Presentation of the University
Łódź, Poland

Polish Virtual University

Polski Uniwersytet Wirtualny

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
GraphicsStudies in EnglishStudies online
ManagementStudies in EnglishStudies online
AdministrationStudies in PolishStudies online
Court-Administrative ProceduresStudies in PolishStudies online
E-GovernmentStudies in PolishStudies online
Innovation BrokerStudies in PolishStudies online
Labour LawStudies in PolishStudies online
Local Government AdministrationStudies in PolishStudies online
Tax AdviceStudies in PolishStudies online
Cultural StudiesStudies in PolishStudies online
Creative Producer and Manager of CultureStudies in PolishStudies online
EconomicsStudies in PolishStudies online
Finance and AccountingStudies in PolishStudies online
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządczaStudies in PolishStudies online
Graphic ArtsStudies in PolishStudies online
3d Graphic and Game ArtStudies in PolishStudies online
Visual Communication and MultimediaStudies in PolishStudies online
Internal SecurityStudies in PolishStudies online
Crisis ManagementStudies in PolishStudies online
Energy SecurityStudies in PolishStudies online
Prevention and Prophylaxis in Aid of SecurityStudies in PolishStudies online
Edukacja dla bezpieczeństwaStudies in PolishStudies online
Journalism and Social CommunicationStudies in PolishStudies online
Image Communication and Corporate MediaStudies in PolishStudies online
Journalist – Creator of Interactive MediaStudies in PolishStudies online
ManagementStudies in PolishStudies online
The Innovative Management for Business DevelopmentStudies in EnglishStudies online
Kreatywne zarządzanie organizacjąStudies in PolishStudies online
Zarządzanie projektami w organizacjiStudies in PolishStudies online
NursingStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Adult Education and Work with the ElderlyStudies in PolishStudies online
Career and Personal CounsellingStudies in PolishStudies online
CoachingStudies in PolishStudies online
Early Education and PreschoolStudies in PolishStudies online
Early School Pedagogy with English TeachingStudies in PolishStudies online
Pedagogy of Care and Education With Elements of Social AssistanceStudies in PolishStudies online
Rehabilitation Pedagogy with Elements of SociotherapyStudies in PolishStudies online
Polish PhilologyStudies in PolishStudies online
Architektura informacji i redakcjaStudies in PolishStudies online
Reklama i komunikacja kreatywnaStudies in PolishStudies online
Political ScienceStudies in PolishStudies online
Administration and Management in the Public SphereStudies in PolishStudies online
Security and Crisis ManagementStudies in PolishStudies online
Uniformed Services of Safeguarding of Internal SecurityStudies in PolishStudies online
PsychologyStudies in PolishStudies online
Psychology in BusinessStudies in PolishStudies online
Psychologia kreatywnego rozwojuStudies in PolishStudies online
Psychologia wspierająca jakość życiaStudies in PolishStudies online
Tourism and RecreationStudies in PolishStudies online
Marketing i organizacja usług turystycznychStudies in PolishStudies online
Zarządzanie w branży horeca (hotel, restauracja, catering)Studies in PolishStudies online

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in EnglishStudies online
Computer graphics and multimediaStudies in EnglishStudies online
Programming TechnologiesStudies in EnglishStudies online
Technologies of 3D VisualisationStudies in EnglishStudies online
TransportStudies in PolishStudies online
Land TransportStudies in PolishStudies online
Logistyka w transporcieStudies in PolishStudies online

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Political ScienceStudies in EnglishStudies online
English StudiesStudies in PolishStudies online
Lingwistyka w biznesieStudies in PolishStudies online
Specjalizacja nauczycielska z elementami neurodydaktykiStudies in PolishStudies online
Specjalizacja translatorsko-biznesowaStudies in PolishStudies online
German StudiesStudies in PolishStudies online
Lingwistyka w biznesieStudies in PolishStudies online
Graphic ArtsStudies in PolishStudies online
Grafika artystycznaStudies in PolishStudies online
Projektowanie graficzne i fotografiaStudies in PolishStudies online
PedagogyStudies in PolishStudies online
Career and Personal Counselling with Business Mentoring ElementsStudies in PolishStudies online
CoachingStudies in PolishStudies online
Early School and Pre-School Education with Elements of Speech TherapyStudies in PolishStudies online
Early School EducationStudies in PolishStudies online
Education and Health PromotionStudies in PolishStudies online
Pedagogical Therapy with Elements of Speech TherapyStudies in PolishStudies online
Pedagogy of Care and Education With Elements of Social AssistanceStudies in PolishStudies online
Psychopedagogy with Social PreventionStudies in PolishStudies online
Rehabilitation Pedagogy with Elements of SociotherapyStudies in PolishStudies online
Social GerontologyStudies in PolishStudies online
Polish PhilologyStudies in PolishStudies online
Information Architecture and E-MarketingStudies in PolishStudies online
Media firmowe i komunikacja kreatywnaStudies in PolishStudies online
Political ScienceStudies in PolishStudies online
Politics and Management in International EnvironmentStudies in EnglishStudies online
Administration and Management in the Public SphereStudies in PolishStudies online
Innovation BrokerStudies in PolishStudies online
Judicature AdministrationStudies in PolishStudies online
Security and Crisis ManagementStudies in PolishStudies online
Uniformed Services of Safeguarding of Internal SecurityStudies in PolishStudies online

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
LawStudies in PolishStudies online
CywilistycznaStudies in PolishStudies online
Gospodarczo-finansowaStudies in PolishStudies online
KarnistycznaStudies in PolishStudies online

Short pg coursesmore »
Civics Studies in PolishStudies online
Culture Management Studies in PolishStudies online
Dietetics Studies in PolishStudies online
Education of Young Offenders Studies in PolishStudies online
Human Resources Management Studies in PolishStudies online
Logistics Studies in PolishStudies online
Management in Health Care Studies in PolishStudies online
Oligophrenopedagogy Studies in PolishStudies online
Psychology in Business Studies in PolishStudies online
Tax Advice Studies in PolishStudies online
Administracja i zarządzanie publiczne Studies in PolishStudies online
Analityka rynku finansowego Studies in PolishStudies online
Audyt śledczy Studies in PolishStudies online
Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową Studies in PolishStudies online
Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania Studies in PolishStudies online
Chemia w szkole Studies in PolishStudies online
Compliance w organizacji Studies in PolishStudies online
Dietetyka genetyczna Studies in PolishStudies online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa Studies in PolishStudies online
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studies in PolishStudies online
E-marketing Studies in PolishStudies online
Edukacja dla bezpieczeństwa Studies in PolishStudies online
Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod Lean Six Sigma Studies in PolishStudies online
Filozofia dialogu. Sztuka życia Studies in PolishStudies online
Filozofia w szkole z elementami metody projektów Studies in PolishStudies online
Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej Studies in PolishStudies online
Fizyka w szkole Studies in PolishStudies online
Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia Studies in PolishStudies online
Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studies in PolishStudies online
Informatyka z elementami e-learningu Studies in PolishStudies online
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studies in PolishStudies online
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD Studies in PolishStudies online
Kontroler finansowy Studies in PolishStudies online
Kreatywny menedżer kultury Studies in PolishStudies online
Logistyka i spedycja dla nauczycieli Studies in PolishStudies online
Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Studies in PolishStudies online
Matematyka w szkole ponadpodstawowej Studies in PolishStudies online
Nauczanie etyki Studies in PolishStudies online
Neurologopedia ogólna i dziecięca Studies in PolishStudies online
Nowe media i dziennikarstwo internetowe Studies in PolishStudies online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki Studies in PolishStudies online
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Studies in PolishStudies online
Prawo medyczne z elementami bioetyki Studies in PolishStudies online
Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych Studies in PolishStudies online
Przedsiębiorczość (oferta dla nauczycieli) Studies in PolishStudies online
Przygotowanie pedagogiczne Studies in PolishStudies online
Psychologia sportu Studies in PolishStudies online
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera Studies in PolishStudies online
Windykacja należności Studies in PolishStudies online
Wychowanie do życia w rodzinie Studies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studies in PolishStudies online
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Studies in PolishStudies online
Zarządzanie oświatą Studies in PolishStudies online
Zarządzanie projektami informatycznymi Studies in PolishStudies online
Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych Studies in PolishStudies online
Zarządzanie ryzykiem w organizacji Studies in PolishStudies online

Other short coursesmore »
Clinical Psychology Studies in PolishStudies online
Dietetics Studies in PolishStudies online
Prevention of Addictions Studies in PolishStudies online
Psychology Studies in PolishStudies online
Asertywność-trening praktyczny Studies in PolishStudies online
Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością Studies in PolishStudies online
Coping-radzenie sobie ze stresem Studies in PolishStudies online
Design Thinking. Myślenie projektowe w biznesie Studies in PolishStudies online
Dydaktyka twórczości Studies in PolishStudies online
Kompetencje menedżerskie-analiza i doskonalenie Studies in PolishStudies online
Kultura języka polskiego Studies in PolishStudies online
Leadership, czyli jak skutecznie przewodzić i kierować zespołem Studies in PolishStudies online
Metody wychowania przez sztukę Studies in PolishStudies online
Metodyk zdalnego nauczania Studies in PolishStudies online
Metodyka nauczania języka angielskiego Studies in PolishStudies online
Negocjacje Studies in PolishStudies online
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi Studies in PolishStudies online
Podstawy pracy pedagoga szkolnego Studies in PolishStudies online
Praca z dzieckiem w rodzinie problemowej Studies in PolishStudies online
Prawo i postępowanie administracyjne Studies in PolishStudies online
Psychologia społeczna Studies in PolishStudies online
Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych Studies in PolishStudies online
Reklama i PR w komunikacji marketingowej Studies in PolishStudies online
Skuteczna sprzedaż. Jak zostać mistrzem sprzedaży? Studies in PolishStudies online
Zarządzanie kontaktami z klientem Studies in PolishStudies online
Zarządzanie logistyczne Studies in PolishStudies online
University website: www.puw.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy