Wrocław, Poland

University of Lower Silesia

Dolnośląska Szkoła Wyższa

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
E-GovernmentStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Administracja i finanse samorządoweStudies in Polish
Administracja w biznesieStudies in Polish
Administracja w ochronie zdrowiaStudies in Polish
Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimiStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
EkokosmetykaStudies in Polish
Modelowanie sylwetki z elementami suplementacjiStudies in Polish
Odnowa biologiczna i wellnesStudies in Polish
Wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacjiStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Financial Services and CounsellingStudies in Polish
Bankowość i innowacje finansoweStudies in Polish
Rachunkowość i audyt wewnętrznyStudies in Polish
Zrównoważone zarządzanie finansamiStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwieStudies in Polish
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudies in Polish
Menedżer BHPStudies in Polish
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychStudies in Polish
Służby mundurowe i bezpieczeństwo lokalneStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Content writing and copywritingStudies in Polish
Dziennikarstwo mody i styluStudies in Polish
Dziennikarstwo sportowe i motoryzacyjneStudies in Polish
Komunikacja wizerunkowa i reklamaStudies in Polish
Social media i e-PRStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Marketing and Social MediaStudies in Polish
Property ManagementStudies in Polish
Marketing i sprzedażStudies in Polish
Zarządzanie instytucjami edukacyjnymiStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Teaching English in a Non-formal EnvironmentStudies in English
Edukacja małego dzieckaStudies in Polish
Pedagogika medialna z doradztwem w zakresie edukacji zdalnejStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapiiStudies in Polish
Pedagogika szkolna i doradztwo zawodoweStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
Negocjacje i mediacje w biznesieStudies in Polish
Psychologia sztucznej inteligencji i nowych technologiiStudies in Polish
Psychologia w zarządzaniu projektamiStudies in Polish
Zarządzanie doświadczeniami klientówStudies in Polish
Dietetyka i promocja zdrowiaStudies in Polish
Dietetyka w sporcie i rekreacjiStudies in Polish
Dietetyka wieku dojrzałegoStudies in Polish
Dietetyka wieku dziecięcegoStudies in Polish
Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życiaStudies in Polish
Human resources i coachingStudies in Polish
Human Capital ManagementStudies in Polish
Coach i doradcaStudies in Polish
HR Business PartnerStudies in Polish
Zarządzanie zespołem rozproszonymStudies in Polish
Media design i marketing wizerunkowyStudies in Polish
Marketing and Social MediaStudies in Polish
Branding i zarządzanie markąStudies in Polish
Marketing internetowy i media mobilneStudies in Polish
Media audiowizualne i wideomarketingStudies in Polish
Zarządzanie kampaniami medialnymiStudies in Polish
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneStudies in Polish
Animation & Visual EffectsStudies in English
Animacja i efekty specjalne dla filmu i gierStudies in Polish
Game designnStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polish
E-commerce developerStudies in Polish
Inżynier aplikacji i systemów chmurowychStudies in Polish
Inżynier aplikacji i systemów mobilnychStudies in Polish
Inżynier systemów i sieci komputerowychStudies in Polish
Programowanie gier komputerowychStudies in Polish
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in Polish
Psychologia sądowaStudies in Polish
Psychologia zarządzania i biznesuStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Czech
LogopediaStudies in Czech
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)Studies in Czech

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Management in Public AdministrationStudies in Polish
Project ManagementStudies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w administracjiStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Bid Data, Digital Marketing and TrendwatchingStudies in English
Public RelationsStudies in English
Komunikacja marketingowaStudies in Polish
PR i rzecznik prasowyStudies in Polish
Zarządzanie wizerunkiem i e-PRStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Information ManagementStudies in Polish
Management of IT ProjectsStudies in Polish
Personal BrandingStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Kierowanie działaniami ratowniczymiStudies in Polish
Obrona terytorialna i ochrona ludnościStudies in Polish
Prewencja zagrożeń bezpieczeństwaStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnymStudies in Polish
Zarządzanie systemami bezpieczeństwaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Culture and EducationStudies in English
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Manager działań artystycznych i arteterapiaStudies in Polish
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneStudies in Polish
Projektowanie i organizacja wczesnej edukacjiStudies in Polish
Wczesna interwencja kryzysowa z elementami interwencji kryzysowejStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Child, Adolescent and Family PsychologyStudies in English
Social PsychologyStudies in English
Clinical PsychologyStudies in Polish
Psychologia zmianyStudies in Polish
ResocializationStudies in Polish
Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarnaStudies in Polish
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnichStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Organizator pomocy społecznejStudies in Polish
Praca socjalna z elementami interwencji kryzysowejStudies in Polish
Human resources i coachingStudies in Polish
Coach biznesuStudies in Polish
Employer brandingStudies in Polish
HR ManagerStudies in Polish
Learning & Development ManagerStudies in Polish
Media kreatywne: projektowanie gier i animacjiStudies in Polish
Animacja i efekty specjalne dla filmu i gierStudies in Polish
Game designStudies in Polish

Doctoral School (disciplines)more »
Pedagogy Studies in Polish
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Studies in Polish

Short pg coursesmore »
Art Therapy Studies in Polish
Coaching in Business Studies in Polish
Cosmetology Studies in Polish
E-commerce Studies in Polish
Education of Young Offenders Studies in Polish
Financial Services and Counselling Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Library Science Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Psychodietetics Studies in Polish
Quality Management Studies in Polish
Resocialization Studies in Polish
Software Tester Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Traffic Psychology Studies in Polish
Administracja – prawo, zarządzanie i organizacja Studies in Polish
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami Studies in Polish
Akademia menedżera Studies in Polish
Akademia przywództwa kobiet Studies in Polish
Akademia Trenera Online Studies in Polish
Akademia zarządzania sprzedażą zdalną Studies in Polish
Architekt rozwiązań IT w chmurach obliczeniowych Studies in Polish
Brand manager Studies in Polish
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy Studies in Polish
Customer Experience Management Studies in Polish
Data science - analiza danych Studies in Polish
Dialog motywujący Studies in Polish
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe Studies in Polish
Dietetyka i suplementacja Studies in Polish
Digital marketing i psychologia reklamy Studies in Polish
Dogoterapia Studies in Polish
Dydaktyka języków obcych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja włączająca Studies in Polish
Edukacja zdalna w erze cyfrowej Studies in Polish
Employer Branding Studies in Polish
Etyka dla nauczycieli Studies in Polish
Etyka i filozofia dla nauczycieli Studies in Polish
Full stack Developer Studies in Polish
Headhunter Studies in Polish
HR Business Partner Studies in Polish
HR Manager Studies in Polish
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Integracja sensoryczna i psychomotoryka Studies in Polish
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Studies in Polish
Konsultant rozwoju organizacji Studies in Polish
Kryminalistyka Studies in Polish
Logistyka w zarządzaniu Studies in Polish
Logopedia dla nauczycieli Studies in Polish
Manager BHP Studies in Polish
Marketing kultury Studies in Polish
Mediacje sądowe i pozasądowe Studies in Polish
Mediacje w oświacie Studies in Polish
Menedżer CSR Studies in Polish
Menedżer ds. eksportu Studies in Polish
NEURObiznes Studies in Polish
Neurodydaktyka Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Ochrona danych osobowych Studies in Polish
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Personal branding Studies in Polish
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP, SIMATIC IT Preactor APS Studies in Polish
Prawo nowych technologii w biznesie Studies in Polish
Projektant UX - Eser Experience Design Studies in Polish
Projektowanie sieci informatycznych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów Studies in Polish
Psychologia reklamy i komunikacji Studies in Polish
Psychologia relacji z uczeniem. Edukacyjna analiza transakcyjna Studies in Polish
Psychologia zarządzania Studies in Polish
Psychosomatyka Studies in Polish
Psychotraumatologia Studies in Polish
Seksuologia Studies in Polish
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć) Studies in Polish
Wczesne wspomagania rozwoju - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju Studies in Polish
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Studies in Polish
Zamówienia publiczne Studies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym Studies in Polish
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace Studies in Polish


University

Founded in 1997, University of Lower Silesia (ULS),located in Wroclaw, Poland, has established a distinct identity as a private institution of higher learning that promotes novel approaches to learning and forges research links on the national and international level.

In addition to high-quality students, the school has attracted accomplished academic researchers and professors of education and the social sciences who have helped build the first-rate academic reputation of the school.

In the fifteen years of the school's existence, the student body has grown from 368 to almost 8,000 students who are served by a full-time academic staff of over 200 scholars.

ULS currently offers degree programs in education, special-needs education, international relations, journalism, national security, philosophy, cultural studies and cultural anthropology or technical science.


University website:
www.dsw.edu.pl/english1

Map

« back - Universities
Privacy Policy