line Studies in Polish
Matematyka w działaniu - rola obiektów konkretnych w rozwijaniu matematycznego myślenia Studies in Polish
Metody aktywizacji w nauczaniu matematyki na etapie formalnym (klasa VII-VIII szkoły podstawowej) Studies in Polish
Metody aktywizujące w kształceniu podstaw przedsiębiorczości Studies in Polish
Moduł Kształcenia Nauczycieli Studies in Polish
Mowa ciała Studies in Polish
MURALE. Warsztaty malarskie + spacery szlakiem krakowskiego malarstwa architektonicznego Studies in Polish
Nauczanie języka obcego metodą narracyjną na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym Studies in Polish
Nauczyciel języka polskiego wobec nowej Podstawy programowej w szkole podstawowej – założenia, dylematy, problemy realizacyjne Studies in Polish
Negocjacje Studies in Polish
Neuroedukacja Studies in Polish
Neurologopeda w szkole rodzenia Studies in Polish
Norma czy zaburzenie? Neurotypowy rozwój mowy dziecka od 2 do 6 roku życia Studies in Polish
Nowatorskie strategie i narzędzia diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów szkoły podstawowej Studies in Polish
Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej Studies in Polish
Odpady, gospodarka odpadami, surowcowe wykorzystanie odpadów Studies in Polish
Podejmowanie decyzji Studies in Polish
Podstawy badań ilościowych Studies in Polish
Podstawy badań sondażowych Studies in Polish
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studies in Polish
Problematyka przemysłu i usług w kształceniu szkolnym Studies in Polish
Programowanie w języku wizualnym Baltie - I moduł Studies in Polish
Programowanie w oparciu o algorytmy matematyczne Studies in Polish
Projektowanie graficzne z aplikacją Canva Studies in Polish
Przejście od etapu konkretnego do etapu formalnego (kl. VII-VIII) w kształtowaniu pojęć i odkrywaniu matematycznych faktów Studies in Polish
Przemysł 4.0: idea, podstawowe technologie, wpływ na rynek pracy Studies in Polish
Przygotowanie do egzaminu doktorskiego z języka rosyjskiego Studies in Polish
Przygotowanie do podstawowego i rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego Studies in Polish
Przykłady wykorzystania Technologii Informacyjnej w stawianiu hipotez o dowodzeniu Studies in Polish
Przyroda w reformowanej szkole: założenia programowe i innowacyjne strategie realizacji Studies in Polish
Psychologia sprzedaży dóbr i usług Studies in Polish
Realizacja nowej podstawy programowej przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych Studies in Polish
Rola błędów w nauczaniu matematyki Studies in Polish
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka dziennikarska Studies in Polish
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka ekonomiczna Studies in Polish
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka komputerowa Studies in Polish
Rosyjska leksyka branżowa w praktyce: leksyka prawnicza Studies in Polish
Rozpoznawanie minerałów i skał – ćwiczenia laboratoryjne Studies in Polish
Rozpoznawanie skamieniałości – ćwiczenia laboratoryjne i terenowe Studies in Polish
Rozwijanie kompetencji afektywnych i matematycznych uczniów przejawiających trudności w uczeniu się matematyki Studies in Polish
Rozwój koncepcji dowodu matematycznego od Euklidesa do Hilberta Studies in Polish
Rynek pracy dobry Przemysłu 4.0 Studies in Polish
Skały w architekturze – zajęcia laboratoryjne i terenowe Studies in Polish
Spotkania z kaligrafią rosyjską Studies in Polish
Systemy Informacji Geograficznej z elementami teledetekcji Studies in Polish
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej Studies in PolishStudies online
Szkolenie z zakresu wdrażania elementów programu edukacyjnego Izby Architektów RP „Kształtowanie przestrzeni” dla nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych Studies in Polish
Sztuka, ekologia i aktywizm. „Błękitna manifestacja” Warsztat przygotowania happeningu w przestrzeni publicznej na przykładzie akcji: Modraszek Kolektyw i Siostry Rzeki Studies in Polish
Świat mediów. Jak rozpoznać manipulacje Studies in Polish
Techniki Ceramiczne Studies in Polish
Tłumaczenie dokumentów księgowo-podatkowych w parze językowej niemiecki-polski Studies in PolishStudies online
Trening tłumacza (język rosyjski) Studies in Polish
Uogólnianie jako jedna ze specyficznych aktywności matematycznych w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej Studies in Polish
Uzależnienia medialne dzieci i młodzieży Studies in Polish
Wakacyjny romans z hiszpańskim – intensywny kurs językowy A1 Studies in PolishStudies online
Wakacyjny romans z hiszpańskim – intensywny kurs językowy A2 Studies in PolishStudies online
WLB (Work Life Balance): w poszukiwaniu harmonii między pracą i niepracą Studies in Polish
Wspieranie sprawności językowo-komunikacyjnej osób w wieku senioralnym Studies in Polish
Współczesne badania normy i zaburzeń artykulacji Studies in Polish
Współpraca logopedy z ortodontą Studies in Polish
Z rosyjską ortografią za pan brat Studies in Polish
Zajęcia terenowe z przyrody i geografii w reformowanej szkole Studies in Polish
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Studies in Polish
Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Faculty of Art
Faculty of Pedagogy and Psychology
Faculty of Social Sciences
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Pedagogical University of Cracow, named after the National Education Commission (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), was founded on 11th May 1946 as the National Higher College of Teacher Training (Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna) and started its teaching activity on 25th October.

Initially, it trained primary school teachers; the education spanned over a period of 3 years and concluded with a diploma examination. As early as in the academic year of 1949/1950, it began training secondary school teachers and ran its activity within the new organizational structure based on departments. The academic institutions and posts were appointed: the Senate, the Department Councils, the Rector, the Vice-Rectors and the Deans.

In 1954 the college received the title of Higher College. Studies spanned over a period of 4 years and students graduated with a master degree. The political transformations of the year 1956 resulted in giving the college significant autonomy. For the first time the Rector was elected and not nominated. The first elected Rector was Prof. dr Wincenty Danek. Under his administration, the Higher College of Teacher Training rapidly developed.. The college gained a reputation for training high-qualified teaching staff. From the academic year 1958/1959 studies were extended to 5 years.

In 1959 the University received the right to confer the doctorate degree and in 1967 the right to confer the degree of doctor habilitatus.

In 1973 the Higher College of Teacher Training received the honourable name of the National Education Commission.

In 1989 a period of political and social transformation began. The academic world faced the new task of developing a model of education and henceforth functioned in conditions of complete independence and self-government.

On 1st October 1999, the college was renamed the Pedagogical University of Cracow, named after the National Education Commission (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

ceremonies at the University

14th Oct. - the day of the National Education Commission (the anniversary of the foundation of the National Education Commission - 14th October 1773)

11th May - university holiday (the Organizing Committee of the National Higher College of Teacher Training was constituted - 11th May 1946)
University website:
www.up.krakow.pl/en

Map

« back - Universities
Privacy Policy