Wrocław, Poland

University of Lower Silesia

Dolnośląska Szkoła Wyższa

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Administracja w biznesieStudies in Polish
Internal SecurityStudies in Polish
Security StudiesStudies in English
Security ManagerStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwieStudies in Polish
Kryminologia z elementami kryminalistykiStudies in Polish
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychStudies in Polish
Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalneStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Dziennikarstwo mody i styluStudies in Polish
Dziennikarstwo motoryzacyjneStudies in Polish
Dziennikarstwo muzyczneStudies in Polish
Dziennikarstwo sportoweStudies in Polish
Fotografia i nowe technologieStudies in Polish
Social media i e-PRStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Cultural animation and museum studiesStudies in English
Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeńStudies in Polish
Pedagog szkolny i doradca zawodowyStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapiiStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Asystent rodziny i doradca socjalnyStudies in Polish
Organizacja i animacja działalności wolontariackiejStudies in Polish
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnejStudies in Polish
Organizator polityki senioralnejStudies in Polish
Human resources i coachingStudies in Polish
Coach i doradcaStudies in Polish
HR Business PartnerStudies in Polish
Talent Acquisition ManagementStudies in Polish
Media Design i MarketingStudies in Polish
Big data i prognozowanie trendówStudies in Polish
Marketing internetowy i media mobilneStudies in Polish
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneStudies in Polish
3D Animation & Visual EffectsStudies in English
Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gierStudies in Polish
Game DesignStudies in Polish
Sztuki nowoczesne – design nowStudies in Polish
Creative writing – kreatywne pisanieStudies in Polish
Performatyka i filmStudies in Polish
Projektowanie, media, nowe technologieStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polish
Computer sience. Computer system design and data analysisStudies in English
E-commerce DeveloperStudies in Polish
Magento PHP DeveloperStudies in Polish
Programowanie gier komputerowychStudies in Polish
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychStudies in Polish
Zarządzanie projektami informatycznymiStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
GeoinformaticsStudies in Polish
Geodezja gospodarczaStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in Polish
Psychologia sądowaStudies in Polish
Psychologia zarządzania i biznesuStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąStudies in Polish
Pedagogika terapeutycznaStudies in Polish
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠStudies in Czech
AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Administracja usług społecznychStudies in Polish
Analityka społeczno-gospodarczaStudies in Polish
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Big data, digital marketing and trendwatchingStudies in English
Dziennikarstwo i biznes muzycznyStudies in Polish
Dziennikarz i menedżer w sporcieStudies in Polish
Fotografia w multimediachStudies in Polish
Kultura i mediaStudies in Polish
Media i marketing w branży motoryzacyjnyStudies in Polish
Promocja rynku Health & FashionStudies in Polish
Zarządzanie wizerunkiem i e-PRStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Kierowanie działaniami ratowniczymiStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznejStudies in Polish
Zarządzanie systemami bezpieczeństwaStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Culture and educationStudies in English
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Teaching Polish as a Foreign LanguageStudies in Polish
Andragogika i doradztwo zawodoweStudies in Polish
Manager działań artystycznych i arteterapiaStudies in Polish
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąStudies in Polish
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneStudies in Polish
Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacjiStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Clinical PsychologyStudies in Polish
Psychologia społeczno-wychowawczaStudies in Polish
Psychologia zarządzania w organizacjiStudies in Polish
Social WorkStudies in Polish
Mediacje i negocjacjeStudies in Polish
Organizator pomocy społecznejStudies in Polish
Praca socjalna z rodzinąStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogikiStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmuStudies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąStudies in Polish
Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogikiStudies in Polish
Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmuStudies in Polish
Surdopedagogika z elementami logopediiStudies in Polish
Terapia zajęciowa z psychomotorykąStudies in Polish
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąStudies in Polish
Human resources i coachingStudies in Polish
HR ManagerStudies in Polish
Learning & Development ManagerStudies in Polish
Media kreatywne: projektowanie gier i animacjiStudies in Polish
Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gierStudies in Polish
Game designStudies in Polish

Short pg coursesmore »
Cybersecurity Studies in Polish
Geographic Information Systems Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Journalism and Public Relations Studies in Polish
Local Government Administration Studies in Polish
Psychology in Business Studies in Polish
Akademia biznesu Studies in Polish
Akademia trenera Studies in Polish
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line) Studies in Polish
Arteterapia – terapia przez sztukę Studies in Polish
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej Studies in Polish
Coaching z elementami psychologii i zarządzania Studies in Polish
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Autyzmu – rekrutacja zimowa Studies in Polish
Dialog motywujący – rekrutacja zimowa Studies in Polish
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym Studies in Polish
Doradca zawodowy Studies in Polish
Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) Studies in Polish
Employer Branding Studies in Polish
Grafika komputerowa i multimedia Studies in Polish
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości Studies in Polish
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Studies in Polish
Integracja sensoryczna i psychomotoryka – rekrutacja zimowa Studies in Polish
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+ certyfikacja) Studies in Polish
Język i kultura osób niesłyszących Studies in Polish
Komunikacja w biznesie Studies in Polish
Kynopsychologia Studies in Polish
Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu) – rekrutacja zimowa Studies in Polish
Logopedia dla osób nie będących nauczycielami – rekrutacja zimowa Studies in Polish
Mediacje i negocjacje Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej z uwzględnieniem środowisk wielokulturowych Studies in Polish
Pedagogika lecznicza Studies in Polish
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole Studies in Polish
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe Studies in Polish
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli – rekrutacja zimowa Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów – NOWOŚĆ! rekrutacja zimowa Studies in Polish
Psychodietetyka Studies in Polish
Psychogerontologia Studies in Polish
Psychologia nowych technologii Studies in Polish
Psychologia przywództwa Studies in Polish
Psychologia reklamy i komunikacji Studies in Polish
Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży Studies in Polish
Psychologia w sporcie Studies in Polish
Psychoterapia neuro-lingwistyczna 4–letnia szkoła psychoterapeutyczna Studies in Polish
Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu – rekrutacja zimowa Studies in Polish
Relaksacja w edukacji Studies in Polish
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) Studies in Polish
Sztuki nowoczesne Studies in Polish
Użytkowe wykorzystanie psiego węchu Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studies in Polish
Zaburzenia funkcji pokarmowych z dietetyką Studies in Polish
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym Studies in Polish
Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej Studies in Polish

Faculties, schools of studymore »
Wydział Studiów Stosowanych

Other educational centers
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko


University

Founded in 1997, University of Lower Silesia (ULS),located in Wroclaw, Poland, has established a distinct identity as a private institution of higher learning that promotes novel approaches to learning and forges research links on the national and international level.

In addition to high-quality students, the school has attracted accomplished academic researchers and professors of education and the social sciences who have helped build the first-rate academic reputation of the school.

In the fifteen years of the school's existence, the student body has grown from 368 to almost 8,000 students who are served by a full-time academic staff of over 200 scholars.

ULS currently offers degree programs in education, special-needs education, international relations, journalism, national security, philosophy, cultural studies and cultural anthropology or technical science.


University website: www.uls.edu.pl

Map

« back - Universities
Privacy Policy