Presentation of the University
Przasnysz, Poland

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu - Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

University type: philological
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
English StudiesStudies in PolishStudies online
Teacher TrainingStudies in PolishStudies online
Język obcy w biznesieStudies in PolishStudies online
Język obcy w turystyceStudies in PolishStudies online
TłumaczeniowaStudies in PolishStudies online
German StudiesStudies in PolishStudies online
Teacher TrainingStudies in PolishStudies online
Język obcy w biznesieStudies in PolishStudies online
Język obcy w turystyceStudies in PolishStudies online
TłumaczeniowaStudies in PolishStudies online
Russian StudiesStudies in PolishStudies online
Teacher TrainingStudies in PolishStudies online
Język obcy w biznesieStudies in PolishStudies online
Język obcy w turystyceStudies in PolishStudies online
TłumaczeniowaStudies in PolishStudies online

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Civil EngineeringStudies in Polish
Civil Engineering StructuresStudies in Polish
Budownictwo pasywneStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
English StudiesStudies in PolishStudies online
Teacher TrainingStudies in PolishStudies online
Język obcy w biznesieStudies in PolishStudies online
Język obcy w turystyceStudies in PolishStudies online
TłumaczeniowaStudies in PolishStudies online
German StudiesStudies in PolishStudies online
Teacher TrainingStudies in PolishStudies online
Język obcy w biznesieStudies in PolishStudies online
Język obcy w turystyceStudies in PolishStudies online
TłumaczeniowaStudies in PolishStudies online
Russian StudiesStudies in PolishStudies online
Teacher TrainingStudies in PolishStudies online
Język obcy w biznesieStudies in PolishStudies online
Język obcy w turystyceStudies in PolishStudies online
TłumaczeniowaStudies in PolishStudies online

Short pg coursesmore »
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla personelu medycznego Studies in Polish
Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie Studies in Polish
Język dla logistów Studies in Polish
Język obcy w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Pilot wycieczek zagranicznych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne Studies in Polish
Trener profesjonalnych szkoleń Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in Polish
Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja Studies in Polish
Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie Studies in Polish

Other short coursesmore »
Agresja wśród dzieci i młodzieży Studies in Polish
Aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy Studies in Polish
Asertywność w komunikacji Studies in Polish
Autoprezentacja Studies in Polish
Budowanie zdrowego poczucia pewności siebie Studies in Polish
Budowanie zespołu Studies in Polish
Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów Studies in Polish
Coaching zespołowy/grupowy Studies in Polish
Czym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja ? Motywowanie siebie i innych Studies in Polish
Diagnoza wybranych działań szkoły Studies in Polish
Elementy komunikacji bez przemocy w pracy Studies in Polish
Elementy Transfoming Communication™ Studies in Polish
Emocje – jak je rozumieć? Studies in Polish
Empatia w życiu osobistym i zawodowym Studies in Polish
Funkcja statutu w życiu szkoły Studies in Polish
Hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego Studies in Polish
Integracja zespołu Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna w praktyce Studies in Polish
Interwizja Studies in Polish
Jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie Studies in Polish
Jak zaplanować efektywny relaks? Studies in Polish
Język angielski: biznesowy BEC, Business English Certificates Studies in Polish
Język angielski: średnio zaawansowany FCE First Certificate In English Studies in Polish
Język angielski: zaawansowany CAE Certificate In Advanced English Studies in Polish
Język niemiecki: średnio zaawansowany ZD Zertifikat Deutsch Studies in Polish
Język niemiecki: zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung Studies in Polish
Komunikacja i praca w grupie/zespole Studies in Polish
Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się Studies in Polish
Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji Studies in Polish
Komunikacja, a praca w zespole Studies in Polish
Kreatywność myślenia i działania Studies in Polish
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Studies in Polish
Kurs dla wychowawców kolonijnych Studies in Polish
Kurs Pilota Wycieczek METODĄ BLENDED LEARNING Studies in Polish
Kursy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Studies in Polish
Metody aktywizujące w pracy z uczniem Studies in Polish
Metody i techniki radzenia sobie ze stresem Studies in Polish
Metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych Studies in Polish
Motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych Studies in Polish
Mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja Studies in Polish
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Studies in Polish
Narzędzia pomiaru dydaktycznego Studies in Polish
Porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii Studies in Polish
Praca z celem Studies in Polish
Praca z tremą Studies in Polish
Praca ze stresem – jak zaplanować i korzystać ze stresu? Studies in Polish
Proces grupowy Studies in Polish
Psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować? Studies in Polish
Rozwiązywanie konfliktów w grupie/zespole Studies in Polish
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela Studies in Polish
Samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować? Studies in Polish
Standardy w kształceniu zawodowym Studies in Polish
Sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji Studies in Polish
Techniki szybkiego uczenia się – jak zastosować je w pracy i w życiu codziennym Studies in Polish
Techniki wizualizacji i relaksacji Studies in Polish
Trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena Studies in Polish
Wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania Studies in Polish
Zarządzanie czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać Studies in Polish
Zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu Studies in Polish
Zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem Studies in Polish
Zarządzanie zespołem Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Filologiczny Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Map

« back - Universities
Privacy Policy