Wrocław, Poland

DSW University of Lower Silesia in Wroclaw

Uniwersytet Dolnośląski DSW

University type: other universities
University status: non-public

Bachelor's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Public AdministrationStudies in Polish
Administracja celno-skarbowaStudies in Polish
E-administracja z elementami AIStudies in Polish
Prawo w biznesie i administracjiStudies in Polish
CosmetologyStudies in Polish
EkokosmetykaStudies in Polish
Modelowanie sylwetki z elementami suplementacjiStudies in Polish
Odnowa biologiczna w wellnesStudies in Polish
Wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacjiStudies in Polish
Finance and AccountingStudies in Polish
Property ManagementStudies in Polish
Bankowość i innowacje finansoweStudies in Polish
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwStudies in Polish
Zarządzanie i raportowanie w obszarze ESGStudies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem AIStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
BrandingStudies in PolishStudies online
Communication design z elementami AIStudies in PolishStudies online
Internal SecurityStudies in Polish
Bezpieczeństwo państwaStudies in Polish
Bezpieczeństwo w obszarze portu lotniczegoStudies in Polish
Cyberbezpieczeństwo i ochrona danychStudies in Polish
Kryminologia z kryminalistykąStudies in Polish
Menedżer BHPStudies in Polish
Służby mundurowe i porządek publicznyStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Content writing and copywriting z elementami AIStudies in Polish
Digital i social mediaStudies in Polish
Dziennikarstwo sportowe i motoryzacyjneStudies in Polish
Dziennikarstwo telewizyjne i radioweStudies in Polish
Komunikacja wizerunkowa i reklama z elementami AIStudies in Polish
Produkcja i realizacja dźwiękuStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
International BusinessStudies in English
Human Resources ManagementStudies in Polish
Marketing and Social MediaStudies in Polish
Zarządzanie i raportowanie w obszarze ESGStudies in Polish
Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem AIStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Rehabilitation Pedagogy and Social ProphylaxisStudies in Polish
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapiiStudies in Polish
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapiiStudies in Polish
Psychology in BusinessStudies in Polish
HR Business Partner z elementami coachinguStudies in Polish
Negocjacje i mediacje w biznesieStudies in Polish
Psychologia AI i nowych technologiiStudies in Polish
Psychologia marketingu i nowych mediówStudies in Polish
Psychologia w zarządzaniu przedsiębiorstwemStudies in Polish
Dietetyka i promocja zdrowiaStudies in Polish
Dietetyka anti-agingStudies in Polish
Dietetyka klinicznaStudies in Polish
Dietetyka w sporcie i rekreacjiStudies in Polish
Psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życiaStudies in Polish
Marketing i sprzedażStudies in Polish
Content marketing z elementami AIStudies in Polish
E-marketingStudies in Polish
Strategie i techniki sprzedażoweStudies in Polish
Zarządzanie sprzedażą i e-commerceStudies in Polish
Media design i marketing wizerunkowyStudies in Polish
Branding i zarządzanie markąStudies in Polish
Grafika i multimediaStudies in Polish
Komunikacja wizerunkowa i reklama z elementami AIStudies in Polish
Marketing i social media w biznesieStudies in Polish
Media audiowizualne i wideomarketingStudies in Polish
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneStudies in Polish
3D Animation & Visual EffectsStudies in English
Animacja 3D i efekty specjalne dla firm i gierStudies in Polish
Game designStudies in Polish

Bachelor's - engineer
Studies
full-time studies
part-time studies
Computer ScienceStudies in Polish
E-commerce developerStudies in Polish
Inżynier aplikacji i systemów chmurowychStudies in Polish
Inżynier aplikacji i systemów mobilnychStudies in Polish
Inżynier systemów i sieci komputerowychStudies in Polish
Programista gier komputerowychStudies in Polish
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychStudies in Polish
Geodesy and CartographyStudies in Polish
LogisticsStudies in Polish
Company LogisticsStudies in Polish
International LogisticsStudies in Polish
Logistyka produkcjiStudies in Polish

Integrated Master's degree
Studies
full-time studies
part-time studies
Early School and Pre-School PedagogyStudies in Polish
PsychologyStudies in Polish
Psychologia kliniczna i zdrowiaStudies in Polish
Psychologia kliniczna z psychoterapiąStudies in Polish
Psychologia sądowaStudies in Polish
Psychologia zarządzania i biznesuStudies in Polish
Psychotraumatologia z psychoterapiąStudies in Polish
Special EducationStudies in Polish
LogopaedicStudies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąStudies in Polish
Pedagogika terapeutycznaStudies in Polish

Master's
Studies
full-time studies
part-time studies
AdministrationStudies in Polish
Local Government AdministrationStudies in Polish
Management in Public AdministrationStudies in Polish
Administrowanie, zarządzanie i utrzymywanie nieruchomościStudies in Polish
ESG w administracjiStudies in Polish
Image CommunicationStudies in Polish
Branding i promocjaStudies in Polish
Produkcja audiowizualnaStudies in Polish
Journalism and Social CommunicationStudies in Polish
Market CommunicationStudies in English
Trendwatching and Data AnalysesStudies in English
Komunikacja wizerunkowa i reklama z elementami AIStudies in Polish
Zarządzanie wizerunkiem i e-PRStudies in Polish
ManagementStudies in Polish
Big Data and AIStudies in English
Project ManagerStudies in English
Business ManagementStudies in Polish
Human Resources ManagementStudies in Polish
Management of IT ProjectsStudies in Polish
National SecurityStudies in Polish
Kierowanie działaniami ratowniczymiStudies in Polish
Kryminologia z kryminalistykąStudies in Polish
Obrona terytorialna i ochrona ludnościStudies in Polish
Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnymStudies in Polish
PedagogyStudies in Polish
Education of Young OffendersStudies in Polish
Pedagogical TherapyStudies in Polish
Manager działań artystycznych i arteterapiaStudies in Polish
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne z doradztwem zawodowymStudies in Polish
ResocializationStudies in Polish
Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarnaStudies in Polish
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnichStudies in Polish
Human resources i coachingStudies in Polish
Coach biznesuStudies in Polish
Employer branding z elementami AIStudies in Polish
HR ManagerStudies in Polish
Marketing i sprzedażStudies in Polish
Analityka internetowa z elementami AIStudies in Polish
Digital marketingStudies in Polish
Marketing w cyfrowej transformacji z elementami AIStudies in Polish
Media kreatywne: Projektowanie gier i animacjiStudies in Polish
Animacja 3DStudies in Polish
Game designStudies in Polish

Short pg coursesmore »
Art Therapy Studies in Polish
Education of Young Offenders Studies in Polish
Human Resources Management Studies in Polish
Library Science Studies in Polish
Logopaedic Studies in Polish
Management in Health Care Studies in Polish
Occupational Safety and Health Studies in Polish
Occupational Therapy Studies in Polish
Resocialization Studies in Polish
Teaching Polish as a Foreign Language Studies in Polish
Traffic Psychology Studies in Polish
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja z elementami AI Studies in Polish
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studies in Polish
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami Studies in Polish
Akademia doradców sprzedaży Studies in Polish
Akademia kompetencji lidera nowoczesnych technologii Studies in Polish
Akademia kompetencji menedżera e-commerce z elementami AI Studies in Polish
Akademia podatkowa w praktyce Studies in Polish
Akademia przywództwa kobiet Studies in Polish
Akademia zarządzania zmianą i strategią Studies in Polish
Analityk finansowy Studies in Polish
Analityk i konsultant Salesforce Studies in Polish
Analiza i prognozowanie trendów w biznesie Studies in Polish
Bankowość cyfrowa Studies in Polish
Bezpieczeństwo publiczne infrastruktury krytycznej Studies in Polish
Coaching medyczny Studies in Polish
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy Studies in Polish
Customer Experience Management Studies in Polish
Data Driven Content Marketing & Digital Storytelling Studies in Polish
Data science - analiza danych z wykorzystaniem AI Studies in Polish
Diveristy and inclusion - zarządzanie różnorodnością w organizacji Studies in Polish
Dogoterapia Studies in Polish
Dydaktyka języków obcych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Studies in Polish
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studies in Polish
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Edukacja włączająca Studies in Polish
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej Studies in Polish
Efektywny lider wykorzystujący narzędzia AI Studies in Polish
Employer Branding Studies in Polish
Etyka dla nauczycieli Studies in Polish
Event manager Studies in Polish
Executive search, skuteczne rekrutacja Studies in Polish
Fintech - innowacje technologie na rynku finansowym Studies in Polish
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli Studies in Polish
Integracja sensoryczna Studies in Polish
Integracja sensoryczna i psychomotoryka Studies in Polish
International bim manager - digital contruction management in a multinational environment Studies in Polish
IT product manager - zarządzanie rozwojem produktów cyfrowych Studies in Polish
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Studies in Polish
Język niemiecki w biznesie Studies in Polish
Kolegium doktorskie Studies in Polish
Kynopsychologia Studies in Polish
Logistyka w zarządzaniu z wykorzystaniem AI Studies in Polish
Managerial development program, Program rozwoju menedżerów Studies in Polish
Marketing kultury Studies in Polish
Menadżer ds. eksportu Studies in Polish
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing Studies in Polish
Menedżer zrównoważonego rozwoju i ESG Studies in Polish
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole Studies in Polish
NEURObiznes Studies in Polish
Neurodydaktyka Studies in Polish
Neurologopedia Studies in Polish
Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji (EDTECH) Studies in Polish
Organizacja i zarządzanie oświatą Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Studies in Polish
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Personal branding z elementami AI Studies in Polish
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS Studies in Polish
Prawo nowych technologii w biznesie Studies in Polish
Profesjonalny mentor w organizacji Studies in Polish
Programista Java Studies in Polish
Programowanie dla biznesu z wykorzystaniem AI Studies in Polish
Projektant UX - User Experience Design z wykorzystaniem AI Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych Studies in Polish
Przygotowanie pedagogiczne - dla psychologów Studies in Polish
Psychodietetyka z elementami AI Studies in Polish
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Studies in Polish
Psychologia pozytywna Studies in Polish
Psychologia reklamy i komunikacji Studies in Polish
Psychotraumatologia Studies in Polish
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Studies in Polish
Seksuologia Studies in Polish
Six Sigma Studies in Polish
Socjoterapia Studies in Polish
Talent acquisition and management Studies in Polish
Team leader i wystąpienia publiczne z elementami AI Studies in Polish
Trener biznesu z wykorzystaniem AI Studies in Polish
Trener języków obcych Studies in Polish
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju Studies in Polish
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych Studies in Polish
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Studies in Polish
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości Studies in Polish
Zarządzanie jakością w branży automotive Studies in Polish
Zarządzanie jakością z wykorzystaniem AI Studies in Polish
Zarządzanie logistyką w służbach mundurowych Studies in Polish
Zarządzanie projektami - metody i praktyka z wykorzystaniem AI Studies in Polish
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach VUCA Studies in Polish
Zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płace Studies in Polish
Zarządzenie projektami w IT Studies in Polish

Other short coursesmore »
Copywriting - jak pisać, żeby sprzedać Studies in Polish
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Marka osobista eksperta sprzedaży Studies in Polish
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Mój pierwszy biznes plan i badanie rynku Studies in Polish
Cykl Moja Przedsiębiorczość - Organizacja czasu pracy a czas na rozwój osobisty Studies in Polish
Microsoft Excel - kurs na poziomie podstawowym Studies in Polish
Microsoft Excel - kurs na poziomie średniozaawansowanym Studies in Polish
Porozumienie bez przemocy - jak skutecznie komunikować się zgodnie z duchem NVC (Nonviolent Communication)? Studies in Polish
Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku/Job interviev in English Studies in Polish
Skuteczne prezentacje w języku angielskim - poziom B2 Studies in Polish
Sztuka podstępu - wrogie przejęcie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem technik manipulacji informacją Studies in Polish


University

Founded in 1997, University of Lower Silesia (ULS),located in Wroclaw, Poland, has established a distinct identity as a private institution of higher learning that promotes novel approaches to learning and forges research links on the national and international level.

In addition to high-quality students, the school has attracted accomplished academic researchers and professors of education and the social sciences who have helped build the first-rate academic reputation of the school.

In the fifteen years of the school's existence, the student body has grown from 368 to almost 8,000 students who are served by a full-time academic staff of over 200 scholars.

ULS currently offers degree programs in education, special-needs education, international relations, journalism, national security, philosophy, cultural studies and cultural anthropology or technical science.


University website:
www.dsw.edu.pl/english

Map

« back - Universities
Privacy Policy