Presentation of the University
Przasnysz, Poland

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu - Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu

University type: philological
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
PhilologyStudies in PolishStudies online
English StudiesStudies in PolishStudies online
German StudiesStudies in PolishStudies online
Russian StudiesStudies in PolishStudies online

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Civil EngineeringStudies in PolishStudies online
Civil Engineering StructuresStudies in PolishStudies online
Budownictwo pasywneStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
PhilologyStudies in PolishStudies online
English StudiesStudies in PolishStudies online
German StudiesStudies in PolishStudies online
Russian StudiesStudies in PolishStudies online

Short pg coursesmore »
Coaching w edukacji Studies in Polish
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla prawników Studies in Polish
Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie Studies in Polish
Język angielski/niemiecki/rosyjski w medycynie Studies in Polish
Język rosyjski w zakresie tłumaczeń polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich Studies in Polish
Studia podyplomowe wczesne nauczanie języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych Studies in Polish
Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie Studies in Polish

Other short coursesmore »
Autoprezentacja i wizerunek: autoprezentacja Studies in Polish
Autoprezentacja i wizerunek: mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja Studies in Polish
Autoprezentacja i wizerunek: praca z tremą Studies in Polish
Autoprezentacja i wizerunek: sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji Studies in Polish
Couching w biznesie Studies in Polish
Elementy i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna: budowanie zdrowego poczucia pewności siebie Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna: Emocje – jak je zrozumieć? Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna: empatia w życiu osobistym i zawodowym Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna: Inteligencja emocjonalna w praktyce Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna: metody i techniki radzenia sobie ze stresem Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna: samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować? Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna: trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena Studies in Polish
Język angielski: biznesowego BEC, Business English Certificates Studies in Polish
Język angielski: średnio zaawansowanego FCE First Certificate In English Studies in Polish
Język angielski: zaawansowanego CAE Certificate In Advanced English Studies in Polish
Język niemiecki: średnio zaawansowany ZD Zertifikat Teutsch Studies in Polish
Język niemiecki: zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung Studies in Polish
Komunikacja: asertywność w komunikacji Studies in Polish
Komunikacja: elementy komunikacji bez przemocy w pracy Studies in Polish
Komunikacja: elementy Transfoming Communication™ Studies in Polish
Komunikacja: komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się Studies in Polish
Komunikacja: komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji Studies in Polish
Komunikacja: metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych Studies in Polish
Komunikacja: porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii Studies in Polish
Kursy doskonalące: Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Studies in Polish
Kursy doskonalące: kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Studies in Polish
Kursy doskonalące: kurs dla wychowawców kolonijnych Studies in Polish
Kursy doskonalące: metody aktywizujące w pracy z uczniem Studies in Polish
Kursy doskonalące: narzędzia pomiaru dydaktycznego Studies in Polish
Kursy doskonalące: standardy w kształceniu zawodowym Studies in Polish
Kursy językowe: kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Studies in Polish
Kursy językowe: kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Studies in Polish
Kursy językowe: Kursy przygotowujące do zdawania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe, sprawdzające kwalifikacje na kilku poziomach. Studies in Polish
Kursy językowe: Przez cały rok prowadzimy kursy dla osób które chcą wyjechać do pracy za granicą. Studies in Polish
Praca z zespołem lub z grupą: Budowanie zespołu Studies in Polish
Praca z zespołem lub z grupą: Coaching zespołowy / grupowy Studies in Polish
Praca z zespołem lub z grupą: Integracja zespołu Studies in Polish
Praca z zespołem lub z grupą: Komunikacja a praca w zespole Studies in Polish
Praca z zespołem lub z grupą: Komunikacja i praca w grupie / zespole Studies in Polish
Praca z zespołem lub z grupą: Proces grupowy Studies in Polish
Praca z zespołem lub z grupą: Rozwiązywanie konfliktów w grupie / zespole Studies in Polish
Praca z zespołem lub z grupą: Zarządzanie zespołem Studies in Polish
Rozwój osobisty: aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy Studies in Polish
Rozwój osobisty: Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów Studies in Polish
Rozwój osobisty: Czym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja? Motywowanie siebie i innych. Studies in Polish
Rozwój osobisty: Interwizja Studies in Polish
Rozwój osobisty: jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie Studies in Polish
Rozwój osobisty: kreatywność myślenia i działania Studies in Polish
Rozwój osobisty: motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych Studies in Polish
Rozwój osobisty: praca z celem Studies in Polish
Rozwój osobisty: Techniki szybkiego uczenia się- jak zastosować je w pracy i życiu codziennym Studies in Polish
Rozwój osobisty: zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu Studies in Polish
Rozwój osobisty: zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem Studies in Polish
Rozwój osobisty: Zarządzaniu czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać Studies in Polish
Szkolenia Rad Pedagogicznych: agresja wśród dzieci i młodzieży Studies in Polish
Szkolenia Rad Pedagogicznych: diagnoza wybranych działań szkoły Studies in Polish
Szkolenia Rad Pedagogicznych: funkcja statutu w życiu szkoły Studies in Polish
Szkolenia Rad Pedagogicznych: hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego Studies in Polish
Szkolenia Rad Pedagogicznych: nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Studies in Polish
Szkolenia Rad Pedagogicznych: rozwój i awans zawodowy nauczyciela Studies in Polish
Techniki autoprezentacji dla dyrektorów szkół Studies in Polish
Wypalenie zawodowe: jak zaplanować efektywny relaks? Studies in Polish
Wypalenie zawodowe: Praca ze stresem- jak zapanować i korzystać ze stresu? Studies in Polish
Wypalenie zawodowe: psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować? Studies in Polish
Wypalenie zawodowe: techniki wizualizacji i relaksacji Studies in Polish
Wypalenie zawodowe: wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania Studies in Polish
Wystąpienia publiczne w oświacie Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Filologiczny Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Map

« back - Universities
Privacy Policy