Przasnysz, Poland

Linguistics-Technical University in Przasnysz

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu

University type: philological
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
English StudiesStudies in PolishStudies online
Filologia angielska nauczycielskaStudies in PolishStudies online
Filologia angielska tłumaczeniowaStudies in PolishStudies online
German StudiesStudies in PolishStudies online
Filologia niemiecka nauczycielskaStudies in PolishStudies online
Filologia niemiecka tłumaczeniowaStudies in PolishStudies online
Język niemiecki w biznesieStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
Crisis ManagementStudies in PolishStudies online
Finance and AccountingStudies in PolishStudies online
Human Capital ManagementStudies in PolishStudies online
Logistics ManagementStudies in PolishStudies online
Quality ManagementStudies in PolishStudies online
Russian StudiesStudies in PolishStudies online
Filologia rosyjska nauczycielskaStudies in PolishStudies online
Filologia rosyjska tłumaczeniowaStudies in PolishStudies online

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Civil EngineeringStudies in PolishStudies online
Civil Engineering StructuresStudies in PolishStudies online
Sustainable Building EngineeringStudies in PolishStudies online
Budownictwo drogoweStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
English StudiesStudies in PolishStudies online
Filologia angielska nauczycielskaStudies in PolishStudies online
Filologia angielska tłumaczeniowaStudies in PolishStudies online
German StudiesStudies in PolishStudies online
Filologia niemiecka nauczycielskaStudies in PolishStudies online
Filologia niemiecka tłumaczeniowaStudies in PolishStudies online

Short pg coursesmore »
Managerial Psychology Studies in Polish
Coaching w edukacji Studies in Polish
Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Język angielski niemiecki rosyjski w biznesie Studies in Polish
Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym Studies in Polish
Neurobiznes Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Pedagogiczne studia podyplomowe Studies in Polish
Przywództwo w organizacji Studies in Polish
Psychologiczne podejście do zarządzanie mediami Studies in Polish
Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Studies in Polish
Trener profesjonalnych szkoleń Studies in Polish
Wycena nieruchomości Studies in Polish
Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja Studies in Polish
Zarządzanie finansami i rachunkowość Studies in Polish
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Zarządzanie potencjałem pracowniczym Studies in Polish
Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie Studies in Polish
Zarządzanie projektami dla liderów Studies in Polish

Other short coursesmore »
Agresja wśród dzieci i młodzieży Studies in Polish
Aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy Studies in Polish
Asertywność w komunikacji Studies in Polish
Autoprezentacja Studies in Polish
Biznesowego BEC, Business English Certificates Studies in Polish
Budowanie zdrowego poczucia pewności siebie Studies in Polish
Budowanie zespołu Studies in Polish
Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów Studies in Polish
Coaching zespołowy/grupowy Studies in Polish
Czym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja ? Motywowanie siebie i innych. Studies in Polish
Diagnoza wybranych działań szkoły Studies in Polish
Elementy i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Studies in Polish
Elementy komunikacji bez przemocy w pracy Studies in Polish
Elementy Transfoming Communication™ Studies in Polish
Emocje – jak je rozumieć ? Studies in Polish
Empatia w życiu osobistym i zawodowym Studies in Polish
Funkcja statutu w życiu szkoły Studies in Polish
Hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego Studies in Polish
Integracja zespołu Studies in Polish
Inteligencja emocjonalna w praktyce Studies in Polish
Interwizja Studies in Polish
Jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie Studies in Polish
Jak zaplanować efektywny relaks ? Studies in Polish
Komunikacja i praca w grupie/zespole Studies in Polish
Komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się Studies in Polish
Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji Studies in Polish
Komunikacja, a praca w zespole Studies in Polish
Kreatywność myślenia i działania Studies in Polish
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Studies in Polish
Kurs dla wychowawców kolonijnych Studies in Polish
Kurs Pilota Wycieczek METODĄ BLENDED LEARNING Studies in Polish
Kursy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Studies in Polish
Kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Studies in Polish
Kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Studies in Polish
Kursy przygotowujące do zadania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe, sprawdzające kwalifikacje na kilku poziomach. Studies in Polish
Metody aktywizujące w pracy z uczniem Studies in Polish
Metody i techniki radzenia sobie ze stresem Studies in Polish
Metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych Studies in Polish
Motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych Studies in Polish
Mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja Studies in Polish
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Studies in Polish
Narzędzia pomiaru dydaktycznego Studies in Polish
Porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii Studies in Polish
Praca z celem Studies in Polish
Praca z tremą Studies in Polish
Praca ze stresem – jak zaplanować i korzystać ze stresu? Studies in Polish
Proces grupowy Studies in Polish
Przez cały rok prowadzimy kursy dla osób które chcą wyjechać do pracy za granicę. Studies in Polish
Psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować ? Studies in Polish
Rozwiązywanie konfliktów w grupie/zespole Studies in Polish
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela Studies in Polish
Samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować ? Studies in Polish
Standardy w kształceniu zawodowym Studies in Polish
Sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji Studies in Polish
Średnio zaawansowanego FCE First Certificate In English Studies in Polish
Średnio zaawansowany ZD Zertifikat Teutsch Studies in Polish
Techniki autoprezentacji dla dyrektorów szkół Studies in Polish
Techniki szybkiego uczenia się – jak zastosować je w pracy i w życiu codziennym Studies in Polish
Techniki wizualizacji i relaksacji Studies in Polish
Trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena Studies in Polish
Wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania Studies in Polish
Wystąpienia publiczne w oświacie Studies in Polish
Zaawansowanego CAE Certificate In Advanced English Studies in Polish
Zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung Studies in Polish
Zarządzanie czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać Studies in Polish
Zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu Studies in Polish
Zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem Studies in Polish
Zarządzanie zespołem Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Filologiczny Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Other educational centers
Linguistics-Technical University in ŚwiecieŚwiecie

Map

« back - Universities
Privacy Policy